gioiitieuchung

lichsuvanhoa

dialyhanhchinh

dieukientunhien

TRUYENTHANH

TRUYENHINH

 cttdt

i 02

hoi dap

 timhieuphapluat

CUM CONG NGHIEP

22222222222

33333

Du lịch Kim Bôi

img

543909
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả các ngày
281
470
4760
532223
3505
27987
543909

Your IP: 34.204.193.85
2020-06-06 11:45

I. VỀ LĨNH VỰC KINH TẾ:

1. Sản xuất nông, lâm nghiệp:

a) Về trồng trọt: Ngay từ  đầu vụ sản xuất chiêm xuân, Uỷ ban nhân dân huyện đã thành lập Ban chỉ đạo, phát động chiến dịch sản xuất, giao chỉ tiêu kế hoạch định hướng, cử cán bộ kỹ thuật phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể thường xuyên xuống cơ sở kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn quy trình sản xuất và phòng trừ sâu bệnh; chỉ đạo Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn và các ngành hướng dẫn hoạt động của hệ thống khuyến nông viên, thú y viên xã và các câu lạc bộ khuyến nông thôn bản tập trung cao cho sản xuất; xây dựng các mô hình, tổ chức 65 lớp tập huấn chuyển giao kỹ thuật đến 2.782 lượt người tham gia (trong đó Trạm bảo vệ thực vật tổ chức 16 lớp tập huấn và 02 mô hình với 740 lượt người); Các ngành phục vụ nông nghiệp đã cung ứng 38,693 tấn lúa giống và 30,371 tấn ngô lai, 992,29 tấn phân bón các loại (Trong đó 6 tấn lúa giống thuần, 568 tấn NPK thông qua Hội nông dân hợp đồng tín chấp trả chậm). Phát động 02 đợt chiến dịch làm thuỷ lợi, hỗ trợ 190 triệu đồng phục vụ công tác phòng chống lũ bão. Kết quả tổng diện tích gieo trồng thực hiện 8.281 ha, tăng 10% so kế hoạch, bằng 113,5 % so năm 2008, trong đó diện tích cây lương thực 5.112,9 ha gồm: Cây lúa 2.956 ha đạt 107,8 % kế hoạch, năng suất bình quân 47,9 tạ/ha, đạt 94,5% so kế hoạch (giảm do vụ chiêm xuân bị ngập cục bộ 166,8 ha làm ảnh hưởng năng suất lúa và cây màu; vụ mùa dịch rầy nâu trên diện rộng gây hại 518,5 ha lúa bị nhiễm rầy trong đó 44,3 ha lúa bị cháy rầy không cho thu hoạch),  sản lượng 14.163 tấn, đạt 101,9% kế hoạch, bằng 103% so năm 2008; Cây ngô thực hiện 2.156,9 ha, đạt 118% kế hoạch, năng suất thu hoạch 52 tạ/ha, đạt 101,6% kế hoạch, sản lượng 11.180 tấn, đạt 119,9% kế hoạch.

Tổng sản lượng lương thực có hạt 25.343 tấn đạt 100,5% kế hoạch, Bình quân lương thực đạt 433 kg/khẩu/năm (36 kg/khẩu/tháng).

b) Về chăn nuôi: Tăng cường công tác tiêm phòng, vệ sinh thú y, đẩy mạnh hoạt động các chốt kiểm dịch động vật, kiểm soát giết mổ 61.857 con gia súc, gia cầm. Ngân sách huyện hỗ trợ 232 triệu đồng phục vụ công tác tiêm phòng đàn trâu, bò và đàn dê vụ xuân hè; năm 2009 đã tiêm  phòng 23.272 con trâu bò, đạt 116% kế hoạch, 10.500 con lợn đạt 110% kế hoạch, dê 9.000 con đạt 130% kế hoạch, cung ứng 60.700 liều vác xin cho đàn gia cầm. Phát triển mạnh các mô hình chăn nuôi lợn, gà tập trung, tập trung bán công nghiệp hộ gia đình đảm bảo vệ sinh môi trường. Đàn trâu 6.473 con đạt 90% kế hoạch, tăng 0,8% so cùng kỳ năm 2008; đàn bò 8.544 con đạt 93% kế hoạch, tăng 2,5%; đàn lợn 27.175 con đạt 93% kế hoạch, tăng 0,9%; đàn gia cầm 315.326 con đạt 105 % kế hoạch, tăng 50%, đàn dê 12.000 con đạt 87,5% kế hoạch, bằng cùng kỳ năm 2008.

c) Thuỷ sản: Đã chuyển đổi 12,4 ha diện tích cấy lúa kém hiệu quả và một số diện tích khác sang nuôi trồng thuỷ sản, năm 2009 toàn huyện có 593,63 ha nuôi trồng thuỷ sản, đạt 103% kế hoạch. Sản lượng  327 tấn, đạt 109% kế hoạch, tăng 39% so với cùng kỳ năm 2008; trong đó sản lượng nuôi trồng 145 tấn, khai thác tự nhiên 182 tấn.

d) Sản xuất lâm nghiệp: Rừng trồng mới 760 ha đạt 100% kế hoạch, bằng 95% so năm 2008; làm thủ tục khai thác 135 ha rừng; khoanh nuôi bảo vệ rừng tự nhiên 4.015,12 ha đạt 100,4% kế hoạch. Công tác quản lý bảo vệ được tăng cường, xử lý 02 vụ vi phạm lâm luật (giảm 07 vụ so năm 2008), thu tiền nộp ngân sách 1,0 triệu đồng.

đ) Kinh tế trang trại: Năm 2009 cấp giấy chứng nhận bổ sung cho 08 chủ trang trại, nâng số trang trại được cấp giấy chứng nhận lên 262 hộ, trong đó có 217 trang trại hoạt động có hiệu quả. Hỗ trợ lãi suất cho các chủ trang trại 80 triệu đồng. Tổ chức sơ kết 3 năm (2007-2009) dự án phát triển kinh tế trang trại giai đoạn 2006-2010, triển khai kế hoạch thực hiện đến năm 2010 và những năm tiếp theo.

e) Công tác thuỷ lợi và phòng chống lũ bão: Sửa chữa cải tạo nâng cấp 12 công trình thuỷ lợi tổng kinh phí 22.813,179 triệu đồng, nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng công trình phục vụ cho sản xuất, triển khai các thủ tục thi công gói thầu số 5 kè Sông Bôi. Thực hiện chiến dịch toàn dân làm thuỷ lợi các địa phương đã huy động 19.823 ngày công, đạt 102% kế hoạch, đào đắp 17.270 m3 đất, đá, phát dọn 177.215 m kênh mương, giá trị thực hiện đạt 781,298 triệu đồng. Đôn đốc các ngành chức năng, các xã, thị trấn kiểm tra các công trình thuỷ lợi, hồ đập, chủ động phương án phòng chống khi có lũ bão xảy ra.

2. Sản xuất tiểu thủ công nghiệp.

Giá trị sản xuất tiểu thủ công nghiệp ước thực hiện 26.574 triệu đồng, đạt 110,7% kế hoạch tỉnh giao, đạt 89,5 % kế hoạch UBND huyện giao, tăng 8% so cùng kỳ 2008. Một số sản phẩm chính mang lại giá trị cao: ngành khai thác than 8.300 tấn đạt 103,75 % kế hoạch, khai thác đá các loại 157.000 m3 đạt 98,1%, cát 8.400 m3 đạt 102,4%, gạch nung 30,5  triệu viên đạt 106,1% kế hoạch... Tổ chức bàn giao lưới điện hạ áp nông thôn cho ngành điện quản lý (riêng các xã An Lạc, An Bình, Yên Bồng, Phú Thành đang thực hiện dự án Năng lượng nông thôn 2 chưa bàn giao).

Thực hiện Nghị quyết số 17/2008/NQ-HĐND ngày 19/12/2008 của Hội đồng nhân dân huyện kỳ họp 12 khoá XVII về việc thông qua đề án phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp huyện Lạc Thuỷ giai đoạn 2008-2015; Uỷ ban nhân dân huyện đã ra Quyết định số 117/QĐ-UBND ngày 20/02/2009 về việc phê duyệt đề án; tổ chức hội nghị triển khai các quyết định của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ lãi vay Ngân hàng với các khoản vay ngắn hạn, trung hạn và dài hạn cho các hộ sản xuất kinh doanh trên địa bàn huyện. Tổ chức triển khai các văn bản của Uỷ ban nhân dân huyện xuống các cụm xã, thị trấn trong huyện. Đào tạo nghề Mây giang tre đan xuất khẩu, lập đề án và mở 02 lớp Đào tạo nghề khâu bóng tại xã Đồng Tâm, thị trấn Chi Nê; lập đề án và phối hợp với Trung tâm khuyến công tỉnh mở 02 lớp  Đào tạo nghề gia công và chế tác đã cảnh tại Phú Thành; phối hợp các ngành chức năng và Uỷ ban nhân dân xã Yên Bồng xây dựng đề án Hợp tác xã nghề thủ công mỹ nghệ. Kêu gọi, thu hút 03 doanh nghiệp, công ty chuẩn bị các thủ tục đầu tư vào lĩnh vực sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn huyện. Chỉ đạo các ngành có liên quan và đơn vị tư vấn lập hồ sơ  dự án xây dựng hạ tầng cụm công nghiệp Phú Thành II để thu hút các nhà đầu tư và xin vốn hỗ trợ của Trung ương.

Tóm lại: Đề án phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp huyện Lạc Thuỷ năm 2009 đã thực hiện được công tác tuyên truyền song chưa thực sự được các doanh nghiệp, các cơ sở sản xuất tiểu thủ công nghiệp quan tâm; ảnh hưởng của suy thoái kinh tế thế giới đã ảnh hưởng lớn đến sản xuất các ngành sản xuất trong nước làm các doanh nghiệp và cơ sở sản xuất cả nước cũng như trong huyện khó khăn trong việc đầu tư vốn, mở rộng sản xuất. Để đề án sớm phát huy hiệu quả cần quan tâm hơn trong công tác tuyên truyền, phổ biến cho các doanh nghiệp và các cơ sở sản xuất thấy hiệu quả mang lại từ đề án có tác dụng tương tự như hiệu quả mang lại từ  chính sách kích cầu của Chính phủ; thực hiện thành công đề án sẽ làm chuyển dịch cơ cấu kinh tế,  tăng tỷ tỷ trọng công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp theo Nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp đề ra.

3. Công tác quản lý Tài nguyên và môi trường.

Rà soát, bổ sung quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất năm 2009; triển khai  kế hoạch kiểm kê đất đai và xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2010; đăng ký nhu cầu sử dụng đất và lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2010-2020; Làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho  814 trường hợp với tổng diện tích 83,21 ha. Lập hồ sơ thu hồi 990.565,6 m2 đất trình tỉnh thẩm định, phê duyệt để phục vụ cho các công trình, dự án. Chỉ đạo đo đạc xong 17.245,19 ha đất lâm nghiệp theo Quyết định 672/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ; ra quyết định thu hồi và đổi cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp cho 1.122 hộ  tổng diện tích 1.199,95 ha. Hoàn chỉnh xác minh nguồn gốc sử dụng đất và đề nghị tỉnh thu hồi 2.126.229 m2 của 1.713 hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng do Nông trường quản lý để lập thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất  theo quy định. Khảo sát, xây dựng bảng giá các loại đất năm 2010.

Kiểm tra 17 cơ sở khai thác khoáng sản, lập hồ sơ đề nghị cấp phép 03 đơn vị có nhu cầu sản xuất gạch Tuynen tại xã Phú Thành. Tổ chức tuyên truyền  về Luật Tài nguyên nước, phối hợp với Hội nông dân huyện tổ chức hội thi “Nông dân tìm hiểu nước sạch vệ sinh môi trường”, tổ chức mít tinh diễu hành  hưởng ứng ngày Môi trường thế giới 05/6/2009. Trồng bổ sung cây xanh  bảo vệ môi trường tại các khu dân cư, trường học và nơi trung tâm thị trấn Chi Nê. Phối hợp cơ quan liên quan giải quyết xong 07 đơn khiếu nại của hộ gia đình, cá nhân và tổ chức về lĩnh vực đất đai. Kiểm tra sử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trong lĩnh vực quản lý đất đai, môi trường và khoáng sản.

4. Công tác Giao thông vận tải,  Điện lực.

a) Công tác giao thông - vận tải: Thực hiện chiến dịch toàn dân làm giao thông nông thôn, các xã, thị trấn đã huy động 30.000 ngày công tu bổ 286 km đường giao thông liên xã, liên thôn, sửa chữa 10 vị trí cầu phao, đào đắp đất, đá các loại 10.150 m3, nạo vét rãnh thoát nước dọc 350.000 m, tổng giá trị thực hiện ước đạt 1.306 triệu đồng. Thực hiện cứng hoá 24 km đường giao thông nông thôn tổng kinh phí 7.591,64 triệu đồng (nguồn vốn hỗ trợ của tỉnh, huyện, xã và nhân dân đóng góp). Ngân sách huyện  đầu tư 02 công trình tổng kinh phí 4.302 triệu đồng, nguồn vốn tỉnh và trung ương đầu tư 6 công trình tổng kinh phí 54.300 triệu đồng.

Tổ chức nhiều hình thức tuyên truyền thực hiện Luật an toan toàn giao thông, phối hợp Hội nông dân huyện thành lập đội tuyên truyền dự thi tìm hiểu Luật giao thông đường bộ do tỉnh tổ chức, phát động tham gia hội thi viết, tìm hiểu Luật giao thông đường thuỷ nội địa. Kiểm tra 135 đợt phương tiện tham gia giao thông đường bộ, phát hiện 921 trường hợp vi phạm, xử phạt 871 trường hợp, thu nộp kho bạc Nhà nước 247,783 triệu đồng.

b) Hoạt động điện lực: Ngành điện cung ứng phục vụ sản xuất và sinh hoạt 13.209.400 KWh điện, tăng 21,5% so cùng kỳ 2008. Tổng số giờ cấp điện 8.059/8.514 giờ đạt 94,6%. Tiếp nhận lưới điện nông thôn cho ngành điện quản lý. Đầu tư, cải tạo mạng lưới điện hiện có, chuyển  đổi công suất các trạm biến áp, cải tạo đường dây, lắp đặt van chống sét, sửa chữa thường xuyên đường dây 0,4 kv từng bước đáp ứng nhu cầu phục vụ sản xuất và sinh hoạt nhân dân.

5. Công tác quy hoạch, kế hoạch, đầu tư xây dựng cơ bản, thu hút đầu tư và hoạt động Hợp tác xã.

a) Công tác quy hoạch, kế hoạch: Căn cứ Nghị quyết số 18/2008/NQ-HĐND ngày 19/12/2009 của HĐND huyện, ngay từ đầu năm UBND huyện đã chủ động giao chỉ tiêu và hướng dẫn thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2009 cho các ngành, Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn. Do ảnh hưởng của suy thoái kinh tế thế giới và biến động trong nước, để đạt được tăng trưởng kinh tế phù hợp với điều kiện của huyện, UBND huyện đã lập tờ trình đề nghị HĐND huyện điều chỉnh tăng trưởng kinh tế từ 14% xuống còn 12%. Xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2010 và xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011-2015 theo sự chỉ đạo của các sở, ngành và Uỷ ban nhân dân tỉnh.

Tiếp tục triển khai cắm mốc quy hoạch thị trấn Chi nê; quy hoạch chi tiết trụ sở các xã, thị trấn; công bố quy hoạch 03 điểm dân cư xã Đồng Tâm phục vụ cho nhu cầu đất ở trong thời gian tới.

b) Công tác quản lý vật liệu xây dựng và quản lý chất lượng công trình:  Phối hợp các ngành chức năng của tỉnh kiểm tra các cơ sở khai thác cát trên địa bàn theo đúng quy định. Chỉ đạo ngành chức năng phối hợp Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn kiểm tra 35 cơ sở sản xuất vật  liệu xây dựng trên địa bàn. Tiến hành kiểm tra chất lượng 35 công trình xây dựng nguồn vốn 135 xã và huyện làm chủ đầu tư, công trình kiên cố hoá trường lớp học, thẩm định thiết kế dự toán 11 công trình theo phân cấp tổng kinh phí 9,2 tỷ đồng.

c) Công tác xây dựng cơ bản: Công tác đầu tư xây dựng cơ bản có nhiều chuyển biến tích cực, từ khâu quy hoạch, chuẩn bị và thực hiện đầu tư, công tác giải phóng mặt bằng nhiều dự án  đảm bảo tốt tiến độ. Năm 2009 có 112 dự án được đầu tư tại huyện, trong đó 77 dự án chuyển tiếp, 35 dự án mới, tổng số vốn từ ngân sách nhà nước đầu tư đạt 141.164 triệu đồng, tăng 76,4% Nghị quyết HĐND huyện giao,  đạt 384,5 kế hoạch vốn đầu năm tỉnh giao (nguyên nhân tăng do được bổ sung thêm 104.456 triệu đồng cho các chương trình dự án); trong đó tỉnh làm chủ đầu tư  9.800 triệu đồng, huyện làm chủ đầu tư 131.364 triệu đồng. Khối lượng thực hiện các dự án huyện làm chủ đầu tư  112.351 triệu đồng đạt 85,5% kế hoạch, đã rải ngân 93.274 triệu đồng đạt 71% kế hoạch vốn, dự kiến hết tháng 12 thanh toán đạt 100% kế hoạch vốn 2009.

Nhìn chung các dự án đầu tư được quan tâm triển khai tích cực, thu hút được khá vốn đầu tư xây dựng cơ bản; công tác quản lý chất lượng đảm bảo theo quy định; song vẫn còn nhà thầu thi công chậm tiến độ ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng vốn, có dự án giải phóng mặt bằng gặp nhiều khó khăn; tư vấn thiết kế, tư vấn giám sát chưa chặt chẽ ảnh hưởng đến chất lượng, tiến độ thi công công trình.

d) Về thu hút đầu tư: Thu hút đầu tư có nhiều khởi sắc, năm 2009 đã thu hút 25 dự án đầu tư tại huyện với số vốn trên 1.000 tỷ đồng  nâng tổng số dự án được đầu tư tại huyện 29 dự án, trong đó 10 dự án được cấp phép đầu tư, 19 dự án đang hoàn thiện cấp phép đầu tư,  nhiều nhà đầu tư khác đang xin khảo sát địa điểm đầu tư. 05 dự án đã đi vào hoạt động, số còn lại đang làm các thủ tục đền bù giải phóng mặt bằng, đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng.

e) Hoạt động Doanh nghiệp và Hợp tác xã: Tính đến  cuối năm 2009 có 65 doanh nghiệp, 1.386 hộ kinh doanh cá thể hoạt động tập trung chủ yếu vào lĩnh vực thương mại, dịch vụ vận tải, cơ khí, xây dựng và khai thác vật liệu; các doanh nghiệp hoạt động  ngày càng phát huy hiệu quả, chấp hành các quy định về quản lý thuế của Nhà nước, giải quyết việc làm cho người lao động, đóng góp vào sự nghiệp phát triển kinh tế của huyện.

Toàn huyện có 92 Hợp tác xã và tổ hợp tác (trong đó 67 Hợp tác xã, 25 tổ hợp tác), 37 Hợp tác xã hoạt động theo Luật Hợp tác xã năm 2003). Các Hợp tác xã nông, lâm nghiệp chủ yếu thực hiện nhiệm vụ chuyển giao tiến bộ kỹ thuật, dịch vụ thuỷ lợi, dịch vụ bảo vệ nội đồng, bảo vệ thực vật, thú y, cung ứng giống cho x• viên; các loại hình Hợp tác xã khác tự hạch toán kinh doanh; riêng Hợp tác xã điểm xã Đồng Tâm I được tổ chức Jica Nhật bản cử 02 chuyên viên giúp về lĩnh vực ngành nghề nông thôn và trồng trọt đang dần hoạt động ổn định; HTX sản xuất giống cây lâm nghiệp, cây ăn quả mới đi vào hoạt động bước đầu có hiệu quả. Còn một số HTX hoạt động mang tính hình thức, trình độ năng lực quản lý điều hành còn hạn chế, hoạt động quy mô nhỏ lẻ, tiềm lực kinh tế yếu, chưa phát huy có sức mở rộng sản xuất, ngành nghề kinh doanh đơn điệu, chưa năng động trong nền kinh tế thị trường.

6. Công tác Tài chính, Ngân hàng, Kho bạc.

a) Công tác Tài chính: Tăng cường công tác tuyên truyền Luật thuế thu nhập cá nhân, cấp mã số cho các tổ chức, cá nhân trên địa bàn huyện. Phân bổ và giao dự toán thu - chi ngân sách đúng Luật ngân sách Nhà nước. Thực hiện chương trình kiểm toán của Nhà nước, qua kiểm tra nhìn chung công tác quản lý thu - chi ngân sách Nhà nước và quản lý vốn đầu tư xây dựng đều đảm bảo Luật ngân sách và Luật  đầu tư xây dựng, đôn đốc nộp đủ  thuế thu nhập và thuế giá trị gia tăng của một số doanh nghiệp vào ngân sách Nhà nước. Tổ chức thành công lễ đón nhận huân chương lao động hạng nhì do Chủ  tịch nước trao tặng.

- Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn thực hiện 29.576,6 triệu đồng đạt 146 % dự toán tỉnh giao, đạt 125% Nghị quyết Hội đồng nhân dân huyện, bằng 99,6% so năm 2008. Nhiều khoản thu đạt và vượt Nghị quyết HĐND huyện giao, riêng khoản thu tiền sử dụng đất thấp, đạt 88,1% so pháp lệnh tỉnh giao, đạt 76,3% so với Nghị quyết HĐND huyện giao, bằng 73,99% so cùng kỳ 2008.

- Tổng thu ngân sách huyện ước thực hiện 173.973,9 triệu đồng đạt 142,7% Nghị quyết Hội đồng nhân dân huyện, tăng 13,3% so năm 2008

- Tổng chi ngân sách huyện ước thực hiện 170.075,3 triệu đồng đạt 139,5% Nghị quyết Hội đồng nhân dân huyện, tăng 15,5% so cùng kỳ năm 2008.

b) Công tác Ngân hàng: Các Ngân hàng đã tích cực huy động các nguồn vốn cho vay kinh doanh, phát triển sản xuất, ổn định đời sống nhân dân. Năm 2009  tổng nguồn vốn huy động 248.000 triệu đồng trong đó: chi nhánh Ngân hàng nông nghiệp và PTNT huy động 163.000 triệu đồng, phòng giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội huy động 85.000 triệu đồng. Tổng doanh số cho vay 305.000 triệu đồng trong đó: chi nhánh Ngân hàng nông nghiệp và PTNT cho vay 270.000 triệu đồng, tăng 35% so cùng kỳ năm 2008; phòng giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội cho vay 35.000 triệu đồng, tăng 44,7% so cùng kỳ năm 2008.

Thực hiện các chính sách hỗ trợ lãi suất, đến hết 30/11/2009 cho vay 60.000 triệu đồng trong đó chi nhánh Ngân hàng nông nghiệp và PTNT cho vay 35.000 triệu đồng, phòng giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội cho vay 25.000 triệu đồng.

b) Hoạt động Kho bạc Nhà nước huyện: Bám sát dự toán ngân sách địa phương, hạch toán tỷ lệ điều tiết phân chia ngân sách đúng quy định, cấp phát thanh toán và kiểm soát chi ngân sách Nhà nước, thanh toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản kịp thời, đảm bảo an toàn kho quỹ của Nhà nước.

7. Hoạt động Khoa học công nghệ, Thương mại và dịch vụ.

a) Hoạt động Khoa học công nghệ: Tổ chức triển khai đào tạo nhận thức chung việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan hành chính Nhà nước cho lãnh đạo và cán bộ các cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân huyện. Kiện toàn Hội đồng khoa học kỹ thuật huyện, áp dụng các tiến bộ kỹ thuật triển khai ra diện rộng các mô hình phục vụ cho phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Tiếp tục tuyên truyền phổ biến Luật chất lượng sản phẩm, các văn bản  hướng dẫn chi tiết thi hành luật và các văn bản ban hành danh mục phương tiện đo lường phải kiểm định. Tổ chức  kiểm tra và nhắc nhở  các cơ sở sản xuất kinh doanh bia, rượu, hàng hoá hết hạn sử dụng, xăng, dầu, mũ bảo hiểm, phương tiện đo lường, an toàn bức xạ  nhằm bảo vệ quyền lợi tiêu dùng và chất lượng cuộc sống của nhân dân.

b) Về thương mại, dịch vụ: Tổ chức kiện toàn Ban chỉ đạo chống buôn lậu và gian lận thương mại, chống sản xuất và kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng. Tiến hành kiểm tra 258 cơ sở kinh doanh, sử phạt 123 cơ sở vi phạm, tổng số tiền thu phạt và giá trị hàng tịch thu thanh lý, tiêu huỷ 39,895 triệu đồng. Kiểm tra quản lý, khai thác kinh doanh chợ đầu mối Nông sản huyện và chợ Nông sản xã Đồng Tâm, bổ sung hệ thống điện phục vụ các điểm kinh doanh và thực hiện chính sách khuyến thương cho các hộ kinh doanh tại chợ đầu mối Nông sản huyện. Chuẩn bị kế hoạch để tổ chức Hội chợ triển lãm - Thương mại - Văn hoá huyện Lạc Thuỷ vào cuối tháng 12/2009.

 

II. VỀ VĂN HÓA - XÃ HỘI:

1. Về giáo dục và đào tạo.

Tiếp nhận 07 trường từ xã Thanh Nông và thị trấn Thanh Hà về huyện quản lý nâng tổng số trường các bậc học trong toàn huyện lên 51 trường. Tiếp tục thực hiện các cuộc vận động và phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”; nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục, đổi mới chương trình giáo dục phổ thông, tăng cường trật tự kỷ cương nề nếp trường học. Huy động các nguồn lực đầu tư cơ sở vật chất cho các trường học. Nâng cao chất lượng  dạy và học các ngành học, bậc học. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chính sách khuyến khích xã hội hoá giáo dục; chuẩn bị tốt các điều kiện để kiểm tra, công nhận  phổ cập giáo dục Tiểu học đúng độ tuổi và phổ cập giáo dục Trung học cơ sở. Tiếp tục thực hiện đề án phổ cập bậc Trung học theo Nghị quyết 12/2008/NQ-HĐND ngày 23/7/2008 của Hội đồng nhân dân huyện. Năm 2009 có 02 trường đạt chuẩn quốc quốc gia  (Tiểu học Thị trấn Chi nê, Trường THCS Hưng thi) nâng số trường đạt chuẩn quốc gia toàn huyện 13/50 trường.

Thực hiện  chương trình kiên cố hoá trường, lớp học và nhà công vụ cho giáo viên, đã nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng 78/78 phòng học kế hoạch năm 2008, giải ngân 9.575 triệu đồng đạt 97% kế hoạch, nâng số phòng học kiên cố toàn huyện 535/662 phòng đạt 80,8%. Khởi công xây dựng 28/64 phòng học kế hoạch năm 2009 (36 phòng khởi công cuối tháng 12/2009), giá trị giải ngân đạt 1.928 triệu đồng.

2. Công tác Y tế, Dân số kế hoạch hoá gia đình.

a) Công tác Y tế: Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất thiết bị y tế, chăm lo đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn đội ngũ các thày thuốc, thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khoẻ nhân dân, phòng chống các loại dịch bệnh. Năm 2009 đã khám và điều trị 137.276 lượt người (bệnh viện đa khoa 75.868 lượt, tuyến cơ sở 61.408 lượt), tăng 9,1 % so với năm 2008. Tiếp tục thực hiện tốt các chương trình y tế mục tiêu Quốc gia. Kiện toàn Ban chỉ đạo và thành lập đoàn kiểm tra liên ngành vệ sinh an toàn thực phẩm, Ban chỉ đạo phòng chống các dịch bệnh nguy hiểm, trích ngân sách huyện phục vụ công tác phòng chống dịch cúm AH1N1, khoanh vùng và ngăn chặn dịch kịp thời không để lây lan trên địa bàn huyện.

b) Công tác dân số kế hoạch hoá gia đình: Tổ chức tuyên truyền công tác kế hoạch hoá gia đình bằng nhiều hình thức đa dạng, đẩy mạnh chiến dịch chăm sóc sức khoẻ sinh sản tại cơ sở, thực hiện đạt 3.067 lượt biện pháp tránh thai bằng 99,3% kế hoạch. Năm 2009 có 915 ca sinh con trong đó có 35 ca sinh con thứ ba, 03/15 xã không có người sinh con thứ 3 (xã Lạc Long, thị trấn Chi Nê, thị trấn Thanh Hà), 12/15 xã có người sinh con thứ 3 (trong đó xã Thanh Nông có 14 ca sinh con thứ 3).

3. Hoạt động Văn hoá và thông tin; Truyền thanh, truyền hình.

a) Hoạt động Văn hoá và thông tin: Bám sát các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hoá - xã hội, quốc phòng - an ninh của địa phương, triển khai 17 đợt tuyên truyền và diễu hành về cơ sở, kẻ vẽ 330 m2 pa nô khẩu hiệu và bảng tin, 610 băng zôn khẩu hiệu các loại, tổ chức các hoạt động hội diễn văn hoá, văn nghệ quần chúng theo các cụm xã, cơ quan, trường học. Tổ chức hội nghị biểu dương Làng văn hoá, cơ quan văn hoá, trường học văn hoá giai đoạn (2005-2009). Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” diễn ra sôi nổi, qua bình xét năm 2009 toàn huyện có 11.425 hộ/14.717 hộ đạt gia đình văn hoá, đạt 78% tổng số hộ, 97/142 làng văn hoá đạt 68,3%,  34/46 trường học văn hoá đạt 74%,  21/24 cơ quan văn hoá đạt 87,5%. Xây dựng mới 20 nhà văn  hoá xóm bản tổng kinh phí ngân sách tỉnh hỗ trợ 400 triệu đồng.

Phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” được duy trì rộng khắp và phát triển sâu rộng. Toàn huyện có 42 câu lạc bộ thể dục thể thao, đạt 105% kế hoạch; 11.852 người tập thể thao thường xuyên, đạt 103%;  5.176 người đạt chế độ rèn luyện tiêu chuẩn, đạt 108%;  1.925 hộ gia đình thể thao đạt 110%;  51 người đạt đẳng cấp vận động viên, đạt 146%;  57 lớp hướng dẫn viên đạt 104% kế hoạch. Tổ chức 08 giải thể thao cấp huyện, tham gia 09 giải thi đấu cấp tỉnh đều đạt kết quả cao. Chỉ đạo Đại hội thể dục thể thao các xã, thị trấn; chuẩn bị Đại hội thể dục thể thao huyện Lạc Thuỷ lần thứ IV cuối tháng 12/2009.

Xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện Luật phòng, chống bạo lực gia đình, Tổ chức thi viết bài tìm hiều Luật phòng chống bạo lực gia đình được Uỷ ban nhân dân tỉnh tặng bằng khen.

Hoạt động du lịch: Tiếp tục tuyên truyền, quảng bá tiềm năng du lịch của huyện, nâng cao chất lượng các loại hình dịch vụ, đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng du lịch, làm đẹp cảnh quan tạo sức thu hút du khách. Lượng khách đến chùa Tiên khoảng 260 nghìn  lượt, tăng 4% so cùng kỳ 2008,  thu phí thắng cảnh 2,6 tỷ đồng.

Hoạt động bưu chính, viễn thông: Mở mới 05  điểm INTERNET  phục vụ công ích trên địa bàn huyện. Duy trì công tác thông tin, báo chí trên địa bàn, số lượng báo chí phát hành 275.496 bản, giảm 14% so cùng kỳ 2008 (giảm do sử dụng báo điện tử tăng). Các điểm văn hoá xã đã thu hút  25.863 lượt người đến tìm hiểu sách báo và sử dụng các loại dịch vụ viễn thông. Mạng thông tin liên lạc tiếp tục phát triển, số máy điện thoại cố định có dây, không dây và di động  toàn huyện 11.177 máy, bình quân 19,6 máy/100 dân, tăng 70,4% so cùng kỳ 2008.

b) Hoạt động Đài truyền thanh - truyền hình: Tiếp tục đầu tư cơ sở vật chất từng bước đáp ứng nhu cầu hoạt động chuyên môn, bám sát các nhiệm vụ trọng tâm của huyện, năm 2009 đã dàn dựng 2.500 tin bài phản ánh kịp thời các sự kiện diễn ra trên địa bàn huyện góp phần phát triển kinh tế xã hội, ổn định an ninh nông thôn. Phát sóng trên 32.000 giờ trên 3 hệ thống phát truyền thanh, phát thanh  và truyền hình, tổ chức tiếp âm các kỳ họp Hội đồng nhân dân huyện, Hội thi Bí thư chi bộ giỏi, Hội thi tuyên truyền pháp luật khiếu nại, tố cáo ... được đông đảo nhân dân quan tâm. Tham dự liên hoan phát thanh truyền hình tỉnh Hoà Bình lần thứ  X đạt giải nhất toàn đoàn. Tỷ lệ phủ sóng truyền hình đạt 85%, phủ sóng phát thanh, truyền thanh  đạt 90%.

4.Thực hiện các chính sách xã hội.

a) Về Lao động thương binh và xã hội: Thường xuyên quan tâm các chính sách xã hội và người có công, trích 240,47 triệu đồng ngân sách huyện mua 59,1 tấn lương thực trợ cấp cứu đói giáp hạt 5.910 khẩu; tổ chức thăm hỏi và tặng quà trong dịp tết nguyên đán, ngày thương binh liệt sỹ 27/7. Chuyển 1.148 triệu đồng hỗ trợ 5.740 khẩu khó khăn từ nguồn kinh phí hộ nghèo ăn tết theo Quyết định 81/QĐ-TTg ngày 15/01/2009 của Thủ tướng Chính phủ. Cấp 226 thẻ bảo hiểm y tế cho đối tượng bảo trợ xã hội, 818 thẻ bảo hiểm y tế hộ người nghèo, 29.982 thẻ bảo hiểm y tế cho nhân dân các xã vùng 135 và ATK. Chi trả trợ cấp thường xuyên 673 đối tượng người có công 5.187 triệu đồng. Vận động xây dựng quỹ đền ơn đáp nghĩa 189,2 triệu đồng đạt 96% kế hoạch năm 2009. Xây dựng  07 nhà tình nghĩa  tổng kinh phí 200 triệu đồng,... Tiếp nhận 05 hài cốt liệt sỹ tỉnh ngoài về nghĩa trang huyện. Phối hợp các công ty tư vấn và các Trung tâm môi giới việc làm  cho 310 lao động, lao động có thời hạn tại nước ngoài 25 lao động, tăng 17% so năm 2008, thông qua các chương trình mục tiêu quốc gia đã giải quyết việc làm 2.100 lao động, tăng 10,5% so kế hoạch. Tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện ước còn 11,92 % giảm 1,14% so năm 2008.

Tăng cường công tác kiểm tra phòng chống cháy nổ và an toàn lao động; tuyên truyền và đẩy mạnh phòng chống tai, tệ nạn xã hội; tham gia 2.160 bài dự thi tìm hiểu Luật phòng, chống ma tuý. Đưa 08 đối tượng nghiện ma tuý đi cai nghiện tập trung, 04 đối tượng mại dâm vào trung tại Trung tâm giáo dưỡng tỉnh.

Công tác bảo vệ và chăm sóc trẻ em ngày càng được các cấp, các ngành quan tâm bằng nhiều hình thức: tặng quà cho các cháu thiếu nhi, cháu có dị tật tim bẩm sinh, phối hợp các ngành, đoàn thể  tổ chức cho các cháu tham dự các hoạt động do tỉnh tổ chức. Điều tra lập danh sách trẻ em tàn tật đề nghị khám phân loại phẫu thuật chỉnh hình, đưa các cháu khuyết tật khám và phẫu thuật. Báo cáo rà soát, đánh giá 5 năm thực hiện Luật Bảo vệ chăm sóc và giáo dục trẻ em báo cáo tỉnh kịp thời.

b) Hoạt động dạy nghề: Tăng cường bổ sung cán bộ lãnh đạo trung tâm dạy nghề huyện, phối hợp với các trường mở 12 lớp với 298 học viên trong đó dạy nghề theo chương trình mục tiêu quốc gia về giáo dục và đào tạo 07 lớp, theo chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo 03 lớp, dạy nghề theo yêu cầu của người lao động 02 lớp. Phối hợp Trường Cao đẳng cơ điện xây dựng Tam điệp, Trường Trung cấp nghề Hoà bình mở 04 lớp dài hạn với 119 học viên, phối hợp với sở Lao động tỉnh, trung tâm giới thiệu việc làm khai trương sàn vệ tinh tư vấn giới thiệu việc làm huyện Lạc Thuỷ lần thứ nhất đạt kết quả.

c) Hoạt động Hội chữ thập đỏ: Tổ chức kiện toàn Ban chấp hành Hội chữ thập đỏ huyện, thăm hỏi chúc tết và tặng quà các đối tượng khó khăn, gia đình chính sách. Tiếp nhận và cấp phát 24 tấn gạo, đồ dùng cho các hộ bị ảnh hưởng lũ cuối năm 2008. Vận động xây dựng quỹ nhân đạo 161,948 triệu đồng. Phối hợp các đoàn thể, các cơ quan, đơn vị vận động thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên trong huyện và sinh viên trường cao đẳng nghề cơ điện Tây bắc tham gia hiến máu nhân đạo  đạt 103% kế hoạch tỉnh giao.

d) Công tác Bảo hiểm xã hội: Tăng cường công tác tuyên truyền vận động các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thực hiện Luật Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế tự nguyện. Thực hiện thu năm 2009 đạt 14.154,5 triệu đồng, bằng 100% kế hoạch, tăng 20% so cùng kỳ 2008; Chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH 4.153 lượt người với 36.972,148 triệu đồng; thanh toán tiền Bảo hiểm y tế  28.238 lượt người với tổng số tiền 7.880,592 triệu đồng, bằng 96,55% so cùng kỳ năm 2008.

e) Công tác Dân tộc: Đầu tư 13 công trình với tổng mức đầu tư 11,752 tỷ đồng; hỗ trợ phát triển sản xuất 2,290 tỷ đồng mua máy móc phát tiển sản xuất và cây, con giống; hỗ trợ 203,3 triệu đồng con hộ nghèo đi học; phân bổ và giao cho các xã làm chủ đầu tư dự án duy tu bảo dưỡng các công trình năm 2008,2009; giải quyết cho các hộ nghèo vay vốn phát triển sản xuất; bồi dưỡng nghiệp vụ nâng cao năng lực cán bộ lãnh đạo quản lý đầu tư xây dựng cơ bản các xã 135; thực hiện trợ cước, trợ giá giống lúa, giống ngô và các mặt hàng thiết yếu tạo điều kiện giúp đỡ đồng bào dân tộc có hoàn cảnh khó khăn phát triển sản xuất; hướng dẫn các xã rà soát đánh giá thực trạng kinh tế - xã hội các xã, thôn bản đặc biệt khó khăn và nhu cầu đầu tư hỗ trợ giai đoạn 2011-2015. Tổ chức thành công Đại hội các dân tộc thiểu số huyện Lạc Thuỷ lần thứ nhất năm 2009.

 

 

III. CÔNG TÁC XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN, HOẠT ĐỘNG THANH TRA, TƯ PHÁP

1. Công tác Xây dựng chính quyền, Thi đua, Tôn giáo, công tác Hội.

a) Công tác Xây dựng chính quyền: Lập kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác  đối với các chức danh theo Nghị định 158/2007/NĐ-CP của Chính phủ. Xây dựng kế hoạch biên chế, kế hoạch đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức năm 2009-2010. Thực hiện bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo; nâng bậc lương 726 đối tượng; sơ tuyển chuyển ngạch 34 cán bộ công chức, viên chức; hợp đồng 61 giáo viên mầm non hưởng lương ngân sách huyện; hoàn chỉnh hồ sơ giải quyết chế độ nghỉ hưu trước tuổi. Tiếp tục hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa X về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước; Kiện toàn tổ công tác thực hiện đề án đơn giản hoá thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý Nhà nước huyện Lạc Thuỷ giai đoạn 2007-2010, rà soát, thống kê các thủ tục hành chính năm 2009 theo sự chỉ đạo của tỉnh. Nâng cao chất lượng hoạt động cơ chế một  cửa, một cửa liên thông. Đánh giá hoàn thành nhiệm vụ của Đại biểu HĐND, kết quả 100% đại biểu HĐND huyện hoàn thành tốt nhiệm vụ; 84,8% đại biểu HĐND xã, thị trấn hoàn thành tốt nhiệm vụ, 10,1% đại biểu HĐND xã, thị trấn hoàn thành nhiệm vụ, 5,1% đại biểu HĐND xã, thị trấn chưa hoàn thành nhiệm vụ. Phân loại chính quyền cơ sở năm 2009 có 10/15 đơn vị hành chính đạt chính quyền cơ sở vững mạnh, 5/15 đơn vị đạt loại khá. Làm các thủ tục tiếp nhận và tổ chức lễ đón xã Thanh Nông và thị trấn Thanh Hà về huyện quản lý theo Nghị quyết 31/NQ-CP ngày 14/7/2009 của Chính phủ. Tăng cường công tác quản lý địa giới hành chính, phối hợp sở Nội vụ, UBND huyện Yên Thuỷ làm rõ địa giới  hành chính xóm Hồng xã Bảo Hiệu huyện Yên Thuỷ với xóm Lộc Thành xã An Lạc huyện Lạc Thuỷ.

b) Công tác thi đua khen thưởng: Xây dựng các chỉ tiêu và phát động phong trào thi đua yêu nước trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh. Khen thưởng thường xuyên và khen thưởng đột xuất 534 tập thể, 1.300 cá nhân có thành tích  xuất sắc, thưởng 467,49 triệu đồng động viên kịp thời cán bộ, nhân dân phấn đấu thực hiện mục tiêu, chỉ tiêu chung của toàn huyện.

c) Công tác Tôn giáo:  Hoạt động tôn giáo tiếp tục được các cấp uỷ Đảng, chính quyền, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể quan tâm phối hợp, tạo điều kiện giúp đỡ  để hoạt động tôn giáo trên địa bàn thực hiện theo đúng chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết các dân tộc trên địa bàn ngày càng vững mạnh.

d) Công tác Hội: Tiếp tục tăng cường quản lý Nhà nước về hoạt động các hội trên địa bàn huyện. Năm 2009 thành lập mới Hội nuôi ong nâng  tổng số lên 18 hội trong toàn huyện. Các hội đều hoạt động trên cơ sở tự nguyện hoặc kiêm nhiệm, hoạt  động của các hội luôn chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước;  có sự quan tâm, phối hợp của các ban, ngành, đoàn thể đã thực hiện tốt các mục tiêu trong lĩnh vực hoạt động của hội.

2. Công tác Thanh tra.

Năm 2009 đã triển khai 14 cuộc thanh tra (có 02 cuộc thanh tra đột xuất) trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội ở 10 đơn vị, đạt 100% kế hoạch. Qua thanh tra đã phát hiện sai phạm kinh tế 305.154.417 đồng. Kiến nghị thu hồi cho ngân sách nhà nước 91.584.175 đồng (đã thu hồi được 68 triệu đồng), giảm trừ giá trị thanh toán các công trình và kiến nghị chi trả cho nhân dân 213.896.242 đồng.

Công tác tiếp dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo được duy trì thường xuyên tại công sở. Năm 2009 tổ chức tiếp 39 đoàn với 153 lượt công dân đến phản ánh, kiến nghị, tố cáo (giảm 46,3% so cùng kỳ 2008), nội dung chủ yếu liên quan đến việc đền bù hỗ trợ tái định đường Hồ Chí Minh, sử lý khắc phục sai phạm công ty AVE, tranh chấp đất đai... Tiếp nhận 48 đơn (khiếu nại 30 đơn, tố cáo 18 đơn), giảm 29,4% so cùng kỳ năm 2008; qua phân loại đơn thuộc thẩm quyền giải quyết 20 đơn, đã giải quyết xong 17/22 đơn (02 năm 2008 chuyển sang), đạt 77,3%.  Tổ chức hội thi tuyên truyền viên pháp luật khiếu nại, tố cáo giỏi lần thứ nhất năm 2009 đạt kết quả; tiếp tục tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng chống tham nhũng, thực hiện và rà soát kê khai tài sản thu nhập theo đúng quy định.

3. Công tác Tư pháp

Đ• thành lập chi nhánh trợ giúp pháp lý số 7 tại huyện Lạc Thuỷ, kiện toàn Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật huyện và các xã, thị trấn. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật với nhiều nội dung phong phú và nhiều hình thức đa dạng. Thực hiện công tác trợ giúp pháp lý 569 lượt người với 420 vụ việc. Duy trì và củng cố 130 tổ hoà giải với 698 hoà giải viên, tổ chức hoà giải 118/129 vụ việc đạt 91,5%. Đôn đốc thi hành án dâ sự cấp huyện đạt 94%. Tăng cường kiểm tra, giám sát việc đăng ký hộ tịch và chứng thực tại các xã, thị trấn. Tham gia đóng góp ý kiến trong quá trình thẩm định Nghị quyết Hội đồng nhân dân, Quyết định của UBND cùng cấp, thẩm định để UBND huyện ra quyết định công nhận quy ước thôn văn hóa cho cơ sở. Kiểm tra, rà soát, chấn chỉnh việc ban hành văn bản cấp huyện và cấp cơ sở. Phối hợp bồi dưỡng nghiệp vụ ban hành văn bản cho các đối tượng Phó Chủ tịch HĐND, thường trực HĐND, cán bộ Tư pháp, cán bộ Văn phòng cấp xã.

 

IV. CÔNG TÁC QUỐC PHÒNG, AN NINH.

1. Công tác Quốc phòng.

Tổ chức tuyên truyền Luật nghĩa vụ quân sự, Luật quốc phòng, Pháp lệnh dự bị động viên, Pháp lệnh dân quân tự vệ cho cán bộ và nhân dân. Chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2009; tuyển chọn và gọi 110 thanh niên lên đường nhập ngũ đảm bảo chất lượng, đúng luật định;  mở 02 bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho 102 cán bộ, công nhân viên chức khối doanh nghiệp; 01 lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng cho 70 chức sắc, chức việc, chủ hộ tôn giáo tiêu biểu xã Phú Thành, giáo dục quốc phòng 1.982 học sinh các trường Trung học phổ thông. Xây dựng lực lượng dân quân tự vệ và lực lượng dự bị động viên; tổ chức huấn luyện dân quân tự vệ 25/25 đơn vị, kết quả 07/25 đơn vị đạt loại giỏi chiếm 28%, loại khá 18/25 đơn vị đạt 72%. Chỉ đạo diễn tập trị an 03 xã Đồng Tâm, Lạc Long, Yên bồng đạt kết quả khá.

2. Công tác An ninh.

Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 37/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 09/NQ-CP và chương trình quốc gia phòng chống tội phạm, phòng chống tệ nạn xã hội,  Nghị quyết 08  của Bộ chính trị về bảo vệ an ninh  quốc gia trong tình hình mới.Tổ chức tổng kết 03 năm ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc. Phối hợp các ban, ngành, đoàn thể cùng với cấp uỷ Đảng, chính quyền địa phương tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, chủ động nắm bắt tình hình, do chỉ đạo giải quyết có hiệu quả từ cơ sở, vì vậy tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định, an ninh nông thôn không còn điểm nóng xảy ra.

- Về trật tự xã hội: Xảy ra 26 vụ giảm 03 vụ so năm 2008 trong đó trộm cắp tài sản xảy ra 09 vụ, cố ý gây thương tích 05 vụ, chứa mại dâm 02, cướp tài sản 02 vụ.

- Về tai, tệ nạn xã hội: tai nạn giao thông xảy ra 05 vụ giảm 05 vụ so 2008, làm chết 4 người, bị thương 03 người, thiệt hại tài sản ước tính 150 triệu đồng. Tai nạn rủi ro xảy ra 05 vụ,  bằng cùng kỳ năm 2008 làm chết 05 người.

Tóm lại: Năm 2009 mặc dù chịu ảnh hưởng của suy thoái kinh tế thế giới, giá cả biến động tăng, dịch cúm AH1N1 diễn biến phức tạp có nguy cơ bùng phát ở nhiều nơi, dịch bệnh gây hại sản xuất trên diện rộng, nhưng với quyết tâm của các cấp, các ngành, các đoàn thể tập trung thực hiện nhiệm vụ chung toàn huyện, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, động viên nhân dân tích cực lao động, sản xuất nên nhiều chỉ tiêu kinh tế - xã hội của huyện thực hiện khá toàn diện: Tăng trưởng kinh tế đạt 13,6%; sản xuất nông nghiệp gặp nhiều khó khăn song sản lượng lương thực có hạt vẫn đạt kế hoạch; huy động các nguồn vốn đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng đạt 384,5% kế hoạch tỉnh giao đầu năm, tăng 76,4% Nghị quyết HĐND huyện giao;Thu ngân sách Nhà nước đạt và vượt dự toán, đảm bảo chi ngân sách chi  thường xuyên và đầu tư cho phát triển. Các lĩnh vực hoạt động văn hoá, giáo dục, y tế, xoá đói giảm nghèo, giải quyết việc làm và thực hiện hiện các chính sách xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, đời sống nhân dân các dân tộc trong huyện  ngày càng được ổn định và không ngừng phát triển. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội đảm bảo.

Đạt được những kết quả trên là do: Có sự lãnh đạo tập trung toàn diện của các cấp uỷ Đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở, nắm bắt những diễn biến thời tiết và dịch bệnh, tập trung điều hành cụ thể, thống nhất; thường xuyên  kiểm tra việc chỉ đạo và thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của các xã, thị trấn. Tranh thủ ý kiến chỉ đạo của các cấp, các ngành trong tỉnh, sự giúp đỡ các cơ quan đơn vị đứng chân trên địa bàn huyện.. Sự phối kết hợp của Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể quần chúng trong việc đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, biện pháp, vận động động nhân dân các dân tộc trong huyện thi đua lao động sản xuất, phấn đấu thực hiện nhiệm vụ năm 2009 đạt kết quả.

  1. Thông tin chỉ đạo điều hành

Văn bản mới ban hành

QUYẾT ĐỊNH

Tuyển dụng viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Kim Bôi năm 2020


THÔNG BÁO

kết quả điểm thi vòng 1 kỳ thi tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo tại huyện kim bôi năm 2020


KẾ HOẠCH

Tiếp nhận giáo viên về công tác tại huyện Kim Bôi năm 2020


KẾ HOẠCH

Rà soát, lập hồ sơ phân loại ĐVHC cấp huyện, cấp xã huyện Kim Bôi


THÔNG BÁO

kết quả xét duyệt hồ sơ thí sinh đăng ký dự thi và thời gian tổ chức thi tuyển lần 1 viên chức sự nghiệp giáo dục đào tạo Hội đồng thi tuyển huyện Kim Bôi 2020


QUYẾT ĐỊNH

Tuyển dụng viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Kim Bôi năm 2020


THÔNG BÁO

kết quả điểm thi vòng 1 kỳ thi tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo tại huyện kim bôi năm 2020


KẾ HOẠCH

Tiếp nhận giáo viên về công tác tại huyện Kim Bôi năm 2020


KẾ HOẠCH

Rà soát, lập hồ sơ phân loại ĐVHC cấp huyện, cấp xã huyện Kim Bôi


THÔNG BÁO

kết quả xét duyệt hồ sơ thí sinh đăng ký dự thi và thời gian tổ chức thi tuyển lần 1 viên chức sự nghiệp giáo dục đào tạo Hội đồng thi tuyển huyện Kim Bôi 2020


QUYẾT ĐỊNH

Tuyển dụng viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Kim Bôi năm 2020


THÔNG BÁO

kết quả điểm thi vòng 1 kỳ thi tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo tại huyện kim bôi năm 2020


KẾ HOẠCH

Tiếp nhận giáo viên về công tác tại huyện Kim Bôi năm 2020


KẾ HOẠCH

Rà soát, lập hồ sơ phân loại ĐVHC cấp huyện, cấp xã huyện Kim Bôi


THÔNG BÁO

kết quả xét duyệt hồ sơ thí sinh đăng ký dự thi và thời gian tổ chức thi tuyển lần 1 viên chức sự nghiệp giáo dục đào tạo Hội đồng thi tuyển huyện Kim Bôi 2020


QUYẾT ĐỊNH

Tuyển dụng viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Kim Bôi năm 2020


THÔNG BÁO

kết quả điểm thi vòng 1 kỳ thi tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo tại huyện kim bôi năm 2020


KẾ HOẠCH

Tiếp nhận giáo viên về công tác tại huyện Kim Bôi năm 2020


KẾ HOẠCH

Rà soát, lập hồ sơ phân loại ĐVHC cấp huyện, cấp xã huyện Kim Bôi


THÔNG BÁO

kết quả xét duyệt hồ sơ thí sinh đăng ký dự thi và thời gian tổ chức thi tuyển lần 1 viên chức sự nghiệp giáo dục đào tạo Hội đồng thi tuyển huyện Kim Bôi 2020


QUYẾT ĐỊNH

Tuyển dụng viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Kim Bôi năm 2020


THÔNG BÁO

kết quả điểm thi vòng 1 kỳ thi tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo tại huyện kim bôi năm 2020


KẾ HOẠCH

Tiếp nhận giáo viên về công tác tại huyện Kim Bôi năm 2020


KẾ HOẠCH

Rà soát, lập hồ sơ phân loại ĐVHC cấp huyện, cấp xã huyện Kim Bôi


THÔNG BÁO

kết quả xét duyệt hồ sơ thí sinh đăng ký dự thi và thời gian tổ chức thi tuyển lần 1 viên chức sự nghiệp giáo dục đào tạo Hội đồng thi tuyển huyện Kim Bôi 2020


QUYẾT ĐỊNH

Tuyển dụng viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Kim Bôi năm 2020


THÔNG BÁO

kết quả điểm thi vòng 1 kỳ thi tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo tại huyện kim bôi năm 2020


KẾ HOẠCH

Tiếp nhận giáo viên về công tác tại huyện Kim Bôi năm 2020


KẾ HOẠCH

Rà soát, lập hồ sơ phân loại ĐVHC cấp huyện, cấp xã huyện Kim Bôi


THÔNG BÁO

kết quả xét duyệt hồ sơ thí sinh đăng ký dự thi và thời gian tổ chức thi tuyển lần 1 viên chức sự nghiệp giáo dục đào tạo Hội đồng thi tuyển huyện Kim Bôi 2020


QUYẾT ĐỊNH

Tuyển dụng viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Kim Bôi năm 2020


THÔNG BÁO

kết quả điểm thi vòng 1 kỳ thi tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo tại huyện kim bôi năm 2020


KẾ HOẠCH

Tiếp nhận giáo viên về công tác tại huyện Kim Bôi năm 2020


KẾ HOẠCH

Rà soát, lập hồ sơ phân loại ĐVHC cấp huyện, cấp xã huyện Kim Bôi


THÔNG BÁO

kết quả xét duyệt hồ sơ thí sinh đăng ký dự thi và thời gian tổ chức thi tuyển lần 1 viên chức sự nghiệp giáo dục đào tạo Hội đồng thi tuyển huyện Kim Bôi 2020


QUYẾT ĐỊNH

Tuyển dụng viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Kim Bôi năm 2020


THÔNG BÁO

kết quả điểm thi vòng 1 kỳ thi tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo tại huyện kim bôi năm 2020


KẾ HOẠCH

Tiếp nhận giáo viên về công tác tại huyện Kim Bôi năm 2020


KẾ HOẠCH

Rà soát, lập hồ sơ phân loại ĐVHC cấp huyện, cấp xã huyện Kim Bôi


THÔNG BÁO

kết quả xét duyệt hồ sơ thí sinh đăng ký dự thi và thời gian tổ chức thi tuyển lần 1 viên chức sự nghiệp giáo dục đào tạo Hội đồng thi tuyển huyện Kim Bôi 2020Thông tin cần biết

Giavang

CHung khoan

 Thoi tiet

 TY GIA

phan anh kien nghi

Botuphap copy

cam cao phong

PHONGCHONGBAOLUC

BANG GIA DAT 2015