gioiitieuchung

lichsuvanhoa

dialyhanhchinh

dieukientunhien

TRUYENTHANH

TRUYENHINH

 cttdt

i 02

hoi dap

 timhieuphapluat

CUM CONG NGHIEP

22222222222

33333

Du lịch Kim Bôi

img

221853
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả các ngày
155
318
2114
216914
6693
8821
221853

Your IP: 54.145.83.79
2018-10-21 12:31

 - Là một trong những nhiệm vụ quan trọng của công tác cải cách hành chính (CCHC), những năm qua, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND huyện Kim Bôi hoạt động tương đối hiệu quả. Tuy nhiên, thực tế vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu đòi hỏi ngày càng cao của công dân, tổ chức và doanh nghiệp khi đến giao dịch. Số lượng thủ tục hành chính (TTHC) thực hiện theo cơ chế "một cửa” của cấp huyện còn thấp (202/307 TTHC= 65,8%) so với tổng số TTHC phải giải quyết của toàn huyện… Từ bất cập này, việc thành lập Trung tâm Hành chính công của huyện là cần thiết. Đây sẽ là bước tiến quan trọng trong lộ trình CCHC, trọng tâm là cải cách TTHC nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả dịch vụ hành chính công, tạo thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân khi đến giao dịch, góp phần thúc đẩy phát triển KT-XH của huyện.

dt 11220171326 dscf7144

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xã Nam Thượng (Kim Bôi) tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân đến giao dịch.

Đồng chí Bùi Quang Hợp, Phó trưởng phòng Nội vụ huyện Kim Bôi cho biết: Thực hiện chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh, UBND huyện Kim Bôi đã xây dựng Đề án thành lập và ra mắt Trung tâm Hành chính công. Trung tâm xây dựng trên diện tích 90 m2, được đầu tư đầy đủ trang thiết bị với các khu vực chức năng bố trí các quầy giao dịch gồm các lĩnh vực: TN&MT, tư pháp, nội vụ, LĐ-TB&XH, VH-TT&DL, Thông tin và Truyền thông, GTVT, NN&PTNT, dân tộc, y tế, GD&ĐT, KH&ĐT, xây dựng, công thương, BHXH, thuế, công an và một số lĩnh vực khác. Trung tâm là đầu mối tập trung thống nhất trong việc tiếp nhận và trả kết quả các TTHC thuộc thẩm quyền của UBND huyện và của các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn cho tổ chức và cá nhân. Từ đó tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân chỉ đến một nơi (Trung tâm Hành chính công) để giải quyết TTHC, tạo môi trường làm việc công khai, minh bạch, thuận tiện, văn minh, hiện đại. Xây dựng Trung tâm Hành chính công thực sự hướng tới sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp.
 
Cùng với chú trọng cải cách TTHC, tiếp tục thực hiện Nghị quyết 30C của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể CCHC Nhà nước giai đoạn 2011-2020, thời gian qua, công tác CCHC ở huyện Kim Bôi đã có bước chuyển biến tích cực. Về cải cách thể chế, công tác xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật của các cơ quan, đơn vị đảm bảo tuân thủ đúng trình tự, thủ tục. Bên cạnh đó, công tác xây dựng và nâng cao chất lượng cán bộ, công chức được huyện quan tâm. Từ đầu năm đến nay, huyện đã cử công chức đi học; thực hiện nâng bậc lương thường xuyên, nâng bậc lương trước thời hạn cho 505 công chức cấp huyện, viên chức giáo viên tiểu học; 138 công chức, cán bộ cấp xã; thực hiện tốt các chế độ, chính sách đối với đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Tiến hành rà soát, bổ sung quy hoạch, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại 5 lãnh đạo quản lý tại các phòng, ban chuyên môn của huyện. Xây dựng kế hoạch và tổ chức xét tuyển viên chức giáo dục 34 chỉ tiêu, công chức cấp xã 23 chỉ tiêu.
 
Thực hiện cải cách tài chính công, huyện tiếp tục thực hiện quyền tự chủ về tài chính; biên chế và giao khoán kinh phí hoạt động cho các cơ quan, đơn vị. Đôn đốc việc xây dựng và ban hành Quy chế hoạt động của cơ quan, đơn vị; quy chế chi tiêu nội bộ, quy chế quản lý và sử dụng tài sản công; chi trả lương qua tài khoản theo quy định của Nhà nước. Thực hiện hiện đại hóa nền hành chính, các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn đã tổ chức thực hiện tốt Quy chế văn hóa công sở, Quy chế tiếp công dân, qua đó trách nhiệm, đạo đức công vụ của cán bộ, công chức, viên chức không ngừng được nâng cao. Việc ứng dụng CNTT trong hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ được các cơ quan, đơn vị thực hiện nhằm nâng cao hiệu quả công việc và trau dồi kỹ năng, chia sẻ công việc.
Nguồn: Báo Hòa Bình
  1. Thông tin chỉ đạo điều hành

Văn bản mới ban hành

THÔNG BÁO

KẾT QUẢ XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NĂM 2018


THÔNG BÁO

Thông báo V/v Xét tuyển viên chức Sự nghiệp Giáo dục & Đào tạo năm 2018


TRƯNG CẦU Ý KIẾN

Văn bản xin ý kiến đóng góp dự thảo Quy chế thi đua


CHỈ THỊ

Công văn số 653/UBND-TP V/v Tuyên truyền, phổ biến các Luật, Nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 5, QH khóa XIV


KẾ HOẠCH

Kế hoạch Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 71 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ


THÔNG BÁO

KẾT QUẢ XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NĂM 2018


THÔNG BÁO

Thông báo V/v Xét tuyển viên chức Sự nghiệp Giáo dục & Đào tạo năm 2018


TRƯNG CẦU Ý KIẾN

Văn bản xin ý kiến đóng góp dự thảo Quy chế thi đua


CHỈ THỊ

Công văn số 653/UBND-TP V/v Tuyên truyền, phổ biến các Luật, Nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 5, QH khóa XIV


KẾ HOẠCH

Kế hoạch Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 71 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ


THÔNG BÁO

KẾT QUẢ XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NĂM 2018


THÔNG BÁO

Thông báo V/v Xét tuyển viên chức Sự nghiệp Giáo dục & Đào tạo năm 2018


TRƯNG CẦU Ý KIẾN

Văn bản xin ý kiến đóng góp dự thảo Quy chế thi đua


CHỈ THỊ

Công văn số 653/UBND-TP V/v Tuyên truyền, phổ biến các Luật, Nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 5, QH khóa XIV


KẾ HOẠCH

Kế hoạch Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 71 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ


THÔNG BÁO

KẾT QUẢ XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NĂM 2018


THÔNG BÁO

Thông báo V/v Xét tuyển viên chức Sự nghiệp Giáo dục & Đào tạo năm 2018


TRƯNG CẦU Ý KIẾN

Văn bản xin ý kiến đóng góp dự thảo Quy chế thi đua


CHỈ THỊ

Công văn số 653/UBND-TP V/v Tuyên truyền, phổ biến các Luật, Nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 5, QH khóa XIV


KẾ HOẠCH

Kế hoạch Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 71 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ


THÔNG BÁO

KẾT QUẢ XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NĂM 2018


THÔNG BÁO

Thông báo V/v Xét tuyển viên chức Sự nghiệp Giáo dục & Đào tạo năm 2018


TRƯNG CẦU Ý KIẾN

Văn bản xin ý kiến đóng góp dự thảo Quy chế thi đua


CHỈ THỊ

Công văn số 653/UBND-TP V/v Tuyên truyền, phổ biến các Luật, Nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 5, QH khóa XIV


KẾ HOẠCH

Kế hoạch Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 71 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ


THÔNG BÁO

KẾT QUẢ XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NĂM 2018


THÔNG BÁO

Thông báo V/v Xét tuyển viên chức Sự nghiệp Giáo dục & Đào tạo năm 2018


TRƯNG CẦU Ý KIẾN

Văn bản xin ý kiến đóng góp dự thảo Quy chế thi đua


CHỈ THỊ

Công văn số 653/UBND-TP V/v Tuyên truyền, phổ biến các Luật, Nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 5, QH khóa XIV


KẾ HOẠCH

Kế hoạch Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 71 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ


THÔNG BÁO

KẾT QUẢ XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NĂM 2018


THÔNG BÁO

Thông báo V/v Xét tuyển viên chức Sự nghiệp Giáo dục & Đào tạo năm 2018


TRƯNG CẦU Ý KIẾN

Văn bản xin ý kiến đóng góp dự thảo Quy chế thi đua


CHỈ THỊ

Công văn số 653/UBND-TP V/v Tuyên truyền, phổ biến các Luật, Nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 5, QH khóa XIV


KẾ HOẠCH

Kế hoạch Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 71 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ


THÔNG BÁO

KẾT QUẢ XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NĂM 2018


THÔNG BÁO

Thông báo V/v Xét tuyển viên chức Sự nghiệp Giáo dục & Đào tạo năm 2018


TRƯNG CẦU Ý KIẾN

Văn bản xin ý kiến đóng góp dự thảo Quy chế thi đua


CHỈ THỊ

Công văn số 653/UBND-TP V/v Tuyên truyền, phổ biến các Luật, Nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 5, QH khóa XIV


KẾ HOẠCH

Kế hoạch Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 71 năm ngày Thương binh - Liệt sỹThông tin cần biết

Giavang

CHung khoan

 Thoi tiet

 TY GIA

phan anh kien nghi

Botuphap copy

cam cao phong

PHONGCHONGBAOLUC

BANG GIA DAT 2015