gioiitieuchung

lichsuvanhoa

dialyhanhchinh

dieukientunhien

TRUYENTHANH

TRUYENHINH

 cttdt

i 02

hoi dap

 timhieuphapluat

CUM CONG NGHIEP

22222222222

33333

Du lịch Kim Bôi

img

221855
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả các ngày
157
318
2116
216914
6695
8821
221855

Your IP: 54.145.83.79
2018-10-21 12:31

 - Ngày 3/12, tại Văn phòng HĐND tỉnh, đã diễn ra cuộc họp bàn nhằm nắm tình hình, nhu cầu để xây dựng dự án "Nâng cao năng lực cho đại biểu HĐND cấp xã”. Dự họp, phía tỉnh ta có đồng chí Đinh Văn Dực, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, đại diện lãnh đạo Ban Dân tộc tỉnh, Thường trực HĐND huyện Kim Bôi, đại diện tổ chức Chilfund Việt Nam, Ban Dân tộc (HĐND tỉnh).

dt 3122017152 img 1261

Đại diện Trung tâm nghiên cứu quyền con người vùng dân tộc, miền núi đã nêu mục đích, ý nghĩa của việc triển khai hoạt động nâng cao năng lực cho đại biểu HĐND cấp xã tại cuộc họp.

Tại cuộc họp, đại diện Trung tâm nghiên cứu quyền con người vùng dân tộc, miền núi đã nêu rõ mục đích, ý nghĩa của việc triển khai hoạt động nâng cao năng lực cho đại biểu HĐND cấp xã. Theo đó: dự án "Nâng cao năng lực cho đại biểu HĐND cấp xã" do tổ chức Childfun Việt Nam tài trợ dự kiến sẽ được triển khai tại 3 tỉnh là: Bắc Cạn, Cao Bằng và Hòa Bình. Về phía tỉnh Hòa Bình sẽ triển khai thí điểm tại huyện Kim Bôi. Thông qua dự án nhằm nâng cao kiến thức, kỹ năng cho đại biểu HĐND cấp xã. Qua đó nâng cao hiệu quả hoạt động cho từng cá nhân, tổ chức HĐND cấp xã, tăng cường tiếng nói, sự tham gia của nhân dân và mọi thành viên trong xã hội vào phát triển kinh tế xã hội.

Các đại biểu của tỉnh phát biểu nêu rõ tình hình thực trạng đội ngũ đại biểu HĐND cấp và nhu cầu cần được đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho đội ngũ này. Dự kiến, nếu được triển khai, dự án này sẽ được đưa về huyện Kim Bôi. Được biết: huyện Kim Bôi hiện có 711 đại biểu HĐND cấp xã, trong đó, tỷ lệ đại biểu nữ mới đạt 25% (thấp hơn 10% so với quy định tại Luật Tổ chức chính quyền địa phương). Theo đồng chí Quách Thị Hương, Phó Chủ tịch HĐND huyện Kim Bôi: Ở thời điểm hiện nay, chất lượng đại biểu HĐND cấp xã trong huyện chưa đáp ứng yêu cầu trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của người đại biểu nhân dân. Bởi vậy, huyện mong muốn sớm được tiếp cận dự án này. Khi triển khai, thực hiện dự án cần ưu tiên một số nội dung: Giúp các đại biểu hiểu rõ hơn về Luật Tổ chức chính quyền địa phương; vai trò của người đại biểu khi tham gia quyết định các vấn đề quan trọng tại địa phương; hiểu được chức năng, kỹ năng cơ bản của người đại biểu khi thực hiện hoạt động giám sát của HĐND; nâng cao kỹ năng chuyển tải các chủ trương, chính sách của Đảng, nhà nước, của tỉnh, huyện… từ kỳ họp tới cử tri và nhân dân.

Qua nắm bắt tình hình thực trạng về trình độ, năng lực, kỹ năng… của người đại biểu HĐND và nghe các ý kiến từ đại diện Thường trực HĐND huyện Kim Bôi, Ban Dân tộc tỉnh… đồng chí Đinh Văn Dực, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị: Trung tâm nghiên cứu quyền con người vùng dân tộc, miền núi; tổ chức Chilfund sớm xây dựng dự án để triển khai trên địa bàn. Bởi đó là niềm mong mỏi của Thường trực HĐND tỉnh Hòa Bình nói chung và huyện Kim Bôi nói riêng nhằm nâng cao hơn nữa vai trò, vị thế của cơ quan dân cử, người đại biểu dân cử.

Nguồn: Báo Hòa Bình

  1. Thông tin chỉ đạo điều hành

Văn bản mới ban hành

THÔNG BÁO

KẾT QUẢ XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NĂM 2018


THÔNG BÁO

Thông báo V/v Xét tuyển viên chức Sự nghiệp Giáo dục & Đào tạo năm 2018


TRƯNG CẦU Ý KIẾN

Văn bản xin ý kiến đóng góp dự thảo Quy chế thi đua


CHỈ THỊ

Công văn số 653/UBND-TP V/v Tuyên truyền, phổ biến các Luật, Nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 5, QH khóa XIV


KẾ HOẠCH

Kế hoạch Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 71 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ


THÔNG BÁO

KẾT QUẢ XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NĂM 2018


THÔNG BÁO

Thông báo V/v Xét tuyển viên chức Sự nghiệp Giáo dục & Đào tạo năm 2018


TRƯNG CẦU Ý KIẾN

Văn bản xin ý kiến đóng góp dự thảo Quy chế thi đua


CHỈ THỊ

Công văn số 653/UBND-TP V/v Tuyên truyền, phổ biến các Luật, Nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 5, QH khóa XIV


KẾ HOẠCH

Kế hoạch Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 71 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ


THÔNG BÁO

KẾT QUẢ XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NĂM 2018


THÔNG BÁO

Thông báo V/v Xét tuyển viên chức Sự nghiệp Giáo dục & Đào tạo năm 2018


TRƯNG CẦU Ý KIẾN

Văn bản xin ý kiến đóng góp dự thảo Quy chế thi đua


CHỈ THỊ

Công văn số 653/UBND-TP V/v Tuyên truyền, phổ biến các Luật, Nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 5, QH khóa XIV


KẾ HOẠCH

Kế hoạch Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 71 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ


THÔNG BÁO

KẾT QUẢ XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NĂM 2018


THÔNG BÁO

Thông báo V/v Xét tuyển viên chức Sự nghiệp Giáo dục & Đào tạo năm 2018


TRƯNG CẦU Ý KIẾN

Văn bản xin ý kiến đóng góp dự thảo Quy chế thi đua


CHỈ THỊ

Công văn số 653/UBND-TP V/v Tuyên truyền, phổ biến các Luật, Nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 5, QH khóa XIV


KẾ HOẠCH

Kế hoạch Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 71 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ


THÔNG BÁO

KẾT QUẢ XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NĂM 2018


THÔNG BÁO

Thông báo V/v Xét tuyển viên chức Sự nghiệp Giáo dục & Đào tạo năm 2018


TRƯNG CẦU Ý KIẾN

Văn bản xin ý kiến đóng góp dự thảo Quy chế thi đua


CHỈ THỊ

Công văn số 653/UBND-TP V/v Tuyên truyền, phổ biến các Luật, Nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 5, QH khóa XIV


KẾ HOẠCH

Kế hoạch Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 71 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ


THÔNG BÁO

KẾT QUẢ XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NĂM 2018


THÔNG BÁO

Thông báo V/v Xét tuyển viên chức Sự nghiệp Giáo dục & Đào tạo năm 2018


TRƯNG CẦU Ý KIẾN

Văn bản xin ý kiến đóng góp dự thảo Quy chế thi đua


CHỈ THỊ

Công văn số 653/UBND-TP V/v Tuyên truyền, phổ biến các Luật, Nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 5, QH khóa XIV


KẾ HOẠCH

Kế hoạch Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 71 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ


THÔNG BÁO

KẾT QUẢ XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NĂM 2018


THÔNG BÁO

Thông báo V/v Xét tuyển viên chức Sự nghiệp Giáo dục & Đào tạo năm 2018


TRƯNG CẦU Ý KIẾN

Văn bản xin ý kiến đóng góp dự thảo Quy chế thi đua


CHỈ THỊ

Công văn số 653/UBND-TP V/v Tuyên truyền, phổ biến các Luật, Nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 5, QH khóa XIV


KẾ HOẠCH

Kế hoạch Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 71 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ


THÔNG BÁO

KẾT QUẢ XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NĂM 2018


THÔNG BÁO

Thông báo V/v Xét tuyển viên chức Sự nghiệp Giáo dục & Đào tạo năm 2018


TRƯNG CẦU Ý KIẾN

Văn bản xin ý kiến đóng góp dự thảo Quy chế thi đua


CHỈ THỊ

Công văn số 653/UBND-TP V/v Tuyên truyền, phổ biến các Luật, Nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 5, QH khóa XIV


KẾ HOẠCH

Kế hoạch Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 71 năm ngày Thương binh - Liệt sỹThông tin cần biết

Giavang

CHung khoan

 Thoi tiet

 TY GIA

phan anh kien nghi

Botuphap copy

cam cao phong

PHONGCHONGBAOLUC

BANG GIA DAT 2015