gioiitieuchung

lichsuvanhoa

dialyhanhchinh

dieukientunhien

TRUYENTHANH

TRUYENHINH

 cttdt

i 02

hoi dap

 timhieuphapluat

CUM CONG NGHIEP

22222222222

33333

Du lịch Kim Bôi

img

715107
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả các ngày
709
512
2879
708131
11970
35986
715107

Your IP: 184.72.102.217
2021-01-20 13:23

 

Sinh thời, Bác Hồ kính yêu từng căn dặn "Việc dân vận rất quan trọng. Dân vận kém thì việc gì cũng kém. Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”. Khắc ghi lời dạy của Người, trong những năm qua, Đảng bộ, chính quyền huyện Kim Bôiluôn quan tâm, chú trọng tới công tác dân vận. Qua đó, đã phát huy được sức mạnh đại đoàn kết của các dân tộc trên địa bàn, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội và tăng cường củng cố nhịp cầu nối giữa nhân dân với Đảng.

Theo đó, trong năm 2019, các cấp, các ngành và các xã, TT trên địa bàn huyện đã tăng cường chỉ đạo, triển khai thực hiện “ Năm dân vận chính quyền”, chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện công tác dân vận gắn với thực hiện các nhiệm vụ chính trị của ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị. Mặt khác, huyện đã thực hiện nghiêm quy định tiếp công dân, tổ chức tiếp xúc, đối thoại với nhân dân, lắng nghe ý kiến của nhân dân. Qua đó, đã kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và giải quyết những vấn đề bức xúc, nổi cộm, ngay từ cơ sở. Ngoài ra, việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở đã đi vào nền nếp, tác phong, thái độ phục vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức ngày càng được cải thiện, theo hướng tích cực, gần dân, trọng dân.

Đặc biệt, chính quyền các cấp đã chủ động lồng ghép công tác dân vận khéo trong tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các nhiệm vụ phát triển KT-XH, bảo đảm QP-AN, gắn với thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội và việc thực hiện chỉ thị số 05 của bộ chính trị về “ Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Hiện nay, toàn huyện đã duy trì và nhân rộng được 943 mô hình dân vận khéo trên các lĩnh vực. Trong đó, chủ yếu là dân vận khéo về phát triển kinh tế 438 mô hình, xây dựng xã hội 212 mô hình. Trong lĩnh vực phát triển kinh tế, phải kể đến công tác vận động nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, hình thành những vùng sản xuất chuyên canh, sản xuất theo chuỗi giá trị. Qua đó, nhằm tăng giá trị hàng hóa và ổn định đầu ra cho sản phẩm.

Nhờ làm tốt công tác dân vận khéo trên tất cả các lĩnh vực,  nên đời sống vật chất và tinh thần của người dân trên địa bàn huyện Kim Bôi không ngừng được cải thiện, nhân dân hăng hái thi đua lao động sản xuất và tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và tình hình tôn giáo trên địa bàn luôn ổn đinh. Năm 2019,  tăng trưởng kinh tế của huyện đạt 9.3%, bình quân thu nhập đầu người đạt 32,5 triệu đồng, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 14,77%, giảm trên 5,3% so với cùng kỳ.

Phát huy những thành tích đã đạt được, trong thời gian tới, huyện Kim Bôi sẽ tiếp tục tuyên truyền, phổ biến đến nhân dân thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của các cấp về công tác dân vận chính quyền; Đa dạng hóa các hình thức tập hợp, vận động quần chúng tham gia các phong trào thi đua yêu nước. Bên cạnh đó, kịp thời nắm bắt tình hình, tư tưởng, tâm tư của nhân dân để tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp chỉ đạo giải quyết tốt các vấn đề bức xúc trên địa bàn. Qua đó, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng huyện Kim Bôi giàu về kinh tế, vững về chính trị và ổn định về quốc phòng an ninh.. ./.

Thực hiện: Thu Hường ( trung tâm VHTT&TT Kim Bôi)

Văn bản mới ban hành

QUYẾT ĐỊNH

Tuyển dụng viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Kim Bôi năm 2020


THÔNG BÁO

kết quả điểm thi vòng 1 kỳ thi tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo tại huyện kim bôi năm 2020


KẾ HOẠCH

Tiếp nhận giáo viên về công tác tại huyện Kim Bôi năm 2020


KẾ HOẠCH

Rà soát, lập hồ sơ phân loại ĐVHC cấp huyện, cấp xã huyện Kim Bôi


THÔNG BÁO

kết quả xét duyệt hồ sơ thí sinh đăng ký dự thi và thời gian tổ chức thi tuyển lần 1 viên chức sự nghiệp giáo dục đào tạo Hội đồng thi tuyển huyện Kim Bôi 2020


QUYẾT ĐỊNH

Tuyển dụng viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Kim Bôi năm 2020


THÔNG BÁO

kết quả điểm thi vòng 1 kỳ thi tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo tại huyện kim bôi năm 2020


KẾ HOẠCH

Tiếp nhận giáo viên về công tác tại huyện Kim Bôi năm 2020


KẾ HOẠCH

Rà soát, lập hồ sơ phân loại ĐVHC cấp huyện, cấp xã huyện Kim Bôi


THÔNG BÁO

kết quả xét duyệt hồ sơ thí sinh đăng ký dự thi và thời gian tổ chức thi tuyển lần 1 viên chức sự nghiệp giáo dục đào tạo Hội đồng thi tuyển huyện Kim Bôi 2020


QUYẾT ĐỊNH

Tuyển dụng viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Kim Bôi năm 2020


THÔNG BÁO

kết quả điểm thi vòng 1 kỳ thi tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo tại huyện kim bôi năm 2020


KẾ HOẠCH

Tiếp nhận giáo viên về công tác tại huyện Kim Bôi năm 2020


KẾ HOẠCH

Rà soát, lập hồ sơ phân loại ĐVHC cấp huyện, cấp xã huyện Kim Bôi


THÔNG BÁO

kết quả xét duyệt hồ sơ thí sinh đăng ký dự thi và thời gian tổ chức thi tuyển lần 1 viên chức sự nghiệp giáo dục đào tạo Hội đồng thi tuyển huyện Kim Bôi 2020


QUYẾT ĐỊNH

Tuyển dụng viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Kim Bôi năm 2020


THÔNG BÁO

kết quả điểm thi vòng 1 kỳ thi tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo tại huyện kim bôi năm 2020


KẾ HOẠCH

Tiếp nhận giáo viên về công tác tại huyện Kim Bôi năm 2020


KẾ HOẠCH

Rà soát, lập hồ sơ phân loại ĐVHC cấp huyện, cấp xã huyện Kim Bôi


THÔNG BÁO

kết quả xét duyệt hồ sơ thí sinh đăng ký dự thi và thời gian tổ chức thi tuyển lần 1 viên chức sự nghiệp giáo dục đào tạo Hội đồng thi tuyển huyện Kim Bôi 2020


QUYẾT ĐỊNH

Tuyển dụng viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Kim Bôi năm 2020


THÔNG BÁO

kết quả điểm thi vòng 1 kỳ thi tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo tại huyện kim bôi năm 2020


KẾ HOẠCH

Tiếp nhận giáo viên về công tác tại huyện Kim Bôi năm 2020


KẾ HOẠCH

Rà soát, lập hồ sơ phân loại ĐVHC cấp huyện, cấp xã huyện Kim Bôi


THÔNG BÁO

kết quả xét duyệt hồ sơ thí sinh đăng ký dự thi và thời gian tổ chức thi tuyển lần 1 viên chức sự nghiệp giáo dục đào tạo Hội đồng thi tuyển huyện Kim Bôi 2020


QUYẾT ĐỊNH

Tuyển dụng viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Kim Bôi năm 2020


THÔNG BÁO

kết quả điểm thi vòng 1 kỳ thi tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo tại huyện kim bôi năm 2020


KẾ HOẠCH

Tiếp nhận giáo viên về công tác tại huyện Kim Bôi năm 2020


KẾ HOẠCH

Rà soát, lập hồ sơ phân loại ĐVHC cấp huyện, cấp xã huyện Kim Bôi


THÔNG BÁO

kết quả xét duyệt hồ sơ thí sinh đăng ký dự thi và thời gian tổ chức thi tuyển lần 1 viên chức sự nghiệp giáo dục đào tạo Hội đồng thi tuyển huyện Kim Bôi 2020


QUYẾT ĐỊNH

Tuyển dụng viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Kim Bôi năm 2020


THÔNG BÁO

kết quả điểm thi vòng 1 kỳ thi tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo tại huyện kim bôi năm 2020


KẾ HOẠCH

Tiếp nhận giáo viên về công tác tại huyện Kim Bôi năm 2020


KẾ HOẠCH

Rà soát, lập hồ sơ phân loại ĐVHC cấp huyện, cấp xã huyện Kim Bôi


THÔNG BÁO

kết quả xét duyệt hồ sơ thí sinh đăng ký dự thi và thời gian tổ chức thi tuyển lần 1 viên chức sự nghiệp giáo dục đào tạo Hội đồng thi tuyển huyện Kim Bôi 2020


QUYẾT ĐỊNH

Tuyển dụng viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Kim Bôi năm 2020


THÔNG BÁO

kết quả điểm thi vòng 1 kỳ thi tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo tại huyện kim bôi năm 2020


KẾ HOẠCH

Tiếp nhận giáo viên về công tác tại huyện Kim Bôi năm 2020


KẾ HOẠCH

Rà soát, lập hồ sơ phân loại ĐVHC cấp huyện, cấp xã huyện Kim Bôi


THÔNG BÁO

kết quả xét duyệt hồ sơ thí sinh đăng ký dự thi và thời gian tổ chức thi tuyển lần 1 viên chức sự nghiệp giáo dục đào tạo Hội đồng thi tuyển huyện Kim Bôi 2020Thông tin cần biết

Giavang

CHung khoan

 Thoi tiet

 TY GIA

phan anh kien nghi

Botuphap copy

cam cao phong

PHONGCHONGBAOLUC

BANG GIA DAT 2015