gioiitieuchung

lichsuvanhoa

dialyhanhchinh

dieukientunhien

TRUYENTHANH

TRUYENHINH

 cttdt

i 02

hoi dap

 timhieuphapluat

22222222222

33333
tranhcodong cpco
images

Du lịch Kim Bôi

img

825265
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả các ngày
398
848
1960
819147
8682
21820
825265

Your IP: 3.236.170.171
2021-06-15 14:07
(HBĐT) - Với sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền các cấp, sau 5 năm thực hiện Kế hoạch số 19-KH/TU, ngày 18/2/2016 của BTV Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW, ngày 7/12/2015 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án phức tạp của tỉnh đã đạt được kết quả tích cực.
Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh công khai quy trình giải quyết thủ tục hành chính cho doanh nghiệp, người dân. 
 
Cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể CT-XH đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các quy định về công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN), lãng phí. Hiệu lực, hiệu quả thực hiện pháp luật về PCTN từng bước được nâng lên. Người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị đã nâng cao ý thức, trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ PCTN, lãng phí; chỉ đạo kiểm tra nội bộ, chủ động phát hiện, xử lý các hành vi tiêu cực, vụ việc có dấu hiệu tham nhũng. Từ năm 2016 đến nay có 10 trường hợp người đứng đầu phải xem xét, xử lý kỷ luật vì thiếu trách nhiệm để xảy ra tham nhũng, lãng phí. Tỉnh đã chỉ đạo thực hiện nghiêm các quy định pháp luật về xử lý tham nhũng. Thông qua công tác tự kiểm tra nội bộ phát hiện 2 vụ việc; công tác thanh tra, giám sát phát hiện 2 vụ việc chuyển cơ quan điều tra xử lý theo quy định. Từ năm 2016 đến nay, có 909 công chức, viên chức được chuyển đổi vị trí công tác. Cơ quan chức năng tiến hành 3.658 cuộc thanh tra, qua đó phát hiện sai phạm 303,9 tỷ đồng, kiến nghị thu hồi trên 217,8 tỷ đồng, chuyển cơ quan điều tra các cấp 8 vụ việc vi phạm có dấu hiệu tham nhũng, kinh tế. Đã có 25.883 lượt cán bộ, công chức, viên chức thực hiện kê khai tài sản, thu nhập theo quy định. Các cơ quan tố tụng thụ lý 18 vụ/50 bị can. Trong đó, đã xét xử 13/41 bị cáo, chưa xét xử 5 vụ/9 bị can. Số tiền phải thu hồi 14 tỷ đồng, đã thu hồi được hơn 7 tỷ đồng. Qua hoạt động giám sát, tiếp công dân, các cơ quan, đơn vị tiếp nhận, phân loại 5.596 lượt đơn thư các loại. Kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo phát hiện 5 vụ việc tiêu cực có dấu hiệu tham nhũng chuyển cơ quan điều tra xử lý theo quy định. Tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo xử lý, ngăn chặn tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho doanh nghiệp, người dân. Xử lý nghiêm những cán bộ hư hỏng, tham nhũng và sai phạm đối với các dự án gây thất thoát, thua lỗ kéo dài, gây bức xúc trong dư luận. Thông qua việc thực hiện Kế hoạch số 19-KH/TU đã phát hiện nhiều vụ việc tiêu cực, vụ án tham nhũng, kinh tế và đã xử lý nghiêm minh, kịp thời theo quy định của pháp luật.
 
Tuy nhiên, vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN thiếu sự gắn kết, hiệu quả. Việc cụ thể hóa các quy định của pháp luật về PCTN của cơ quan, đơn vị, nhất là cơ sở còn lúng lúng. Công tác phối hợp giữa các cơ quan chức năng có nơi, có chỗ chưa chặt chẽ. Kết quả phát hiện, xử lý tham nhũng chưa xứng với tình hình. Công tác đấu tranh PCTN gắn với cải cách hành chính thực hiện chưa đồng bộ, vẫn còn tình trạng nhũng nhiễu người dân, doanh nghiệp chưa được xử lý…
 
Trên cơ sở kết quả đạt được và phân tích, đánh giá những yếu kém, hạn chế, Ban Nội chính Tỉnh ủy đang phối hợp các cơ quan liên quan tham mưu BTV Tỉnh ủy tiếp tục quán triệt, thực hiện hiệu quả Kế hoạch số 19-KH/TU về thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng trong thời gian tới.
 
Nguồn: Hải Yến (baohoabinh)

Văn bản mới ban hành

QUYẾT ĐỊNH

Tuyển dụng viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Kim Bôi năm 2020


THÔNG BÁO

kết quả điểm thi vòng 1 kỳ thi tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo tại huyện kim bôi năm 2020


KẾ HOẠCH

Tiếp nhận giáo viên về công tác tại huyện Kim Bôi năm 2020


KẾ HOẠCH

Rà soát, lập hồ sơ phân loại ĐVHC cấp huyện, cấp xã huyện Kim Bôi


THÔNG BÁO

kết quả xét duyệt hồ sơ thí sinh đăng ký dự thi và thời gian tổ chức thi tuyển lần 1 viên chức sự nghiệp giáo dục đào tạo Hội đồng thi tuyển huyện Kim Bôi 2020


QUYẾT ĐỊNH

Tuyển dụng viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Kim Bôi năm 2020


THÔNG BÁO

kết quả điểm thi vòng 1 kỳ thi tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo tại huyện kim bôi năm 2020


KẾ HOẠCH

Tiếp nhận giáo viên về công tác tại huyện Kim Bôi năm 2020


KẾ HOẠCH

Rà soát, lập hồ sơ phân loại ĐVHC cấp huyện, cấp xã huyện Kim Bôi


THÔNG BÁO

kết quả xét duyệt hồ sơ thí sinh đăng ký dự thi và thời gian tổ chức thi tuyển lần 1 viên chức sự nghiệp giáo dục đào tạo Hội đồng thi tuyển huyện Kim Bôi 2020


QUYẾT ĐỊNH

Tuyển dụng viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Kim Bôi năm 2020


THÔNG BÁO

kết quả điểm thi vòng 1 kỳ thi tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo tại huyện kim bôi năm 2020


KẾ HOẠCH

Tiếp nhận giáo viên về công tác tại huyện Kim Bôi năm 2020


KẾ HOẠCH

Rà soát, lập hồ sơ phân loại ĐVHC cấp huyện, cấp xã huyện Kim Bôi


THÔNG BÁO

kết quả xét duyệt hồ sơ thí sinh đăng ký dự thi và thời gian tổ chức thi tuyển lần 1 viên chức sự nghiệp giáo dục đào tạo Hội đồng thi tuyển huyện Kim Bôi 2020


QUYẾT ĐỊNH

Tuyển dụng viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Kim Bôi năm 2020


THÔNG BÁO

kết quả điểm thi vòng 1 kỳ thi tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo tại huyện kim bôi năm 2020


KẾ HOẠCH

Tiếp nhận giáo viên về công tác tại huyện Kim Bôi năm 2020


KẾ HOẠCH

Rà soát, lập hồ sơ phân loại ĐVHC cấp huyện, cấp xã huyện Kim Bôi


THÔNG BÁO

kết quả xét duyệt hồ sơ thí sinh đăng ký dự thi và thời gian tổ chức thi tuyển lần 1 viên chức sự nghiệp giáo dục đào tạo Hội đồng thi tuyển huyện Kim Bôi 2020


QUYẾT ĐỊNH

Tuyển dụng viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Kim Bôi năm 2020


THÔNG BÁO

kết quả điểm thi vòng 1 kỳ thi tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo tại huyện kim bôi năm 2020


KẾ HOẠCH

Tiếp nhận giáo viên về công tác tại huyện Kim Bôi năm 2020


KẾ HOẠCH

Rà soát, lập hồ sơ phân loại ĐVHC cấp huyện, cấp xã huyện Kim Bôi


THÔNG BÁO

kết quả xét duyệt hồ sơ thí sinh đăng ký dự thi và thời gian tổ chức thi tuyển lần 1 viên chức sự nghiệp giáo dục đào tạo Hội đồng thi tuyển huyện Kim Bôi 2020


QUYẾT ĐỊNH

Tuyển dụng viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Kim Bôi năm 2020


THÔNG BÁO

kết quả điểm thi vòng 1 kỳ thi tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo tại huyện kim bôi năm 2020


KẾ HOẠCH

Tiếp nhận giáo viên về công tác tại huyện Kim Bôi năm 2020


KẾ HOẠCH

Rà soát, lập hồ sơ phân loại ĐVHC cấp huyện, cấp xã huyện Kim Bôi


THÔNG BÁO

kết quả xét duyệt hồ sơ thí sinh đăng ký dự thi và thời gian tổ chức thi tuyển lần 1 viên chức sự nghiệp giáo dục đào tạo Hội đồng thi tuyển huyện Kim Bôi 2020


QUYẾT ĐỊNH

Tuyển dụng viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Kim Bôi năm 2020


THÔNG BÁO

kết quả điểm thi vòng 1 kỳ thi tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo tại huyện kim bôi năm 2020


KẾ HOẠCH

Tiếp nhận giáo viên về công tác tại huyện Kim Bôi năm 2020


KẾ HOẠCH

Rà soát, lập hồ sơ phân loại ĐVHC cấp huyện, cấp xã huyện Kim Bôi


THÔNG BÁO

kết quả xét duyệt hồ sơ thí sinh đăng ký dự thi và thời gian tổ chức thi tuyển lần 1 viên chức sự nghiệp giáo dục đào tạo Hội đồng thi tuyển huyện Kim Bôi 2020


QUYẾT ĐỊNH

Tuyển dụng viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Kim Bôi năm 2020


THÔNG BÁO

kết quả điểm thi vòng 1 kỳ thi tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo tại huyện kim bôi năm 2020


KẾ HOẠCH

Tiếp nhận giáo viên về công tác tại huyện Kim Bôi năm 2020


KẾ HOẠCH

Rà soát, lập hồ sơ phân loại ĐVHC cấp huyện, cấp xã huyện Kim Bôi


THÔNG BÁO

kết quả xét duyệt hồ sơ thí sinh đăng ký dự thi và thời gian tổ chức thi tuyển lần 1 viên chức sự nghiệp giáo dục đào tạo Hội đồng thi tuyển huyện Kim Bôi 2020Thông tin cần biết

Giavang

CHung khoan

 Thoi tiet

 TY GIA

bau cu bac ho
rua tay sat khuan

phan anh kien nghi

Botuphap copy

PHONGCHONGBAOLUC

tu sach phap luat