gioiitieuchung

lichsuvanhoa

dialyhanhchinh

dieukientunhien

TRUYENTHANH

TRUYENHINH

 cttdt

i 02

hoi dap

 timhieuphapluat

CUM CONG NGHIEP

22222222222

33333

Du lịch Kim Bôi

img

715159
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả các ngày
761
512
2931
708131
12022
35986
715159

Your IP: 184.72.102.217
2021-01-20 14:12

 Sáng 30/11, tại Thủ đô Hà Nội Ban Bí thư T.Ư Đảng tiếp tục triển khai Hội nghị trực tuyến toàn quốc học tập, quán triệt NQ T.Ư 6 (khóa XII) của Đảng. Các đồng chí Bùi Văn Tỉnh, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Văn Quang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì tại điểm cầu tỉnh ta.

Trong khuôn khổ chương trình làm việc, đại biểu dự hội nghị đã nghe Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam giới thiệu nội dung Nghị quyết số 20-NQ/TW về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân trong tình hình mới; Nghị quyết số 21-NQ/TW về công tác dân số trong tình hình mới. 

dt 30112017160 img 8783

Đồng chí Bùi Văn Tỉnh, Uỷ viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ phát biểu kết luận tại điểm cầu tỉnh ta

Cùng với nội dung trên, đại biểu dự hội nghị đã nghiên cứu Kế hoạch số 07-KH/TW, ngày 27/11/2017 của BCH T.Ư Đảng về thực hiện Nghị quyết T.Ư 6 (khóa XII) "Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”. Theo đó, Kế hoạch đề ra mục đích, yêu cầu: tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt nghiêm túc, sâu săc Nghị quyết để các cấp ủy, tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị và CB,ĐV - CCVC nhận thức rõ thực trạng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị; nắm vững quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nêu trong Nghị quyết và triển khai tổ chức thực hiện có hiệu quả. Xác định nhiệm vụ, trách nhiệm cụ thể đối với từng tổ chức; tạo chuyển biến tích cực, mạnh mẽ trong thực hiện đổi mới, sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; định kỳ hoặc đột xuất kiểm tra, thanh tra, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết. Các cấp ủy, tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị và người đứng đầu chủ động tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp một cách đồng bộ, toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm với lộ trình phù hợp và quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, hiêu quả.

Phát biểu kết luận hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư Võ Văn Thưởng đã trả lời một số ý kiến đại biểu dự hội nghị băn khăn về cơ chế đối với việc cơ cấu lại CBCC và CBCC thuộc diện tinh giản biên chế; mức độ nguy hiểm của tệ quan liêu của CB,ĐV trong tình hình hiện nay; phân tích rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân để xảy ra tình trạng tổ chức bộ máy cồng kềnh, chồng chéo. Đồng thời, đề nghị các cấp ủy, tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị và người đứng đầu khẩn trương đưa các NQ T.Ư 6 (khóa XII) của Đảng vào cuộc sống. Tiếp tục tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết cho các đối tượng đảm bảo chất lượng, thời gian theo kế hoạch của BCH T.Ư Đảng. Tổ chức thảo luận xây dựng Chương trình kế hoạch hành động thực hiện Nghj quyết với quyết tâm chính trị cao nhất. Làm tốt công tác tư tưởng đối với CB,ĐV - CCVC để tham gia thực hiện Nghị quyết với tinh thần thống nhất ý chí và hành động trong Đảng và toàn xã hội. Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền tạo sự đồng thuận trong nhân dân và ngăn ngừa có hiệu quả sự chống phá của các thế lực thù địch và các phần tử xấu. Gắn việc triển khai quán triệt và thực hiện NQ T.Ư 6 (khóa XII) với các chủ trương, đường lối, Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là NQ T.Ư 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp. Tăng cường đôn đốc, kiểm tra, giám sát và biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tổ chức tốt việc thực hiện Nghị quyết. Đồng thời, nhắc nhở, phê bình, xử lý nghiêm theo quy định của Đảng những tập thể, cá nhân thực hiện không nghiêm túc trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết.

Phát biểu kết luận tại điểm cầu tỉnh ta, Uỷ viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ Bùi Văn Tỉnh đánh giá cao tinh thần nghiêm túc trọng học tập, nghiên cứu, quán triệt NQ T.Ư 6 (khóa XII) của CB,ĐV các Đảng bộ và các Huyện, Thành uỷ. Đề nghị các Đảng bộ, các Huyện, Thành uỷ tổ chức tốt việc quán triệt, học tập, nghiên cứu cho các đối tượng và chủ động xây dựng Chương trình kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết theo đúng Kế hoạch của BCH T.Ư Đảng và Tỉnh uỷ đã đề ra. Đồng chí đánh giá cao kết quả thực hiện Đề án thí điểm sáp nhập, kiện toàn xóm, tổ dân phố, một số cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh đã đạt được trong thời gian vừa qua. Cho rằng, trong thực tế, TP Hoà Bình, huyện Kỳ Sơn và 32 xã trong tỉnh chưa đạt tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên và quy mô dân số là vấn đề cần nghiên cứu, sắp xếp lại theo tinh thần nghiên cứu quy hoạch mở rộng đô thị gắn với cơ cấu địa giới hành chính và đẩy mạnh đô thị hóa theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đã đề ra.

Nguồn: Báo Hòa Bình

Văn bản mới ban hành

QUYẾT ĐỊNH

Tuyển dụng viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Kim Bôi năm 2020


THÔNG BÁO

kết quả điểm thi vòng 1 kỳ thi tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo tại huyện kim bôi năm 2020


KẾ HOẠCH

Tiếp nhận giáo viên về công tác tại huyện Kim Bôi năm 2020


KẾ HOẠCH

Rà soát, lập hồ sơ phân loại ĐVHC cấp huyện, cấp xã huyện Kim Bôi


THÔNG BÁO

kết quả xét duyệt hồ sơ thí sinh đăng ký dự thi và thời gian tổ chức thi tuyển lần 1 viên chức sự nghiệp giáo dục đào tạo Hội đồng thi tuyển huyện Kim Bôi 2020


QUYẾT ĐỊNH

Tuyển dụng viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Kim Bôi năm 2020


THÔNG BÁO

kết quả điểm thi vòng 1 kỳ thi tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo tại huyện kim bôi năm 2020


KẾ HOẠCH

Tiếp nhận giáo viên về công tác tại huyện Kim Bôi năm 2020


KẾ HOẠCH

Rà soát, lập hồ sơ phân loại ĐVHC cấp huyện, cấp xã huyện Kim Bôi


THÔNG BÁO

kết quả xét duyệt hồ sơ thí sinh đăng ký dự thi và thời gian tổ chức thi tuyển lần 1 viên chức sự nghiệp giáo dục đào tạo Hội đồng thi tuyển huyện Kim Bôi 2020


QUYẾT ĐỊNH

Tuyển dụng viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Kim Bôi năm 2020


THÔNG BÁO

kết quả điểm thi vòng 1 kỳ thi tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo tại huyện kim bôi năm 2020


KẾ HOẠCH

Tiếp nhận giáo viên về công tác tại huyện Kim Bôi năm 2020


KẾ HOẠCH

Rà soát, lập hồ sơ phân loại ĐVHC cấp huyện, cấp xã huyện Kim Bôi


THÔNG BÁO

kết quả xét duyệt hồ sơ thí sinh đăng ký dự thi và thời gian tổ chức thi tuyển lần 1 viên chức sự nghiệp giáo dục đào tạo Hội đồng thi tuyển huyện Kim Bôi 2020


QUYẾT ĐỊNH

Tuyển dụng viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Kim Bôi năm 2020


THÔNG BÁO

kết quả điểm thi vòng 1 kỳ thi tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo tại huyện kim bôi năm 2020


KẾ HOẠCH

Tiếp nhận giáo viên về công tác tại huyện Kim Bôi năm 2020


KẾ HOẠCH

Rà soát, lập hồ sơ phân loại ĐVHC cấp huyện, cấp xã huyện Kim Bôi


THÔNG BÁO

kết quả xét duyệt hồ sơ thí sinh đăng ký dự thi và thời gian tổ chức thi tuyển lần 1 viên chức sự nghiệp giáo dục đào tạo Hội đồng thi tuyển huyện Kim Bôi 2020


QUYẾT ĐỊNH

Tuyển dụng viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Kim Bôi năm 2020


THÔNG BÁO

kết quả điểm thi vòng 1 kỳ thi tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo tại huyện kim bôi năm 2020


KẾ HOẠCH

Tiếp nhận giáo viên về công tác tại huyện Kim Bôi năm 2020


KẾ HOẠCH

Rà soát, lập hồ sơ phân loại ĐVHC cấp huyện, cấp xã huyện Kim Bôi


THÔNG BÁO

kết quả xét duyệt hồ sơ thí sinh đăng ký dự thi và thời gian tổ chức thi tuyển lần 1 viên chức sự nghiệp giáo dục đào tạo Hội đồng thi tuyển huyện Kim Bôi 2020


QUYẾT ĐỊNH

Tuyển dụng viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Kim Bôi năm 2020


THÔNG BÁO

kết quả điểm thi vòng 1 kỳ thi tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo tại huyện kim bôi năm 2020


KẾ HOẠCH

Tiếp nhận giáo viên về công tác tại huyện Kim Bôi năm 2020


KẾ HOẠCH

Rà soát, lập hồ sơ phân loại ĐVHC cấp huyện, cấp xã huyện Kim Bôi


THÔNG BÁO

kết quả xét duyệt hồ sơ thí sinh đăng ký dự thi và thời gian tổ chức thi tuyển lần 1 viên chức sự nghiệp giáo dục đào tạo Hội đồng thi tuyển huyện Kim Bôi 2020


QUYẾT ĐỊNH

Tuyển dụng viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Kim Bôi năm 2020


THÔNG BÁO

kết quả điểm thi vòng 1 kỳ thi tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo tại huyện kim bôi năm 2020


KẾ HOẠCH

Tiếp nhận giáo viên về công tác tại huyện Kim Bôi năm 2020


KẾ HOẠCH

Rà soát, lập hồ sơ phân loại ĐVHC cấp huyện, cấp xã huyện Kim Bôi


THÔNG BÁO

kết quả xét duyệt hồ sơ thí sinh đăng ký dự thi và thời gian tổ chức thi tuyển lần 1 viên chức sự nghiệp giáo dục đào tạo Hội đồng thi tuyển huyện Kim Bôi 2020


QUYẾT ĐỊNH

Tuyển dụng viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Kim Bôi năm 2020


THÔNG BÁO

kết quả điểm thi vòng 1 kỳ thi tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo tại huyện kim bôi năm 2020


KẾ HOẠCH

Tiếp nhận giáo viên về công tác tại huyện Kim Bôi năm 2020


KẾ HOẠCH

Rà soát, lập hồ sơ phân loại ĐVHC cấp huyện, cấp xã huyện Kim Bôi


THÔNG BÁO

kết quả xét duyệt hồ sơ thí sinh đăng ký dự thi và thời gian tổ chức thi tuyển lần 1 viên chức sự nghiệp giáo dục đào tạo Hội đồng thi tuyển huyện Kim Bôi 2020Thông tin cần biết

Giavang

CHung khoan

 Thoi tiet

 TY GIA

phan anh kien nghi

Botuphap copy

cam cao phong

PHONGCHONGBAOLUC

BANG GIA DAT 2015