gioiitieuchung

lichsuvanhoa

dialyhanhchinh

dieukientunhien

TRUYENTHANH

TRUYENHINH

 cttdt

i 02

hoi dap

 timhieuphapluat

22222222222

33333
tranhcodong cpco
images

Du lịch Kim Bôi

img

825254
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả các ngày
387
848
1949
819147
8671
21820
825254

Your IP: 3.236.170.171
2021-06-15 13:54
Ngay sau khi Bộ Chính trị, Ủy ban thường vụ Quốc hội ban hành các văn bản về lãnh đạo công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành các văn bản để chỉ đạo các cấp, các ngành tổ chức triển khai thực hiện. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ nhất để thỏa thuận về cơ cấu, thành phần và số lượng những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Kết quả:
Quy trình hiệp thương lần thứ nhất Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 diễn ra đảm bảo đúng luật định

Về đại biểu Quốc hội khóa XV, số đại biểu Quốc hội tỉnh được bầu là 06 đại biểu, gồm 04 đại biểu cư trú và làm việc tại địa phương; 02 đại biểu do Trung ương giới thiệu. Cơ cấu đại biểu cư trú và làm việc tại địa phương gồm 01 đại biểu là lãnh đạo chủ chốt của tỉnh; 01 đại biểu chuyên trách; 01 đại biểu HĐND tỉnh; thống nhất cơ cấu hướng dẫn là 01 đại biểu do địa phương hiệp thương giới thiệu thuộc lĩnh vực hiệp hội, nghiệp đoàn về lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, đại diện cho các thành phần kinh tế. Cơ cấu kết hợp giới thiệu như sau: 03 đại biểu thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo (nữ; 02 dân tộc Mường, 01 dân tộc Thái); 02 đại biểu thuộc lĩnh vực y tế (02 dân tộc Mường, nữ, ngoài Đảng, trẻ tuổi); 02 đại biểu thuộc lĩnh vực sản xuất kinh doanh, đại diện cho thành phần kinh tế.

          Về đại biểu HĐND tỉnh, số lượng là 58 đại biểu trong đó: 33 đại biểu các cơ quan tỉnh; 25 đại biểu cấp huyện, xã. Điều chỉnh giảm 01 đại biểu khối cơ quan chính quyền (lĩnh vực khoa học công nghệ, giáo dục đào tạo); giảm 01 đại biểu của Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Hòa Bình. Điều chỉnh tăng 01 đại biểu thuộc lãnh đạo UBND tỉnh; tăng 01 đại biểu thuộc các cơ quan chuyên môn giúp việc Tỉnh ủy (Văn phòng Tỉnh ủy). Số lượng đại biểu tự ứng cử và ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026 hiệp thương lần thứ nhất là 116 đại biểu.

          Về hiệp thương đại biểu HĐND cấp huyện, căn cứ quy định của Luật Bầu cử và hướng dẫn của Hội đồng bầu cử Trung ương, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện, thành phố đã thực hiện các bước của quy trình hiệp thương đúng luật định. Tính đến ngày 10/02/2021 đã có 10/10 huyện, thành phố đã tổ chức xong hội nghị hiệp thương lần thứ nhất đảm bảo về số lượng, cơ cấu và thành phần đại biểu. Kết quả hiệp thương lần thứ nhất đã giới thiệu 639/333 đại biểu được bầu cử. Cụ thể: 241 đại biểu nữ (49,64%, so với quy định 35%); 93 đại biểu ngoài Đảng (15,68%, so với quy định 10%); 168 đại biểu trẻ tuổi (26,29%, so với quy định không dưới 15%); 449 đại biểu dân tộc (70,27%).

          Về hiệp thương đại biểu HĐND cấp xã, Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã, phường, thị trấn đã thực hiện các bước của quy trình hiệp thương đúng luật định. Đến nay có 100% xã, phường, thị trấn đã tổ chức xong hội nghị hiệp thương lần thứ nhất. Kết quả đã giới thiệu 5.810/2.047 đại biểu, cụ thể: 1.335 đại biểu nữ (22,98%); 572 đại biểu ngoài Đảng (9,85%); 1.110 đại biểu trẻ tuổi (19,10%); 3.162 đại biểu dân tộc (54,42%).

          Mặc dù gặp một số khó khăn, do tiến hành công tác hiệp thương bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND trùng với thời điểm đón Tết cổ truyền của dân tộc, trên địa bàn xuất hiện dịch Covid-19 nên đã ảnh hưởng đến quá trình tổ chức triển khai thực hiện. Tuy vậy, các quy trình hiệp thương lựa chọn, giới thiệu những người ứng cử đã thể hiện sự thống nhất cao giữa Ủy ban MTTQ Việt Nam với Thường trực HĐND, UBND cùng cấp trong việc thỏa thuận lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026. Cơ cấu đại biểu phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, thời gian tổ chức hội nghị hiệp thương đảm bảo theo đúng quy định của Luật, số lượng đại biểu được bầu đảm bảo quy mô dân số, tỷ lệ nữ, người ngoài Đảng, dân tộc./.

                                                         

Nguồn: Thùy An - hoabinh.gov.vn

Văn bản mới ban hành

QUYẾT ĐỊNH

Tuyển dụng viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Kim Bôi năm 2020


THÔNG BÁO

kết quả điểm thi vòng 1 kỳ thi tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo tại huyện kim bôi năm 2020


KẾ HOẠCH

Tiếp nhận giáo viên về công tác tại huyện Kim Bôi năm 2020


KẾ HOẠCH

Rà soát, lập hồ sơ phân loại ĐVHC cấp huyện, cấp xã huyện Kim Bôi


THÔNG BÁO

kết quả xét duyệt hồ sơ thí sinh đăng ký dự thi và thời gian tổ chức thi tuyển lần 1 viên chức sự nghiệp giáo dục đào tạo Hội đồng thi tuyển huyện Kim Bôi 2020


QUYẾT ĐỊNH

Tuyển dụng viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Kim Bôi năm 2020


THÔNG BÁO

kết quả điểm thi vòng 1 kỳ thi tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo tại huyện kim bôi năm 2020


KẾ HOẠCH

Tiếp nhận giáo viên về công tác tại huyện Kim Bôi năm 2020


KẾ HOẠCH

Rà soát, lập hồ sơ phân loại ĐVHC cấp huyện, cấp xã huyện Kim Bôi


THÔNG BÁO

kết quả xét duyệt hồ sơ thí sinh đăng ký dự thi và thời gian tổ chức thi tuyển lần 1 viên chức sự nghiệp giáo dục đào tạo Hội đồng thi tuyển huyện Kim Bôi 2020


QUYẾT ĐỊNH

Tuyển dụng viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Kim Bôi năm 2020


THÔNG BÁO

kết quả điểm thi vòng 1 kỳ thi tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo tại huyện kim bôi năm 2020


KẾ HOẠCH

Tiếp nhận giáo viên về công tác tại huyện Kim Bôi năm 2020


KẾ HOẠCH

Rà soát, lập hồ sơ phân loại ĐVHC cấp huyện, cấp xã huyện Kim Bôi


THÔNG BÁO

kết quả xét duyệt hồ sơ thí sinh đăng ký dự thi và thời gian tổ chức thi tuyển lần 1 viên chức sự nghiệp giáo dục đào tạo Hội đồng thi tuyển huyện Kim Bôi 2020


QUYẾT ĐỊNH

Tuyển dụng viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Kim Bôi năm 2020


THÔNG BÁO

kết quả điểm thi vòng 1 kỳ thi tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo tại huyện kim bôi năm 2020


KẾ HOẠCH

Tiếp nhận giáo viên về công tác tại huyện Kim Bôi năm 2020


KẾ HOẠCH

Rà soát, lập hồ sơ phân loại ĐVHC cấp huyện, cấp xã huyện Kim Bôi


THÔNG BÁO

kết quả xét duyệt hồ sơ thí sinh đăng ký dự thi và thời gian tổ chức thi tuyển lần 1 viên chức sự nghiệp giáo dục đào tạo Hội đồng thi tuyển huyện Kim Bôi 2020


QUYẾT ĐỊNH

Tuyển dụng viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Kim Bôi năm 2020


THÔNG BÁO

kết quả điểm thi vòng 1 kỳ thi tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo tại huyện kim bôi năm 2020


KẾ HOẠCH

Tiếp nhận giáo viên về công tác tại huyện Kim Bôi năm 2020


KẾ HOẠCH

Rà soát, lập hồ sơ phân loại ĐVHC cấp huyện, cấp xã huyện Kim Bôi


THÔNG BÁO

kết quả xét duyệt hồ sơ thí sinh đăng ký dự thi và thời gian tổ chức thi tuyển lần 1 viên chức sự nghiệp giáo dục đào tạo Hội đồng thi tuyển huyện Kim Bôi 2020


QUYẾT ĐỊNH

Tuyển dụng viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Kim Bôi năm 2020


THÔNG BÁO

kết quả điểm thi vòng 1 kỳ thi tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo tại huyện kim bôi năm 2020


KẾ HOẠCH

Tiếp nhận giáo viên về công tác tại huyện Kim Bôi năm 2020


KẾ HOẠCH

Rà soát, lập hồ sơ phân loại ĐVHC cấp huyện, cấp xã huyện Kim Bôi


THÔNG BÁO

kết quả xét duyệt hồ sơ thí sinh đăng ký dự thi và thời gian tổ chức thi tuyển lần 1 viên chức sự nghiệp giáo dục đào tạo Hội đồng thi tuyển huyện Kim Bôi 2020


QUYẾT ĐỊNH

Tuyển dụng viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Kim Bôi năm 2020


THÔNG BÁO

kết quả điểm thi vòng 1 kỳ thi tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo tại huyện kim bôi năm 2020


KẾ HOẠCH

Tiếp nhận giáo viên về công tác tại huyện Kim Bôi năm 2020


KẾ HOẠCH

Rà soát, lập hồ sơ phân loại ĐVHC cấp huyện, cấp xã huyện Kim Bôi


THÔNG BÁO

kết quả xét duyệt hồ sơ thí sinh đăng ký dự thi và thời gian tổ chức thi tuyển lần 1 viên chức sự nghiệp giáo dục đào tạo Hội đồng thi tuyển huyện Kim Bôi 2020


QUYẾT ĐỊNH

Tuyển dụng viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Kim Bôi năm 2020


THÔNG BÁO

kết quả điểm thi vòng 1 kỳ thi tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo tại huyện kim bôi năm 2020


KẾ HOẠCH

Tiếp nhận giáo viên về công tác tại huyện Kim Bôi năm 2020


KẾ HOẠCH

Rà soát, lập hồ sơ phân loại ĐVHC cấp huyện, cấp xã huyện Kim Bôi


THÔNG BÁO

kết quả xét duyệt hồ sơ thí sinh đăng ký dự thi và thời gian tổ chức thi tuyển lần 1 viên chức sự nghiệp giáo dục đào tạo Hội đồng thi tuyển huyện Kim Bôi 2020Thông tin cần biết

Giavang

CHung khoan

 Thoi tiet

 TY GIA

bau cu bac ho
rua tay sat khuan

phan anh kien nghi

Botuphap copy

PHONGCHONGBAOLUC

tu sach phap luat