gioiitieuchung

lichsuvanhoa

dialyhanhchinh

dieukientunhien

TRUYENTHANH

TRUYENHINH

 cttdt

i 02

hoi dap

 timhieuphapluat

CUM CONG NGHIEP

22222222222

33333

Du lịch Kim Bôi

img

544349
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả các ngày
225
496
5200
532223
3945
27987
544349

Your IP: 34.204.193.85
2020-06-07 09:14

                    Ngày 08 tháng 5 năm 2020, Thường trực Hội đồng nhân dân huyện Kim Bôi tổ chức phiên họp tháng 5/2020. Đồng chí: Nguyễn Văn Xiêng, Phó Bí thư thường trực huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì họp. Tham dự họp còn có các đồng chí Thường trực HĐND, đại diện lãnh đạo UBND, UBMTTQVN huyện.

Ảnh 1

Tại cuộc họp Thường trực HĐND huyện đã bàn và thống nhất nội dung, chương trình kỳ họp thứ 12 HĐND huyện khóa XIX nhiệm kỳ 2016-2021; dự kiến lịch tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 12 HĐND huyện; xem xét các tờ trình của UBND huyện về việc đề nghị phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng các công trình bổ sung năm 2020 và một số nội dung khác. Cụ thể:

1. Nội dung  kỳ họp thứ 12 HĐND huyện khóa XIX (dự kiến tổ chức khoảng từ 15 đến 20/7/2020), gồm:

* Các báo cáo, tờ trình của HĐND huyện

- Báo cáo hoạt động HĐND huyện 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2020;

- Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri tiếp xúc với đại biểu HĐND huyện.

- Báo cáo hoạt động của các ban HĐND huyện 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2020;

- Báo cáo kết quả giám sát của các Ban HĐND huyện;

- Báo cáo thẩm tra các báo cáo, tờ trình, dự thảo Nghị quyết thuộc lĩnh vực phụ trách của các Ban HĐND huyện;

- Tờ trình về chương trình giám sát của HĐND huyện năm 2021;

- Tờ trình về việc miễn nhiệm Trưởng ban Dân tộc HĐND huyện;

- Tờ trình về việc kiện toàn Trưởng ban Dân tộc HĐND huyện.

* Các báo cáo và tờ trình của UBND huyện

  - Báo cáo bổ sung kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2019 (nếu có thay đổi so với báo cáo trình kỳ họp cuối năm 2019);

- Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển KT - XH 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ phát triển KT-XH 6 tháng cuối năm 2020;

   - Báo cáo tình hình thu, chi ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020;

  - Báo cáo giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri;       

  - Báo cáo công tác quản lý đất đai TN&MT, khoáng sản 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020; 

  - Báo cáo công tác thực hiện đầu tư XDCB các nguồn vốn thuộc ngân sách nhà nước và các nguồn vốn khác trên địa bàn;

  - Báo cáo tiến độ thực hiện kế hoạch xây dựng nông thôn mới;

  - Báo cáo tiến độ thực hiện các dự án đấu giá đất thu ngân sách trên địa bàn huyện;

  - Báo cáo phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2020;

  - Báo cáo  thực hiện công tác Dân tộc 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2020;

  - Báo cáo thực hiện Nghị quyết HĐND huyện về các Đề án phát triển KT - XH;

  - Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên UBND đối với đ/c nguyên Chỉ huy trưởng BCH quân sự huyện;

  - Tờ trình về việc bầu bổ sung thành viên UBND đối với đ/c Chỉ huy trưởng BCH quân sự huyện;

  - Tờ trình về việc quyết toán NSNN năm 2019;

  - Tờ trình về việc sử dụng nguồn dự phòng 6 tháng đầu năm 2020.

  * Báo cáo của các ngành

  -  Thông báo về công tác MTTQ tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2020.

- Báo cáo công tác kiểm sát 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2020.

- Báo cáo công tác xét xử và thi hành án hình sự 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2020.

- Báo cáo công tác thi hành án dân sự 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020.

- Báo cáo công tác an ninh trật tự ATXH, phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật trên địa bàn huyện 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 trên địa bàn huyện;

* Các nghị quyết ban hành tại kỳ họp, gồm:

- Nghị quyết về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách năm 2019;

- Nghị quyết về chương trình giám sát của HĐND huyện năm 2021;

   - Nghị quyết về việc sử dụng nguồn dự phòng 6 tháng đầu năm 2020;

   - Nghị quyết miễn nhiệm Trưởng Ban Dân tộc HĐND huyện;

  - Nghị quyết về việc phê chuẩn chức danh trưởng Ban Dân tộc HĐND huyện;

   - Nghị quyết miễn nhiệm thành viên UBND huyện;

   - Nghị quyết phê chuẩn bầu bổ sung thành viên UBND huyện.

   2. Thống nhất lịch tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 12, tổ chức ngày 25/5/2020.

3. Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng bổ sung các công trình năm 2020, gồm:

- Công trình nâng cấp, cải tạo trụ sở Trung tâm văn hóa thể thao huyện;

- Công trình cải tạo, sửa chữa hệ thống bảng điện tử hai cổng chào nhà văn hóa huyện;

- Công trình cải tạo, sửa chữa Nhà Văn hóa trung tâm huyện.

Kết luận cuộc họp, đồng chí Chủ tịch HĐND yêu cầu Văn phòng HĐND - UBND huyện điều chỉnh và hoàn thiện các văn bản đã được thống nhất để kịp thời ban hành; Đề nghị UBND huyện sớm tổ chức thực hiện quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng bổ sung các công trình năm 2020, đồng thời chỉ đạo các cơ quan chuyên môn và các ngành liên quan chuẩn bị đầy đủ tài liệu trình kỳ họp thứ 12 HĐND huyện đảm bảo thời gian quy định.

                                                  Thực hiện: Nguyễn Đình Chính

  1. Thông tin chỉ đạo điều hành

Văn bản mới ban hành

QUYẾT ĐỊNH

Tuyển dụng viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Kim Bôi năm 2020


THÔNG BÁO

kết quả điểm thi vòng 1 kỳ thi tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo tại huyện kim bôi năm 2020


KẾ HOẠCH

Tiếp nhận giáo viên về công tác tại huyện Kim Bôi năm 2020


KẾ HOẠCH

Rà soát, lập hồ sơ phân loại ĐVHC cấp huyện, cấp xã huyện Kim Bôi


THÔNG BÁO

kết quả xét duyệt hồ sơ thí sinh đăng ký dự thi và thời gian tổ chức thi tuyển lần 1 viên chức sự nghiệp giáo dục đào tạo Hội đồng thi tuyển huyện Kim Bôi 2020


QUYẾT ĐỊNH

Tuyển dụng viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Kim Bôi năm 2020


THÔNG BÁO

kết quả điểm thi vòng 1 kỳ thi tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo tại huyện kim bôi năm 2020


KẾ HOẠCH

Tiếp nhận giáo viên về công tác tại huyện Kim Bôi năm 2020


KẾ HOẠCH

Rà soát, lập hồ sơ phân loại ĐVHC cấp huyện, cấp xã huyện Kim Bôi


THÔNG BÁO

kết quả xét duyệt hồ sơ thí sinh đăng ký dự thi và thời gian tổ chức thi tuyển lần 1 viên chức sự nghiệp giáo dục đào tạo Hội đồng thi tuyển huyện Kim Bôi 2020


QUYẾT ĐỊNH

Tuyển dụng viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Kim Bôi năm 2020


THÔNG BÁO

kết quả điểm thi vòng 1 kỳ thi tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo tại huyện kim bôi năm 2020


KẾ HOẠCH

Tiếp nhận giáo viên về công tác tại huyện Kim Bôi năm 2020


KẾ HOẠCH

Rà soát, lập hồ sơ phân loại ĐVHC cấp huyện, cấp xã huyện Kim Bôi


THÔNG BÁO

kết quả xét duyệt hồ sơ thí sinh đăng ký dự thi và thời gian tổ chức thi tuyển lần 1 viên chức sự nghiệp giáo dục đào tạo Hội đồng thi tuyển huyện Kim Bôi 2020


QUYẾT ĐỊNH

Tuyển dụng viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Kim Bôi năm 2020


THÔNG BÁO

kết quả điểm thi vòng 1 kỳ thi tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo tại huyện kim bôi năm 2020


KẾ HOẠCH

Tiếp nhận giáo viên về công tác tại huyện Kim Bôi năm 2020


KẾ HOẠCH

Rà soát, lập hồ sơ phân loại ĐVHC cấp huyện, cấp xã huyện Kim Bôi


THÔNG BÁO

kết quả xét duyệt hồ sơ thí sinh đăng ký dự thi và thời gian tổ chức thi tuyển lần 1 viên chức sự nghiệp giáo dục đào tạo Hội đồng thi tuyển huyện Kim Bôi 2020


QUYẾT ĐỊNH

Tuyển dụng viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Kim Bôi năm 2020


THÔNG BÁO

kết quả điểm thi vòng 1 kỳ thi tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo tại huyện kim bôi năm 2020


KẾ HOẠCH

Tiếp nhận giáo viên về công tác tại huyện Kim Bôi năm 2020


KẾ HOẠCH

Rà soát, lập hồ sơ phân loại ĐVHC cấp huyện, cấp xã huyện Kim Bôi


THÔNG BÁO

kết quả xét duyệt hồ sơ thí sinh đăng ký dự thi và thời gian tổ chức thi tuyển lần 1 viên chức sự nghiệp giáo dục đào tạo Hội đồng thi tuyển huyện Kim Bôi 2020


QUYẾT ĐỊNH

Tuyển dụng viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Kim Bôi năm 2020


THÔNG BÁO

kết quả điểm thi vòng 1 kỳ thi tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo tại huyện kim bôi năm 2020


KẾ HOẠCH

Tiếp nhận giáo viên về công tác tại huyện Kim Bôi năm 2020


KẾ HOẠCH

Rà soát, lập hồ sơ phân loại ĐVHC cấp huyện, cấp xã huyện Kim Bôi


THÔNG BÁO

kết quả xét duyệt hồ sơ thí sinh đăng ký dự thi và thời gian tổ chức thi tuyển lần 1 viên chức sự nghiệp giáo dục đào tạo Hội đồng thi tuyển huyện Kim Bôi 2020


QUYẾT ĐỊNH

Tuyển dụng viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Kim Bôi năm 2020


THÔNG BÁO

kết quả điểm thi vòng 1 kỳ thi tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo tại huyện kim bôi năm 2020


KẾ HOẠCH

Tiếp nhận giáo viên về công tác tại huyện Kim Bôi năm 2020


KẾ HOẠCH

Rà soát, lập hồ sơ phân loại ĐVHC cấp huyện, cấp xã huyện Kim Bôi


THÔNG BÁO

kết quả xét duyệt hồ sơ thí sinh đăng ký dự thi và thời gian tổ chức thi tuyển lần 1 viên chức sự nghiệp giáo dục đào tạo Hội đồng thi tuyển huyện Kim Bôi 2020


QUYẾT ĐỊNH

Tuyển dụng viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Kim Bôi năm 2020


THÔNG BÁO

kết quả điểm thi vòng 1 kỳ thi tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo tại huyện kim bôi năm 2020


KẾ HOẠCH

Tiếp nhận giáo viên về công tác tại huyện Kim Bôi năm 2020


KẾ HOẠCH

Rà soát, lập hồ sơ phân loại ĐVHC cấp huyện, cấp xã huyện Kim Bôi


THÔNG BÁO

kết quả xét duyệt hồ sơ thí sinh đăng ký dự thi và thời gian tổ chức thi tuyển lần 1 viên chức sự nghiệp giáo dục đào tạo Hội đồng thi tuyển huyện Kim Bôi 2020Thông tin cần biết

Giavang

CHung khoan

 Thoi tiet

 TY GIA

phan anh kien nghi

Botuphap copy

cam cao phong

PHONGCHONGBAOLUC

BANG GIA DAT 2015