gioiitieuchung

lichsuvanhoa

dialyhanhchinh

dieukientunhien

TRUYENTHANH

TRUYENHINH

 cttdt

i 02

hoi dap

 timhieuphapluat

22222222222

33333
tranhcodong cpco
images

Du lịch Kim Bôi

img

825274
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả các ngày
407
848
1969
819147
8691
21820
825274

Your IP: 3.236.170.171
2021-06-15 14:09
 HDND 25

TIỂU SỬ TÓM TẮT

CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

 HUYỆN KIM BÔI, NHIỆM KỲ 2021-2026

 

1. Họ và tên thường dùng: BÙI THỊ THU

2. Họ và tên khai sinh: BÙI THỊ THU

3. Ngày, tháng, năm sinh: 15/10/1976                                     

4. Giới tính: Nữ.

5. Quốc tịch: Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác.

6. Nơi đăng ký khai sinh: Thị trấn Bo, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình.

7. Quê quán: Xã Hùng Sơn, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình.

8. Nơi đăng ký thường trú: Khu Đoàn Kết, thị trấn Bo, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình.

    Nơi ở hiện nay: Khu Đoàn Kết, thị trấn Bo, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình.

9. Số CMND: 113155562; Ngày cấp: 29/11/2017; Cơ quan cấp: Công an tỉnh Hòa Bình.

10. Dân tộc: Mường;          11. Tôn giáo: Không.

12. Trình độ:

   - Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông.

13. Nghề nghiệp hiện nay: Doanh nhân.

14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Giám đốc.

15. Nơi công tác: Công ty TNHH Xây dựng và Du lịch Quỳnh Anh.

16. Ngày vào Đảng: Không.

17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể: Không.

18. Tình trạng sức khoẻ: Tốt.

19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình (giai đoạn 2017-2019).

20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng: Không bị kỷ luật, không có án tích.

21. Là đại biểu Quốc hội: Không.

22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân: Không.

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Thời gian

Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác

(Chính quyền, Đảng, đoàn thể)

Từ tháng 9 năm 2009 đến tháng 3 năm 2016 Giám đốc công ty TNHH Một thành viên Quỳnh Anh.
Từ tháng 4 năm 2016 đến nay Giám đốc công ty TNHH Xây dựng và Du lịch Quỳnh Anh.

 HDND 26

TIỂU SỬ TÓM TẮT

CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

 HUYỆN KIM BÔI, NHIỆM KỲ 2021-2026

 

1. Họ và tên thường dùng: NGUYỄN THỊ KHƯƠNG

2. Họ và tên khai sinh: NGUYỄN THỊ KHƯƠNG

3. Ngày, tháng, năm sinh: 07/12/1971                                      

4. Giới tính: Nữ

5. Quốc tịch: Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác.

6. Nơi đăng ký khai sinh: Xã Thanh Cao, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình.

7. Quê quán: Xã Thanh Cao, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình.

8. Nơi đăng ký thường trú: Khu Sào, thị trấn Bo, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình.

    Nơi ở hiện nay: Khu Sào, thị trấn Bo, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình.

9. Số CMND: 113200241; Ngày cấp: 12/7/2016 Cơ quan cấp: Công an tỉnh Hòa Bình.

10. Dân tộc: Mường;          11. Tôn giáo: Không.

12. Trình độ:  

 - Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông.

   - Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học chuyên ngành Kinh tế nông nghiệp.

  - Lý luận chính trị:  Cao cấp.

  - Ngoại ngữ: Tiếng Anh trình độ B.

13. Nghề nghiệp hiện nay: Cán bộ.

14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ huyện, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện.

15. Nơi công tác: Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Kim Bôi.

16. Ngày vào Đảng: 18/01/1999; Ngày chính thức: 18/01/2000; Số thẻ đảng viên.......................... : 10.021610.

  - Chức vụ trong Đảng: Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ huyện, Bí thư Chi bộ cơ quan Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện.

17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể:

- Tên tổ chức đoàn thể: Công đoàn khối Đảng đoàn thể.

18. Tình trạng sức khoẻ: Tốt.

19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Không.

20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng: Không bị kỷ luật, không có án tích.

21. Là đại biểu Quốc hội: Không.

22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân: Huyện Kim Bôi khóa XIX (nhiệm kỳ 2016-2021).

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Thời gian

Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác

(Chính quyền, Đảng, đoàn thể)

Từ tháng 2 năm 1996 đến tháng 8 năm 2005 Cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Kim Bôi.
Từ tháng 9 năm 2005 đến tháng 9 năm 2007 Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ huyện khóa XX, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Kim Bôi.
Từ tháng 10 năm 2007 đến tháng 6 năm 2008 Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ huyện khóa XX, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Kim Bôi, kiêm Trưởng ban đại diện Hội người Cao tuổi huyện Kim Bôi.
Từ tháng 7 năm 2008 đến tháng 10 năm 2014 Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ huyện khóa XX, XXI, Trưởng phòng Nội vụ huyện Kim Bôi.
Từ tháng 10 năm 2014 đến tháng 10 năm 2015 Ủy viên thường trực HĐND huyện Kim Bôi khóa XVIII, Bí thư Chi bộ Văn phòng HĐND-UBND huyện Kim Bôi.
Từ tháng 10 năm 2015 đến tháng 9 năm 2016 Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Kim Bôi khóa XX, Bí thư Chi bộ cơ quan Phụ nữ - Đoàn thanh niên huyện.
Từ tháng 9 năm 2016 đến tháng 6 năm 2020 Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Kim Bôi khóa XXI.
Từ tháng 7 năm 2020 đến nay Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXIII, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Kim Bôi khóa XXI.

 

 

 HDND 28

 

 

TIỂU SỬ TÓM TẮT

CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

 HUYỆN KIM BÔI, NHIỆM KỲ 2021-2026

 

1. Họ và tên thường dùng: BÙI THỊ NGA

2. Họ và tên khai sinh: BÙI THỊ NGA

3. Ngày, tháng, năm sinh: 17/3/1979                                       

4. Giới tính: Nữ.

5. Quốc tịch: Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác.

     

6. Nơi đăng ký khai sinh: Thị trấn Bo, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình.

7. Quê quán: Thị trấn Bo, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình.

8. Nơi đăng ký thường trú: Khu Lạng, thị trấn Bo, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình.

    Nơi ở hiện nay: Khu Lạng, thị trấn Bo, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình.

9. Số CMND: 113207451; Ngày cấp: 21/4/2017; Cơ quan cấp: Công an tỉnh Hòa Bình.

10. Dân tộc: Mường;          11. Tôn giáo: Không

12. Trình độ:

   - Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông.

   - Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học chuyên ngành Bác sỹ Đa khoa.

   - Lý luận chính trị: Sơ cấp.

   - Ngoại ngữ: Tiếng Anh - A2.

13. Nghề nghiệp hiện nay: Bác sỹ (hạng III).

14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Trưởng trạm.

15. Nơi công tác: Trạm Y tế thị trấn Bo, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình.

16. Ngày vào Đảng: 30/12/2015; Ngày chính thức: 30/12/2016; Số thẻ đảng viên.......................... : 10068513

  - Chức vụ trong Đảng: Bí thư Chi bộ.

17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể:

- Tên tổ chức đoàn thể: Hội Chữ thập đỏ thị trấn Bo, Hội Liên hiệp Phụ nữ thị trấn Bo.

- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: UVBCH Hội Chữ thập đỏ thị trấn Bo.

18. Tình trạng sức khoẻ: Tốt.

19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Không.

20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng: Không bị kỷ luật, không có án tích.

21. Là đại biểu Quốc hội: Không.

22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân: Thị trấn Bo khóa I, nhiệm kỳ 2016-2021.

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Thời gian

Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác

(Chính quyền, Đảng, đoàn thể)

Từ tháng 02 năm 2002 đến tháng 5 năm 2016 Viên chức, Trạm Y tế thị trấn Bo.
Từ tháng 6 năm 2016 đến nay Trưởng trạm; Bí thư chi bộ Trạm Y tế thị trấn Bo

 HDND 29

TIỂU SỬ TÓM TẮT

CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

 HUYỆN KIM BÔI, NHIỆM KỲ 2021-2026

 

1. Họ và tên thường dùng: NGUYỄN ĐĂNG KHOA

2. Họ và tên khai sinh: NGUYỄN ĐĂNG KHOA

3. Ngày, tháng, năm sinh: 16/10/1970                                     

4. Giới tính: Nam.

5. Quốc tịch: Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác.

6. Nơi đăng ký khai sinh: Thị trấn Bo, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình.

7. Quê quán: Xã Hồng Thái, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình.

8. Nơi đăng ký thường trú: Số nhà 104, Khu Đồng Tiến, thị trấn Bo, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình.

    Nơi ở hiện nay: Số nhà 104, Khu Đồng Tiến, thị trấn Bo, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình.

9. Số CMND: 113167961; Ngày cấp: 10/5/2013; Cơ quan cấp: Công an tỉnh Hòa Bình.

10. Dân tộc: Kinh;              11. Tôn giáo: Không.

12. Trình độ:

   - Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông.

   - Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học chuyên ngành Kinh tế Nông nghiệp.

   - Lý luận chính trị: Trung cấp.

   - Ngoại ngữ: Tiếng Anh - A2.

13. Nghề nghiệp hiện nay: Cán bộ.

14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Phó trưởng Ban kinh tế - xã hội HĐND huyện.

15. Nơi công tác: Văn phòng HĐND và UBND huyện Kim Bôi.

16. Ngày vào Đảng: 19/4/1999; Ngày chính thức: 19/4/2000; Số thẻ đảng viên: 10.029330.

  - Chức vụ trong Đảng: Phó Bí thư Chi bộ Văn phòng HĐND&UBND huyện.

17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể:

- Tên tổ chức đoàn thể: Công đoàn khối Cơ quan chính quyền.

18. Tình trạng sức khoẻ: Tốt.

19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Bằng khen của Tỉnh ủy cho Đảng viên 5 năm liền hoàn thành

xuất sắc nhiệm vụ (giai đoạn 2009 - 2013), Bằng khen UBND Tỉnh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2013, Kỷ niệm chương

Vì sự nghiệp kiểm tra của Đảng, Kỷ niệm chương Vì thế hệ trẻ, Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Đại đoàn kết dân tộc của Uỷ

Ban MTTQVN tặng. Chiến sỹ thi đua cơ sở năm 2019, Chiến sỹ thi đua cơ sở năm 2020.

20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng: Không bị kỷ luật, không có án tích.

21. Là đại biểu Quốc hội: Không

22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân: Thị trấn Bo khóa VIII (1999-2004), khóa IX (2004-2011), khóa X (2011-2016),

khóa XI (2016-2021); Đại biểu HĐND huyện Kim Bôi khóa XIX (nhiệm kỳ 2016-2021).

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Thời gian

Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác

(Chính quyền, Đảng, đoàn thể)

Từ tháng 6 năm 1996 đến tháng 5 năm 2004 Cán bộ Tư pháp hộ tịch, Ủy ban nhân dân thị trấn Bo.
Từ tháng 6 năm 2004 đến tháng 5 năm 2010 Phó Chủ tịch HĐND thị trấn Bo khóa IX, kiêm Chủ tịch Công đoàn UBND thị trấn Bo.
Từ tháng 6 năm 2010 đến tháng 8 năm 2016 Phó Bí thư thường trực Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy, Bí thư Chi bộ cơ quan thị trấn Bo.
Từ tháng 9 năm 2016 đến nay Phó trưởng Ban kinh tế - xã hội HĐND huyện Kim Bôi.

 HDND 30

TIỂU SỬ TÓM TẮT

CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

 HUYỆN KIM BÔI, NHIỆM KỲ 2021-2026

 

1. Họ và tên thường dùng: QUÁCH CHÍ CAO

2. Họ và tên khai sinh: QUÁCH CHÍ CAO

3. Ngày, tháng, năm sinh: 19/12/1985                                         

4. Giới tính: Nam

5. Quốc tịch: Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác.

6. Nơi đăng ký khai sinh: Xã Thanh Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình.

7. Quê quán: Xã Thanh Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình.

8. Nơi đăng ký thường trú: Khu Thành Công, thị trấn Bo, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình.

    Nơi ở hiện nay: Khu Thành Công, thị trấn Bo, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình.

9. Số CMND: 113267678; Ngày cấp: 24/10/2014; Cơ quan cấp: Công an tỉnh Hòa Bình.

10. Dân tộc: Mường;          11. Tôn giáo: Không.

12. Trình độ:

   - Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông.

   - Chuyên môn, nghiệp vụ: Cao đẳng Thanh nhạc.

   - Lý luận chính trị:  Sơ cấp.

13. Nghề nghiệp hiện nay: Người hoạt động không chuyên trách khu.

14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Trưởng khu.

15. Nơi công tác: Khu Thành Công, thị trấn Bo, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình.

16. Ngày vào Đảng: 09/11/2017; Ngày chính thức: 09/11/2018; Số thẻ đảng viên.......................... : 10.076356.

17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể: Không.

18. Tình trạng sức khoẻ: Tốt.

19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Không.

20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng: Không bị kỷ luật, không có án tích.

21. Là đại biểu Quốc hội khoá: Không.

22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân: Không.

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Thời gian

Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác

(Chính quyền, Đảng, đoàn thể)

Từ tháng 10 năm 2016 đến tháng 01 năm 2021 Bí thư chi đoàn khu Thành Công, thị trấn Bo.
Từ tháng 6 năm 2017 đến tháng 3 năm 2021 Thôn đội trưởng khu Thành Công, thị trấn Bo.
Từ tháng 11 năm 2020 đến nay Trưởng khu Thành Công, thị trấn Bo.

 HDND 31

TIỂU SỬ TÓM TẮT

CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

 HUYỆN KIM BÔI, NHIỆM KỲ 2021-2026

 

1. Họ và tên thường dùng: VŨ HỒNG CƯỜNG

2. Họ và tên khai sinh: VŨ HỒNG CƯỜNG

3. Ngày, tháng, năm sinh: 25/9/1976                                   

4. Giới tính: Nam.

5. Quốc tịch: Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác.

6. Nơi đăng ký khai sinh: Xã Hợp Kim, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình.

7. Quê quán: Xã Thượng Cát, quận Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

8. Nơi đăng ký thường trú: Khu Đồng Tiến, thị trấn Bo, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình.

    Nơi ở hiện nay: Khu Đồng Tiến, thị trấn Bo, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình.

9. Số CMND: 113167975 ; Ngày cấp: 02/4/2019; Cơ quan cấp: Công an tỉnh Hòa Bình.

10. Dân tộc: Kinh;               11. Tôn giáo: Không.

12. Trình độ:

   - Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông.

   - Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học chuyên ngành Quản lý nhà nước.

   - Học vị: Thạc sỹ chuyên ngành Quản lý Kinh tế.

   - Lý luận chính trị: Trung cấp.

   - Ngoại ngữ: Tiếng Anh B1 khung châu Âu.

13. Nghề nghiệp hiện nay: Cán bộ.

14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Phó Bí thư Đảng ủy, Quyền Chủ tịch UBND thị trấn Bo.

15. Nơi công tác: Ủy ban nhân dân thị trấn Bo.

16. Ngày vào Đảng: 20/01/2003; Ngày chính thức: 20/01/2004; Số thẻ đảng viên.......................... : 10.028287.

  - Chức vụ trong Đảng: Phó bí thư Đảng ủy.

17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể: Không.

18. Tình trạng sức khoẻ: Tốt.

19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở.

20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng: Không bị kỷ luật, không có án tích.

21. Là đại biểu Quốc hội: Không.

22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân: thị trấn Bo khóa I (nhiệm kỳ 2016-2021).

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Thời gian

Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác

(Chính quyền, Đảng, đoàn thể)

Từ tháng 4 năm 2001 đến tháng 6 năm 2004 Ủy viên thường vụ Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh thị trấn Bo, Phó ban Văn hóa thị trấn Bo.
Từ tháng 7 năm 2004 đến tháng 10 năm 2012 Bí thư Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh thị trấn Bo.
Từ tháng 01 năm 2012 đến tháng 9 năm 2016 Công chức Văn hóa xã hội, UBND thị trấn Bo.
Từ tháng 9 năm 2016 đến tháng 12 năm 2020 Phó chủ tịch UBND thị trấn Bo.
Từ tháng 01 năm 2020 đến nay Phó Bí thư Đảng ủy, Quyền chủ tịch UBND thị trấn Bo.

 HDND 32

TIỂU SỬ TÓM TẮT

CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

 HUYỆN KIM BÔI, NHIỆM KỲ 2021-2026

 

1. Họ và tên thường dùng: NGUYỄN HOÀNG THƯ

2. Họ và tên khai sinh: NGUYỄN HOÀNG THƯ

3. Ngày, tháng, năm sinh: 04/11/1975                                       

4. Giới tính: Nam

5. Quốc tịch: Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác.

6. Nơi đăng ký khai sinh: Ủy ban Hành chính thị xã Hòa Bình.

7. Quê quán: Phường Thịnh Lang, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình.

8. Nơi đăng ký thường trú: Phường Hữu Nghị, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình.

    Nơi ở hiện nay: Số nhà 37, ngõ 441, tổ 5, Phường Hữu Nghị, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình.

9. Số CMND: 113133412; Ngày cấp: 29/4/2016; Cơ quan cấp: Công an tỉnh Hòa Bình.

10. Dân tộc: Mường;          11. Tôn giáo: Không.

12. Trình độ:

   - Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông.

   - Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học chuyên ngành Luật Kinh tế; Đại học chuyên ngành Biên tập - Xuất bản.

   - Học vị: Thạc sỹ chuyên ngành Quản lý Kinh tế.

   - Lý luận chính trị: Cao cấp.

   - Ngoại ngữ: Tiếng Anh B2, khung châu Âu.

13. Nghề nghiệp hiện nay: Cán bộ.

14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh; Bí thư Huyện ủy; Bí thư Đảng ủy

Quân sự huyện Kim Bôi.

15. Nơi công tác: Huyện ủy huyện Kim Bôi.

16. Ngày vào Đảng: 31/8/2001; Ngày chính thức: 31/8/2001; Số thẻ đảng viên: 10.008276.

  - Chức vụ trong Đảng: Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Hòa Bình, Bí thư Huyện ủy Kim Bôi.

17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể:

- Tên tổ chức đoàn thể: Công đoàn Khối Đảng - Đoàn thể; Hội Nhà báo tỉnh Hòa Bình.

- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: Công đoàn viên; Hội viên.

18. Tình trạng sức khoẻ: Tốt

19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Bằng khen Thủ tướng Chính phủ năm 2015; Bằng khen Bộ trưởng

Bộ Thông tin và Truyền thông năm 2010 và Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình.

20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng: Không bị kỷ luật, không có án tích.

21. Là đại biểu Quốc hội: Không

22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân: Không.

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Thời gian

Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác

(Chính quyền, Đảng, đoàn thể)

Từ tháng 9 năm 1998 đến tháng 1 năm 2003 Phóng viên, Biên tập viên Báo Hòa Bình.
Từ tháng 2 năm 2003 đến tháng 10 năm 2004 Phó Trưởng phòng Thư ký - Tòa soạn Báo Hòa Bình.
Từ tháng 11 năm 2004 đến tháng 6 năm 2008 Trưởng phòng Thư ký - Tòa soạn Báo Hòa Bình.
Từ tháng 7 năm 2008 đến tháng 9 năm 2009 Phó Tổng Biên tập Báo Hòa Bình.
Từ tháng 10 năm 2009 đến tháng 11 năm 2013 Phó Bí thư chi bộ, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Biên tập Cổng Thông tin điện tử tỉnh Hòa Bình.
Từ tháng 12 năm 2013 đến tháng 4 năm 2014 Bí thư Chi bộ, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông; Phó Trưởng ban Thường trực Ban Biên tập Cổng Thông tin điện tử tỉnh Hòa Bình.
Từ tháng 5 năm 2014 đến tháng 10 năm 2020 Bí thư Chi bộ, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông; Trưởng Ban Biên tập Cổng Thông tin điền tử tỉnh Hòa Bình
Từ tháng 11 năm 2020 đến tháng 2 năm 2021 Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Hòa Bình, nhiệm kỳ 2020 - 2025; Bí thư Chi bộ, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông; Trưởn Ban Biên tập Cổng Thông tin điện tử tỉnh Hòa Bình.
Từ tháng 3 năm 2021 đến nay Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Hòa Bình, nhiệm kỳ 2020 - 2025; Bí thư Huyện ủy Kim Bôi; Bí thư Đảng ủy Quân sự huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình.

Văn bản mới ban hành

QUYẾT ĐỊNH

Tuyển dụng viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Kim Bôi năm 2020


THÔNG BÁO

kết quả điểm thi vòng 1 kỳ thi tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo tại huyện kim bôi năm 2020


KẾ HOẠCH

Tiếp nhận giáo viên về công tác tại huyện Kim Bôi năm 2020


KẾ HOẠCH

Rà soát, lập hồ sơ phân loại ĐVHC cấp huyện, cấp xã huyện Kim Bôi


THÔNG BÁO

kết quả xét duyệt hồ sơ thí sinh đăng ký dự thi và thời gian tổ chức thi tuyển lần 1 viên chức sự nghiệp giáo dục đào tạo Hội đồng thi tuyển huyện Kim Bôi 2020


QUYẾT ĐỊNH

Tuyển dụng viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Kim Bôi năm 2020


THÔNG BÁO

kết quả điểm thi vòng 1 kỳ thi tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo tại huyện kim bôi năm 2020


KẾ HOẠCH

Tiếp nhận giáo viên về công tác tại huyện Kim Bôi năm 2020


KẾ HOẠCH

Rà soát, lập hồ sơ phân loại ĐVHC cấp huyện, cấp xã huyện Kim Bôi


THÔNG BÁO

kết quả xét duyệt hồ sơ thí sinh đăng ký dự thi và thời gian tổ chức thi tuyển lần 1 viên chức sự nghiệp giáo dục đào tạo Hội đồng thi tuyển huyện Kim Bôi 2020


QUYẾT ĐỊNH

Tuyển dụng viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Kim Bôi năm 2020


THÔNG BÁO

kết quả điểm thi vòng 1 kỳ thi tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo tại huyện kim bôi năm 2020


KẾ HOẠCH

Tiếp nhận giáo viên về công tác tại huyện Kim Bôi năm 2020


KẾ HOẠCH

Rà soát, lập hồ sơ phân loại ĐVHC cấp huyện, cấp xã huyện Kim Bôi


THÔNG BÁO

kết quả xét duyệt hồ sơ thí sinh đăng ký dự thi và thời gian tổ chức thi tuyển lần 1 viên chức sự nghiệp giáo dục đào tạo Hội đồng thi tuyển huyện Kim Bôi 2020


QUYẾT ĐỊNH

Tuyển dụng viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Kim Bôi năm 2020


THÔNG BÁO

kết quả điểm thi vòng 1 kỳ thi tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo tại huyện kim bôi năm 2020


KẾ HOẠCH

Tiếp nhận giáo viên về công tác tại huyện Kim Bôi năm 2020


KẾ HOẠCH

Rà soát, lập hồ sơ phân loại ĐVHC cấp huyện, cấp xã huyện Kim Bôi


THÔNG BÁO

kết quả xét duyệt hồ sơ thí sinh đăng ký dự thi và thời gian tổ chức thi tuyển lần 1 viên chức sự nghiệp giáo dục đào tạo Hội đồng thi tuyển huyện Kim Bôi 2020


QUYẾT ĐỊNH

Tuyển dụng viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Kim Bôi năm 2020


THÔNG BÁO

kết quả điểm thi vòng 1 kỳ thi tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo tại huyện kim bôi năm 2020


KẾ HOẠCH

Tiếp nhận giáo viên về công tác tại huyện Kim Bôi năm 2020


KẾ HOẠCH

Rà soát, lập hồ sơ phân loại ĐVHC cấp huyện, cấp xã huyện Kim Bôi


THÔNG BÁO

kết quả xét duyệt hồ sơ thí sinh đăng ký dự thi và thời gian tổ chức thi tuyển lần 1 viên chức sự nghiệp giáo dục đào tạo Hội đồng thi tuyển huyện Kim Bôi 2020


QUYẾT ĐỊNH

Tuyển dụng viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Kim Bôi năm 2020


THÔNG BÁO

kết quả điểm thi vòng 1 kỳ thi tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo tại huyện kim bôi năm 2020


KẾ HOẠCH

Tiếp nhận giáo viên về công tác tại huyện Kim Bôi năm 2020


KẾ HOẠCH

Rà soát, lập hồ sơ phân loại ĐVHC cấp huyện, cấp xã huyện Kim Bôi


THÔNG BÁO

kết quả xét duyệt hồ sơ thí sinh đăng ký dự thi và thời gian tổ chức thi tuyển lần 1 viên chức sự nghiệp giáo dục đào tạo Hội đồng thi tuyển huyện Kim Bôi 2020


QUYẾT ĐỊNH

Tuyển dụng viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Kim Bôi năm 2020


THÔNG BÁO

kết quả điểm thi vòng 1 kỳ thi tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo tại huyện kim bôi năm 2020


KẾ HOẠCH

Tiếp nhận giáo viên về công tác tại huyện Kim Bôi năm 2020


KẾ HOẠCH

Rà soát, lập hồ sơ phân loại ĐVHC cấp huyện, cấp xã huyện Kim Bôi


THÔNG BÁO

kết quả xét duyệt hồ sơ thí sinh đăng ký dự thi và thời gian tổ chức thi tuyển lần 1 viên chức sự nghiệp giáo dục đào tạo Hội đồng thi tuyển huyện Kim Bôi 2020


QUYẾT ĐỊNH

Tuyển dụng viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Kim Bôi năm 2020


THÔNG BÁO

kết quả điểm thi vòng 1 kỳ thi tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo tại huyện kim bôi năm 2020


KẾ HOẠCH

Tiếp nhận giáo viên về công tác tại huyện Kim Bôi năm 2020


KẾ HOẠCH

Rà soát, lập hồ sơ phân loại ĐVHC cấp huyện, cấp xã huyện Kim Bôi


THÔNG BÁO

kết quả xét duyệt hồ sơ thí sinh đăng ký dự thi và thời gian tổ chức thi tuyển lần 1 viên chức sự nghiệp giáo dục đào tạo Hội đồng thi tuyển huyện Kim Bôi 2020Thông tin cần biết

Giavang

CHung khoan

 Thoi tiet

 TY GIA

bau cu bac ho
rua tay sat khuan

phan anh kien nghi

Botuphap copy

PHONGCHONGBAOLUC

tu sach phap luat