gioiitieuchung

lichsuvanhoa

dialyhanhchinh

dieukientunhien

TRUYENTHANH

TRUYENHINH

 cttdt

i 02

hoi dap

 timhieuphapluat

22222222222

33333
tranhcodong cpco
images

Du lịch Kim Bôi

img

825182
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả các ngày
315
848
1877
819147
8599
21820
825182

Your IP: 3.236.170.171
2021-06-15 12:03
 HDND 33

TIỂU SỬ TÓM TẮT

TIỂU SỬ TÓM TẮT

CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

 HUYỆN KIM BÔI, NHIỆM KỲ 2021-2026

 

1. Họ và tên thường dùng: LÊ THỊ HẢI YẾN

2. Họ và tên khai sinh: LÊ THỊ HẢI YẾN

3. Ngày, tháng, năm sinh: 12/3/1982                     

4. Giới tính: Nữ

5. Quốc tịch: Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác.

6. Nơi đăng ký khai sinh: Thị trấn Thanh Hà, huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình.

7. Quê quán: Xã Đông Minh, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

8. Nơi đăng ký thường trú: Khu Lục Cả, thị trấn Bo, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình.

    Nơi ở hiện nay: Khu Lục Cả, thị trấn Bo, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình.

9. Số CMND: 113136104; Ngày cấp: 21/9/2010; Cơ quan cấp: Công an tỉnh Hòa Bình.

10. Dân tộc: Kinh;              11. Tôn giáo: Không.

12. Trình độ:

   - Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông.

   - Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học chuyên ngành Hành chính.

   - Học vị: Thạc sỹ chuyên ngành Xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước.

   - Lý luận chính trị: Cao cấp.

   - Ngoại ngữ: Tiếng Anh - B1 khung Châu Âu.

13. Nghề nghiệp hiện nay: Công chức.

14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ huyện Kim Bôi khóa XXII,

Trưởng phòng Nội vụ huyện Kim Bôi.

15. Nơi công tác: Phòng Nội vụ huyện Kim Bôi.

16. Ngày vào Đảng: 15/11/2013; Ngày chính thức: 15/11/2014; Số thẻ đảng viên.......................... : 10.064119.

  - Chức vụ trong Đảng: Bí thư Chi bộ.

17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể:

- Tên tổ chức đoàn thể: Công đoàn khối chính quyền Ủy ban nhân dân huyện Kim Bôi.

- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: Ủy viên Ban chấp hành.

18. Tình trạng sức khoẻ: Tốt.

19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh Hòa Bình năm 2020;

Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở: năm 2017, 2018, 2019, 2020 và Giấy khen của Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Hòa Bình năm 2013.

20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng: Không bị kỷ luật, không có án tích.

21. Là đại biểu Quốc hội: Không.

22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân: Không.

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Thời gian

Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác

(Chính quyền, Đảng, đoàn thể)

Từ tháng 01 năm 2007 đến tháng 3 năm 2008 Lao động hợp đồng, Phòng Nội vụ - Lao động TB&XH huyện.
Từ tháng 4 năm 2008 đến tháng 3 năm 2009 Lao động hợp đồng, Phòng Nội vụ huyện Kim Bôi.
Từ tháng 4 năm 2009 đến tháng 10 năm 2016 Chuyên viên, Phòng Nội vụ huyện Kim Bôi.
Từ tháng 11 năm 2016 đến tháng 7 năm 2020 Phó trưởng phòng, Phòng Nội vụ huyện Kim Bôi.
Từ tháng 6 năm 2017 đến nay Ủy viên Ban chấp hành công đoàn huyện Kim Bôi.
Từ tháng 7 năm 2020 đến nay Ủy viên Ban chấp hành Đảng Bộ huyện Kim Bôi khóa XXIII.
Từ tháng 8 năm 2020 đến nay Bí thư chi bộ; Trưởng phòng Nội vụ huyện Kim Bôi.

 HDND 34

TIỂU SỬ TÓM TẮT

CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

 HUYỆN KIM BÔI, NHIỆM KỲ 2021-2026

 

1. Họ và tên thường dùng: BÙI MẠNH CƯỜNG

2. Họ và tên khai sinh: BÙI MẠNH CƯỜNG

3. Ngày, tháng, năm sinh: 20/4/1964                                            

4. Giới tính: Nam

5. Quốc tịch: Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác.

6. Nơi đăng ký khai sinh: Xã Kim Lập, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình.

7. Quê quán: Xã Kim Lập, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình.

8. Nơi đăng ký thường trú: Xóm Lập, xã Kim Lập, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình.

    Nơi ở hiện nay: Xóm Lập, xã Kim Lập, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình.

9. Số CMND: 113069964; Ngày cấp: 05/6/2018; Cơ quan cấp: Công an tỉnh Hòa Bình.

10. Dân tộc: Mường;          11. Tôn giáo: Không.

12. Trình độ:

   - Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông.

   - Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học chuyên ngành Kinh tế Nông nghiệp.

   - Lý luận chính trị: Trung cấp.

   - Ngoại ngữ: Tiếng Anh trình độ A.

13. Nghề nghiệp hiện nay: Cán bộ.

14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã.

15. Nơi công tác: Ủy ban nhân dân xã Kim Lập.

16. Ngày vào Đảng: 05/01/1993; Ngày chính thức: 15/01/1994; Số thẻ đảng viên.......................... : 27.63845.

  - Chức vụ trong Đảng: Bí thư Đảng ủy.

17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể: Không.

18. Tình trạng sức khoẻ: Tốt.

19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Không.

20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng: Không bị kỷ luật, không có án tích.

21. Là đại biểu Quốc hội: Không.

22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân: xã Kim Lập khóa I (nhiệm kỳ 2016-2021); huyện Kim Bôi khóa XVIII (nhiệm kỳ 2011-2016), khóa XIX (nhiệm kỳ 2016-2021).

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Thời gian

Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác

(Chính quyền, Đảng, đoàn thể)

Từ tháng 7 năm 1995 đến tháng 12 năm 2000 Ủy viên BCH Đảng bộ xã, xã Đội trưởng xã Lập Chiệng
Từ tháng 01 năm 2001 đến tháng 9 năm 2004 Ủy viên BCH Đảng bộ xã, Phó Chủ tịch HĐND xã Lập Chiệng.
Từ tháng 10 năm 2004 đến tháng 7 năm 2010 Ủy viên BCH Đảng bộ xã, Phó Chủ tịch UBND xã Lập Chiệng.
Từ tháng 8 năm 2010 đến tháng 12 năm 2019 Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Lập Chiệng.
Từ tháng 01 năm 2020 đến nay Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Kim Lập.

 HDND 35

TIỂU SỬ TÓM TẮT

CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

 HUYỆN KIM BÔI, NHIỆM KỲ 2021-2026

 

1. Họ và tên thường dùng: BÙI VĂN ẦN

2. Họ và tên khai sinh: BÙI VĂN ẦN

3. Ngày, tháng, năm sinh: 06/3/1975                                  

4. Giới tính: Nam

5. Quốc tịch: Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác.

6. Nơi đăng ký khai sinh: Xã Nuông Dăm, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình.

7. Quê quán: Xã Nuông Dăm, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình.

8. Nơi đăng ký thường trú: Khu Đồng Tiến, thị trấn Bo, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình.

    Nơi ở hiện nay: Khu Đồng Tiến, thị trấn Bo, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình.

9. Số CMND: 113108636; Ngày cấp: 09/01/2017; Cơ quan cấp: Công an tỉnh Hòa Bình.

10. Dân tộc: Mường;          11. Tôn giáo: Không.

12. Trình độ:

   - Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông.

   - Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học sư phạm Tiếng Anh.

   - Học vị: Thạc sỹ chuyên ngành Quản lý kinh tế.

   - Lý luận chính trị: Cao cấp.

   - Ngoại ngữ: Tiếng Anh - B2.

13. Nghề nghiệp hiện nay: Cán bộ.

14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Ủy viên Ban thường vụ,

Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện Kim Bôi.

15. Nơi công tác: Huyện ủy Kim Bôi.

16. Ngày vào Đảng: 18/9/2006; Ngày chính thức: 18/9/2007; Số thẻ đảng viên: 10.046624

  - Chức vụ trong Đảng: Ủy viên Ban thường vụ Huyện ủy.

17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể:

- Tên tổ chức đoàn thể: Công đoàn cơ quan khối Đảng.

18. Tình trạng sức khoẻ: Tốt.

19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Không.

20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng: Không bị kỷ luật, không có án tích.

21. Là đại biểu Quốc hội: Không.

22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân: Không.

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Thời gian

Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác

(Chính quyền, Đảng, đoàn thể)

Từ tháng 01 năm 1999 đến tháng 5 năm 2011 Giáo viên Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện Kim Bôi.
Từ tháng 6 năm 2011 đến tháng 02 năm 2012 Chuyên viên, Văn phòng Huyện ủy Kim Bôi.
Từ tháng 3 năm 2012 đến tháng 6 năm 2015 Phó Chánh Văn phòng Huyện ủy Kim Bôi.
Từ tháng 6 năm 2015 đến tháng 7 năm 2015 Chánh Văn phòng Huyện ủy Kim Bôi.
Từ tháng 7 năm 2015 đến tháng 11 năm 2017 Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ huyện, Chánh Văn phòng Huyện ủy Kim Bôi.
Từ tháng 11 năm 2017 đến tháng 4 năm 2020 Ủy viên BCH Đảng bộ huyện, Bí thư Đảng ủy xã Mỵ Hòa.
Từ tháng 4 năm 2020 đến tháng 7 năm 2020 Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ huyện, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy Kim Bôi.
Từ tháng 7 năm 2020 đến tháng 9 năm 2020 Ủy viên Ban thường vụ Huyện ủy, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy Kim Bôi.
Từ tháng 9 năm 2020 đến nay Ủy viên Ban thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện Kim Bôi.

 

 

 

 

 

 HDND 36

TIỂU SỬ TÓM TẮT

CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

 HUYỆN KIM BÔI, NHIỆM KỲ 2021-2026

 

1. Họ và tên thường dùng: BÙI VĂN NGHIỆP

2. Họ và tên khai sinh: BÙI VĂN NGHIỆP

3. Ngày, tháng, năm sinh: 02/10/1986                                  

4. Giới tính: Nam

5. Quốc tịch: Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác.

6. Nơi đăng ký khai sinh: Xã Kim Lập, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình.

7. Quê quán: Xã Kim Lập, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình.

8. Nơi đăng ký thường trú: Xóm Mõ, xã Kim Lập, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình.

    Nơi ở hiện nay: Xóm Mõ, xã Kim Lập, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình.

9. Số CMND: 113312698; Ngày cấp: 22/8/2016; Cơ quan cấp: Công an tỉnh Hòa Bình.

10. Dân tộc: Mường;          11. Tôn giáo: Không

12. Trình độ:

   - Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông.

   - Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học sư phạm Lịch sử.

   - Lý luận chính trị: Trung cấp.

   - Ngoại ngữ: Tiếng Anh trình độ B.

13. Nghề nghiệp hiện nay: Cán bộ.

14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Bí thư Đoàn Thanh niên xã Kim Lập.

15. Nơi công tác: Ủy ban nhân dân xã Kim Lập.

16. Ngày vào Đảng: 23/4/2009; Ngày chính thức: 23/4/2010; Số thẻ đảng viên: 10.052430

  - Chức vụ trong Đảng: Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ xã Kim Lập.

17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể:

- Tên tổ chức đoàn thể: Công đoàn cơ sở xã Kim Lập.

18. Tình trạng sức khoẻ: Tốt.

19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Không.

20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng: Không bị kỷ luật, không có án tích.

21. Là đại biểu Quốc hội: Không.

22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân: Không.

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Thời gian

Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác

(Chính quyền, Đảng, đoàn thể)

Từ tháng 9 năm 2010 đến tháng 6 năm 2011 Nhân viên hợp đồng thư viện, trường Tiểu học Kim Sơn.
Từ tháng 7 năm 2011 đến tháng 10 năm 2017 Cán bộ hợp đồng, Ban Tuyên giáo Huyện ủy Kim Bôi.
Từ tháng 11 năm 2017 đến nay Ủy viên Ban chấp hành Đảng Bộ, Bí thư Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh xã Kim Lập.

 HDND 37

TIỂU SỬ TÓM TẮT

CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

 HUYỆN KIM BÔI, NHIỆM KỲ 2021-2026

 

1. Họ và tên thường dùng: BÙI MẠNH HÀ

2. Họ và tên khai sinh: BÙI MẠNH HÀ

3. Ngày, tháng, năm sinh: 27/01/1977                                            

4. Giới tính: Nam

5. Quốc tịch: Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác.

6. Nơi đăng ký khai sinh: Xã Dân Hạ, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Hòa Bình.

7. Quê quán: Xã Nhân Nghĩa, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình.

8. Nơi đăng ký thường trú: Tổ 15, phường Tân Thịnh, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình.

    Nơi ở hiện nay: Tổ 15, phường Tân Thịnh, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình.

9. Số CMND: 113219706; Ngày cấp: 15/3/2017; Cơ quan cấp: Công an tỉnh Hòa Bình.

10. Dân tộc: Mường;          11. Tôn giáo: Không.

12. Trình độ:

   - Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông.

   - Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học An ninh chuyên ngành điều tra tội phạm.

   - Lý luận chính trị: Cao cấp.

   - Ngoại ngữ: Tiếng Anh trình độ C.

13. Nghề nghiệp hiện nay: Công an.

14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Phó trưởng công an huyện.

15. Nơi công tác: Công an huyện Kim Bôi.

16. Ngày vào Đảng: 19/8/2000; Ngày chính thức: 19/8/2001; Số thẻ đảng viên: 10.031967

  - Chức vụ trong Đảng: Phó Bí thư Đảng ủy Công an huyện.

17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể: Không.

18. Tình trạng sức khoẻ: Tốt.

19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Không.

20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng: Không bị kỷ luật, không có án tích.

21. Là đại biểu Quốc hội khoá: Không.

22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân: Không.

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Thời gian

Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác

(Chính quyền, Đảng, đoàn thể)

Từ tháng 10 năm 1995 đến tháng 10 năm 1997 Học viên trường Trung học An ninh nhân dân I.
Từ tháng 10 năm 1997 đến tháng 12 năm 2002 Cán bộ Đội trinh sát chống gián điệp, Phòng Bảo vệ chính trị (PA39), Công an tỉnh Hòa Bình.
Từ tháng 12 năm 2002 đến tháng 9 năm 2009 Cán bộ Đội quản lý Xuất nhập cảnh, Phòng Bảo vệ chính trị (PA61), Công an tỉnh Hòa Bình.
Từ tháng 9 năm 2009 đến tháng 12 năm 2012 Phó đội trưởng, Đội quản lý Xuất nhập cảnh, Phòng Bảo vệ chính trị (PA61), Công an tỉnh Hòa Bình.
Từ tháng 12 năm 2012 đến tháng 4 năm 2014 Phó trưởng phòng, phụ trách công tác chống phản động và phòng chống khủng bố, Phòng Bảo vệ chính trị (PA61), Công an tỉnh.
Từ tháng 4 năm 2014 đến tháng 12 năm 2015 Phó trưởng phòng, phụ trách công tác quản lý nhập cảnh và người nước ngoài, Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh (PA72), Công an tỉnh Hòa Bình.
Từ tháng 12 năm 2015 đến tháng 01 năm 2020 Phó trưởng Công an huyện Kỳ Sơn.
Từ tháng 01 năm 2020 đến nay Phó trưởng Công an huyện Kim Bôi.

 

HDND 38

TIỂU SỬ TÓM TẮT

CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

 HUYỆN KIM BÔI, NHIỆM KỲ 2021-2026

 

1. Họ và tên thường dùng: QUÁCH THỊ XUÂN

2. Họ và tên khai sinh: QUÁCH THỊ XUÂN

3. Ngày, tháng, năm sinh: 23/8/1978                                          

4. Giới tính: Nữ

5. Quốc tịch: Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác.

     

6. Nơi đăng ký khai sinh: Xã Hạ Bì, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình.

7. Quê quán: Xã Kim Bôi, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình.

8. Nơi đăng ký thường trú: Xóm Gò Chè, xã Kim Lập, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình.

    Nơi ở hiện nay: Xóm Gò Chè, xã Kim Lập, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình.

9. Số CMND: 113028738; Ngày cấp: 04/12/2013; Cơ quan cấp: Công an tỉnh Hòa Bình.

10. Dân tộc: Mường;                           11. Tôn giáo: Không

12. Trình độ:

   - Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông.

   - Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học Bác sỹ Đa khoa.

   - Lý luận chính trị: Trung cấp.

13. Nghề nghiệp hiện nay: Viên chức.

14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Trưởng trạm Y tế.

15. Nơi công tác: Trạm Y tế xã Xuân Thủy.

16. Ngày vào Đảng: 04/11/2002; Ngày chính thức: 04/11/2003; Số thẻ đảng viên.......................... : 77.181150.

  - Chức vụ trong Đảng: Bí thư Chi bộ trạm Y tế.

17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể:

- Tên tổ chức đoàn thể: Hội Chữ thập đỏ xã, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã.

- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: Phó chủ tịch Hội chữ thập đỏ xã, Ủy viên BCH Hội Liên hiệp Phụ nữ xã.

18. Tình trạng sức khoẻ: Tốt.

19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Không.

20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng: Không bị kỷ luật, không có án tích.

21. Là đại biểu Quốc hội: Không.

22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân: Không.

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Thời gian

Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác

(Chính quyền, Đảng, đoàn thể)

Từ tháng 8 năm 2000 đến tháng 9 năm 2003 Trưởng trạm Y tế xã Trung Bì.
Từ tháng 10 năm 2003 đến tháng 8 năm 2007: Học viên, trường Học viện Quân y.
Từ tháng 9 năm 2007 đến tháng 12 năm 2019 Trưởng trạm Y tế xã Trung Bì; Bí thư Chi bộ trạm Y tế xã Trung Bì (từ tháng 9 năm 2017).
Từ tháng 3 năm 2020 đến nay Trưởng trạm, Bí thư Chi bộ trạm Y tế xã Xuân Thủy.

 HDND 39

TIỂU SỬ TÓM TẮT

CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

 HUYỆN KIM BÔI, NHIỆM KỲ 2021-2026

 

1. Họ và tên thường dùng: BÙI VĂN TÚ

2. Họ và tên khai sinh: BÙI VĂN TÚ

3. Ngày, tháng, năm sinh: 13/11/1977                                    

4. Giới tính: Nam.

5. Quốc tịch: Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác.

6. Nơi đăng ký khai sinh: Xã Thượng Bì, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình.

7. Quê quán: Xã Xuân Thủy, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình.

8. Nơi đăng ký thường trú: Xóm Đầm Sáng, xã Xuân Thủy, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình.

    Nơi ở hiện nay: Xóm Đầm Sáng, xã Xuân Thủy, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình.

9. Số CMND: 113047243; Ngày cấp: 13/10/2020; Cơ quan cấp: Công an tỉnh Hòa Bình.

10. Dân tộc: Mường;          11. Tôn giáo: Không

12. Trình độ:

   - Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông.

   - Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học chuyên ngành Kinh tế Nông nghiệp.

   - Lý luận chính trị: Trung cấp.

13. Nghề nghiệp hiện nay: Cán bộ.

14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Xuân Thủy.

15. Nơi công tác: Ủy ban nhân dân xã Xuân Thủy.

16. Ngày vào Đảng: 21/4/2001; Ngày chính thức: 21/4/2002; Số thẻ đảng viên: 10.028576

  - Chức vụ trong Đảng: Phó bí thư Đảng ủy.

17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể:

- Tên tổ chức đoàn thể: Công đoàn cơ sở xã Xuân Thủy.

- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: Công đoàn viên.

18. Tình trạng sức khoẻ: Tốt

19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Không.

20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng: Không bị kỷ luật, không có án tích.

21. Là đại biểu Quốc hội: Không

22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân: xã Xuân Thủy khóa I (nhiệm kỳ 2016-2021).

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Thời gian

Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác

(Chính quyền, Đảng, đoàn thể)

Từ tháng 9 năm 1999 đến tháng 8 năm 2015 Công chức Tư pháp hộ tịch xã Thượng Bì.
Từ tháng 8 năm 2015 đến tháng 01 năm 2020 Phó Bí thư, Chủ tịch UBND xã Thượng Bì.
Từ tháng 01 năm 2020 đến nay Phó Bí thư, Chủ tịch UBND xã Xuân Thủy.

 HDND 40

TIỂU SỬ TÓM TẮT

CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

 HUYỆN KIM BÔI, NHIỆM KỲ 2021-2026

 

1. Họ và tên thường dùng: BÙI THỊ THỦY

2. Họ và tên khai sinh: BÙI THỊ THỦY

3. Ngày, tháng, năm sinh: 17/10/1986                                      

4. Giới tính: Nữ

5. Quốc tịch: Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác.

6. Nơi đăng ký khai sinh: Xã Kim Lập, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình.

7. Quê quán: Xã Kim Lập, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình.

8. Nơi đăng ký thường trú: Xóm Mõ, xã Kim Lập, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình.

    Nơi ở hiện nay: Xóm Mõ, xã Kim Lập, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình.

9. Số CMND: 113252834; Ngày cấp: 26/01/2018; Cơ quan cấp: Công an tỉnh Hòa Bình.

10. Dân tộc: Mường;          11. Tôn giáo: Không

12. Trình độ:

   - Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông.

   - Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học sư phạm Mầm non.

   - Lý luận chính trị: Trung cấp.

   - Ngoại ngữ: Tiếng Anh - A2.

13. Nghề nghiệp hiện nay: Viên chức.

14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Hiệu trưởng.

15. Nơi công tác: Trường Mầm non Kim Sơn, xã Kim Lập.

16. Ngày vào Đảng: 12/6/2011; Ngày chính thức: 12/6/2012; Số thẻ đảng viên: 10.063583.

  - Chức vụ trong Đảng: Bí thư Chi bộ trường Mầm non Kim Sơn.

17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể:

- Tên tổ chức đoàn thể: Công đoàn trường Mầm non Kim Sơn.

18. Tình trạng sức khoẻ: Tốt.

19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Bằng khen của UBND tỉnh Hòa Bình.

20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng: Không bị kỷ luật, không có án tích.

21. Là đại biểu Quốc hội: Không.

22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân: Không.

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Thời gian

Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác

(Chính quyền, Đảng, đoàn thể)

Từ tháng 4 năm 2004 đến tháng 8 năm 2010 Giáo viên, trường Mầm non xã Kim Sơn.
Từ tháng 8 năm 2010 đến tháng 7 năm 2015 Phó hiệu trưởng, trường Mầm non xã Kim Sơn.
Từ tháng 8 năm 2015 đến tháng 3 năm 2017 Phó hiệu trưởng, trường Mầm non Hoa Phượng, thị trấn Bo.
Từ tháng 4 năm 2017 đến nay Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng trường Mầm non Kim Sơn.

Văn bản mới ban hành

QUYẾT ĐỊNH

Tuyển dụng viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Kim Bôi năm 2020


THÔNG BÁO

kết quả điểm thi vòng 1 kỳ thi tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo tại huyện kim bôi năm 2020


KẾ HOẠCH

Tiếp nhận giáo viên về công tác tại huyện Kim Bôi năm 2020


KẾ HOẠCH

Rà soát, lập hồ sơ phân loại ĐVHC cấp huyện, cấp xã huyện Kim Bôi


THÔNG BÁO

kết quả xét duyệt hồ sơ thí sinh đăng ký dự thi và thời gian tổ chức thi tuyển lần 1 viên chức sự nghiệp giáo dục đào tạo Hội đồng thi tuyển huyện Kim Bôi 2020


QUYẾT ĐỊNH

Tuyển dụng viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Kim Bôi năm 2020


THÔNG BÁO

kết quả điểm thi vòng 1 kỳ thi tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo tại huyện kim bôi năm 2020


KẾ HOẠCH

Tiếp nhận giáo viên về công tác tại huyện Kim Bôi năm 2020


KẾ HOẠCH

Rà soát, lập hồ sơ phân loại ĐVHC cấp huyện, cấp xã huyện Kim Bôi


THÔNG BÁO

kết quả xét duyệt hồ sơ thí sinh đăng ký dự thi và thời gian tổ chức thi tuyển lần 1 viên chức sự nghiệp giáo dục đào tạo Hội đồng thi tuyển huyện Kim Bôi 2020


QUYẾT ĐỊNH

Tuyển dụng viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Kim Bôi năm 2020


THÔNG BÁO

kết quả điểm thi vòng 1 kỳ thi tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo tại huyện kim bôi năm 2020


KẾ HOẠCH

Tiếp nhận giáo viên về công tác tại huyện Kim Bôi năm 2020


KẾ HOẠCH

Rà soát, lập hồ sơ phân loại ĐVHC cấp huyện, cấp xã huyện Kim Bôi


THÔNG BÁO

kết quả xét duyệt hồ sơ thí sinh đăng ký dự thi và thời gian tổ chức thi tuyển lần 1 viên chức sự nghiệp giáo dục đào tạo Hội đồng thi tuyển huyện Kim Bôi 2020


QUYẾT ĐỊNH

Tuyển dụng viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Kim Bôi năm 2020


THÔNG BÁO

kết quả điểm thi vòng 1 kỳ thi tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo tại huyện kim bôi năm 2020


KẾ HOẠCH

Tiếp nhận giáo viên về công tác tại huyện Kim Bôi năm 2020


KẾ HOẠCH

Rà soát, lập hồ sơ phân loại ĐVHC cấp huyện, cấp xã huyện Kim Bôi


THÔNG BÁO

kết quả xét duyệt hồ sơ thí sinh đăng ký dự thi và thời gian tổ chức thi tuyển lần 1 viên chức sự nghiệp giáo dục đào tạo Hội đồng thi tuyển huyện Kim Bôi 2020


QUYẾT ĐỊNH

Tuyển dụng viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Kim Bôi năm 2020


THÔNG BÁO

kết quả điểm thi vòng 1 kỳ thi tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo tại huyện kim bôi năm 2020


KẾ HOẠCH

Tiếp nhận giáo viên về công tác tại huyện Kim Bôi năm 2020


KẾ HOẠCH

Rà soát, lập hồ sơ phân loại ĐVHC cấp huyện, cấp xã huyện Kim Bôi


THÔNG BÁO

kết quả xét duyệt hồ sơ thí sinh đăng ký dự thi và thời gian tổ chức thi tuyển lần 1 viên chức sự nghiệp giáo dục đào tạo Hội đồng thi tuyển huyện Kim Bôi 2020


QUYẾT ĐỊNH

Tuyển dụng viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Kim Bôi năm 2020


THÔNG BÁO

kết quả điểm thi vòng 1 kỳ thi tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo tại huyện kim bôi năm 2020


KẾ HOẠCH

Tiếp nhận giáo viên về công tác tại huyện Kim Bôi năm 2020


KẾ HOẠCH

Rà soát, lập hồ sơ phân loại ĐVHC cấp huyện, cấp xã huyện Kim Bôi


THÔNG BÁO

kết quả xét duyệt hồ sơ thí sinh đăng ký dự thi và thời gian tổ chức thi tuyển lần 1 viên chức sự nghiệp giáo dục đào tạo Hội đồng thi tuyển huyện Kim Bôi 2020


QUYẾT ĐỊNH

Tuyển dụng viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Kim Bôi năm 2020


THÔNG BÁO

kết quả điểm thi vòng 1 kỳ thi tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo tại huyện kim bôi năm 2020


KẾ HOẠCH

Tiếp nhận giáo viên về công tác tại huyện Kim Bôi năm 2020


KẾ HOẠCH

Rà soát, lập hồ sơ phân loại ĐVHC cấp huyện, cấp xã huyện Kim Bôi


THÔNG BÁO

kết quả xét duyệt hồ sơ thí sinh đăng ký dự thi và thời gian tổ chức thi tuyển lần 1 viên chức sự nghiệp giáo dục đào tạo Hội đồng thi tuyển huyện Kim Bôi 2020


QUYẾT ĐỊNH

Tuyển dụng viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Kim Bôi năm 2020


THÔNG BÁO

kết quả điểm thi vòng 1 kỳ thi tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo tại huyện kim bôi năm 2020


KẾ HOẠCH

Tiếp nhận giáo viên về công tác tại huyện Kim Bôi năm 2020


KẾ HOẠCH

Rà soát, lập hồ sơ phân loại ĐVHC cấp huyện, cấp xã huyện Kim Bôi


THÔNG BÁO

kết quả xét duyệt hồ sơ thí sinh đăng ký dự thi và thời gian tổ chức thi tuyển lần 1 viên chức sự nghiệp giáo dục đào tạo Hội đồng thi tuyển huyện Kim Bôi 2020Thông tin cần biết

Giavang

CHung khoan

 Thoi tiet

 TY GIA

bau cu bac ho
rua tay sat khuan

phan anh kien nghi

Botuphap copy

PHONGCHONGBAOLUC

tu sach phap luat