gioiitieuchung

lichsuvanhoa

dialyhanhchinh

dieukientunhien

TRUYENTHANH

TRUYENHINH

 cttdt

i 02

hoi dap

 timhieuphapluat

22222222222

33333
tranhcodong cpco
images

Du lịch Kim Bôi

img

825196
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả các ngày
329
848
1891
819147
8613
21820
825196

Your IP: 3.236.170.171
2021-06-15 12:29
 HDND 41

TIỂU SỬ TÓM TẮT

CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

 HUYỆN KIM BÔI, NHIỆM KỲ 2021-2026

 

1. Họ và tên thường dùng: QUÁCH THỊ PHƯỢNG

2. Họ và tên khai sinh: QUÁCH THỊ PHƯỢNG

3. Ngày, tháng, năm sinh: 26/8/1981                                         

4. Giới tính: Nữ.

5. Quốc tịch: Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác.

6. Nơi đăng ký khai sinh: Xã Nam Thượng, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình.

7. Quê quán: Xã Nam Thượng, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình.

8. Nơi đăng ký thường trú: Tổ 2, thôn Bôi Cả, xã Nam Thượng, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình.

    Nơi ở hiện nay: Tổ 2, thôn Bôi Cả, xã Nam Thượng, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình.

9. Số CMND: 113114896; Ngày cấp: 17/3/2020; Cơ quan cấp: Công an tỉnh Hòa Bình.

10. Dân tộc: Mường;          11. Tôn giáo: Không.

12. Trình độ:

   - Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông.

   - Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học chuyên ngành Quản lý nhà nước.

   - Học vị: Thạc sỹ chuyên ngành Quản lý kinh tế.

   - Lý luận chính trị: Trung cấp.

   - Ngoại ngữ: Tiếng Anh B1 khung châu Âu.

13. Nghề nghiệp hiện nay: Cán bộ.

14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Phó trưởng Ban Dân tộc HĐND huyện.

15. Nơi công tác: Văn phòng HĐND và UBND huyện Kim Bôi.

16. Ngày vào Đảng: 12/12/2004; Ngày chính thức: 12/12/2005; Số thẻ đảng viên.......................... : 10.043487.

  - Chức vụ trong Đảng: Chi ủy viên Chi bộ Văn phòng HĐND và UBND huyện.

17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể:

- Tên tổ chức đoàn thể: Công đoàn cơ quan chính quyền.

18. Tình trạng sức khoẻ: Tốt.

19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Không.

20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng: Không bị kỷ luật, không có án tích.

21. Là đại biểu Quốc hội: Không.

22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân: huyện Kim Bôi khóa XIX (nhiệm kỳ 2016-2021).

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Thời gian

Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác

(Đảng, chính quyền, đoàn thể)

Từ tháng 12 năm 2000 đến tháng 12 năm 2003 Ủy viên Ban thường vụ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh xã Nam Thượng; Cộng tác viên dân số Kế hoạch hóa gia đình xã Nam Thượng; Ủy viên Ban chấp hành Chi hội phụ nữ thôn Bôi cả, xã Nam Thượng.
Từ tháng 01 năm 2004 đến tháng 01 năm 2007 Phó Bí thư Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh xã Nam Thượng.
Từ tháng 4 năm 2007 đến tháng 8 năm 2016 Bí thư Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh xã Nam Thượng
Từ tháng 9 năm 2016 đến nay Phó trưởng Ban Dân tộc Hội đồng nhân dân huyện Kim Bôi.

 

 HDND 42

TIỂU SỬ TÓM TẮT

CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

 HUYỆN KIM BÔI, NHIỆM KỲ 2021-2026

 

1. Họ và tên thường dùng: BÙI VĂN MẠNH

2. Họ và tên khai sinh: BÙI VĂN MẠNH

3. Ngày, tháng, năm sinh: 12/10/1971                                  

4. Giới tính: Nam.

5. Quốc tịch: Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác.

6. Nơi đăng ký khai sinh: Xã Kim Bôi, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình.

7. Quê quán: Xã Kim Bôi, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình.

8. Nơi đăng ký thường trú: Xóm Bôi Câu, xã Kim Bôi, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình.

    Nơi ở hiện nay: Xóm Bôi Câu, xã Kim Bôi, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình.

9. Số CMND: 113221189; Ngày cấp: 03/7/2018; Cơ quan cấp: Công an tỉnh Hòa Bình.

10. Dân tộc: Mường;          11. Tôn giáo: Không.

12. Trình độ:

   - Giáo dục phổ thông: 12/12 Bổ túc

   - Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học chuyên ngành Quản lý nhà nước.

   - Lý luận chính trị: Trung cấp.

   - Ngoại ngữ: Tiếng Anh - A2.

13. Nghề nghiệp hiện nay: Cán bộ.

14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã.

15. Nơi công tác: Ủy ban nhân dân xã Kim Bôi.

16. Ngày vào Đảng: 07/6/1997; Ngày chính thức: 07/6/1998; Số thẻ đảng viên: 10.000987

  - Chức vụ trong Đảng: Bí thư Đảng ủy.

17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể:

- Tên tổ chức đoàn thể: Hội Cựu chiến binh xã Kim Bôi.

- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: Hội viên.

18. Tình trạng sức khoẻ: Tốt.

19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Không.

20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng: Không bị kỷ luật, không có án tích.

21. Là đại biểu Quốc hội: Không.

22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân: xã Kim Bôi khóa XVI (nhiệm kỳ 1999-2004), khóa XVII (Nhiệm kỳ 2004-2011), khóa XVIII (nhiệm kỳ 2011-2016), khóa XIX (2016-2021).

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Thời gian

Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác

(Đảng, chính quyền, đoàn thể)

Từ tháng 3 năm 1991 đến tháng 4 năm 1993 Chiến sỹ, Đồn Biên phòng 211, huyện Hoàn Su Phì, tỉnh Hà Giang.
Từ tháng 5 năm 1993 đến tháng 12 năm 1999 Phó Bí thư Chi đoàn Thanh niên Cộng sản HCM xóm Bôi Câu.
Từ tháng 01 năm 2000 đến tháng 9 năm 2005 Trưởng ban Văn hóa xã Kim Bôi.
Từ tháng 10 năm 2005 đến tháng 4 năm 2010 Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh xã Kim Bôi.
Từ tháng 5 năm 2010 đến tháng 01 năm 2020 Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Kim Bôi.
Từ tháng 01 năm 2020 đến nay Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Kim Bôi.

 HDND 43

TIỂU SỬ TÓM TẮT

CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

 HUYỆN KIM BÔI, NHIỆM KỲ 2021-2026

 

1. Họ và tên thường dùng: NGUYỄN NGỌC THỦY

2. Họ và tên khai sinh: NGUYỄN NGỌC THỦY

3. Ngày, tháng, năm sinh: 26/8/1983                                    

4. Giới tính: Nam

5. Quốc tịch: Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác.

6. Nơi đăng ký khai sinh: Xã Thanh Cao, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình.

7. Quê quán: Xã Thanh Cao, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình.

8. Nơi đăng ký thường trú: Khu Sào, thị trấn Bo, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình.

    Nơi ở hiện nay: Khu Sào, thị trấn Bo, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình.

9. Số CMND: 113136226; Ngày cấp: 28/02/2018; Cơ quan cấp: Công an tỉnh Hòa Bình.

10. Dân tộc: Mường;          11. Tôn giáo: Không

12. Trình độ:

   - Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông.

   - Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học sư phạm Ngữ văn.

   - Lý luận chính trị: Cao cấp.

   - Ngoại ngữ: Tiếng Anh trình độ B.

13. Nghề nghiệp hiện nay: Cán bộ.

14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy,

Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Kim Bôi.

15. Nơi công tác: Huyện ủy huyện Kim Bôi.

16. Ngày vào Đảng: 08/6/2005; Ngày chính thức: 08/6/2006; Số thẻ đảng viên: 10.045041.

  - Chức vụ trong Đảng: Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy.

17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể:

- Tên tổ chức đoàn thể: Công đoàn  khối Đảng đoàn thể.

18. Tình trạng sức khoẻ: Tốt.

19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Bằng khen TW đoàn (2012, 2014, 2015),

Bằng khen chủ tịch UBND Tỉnh năm 2015, danh hiệu thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác toàn quốc lần thứ IV.

Năm 2016 kỷ niệm chương bảo vệ An ninh tổ quốc 2018, Kỷ niệm chương vì thế hệ trẻ 2019.

20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng: Không bị kỷ luật, không có án tích.

21. Là đại biểu Quốc hội: Không.

22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân: huyện Kim Bôi khóa XIX (nhiệm kỳ 2016-2021).

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Thời gian

Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác

(Chính quyền, Đảng, đoàn thể)

Từ tháng 01 năm 2008 đến tháng 6 năm 2009 Cán bộ, Ban Tuyên giáo Huyện ủy Kim Bôi.
Từ tháng 7 năm 2009 đến tháng 02 năm 2012 Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên cộng sản HCM huyện.
Từ tháng 3 năm 2012 đến tháng 8 năm 2014 Phó Bí thư Đoàn Thanh niên cộng sản HCM huyện, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên huyện, Chủ tịch Hội đồng Đội huyện.
Từ tháng 9 năm 2014 đến tháng 9 năm 2015 Bí thư Đoàn Thanh niên CS HCM huyện, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên huyện, Chủ tịch Công đoàn khối Đoàn thể huyện.
Từ tháng 8 năm 2016 đến tháng 3 năm 2017 Phó Bí thư, Quyền Chủ tịch UBND xã Thượng Tiến.
Từ tháng 4 năm 2017 đến tháng 10 năm 2019 Phó Bí thư, Chủ tịch UBND xã Thượng Tiến.
Từ tháng 11 năm 2019 đến tháng 8 năm 2020 Phó Trưởng Ban Thường trực Ban tổ chức Huyện ủy Kim Bôi
Từ tháng 9 năm 2020 đến nay Ủy viên Ban Thường vụ Huyện, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy; Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Kim Bôi (từ tháng 11 năm 2020).

 

HDND 44

 

TIỂU SỬ TÓM TẮT

CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

 HUYỆN KIM BÔI, NHIỆM KỲ 2021-2026

 

1. Họ và tên thường dùng: BÙI HẢI LÝ

2. Họ và tên khai sinh: BÙI HẢI LÝ

3. Ngày, tháng, năm sinh: 24/11/1979                   

4. Giới tính: Nữ

5. Quốc tịch: Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác.

     

6. Nơi đăng ký khai sinh: Xã Hạ Bì, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình.

7. Quê quán: Xã Hạ Bì, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình.

8. Nơi đăng ký thường trú: Xóm Đồi II, xã Kim Bôi, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình.

    Nơi ở hiện nay: Xóm Đồi II, xã Kim Bôi, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình.

9. Số CMND: 113090611; Ngày cấp: 07/5/2009; Cơ quan cấp: Công an tỉnh Hòa Bình.

10. Dân tộc: Mường;          11. Tôn giáo: Không.

12. Trình độ:

   - Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông.

   - Chuyên môn, nghiệp vụ: Cao đẳng Công nghệ thông tin.

   - Lý luận chính trị:  Sơ cấp.

13. Nghề nghiệp hiện nay: Người hoạt động không chuyên trách ở xóm.

14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Bí thư Chi bộ xóm Đồi II.

15. Nơi công tác: Xóm Đồi II, xã Kim Bôi.

16. Ngày vào Đảng: 05/12/2011; Ngày chính thức: 05/12/2012; Số thẻ đảng viên.......................... : 10.062551.

  - Chức vụ trong Đảng: Bí thư Chi bộ.

17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể:

- Tên tổ chức đoàn thể: Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Kim Bôi.

18. Tình trạng sức khoẻ: Tốt.

19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Không.

20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng: Không bị kỷ luật, không có án tích.

21. Là đại biểu Quốc hội: Không.

22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân: Không.

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Thời gian

Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác

(Chính quyền, Đảng, đoàn thể)

Từ tháng 01 năm 2009 đến tháng 5 năm 2017 Ủy viên Ban chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Kim Tiến; Chi hội trưởng Hội phụ nữ xóm Đồi II, xã Kim Tiến.
Từ tháng 5 năm 2017 đến nay Bí thư Chi bộ xóm Đồi II, xã Kim Bôi.

 HDND 45

TIỂU SỬ TÓM TẮT

CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

 HUYỆN KIM BÔI, NHIỆM KỲ 2021-2026

 

1. Họ và tên thường dùng: BÙI THỊ LÝ

2. Họ và tên khai sinh: BÙI THỊ LÝ

3. Ngày, tháng, năm sinh: 26/5/1978                                   

4. Giới tính: Nữ

5. Quốc tịch: Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác.

6. Nơi đăng ký khai sinh: Xã Kim Bôi, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình.

7. Quê quán: Xã Kim Bôi, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình.

8. Nơi đăng ký thường trú: Xóm Suối Con, xã Kim Bôi, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình.

    Nơi ở hiện nay: Xóm Suối Con, xã Kim Bôi, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình.

9. Số CMND: 113016652; Ngày cấp: 11/5/2018; Cơ quan cấp: Công an tỉnh Hòa Bình.

10. Dân tộc: Mường;         11. Tôn giáo: Không.

12. Trình độ:

   - Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông.

   - Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học Bác sỹ Đa khoa.

   - Lý luận chính trị: Trung cấp.

   - Ngoại ngữ: Tiếng Anh - A2.

13. Nghề nghiệp hiện nay: Viên chức.

14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Trưởng trạm Y tế xã.

15. Nơi công tác: Trạm Y tế xã Kim Bôi.

16. Ngày vào Đảng: 30/7/2007; Ngày chính thức: 30/7/2008; Số thẻ đảng viên: 10.048255.

  - Chức vụ trong Đảng: Bí thư Chi bộ.

17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể:

- Tên tổ chức đoàn thể: Hội chữ thập đỏ, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Kim Bôi.

- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: Phó Chủ tịch Hội chữ thập đỏ.

18. Tình trạng sức khoẻ: Tốt.

19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Không.

20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng: Không bị kỷ luật, không có án tích.

21. Là đại biểu Quốc hội: Không.

22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân: xã Kim Bôi khóa XIX (nhiệm kỳ 2016 - 2021).

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Thời gian

Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác

(Chính quyền, Đảng, đoàn thể)

Từ tháng 10 năm 2001 đến tháng 8 năm 2007 Viên chức, trạm Y tế xã Kim Bôi.
Từ tháng 9 năm 2007 đến tháng 9 năm 2010 Trưởng trạm Y tế xã Kim Bôi.
Từ tháng 10 năm 2010 đến tháng 8 năm 2014 Đi học tại trường Đại học Y dược Thái Nguyên.
Từ tháng 3 năm 2016 đến nay Bí thư Chi bộ, Trưởng trạm Y tế xã Kim Bôi.

 HDND 46

TIỂU SỬ TÓM TẮT

CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

 HUYỆN KIM BÔI, NHIỆM KỲ 2021-2026

 

1. Họ và tên thường dùng: BÙI THỊ HÒA

2. Họ và tên khai sinh: BÙI THỊ HÒA

3. Ngày, tháng, năm sinh: 15/12/1990                                  

4. Giới tính: Nữ.

5. Quốc tịch: Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác.

6. Nơi đăng ký khai sinh: Xã Kim Bôi, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình.

7. Quê quán: Xã Kim Bôi, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình.

8. Nơi đăng ký thường trú: Đội I, xóm Vố, xã Kim Bôi, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình.

    Nơi ở hiện nay: Đội I, xóm Vố, xã Kim Bôi, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình.

9. Số CMND: 113376916; Ngày cấp: 26/6/2006; Cơ quan cấp: Công an tỉnh Hòa Bình.

10. Dân tộc: Mường;          11. Tôn giáo: Không.

12. Trình độ:

   - Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông.

   - Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học sư phạm Giáo dục Chính trị.

   - Lý luận chính trị: Trung cấp.

   - Ngoại ngữ: Tiếng Anh trình độ B.

13. Nghề nghiệp hiện nay: Cán bộ.

14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Bí thư Đoàn xã.

15. Nơi công tác: Ủy ban nhân dân xã Kim Bôi.

16. Ngày vào Đảng: 30/5/2013; Ngày chính thức: 30/5/2014; Số thẻ đảng viên: 10.062490.

17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể: Không.

18. Tình trạng sức khoẻ: Tốt.

19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Không

20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng: Không bị kỷ luật, không có án tích.

21. Là đại biểu Quốc hội: Không.

22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân: xã Kim Bôi khóa XIX (nhiệm kỳ 2016 - 2021).

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Thời gian

Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác

(Chính quyền, Đảng, đoàn thể)

Từ tháng 01 năm 2014 đến tháng 6 năm 2016 Cán bộ văn thư lưu trữ, Ủy ban nhân dân xã Kim Bôi; Bí thư Chi đoàn xóm Vố, xã Kim Bôi.
Từ tháng 7 năm 2016 đến tháng 01 năm 2017 Phó Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Kim Bôi.
Từ tháng 5 năm 2015 đến nay Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ xã Kim Bôi; đến tháng 02 năm 2017: Bí thư Đoàn Thanh niên xã Kim Bôi.

 HDND 47

TIỂU SỬ TÓM TẮT

CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

 HUYỆN KIM BÔI, NHIỆM KỲ 2021-2026

 

1. Họ và tên thường dùng: ĐINH THỊ THU HÀ

2. Họ và tên khai sinh: ĐINH THỊ THU HÀ

3. Ngày, tháng, năm sinh: 21/7/1973                              

4. Giới tính: Nữ

5. Quốc tịch: Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác.

6. Nơi đăng ký khai sinh: Xã Hồng Quang, huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội.

7. Quê quán: Xã Hồng Quang, huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội.

8. Nơi đăng ký thường trú: Khu Thống Nhất, thị trấn Bo, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình.

    Nơi ở hiện nay: Khu Thống Nhất, thị trấn Bo, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình.

9. Số CMND: 113092674; Ngày cấp: 04/12/2014; Cơ quan cấp: Công an tỉnh Hòa Bình.

10. Dân tộc: Kinh;             11. Tôn giáo: Không.

12. Trình độ:

   - Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông.

   - Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học Luật.

   - Lý luận chính trị: Cao cấp.

   - Ngoại ngữ: Tiếng Anh trình độ A.

13. Nghề nghiệp hiện nay: Kiểm sát viên.

14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Phó viện trưởng.

15. Nơi công tác: Viện kiểm sát nhân dân huyện Kim Bôi.

16. Ngày vào Đảng: 17/5/2005; Ngày chính thức: 17/5/2006; Số thẻ đảng viên: 10.042685.

  - Chức vụ trong Đảng: Bí thư Chi bộ.

17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể:

- Tên tổ chức đoàn thể: Công đoàn Viện Kiểm sát nhân dân huyện Kim Bôi.

- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: Chủ tịch Công đoàn.

18. Tình trạng sức khoẻ: Tốt.

19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Bằng khen của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao,

Năm 2008 đạt danh hiệu chiến sỹ thi đua cơ sở, Năm 2013 được VKSNDTC tặng bằng khen và kỷ niệm chương bảo vệ pháp chế,

Chiến sỹ thi đua cơ sở năm 2018, 2019 và 2020.

20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng: Không bị kỷ luật, không có án tích.

21. Là đại biểu Quốc hội: Không.

22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân: Không.

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Thời gian

Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác

(Chính quyền, Đảng, đoàn thể)

Từ tháng 12 năm 1996 đến tháng 12 năm 1998 Cán bộ Viện kiểm sát nhân dân huyện Kim Bôi.
Từ tháng 01 năm 1999 đến tháng 8 năm 2001 Chuyên viên Viện kiểm sát nhân dân huyện Kim Bôi.
Từ tháng 8 năm 2001 đến tháng 6 năm 2014 Kiểm sát viên, Viện kiểm sát nhân dân huyện Kim Bôi.
Từ tháng 7 năm 2014 đến nay Phó viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân huyện Kim Bôi; Chủ tịch Công đoàn Viện kiểm sát nhân dân huyện Kim Bôi (từ tháng 7 năm 2017); Phó Bí thư Chi bộ, Viện kiểm sát nhân dân huyện (từ tháng 9 năm 2019); Bí thư Chi bộ, Viện kiểm sát nhân dân huyện Kim Bôi (từ tháng 6 năm 2020).

Văn bản mới ban hành

QUYẾT ĐỊNH

Tuyển dụng viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Kim Bôi năm 2020


THÔNG BÁO

kết quả điểm thi vòng 1 kỳ thi tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo tại huyện kim bôi năm 2020


KẾ HOẠCH

Tiếp nhận giáo viên về công tác tại huyện Kim Bôi năm 2020


KẾ HOẠCH

Rà soát, lập hồ sơ phân loại ĐVHC cấp huyện, cấp xã huyện Kim Bôi


THÔNG BÁO

kết quả xét duyệt hồ sơ thí sinh đăng ký dự thi và thời gian tổ chức thi tuyển lần 1 viên chức sự nghiệp giáo dục đào tạo Hội đồng thi tuyển huyện Kim Bôi 2020


QUYẾT ĐỊNH

Tuyển dụng viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Kim Bôi năm 2020


THÔNG BÁO

kết quả điểm thi vòng 1 kỳ thi tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo tại huyện kim bôi năm 2020


KẾ HOẠCH

Tiếp nhận giáo viên về công tác tại huyện Kim Bôi năm 2020


KẾ HOẠCH

Rà soát, lập hồ sơ phân loại ĐVHC cấp huyện, cấp xã huyện Kim Bôi


THÔNG BÁO

kết quả xét duyệt hồ sơ thí sinh đăng ký dự thi và thời gian tổ chức thi tuyển lần 1 viên chức sự nghiệp giáo dục đào tạo Hội đồng thi tuyển huyện Kim Bôi 2020


QUYẾT ĐỊNH

Tuyển dụng viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Kim Bôi năm 2020


THÔNG BÁO

kết quả điểm thi vòng 1 kỳ thi tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo tại huyện kim bôi năm 2020


KẾ HOẠCH

Tiếp nhận giáo viên về công tác tại huyện Kim Bôi năm 2020


KẾ HOẠCH

Rà soát, lập hồ sơ phân loại ĐVHC cấp huyện, cấp xã huyện Kim Bôi


THÔNG BÁO

kết quả xét duyệt hồ sơ thí sinh đăng ký dự thi và thời gian tổ chức thi tuyển lần 1 viên chức sự nghiệp giáo dục đào tạo Hội đồng thi tuyển huyện Kim Bôi 2020


QUYẾT ĐỊNH

Tuyển dụng viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Kim Bôi năm 2020


THÔNG BÁO

kết quả điểm thi vòng 1 kỳ thi tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo tại huyện kim bôi năm 2020


KẾ HOẠCH

Tiếp nhận giáo viên về công tác tại huyện Kim Bôi năm 2020


KẾ HOẠCH

Rà soát, lập hồ sơ phân loại ĐVHC cấp huyện, cấp xã huyện Kim Bôi


THÔNG BÁO

kết quả xét duyệt hồ sơ thí sinh đăng ký dự thi và thời gian tổ chức thi tuyển lần 1 viên chức sự nghiệp giáo dục đào tạo Hội đồng thi tuyển huyện Kim Bôi 2020


QUYẾT ĐỊNH

Tuyển dụng viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Kim Bôi năm 2020


THÔNG BÁO

kết quả điểm thi vòng 1 kỳ thi tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo tại huyện kim bôi năm 2020


KẾ HOẠCH

Tiếp nhận giáo viên về công tác tại huyện Kim Bôi năm 2020


KẾ HOẠCH

Rà soát, lập hồ sơ phân loại ĐVHC cấp huyện, cấp xã huyện Kim Bôi


THÔNG BÁO

kết quả xét duyệt hồ sơ thí sinh đăng ký dự thi và thời gian tổ chức thi tuyển lần 1 viên chức sự nghiệp giáo dục đào tạo Hội đồng thi tuyển huyện Kim Bôi 2020


QUYẾT ĐỊNH

Tuyển dụng viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Kim Bôi năm 2020


THÔNG BÁO

kết quả điểm thi vòng 1 kỳ thi tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo tại huyện kim bôi năm 2020


KẾ HOẠCH

Tiếp nhận giáo viên về công tác tại huyện Kim Bôi năm 2020


KẾ HOẠCH

Rà soát, lập hồ sơ phân loại ĐVHC cấp huyện, cấp xã huyện Kim Bôi


THÔNG BÁO

kết quả xét duyệt hồ sơ thí sinh đăng ký dự thi và thời gian tổ chức thi tuyển lần 1 viên chức sự nghiệp giáo dục đào tạo Hội đồng thi tuyển huyện Kim Bôi 2020


QUYẾT ĐỊNH

Tuyển dụng viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Kim Bôi năm 2020


THÔNG BÁO

kết quả điểm thi vòng 1 kỳ thi tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo tại huyện kim bôi năm 2020


KẾ HOẠCH

Tiếp nhận giáo viên về công tác tại huyện Kim Bôi năm 2020


KẾ HOẠCH

Rà soát, lập hồ sơ phân loại ĐVHC cấp huyện, cấp xã huyện Kim Bôi


THÔNG BÁO

kết quả xét duyệt hồ sơ thí sinh đăng ký dự thi và thời gian tổ chức thi tuyển lần 1 viên chức sự nghiệp giáo dục đào tạo Hội đồng thi tuyển huyện Kim Bôi 2020


QUYẾT ĐỊNH

Tuyển dụng viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Kim Bôi năm 2020


THÔNG BÁO

kết quả điểm thi vòng 1 kỳ thi tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo tại huyện kim bôi năm 2020


KẾ HOẠCH

Tiếp nhận giáo viên về công tác tại huyện Kim Bôi năm 2020


KẾ HOẠCH

Rà soát, lập hồ sơ phân loại ĐVHC cấp huyện, cấp xã huyện Kim Bôi


THÔNG BÁO

kết quả xét duyệt hồ sơ thí sinh đăng ký dự thi và thời gian tổ chức thi tuyển lần 1 viên chức sự nghiệp giáo dục đào tạo Hội đồng thi tuyển huyện Kim Bôi 2020Thông tin cần biết

Giavang

CHung khoan

 Thoi tiet

 TY GIA

bau cu bac ho
rua tay sat khuan

phan anh kien nghi

Botuphap copy

PHONGCHONGBAOLUC

tu sach phap luat