gioiitieuchung

lichsuvanhoa

dialyhanhchinh

dieukientunhien

TRUYENTHANH

TRUYENHINH

 cttdt

i 02

hoi dap

 timhieuphapluat

22222222222

33333
tranhcodong cpco
images

Du lịch Kim Bôi

img

825207
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả các ngày
340
848
1902
819147
8624
21820
825207

Your IP: 3.236.170.171
2021-06-15 12:53
 HDND 48

TIỂU SỬ TÓM TẮT

CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

 HUYỆN KIM BÔI, NHIỆM KỲ 2021-2026

1. Họ và tên thường dùng: BÙI THỊ NIA

2. Họ và tên khai sinh: BÙI THỊ NIA

3. Ngày, tháng, năm sinh: 01/02/1980                                

4. Giới tính: Nữ

5. Quốc tịch: Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác.

6. Nơi đăng ký khai sinh: Xã Cuối Hạ, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình.

7. Quê quán: Xã Cuối Hạ, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình.

8. Nơi đăng ký thường trú: Xóm Cuối, xã Cuối Hạ, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình.

    Nơi ở hiện nay: Xóm Cuối, xã Cuối Hạ, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình.

9. Số CMND: 113098180; Ngày cấp: 03/7/2012; Cơ quan cấp: Công an tỉnh Hòa Bình.

10. Dân tộc: Mường;          11. Tôn giáo: Không.

12. Trình độ:

   - Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông.

   - Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học chuyên ngành Quản lý nhà nước.

   - Lý luận chính trị: Trung cấp.

   - Ngoại ngữ: Tiếng Anh - A2.

13. Nghề nghiệp hiện nay: Cán bộ.

14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã.

15. Nơi công tác: Ủy ban nhân dân xã Cuối Hạ.

16. Ngày vào Đảng: 13/8/2004; Ngày chính thức: 13/8/2005; Số thẻ đảng viên: 10.042679.

17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể:

- Tên tổ chức đoàn thể: Công đoàn cơ sở xã Cuối Hạ.

18. Tình trạng sức khoẻ: Tốt.

19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Không.

20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng: Không bị kỷ luật, không có án tích.

21. Là đại biểu Quốc hội: Không.

22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân: xã Cuối Hạ khóa XIX (nhiệm kỳ 2016-2021).

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Thời gian

Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác

(Chính quyền, Đảng, đoàn thể)

Từ tháng 12 năm 2011 đến tháng 5 năm 2016 Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xã Cuối Hạ.
Từ tháng 6 năm 2016 đến nay Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Cuối Hạ.

 HDND 49

TIỂU SỬ TÓM TẮT

CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

 HUYỆN KIM BÔI, NHIỆM KỲ 2021-2026

 

1. Họ và tên thường dùng: BÙI THỊ THẬU

2. Họ và tên khai sinh: BÙI THỊ THẬU

3. Ngày, tháng, năm sinh: 20/10/1984

4. Giới tính: Nữ

5. Quốc tịch: Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác.

6. Nơi đăng ký khai sinh: Xã Nuông Dăm, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình.

7. Quê quán: Xã Nuông Dăm, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình.

8. Nơi đăng ký thường trú: Xóm Dăm, xã Nuông Dăm, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình.

    Nơi ở hiện nay: Xóm Dăm, xã Nuông Dăm, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình.

9. Số CMND: 113344914; Ngày cấp: 12/7/2019; Cơ quan cấp: Công an tỉnh Hòa Bình.

10. Dân tộc: Mường;          11. Tôn giáo: Không.

12. Trình độ:

   - Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông.

   - Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học chuyên ngành Luật Kinh tế.

   - Lý luận chính trị: Trung cấp.

   - Ngoại ngữ: Tiếng Anh - B.

13. Nghề nghiệp hiện nay: Cán bộ.

14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Chủ tịch Hội Nông dân xã.

15. Nơi công tác: Ủy ban nhân dân xã Nuông Dăm.

16. Ngày vào Đảng: 02/10/2006; Ngày chính thức: 02/10/2007; Số thẻ đảng viên.......................... : 10.047810

  - Chức vụ trong Đảng: Đảng ủy viên.

17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể: Không.

18. Tình trạng sức khoẻ: Tốt.

19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Không.

20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng: Không bị kỷ luật, không có án tích.

21. Là đại biểu Quốc hội khoá: Không.

22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân: xã Nuông Dăm khóa XIX (nhiệm kỳ 2016-2021).

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Thời gian

Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác

(Chính quyền, Đảng, đoàn thể)

Từ tháng 01 năm 2005 đến tháng 5 năm 2011 Cán bộ khuyến nôn khuyến nông xã Nuông Dăm.
Từ tháng 01 năm 2010 đến tháng 01 năm 2015 Ủy viên Ban chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Nuông Dăm; Chi hội trưởng Hội phụ nữ xóm Dăm Hạ.
Từ tháng 11 năm 2011 đến nay Ủy viên Ban chấp hành Hội Nông dân huyện; Chủ tịch Hội Nông dân xã Nuông Dăm khóa VII, khóa VIII; Từ tháng 6 năm 2015: Ủy viên Ban chấp hành Đảng ủy, ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xã Nuông Dăm khóa XIII, XIV.

 HDND 50

TIỂU SỬ TÓM TẮT

CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

 HUYỆN KIM BÔI, NHIỆM KỲ 2021-2026

 

1. Họ và tên thường dùng: BÙI THANH HIỆU

2. Họ và tên khai sinh: BÙI THANH HIỆU

3. Ngày, tháng, năm sinh: 04/4/1987                                         

4. Giới tính: Nam

5. Quốc tịch: Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác.

6. Nơi đăng ký khai sinh: Xã Cuối Hạ, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình.

7. Quê quán: Xã Cuối Hạ, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình.

8. Nơi đăng ký thường trú: Xóm Vọ, xã Cuối Hạ, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình.

    Nơi ở hiện nay: Xóm Vọ, xã Cuối Hạ, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình.

9. Số CMND: 113338063; Ngày cấp: 04/01/2019; Cơ quan cấp: Công an tỉnh Hòa Bình.

10. Dân tộc: Mường;          11. Tôn giáo: Không.

12. Trình độ:

   - Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông.

   - Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học chuyên ngành Quản lý nhà nước.

   - Lý luận chính trị: Trung cấp.

13. Nghề nghiệp hiện nay: Cán bộ.

14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã.

15. Nơi công tác: Ủy ban nhân dân xã Cuối Hạ.

16. Ngày vào Đảng: 23/01/2010; Ngày chính thức: 23/01/2011; Số thẻ đảng viên.......................... : 10.054608.

  - Chức vụ trong Đảng: Phó bí thư Đảng ủy.

17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể:

- Tên tổ chức đoàn thể: Công đoàn cơ sở xã Cuối Hạ.

18. Tình trạng sức khoẻ: Tốt.

19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Không.

20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng: Không bị kỷ luật, không có án tích.

21. Là đại biểu Quốc hội: Không.

22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân: xã Cuối Hạ khóa XVIII (nhiệm kỳ 2011-2016), khóa XIX (nhiệm kỳ 2016-2021); huyện Kim Bôi khóa XIX (nhiệm kỳ 2016-2021).

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

 

Thời gian

Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác

(Chính quyền, Đảng, đoàn thể)

Từ tháng 8 năm 2006 đến tháng 9 năm 2011 Nhân viên Điểm Bưu điện văn hóa xã Cuối Hạ.
Từ tháng 10 năm 2011 đến tháng 10 năm 2012 Văn Phòng Đảng ủy xã Cuối Hạ.
Từ tháng 11 năm 2012 đến tháng 3 năm 2015: Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ, Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Cuối Hạ.
Từ tháng 9 năm 2012 đến tháng 9 năm 2015 Chính trị viên phó, Ban Chỉ huy Quân sự xã Cuối Hạ.
Từ tháng 01 năm 2014 đến tháng 6 năm 2018 Phó giám đốc Trung tâm HTCĐ  xã Cuối Hạ.
Từ tháng 5 năm 2014 đến tháng 8 năm 2015 Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam xã Cuối Hạ.
Từ tháng 4 năm 2015 đến tháng 6 năm 2020 Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ, Phó Chủ tịch UBND xã Cuối Hạ.
Từ tháng 7 năm 2020 đến nay Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND, Giám đốc Trung tâm học tập cộng đồng xã Cuối Hạ.

 

 

 HDND 51

 

 

TIỂU SỬ TÓM TẮT

CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

 HUYỆN KIM BÔI, NHIỆM KỲ 2021-2026

 

1. Họ và tên thường dùng: QUÁCH CÔNG QUY

2. Họ và tên khai sinh: QUÁCH CÔNG QUY

3. Ngày, tháng, năm sinh: 02/7/1982                                 

4. Giới tính: Nam

5. Quốc tịch: Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác.

     

6. Nơi đăng ký khai sinh: Xã Nuông Dăm, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình.

7. Quê quán: Xã Nuông Dăm, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình.

8. Nơi đăng ký thường trú: Xóm Mý Thượng, xã Nuông Dăm, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình.

    Nơi ở hiện nay: Xóm Mý Thượng, xã Nuông Dăm, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình.

9. Số CMND: 113124034; Ngày cấp: 30/6/2010; Cơ quan cấp: Công an tỉnh Hòa Bình.

10. Dân tộc: Mường;          11. Tôn giáo: Không.

12. Trình độ:

   - Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông.

   - Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học chuyên ngành Quản lý nhà nước.

   - Lý luận chính trị: Trung cấp.

   - Ngoại ngữ: Tiếng Anh - B.

13. Nghề nghiệp hiện nay: Cán bộ.

14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã.

15. Nơi công tác: Ủy ban nhân dân xã Nuông Dăm.

16. Ngày vào Đảng: 14/3/2004; Ngày chính thức: 14/3/2005; Số thẻ đảng viên: 10.039355.

  - Chức vụ trong Đảng: Phó bí thư Đảng ủy.

17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể:

- Tên tổ chức đoàn thể: Công đoàn cơ sở xã Nuông Dăm.

18. Tình trạng sức khoẻ: Tốt.

19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Bằng khen của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình.

20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng: Không bị kỷ luật, không có án tích.

21. Là đại biểu Quốc hội: Không.

22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân: xã Nuông Dăm khóa XVIII (nhiệm kỳ 2011-2016), khóa XIX (nhiệm kỳ 2016-2021); huyện Kim Bôi khóa XIX (nhiệm kỳ 2016-2021).

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Thời gian

Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác

(Chính quyền, Đảng, đoàn thể)

Từ tháng 12 năm 2001 đến tháng 6 năm 2004 Bí thư Chi đoàn xóm Mý Tây, xã Nuông Dăm.
Từ tháng 7 năm 2006 đến tháng 10 năm 2010 Phó Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Nuông Dăm.
Từ tháng 6 năm 2010 đến tháng 12 năm 2012 Phó Bí thư Chi bộ xóm Mý Tây, xã Nuông Dăm.
Từ tháng 10 năm 2010 đến tháng 4 năm 2014 Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Nuông Dăm.
Từ tháng 4 năm 2014 đến tháng 9 năm 2015 Trưởng công an xã Nuông Dăm.
Từ tháng 5 năm 2010 đến nay Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ xã Nuông Dăm khóa XXII, XXIII, XXIII; Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân dân xã Nuông Dăm (từ tháng 9 năm 2015)

 HDND 52

TIỂU SỬ TÓM TẮT

CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

 HUYỆN KIM BÔI, NHIỆM KỲ 2021-2026

1. Họ và tên thường dùng: LÊ ĐỨC HÙNG

2. Họ và tên khai sinh: LÊ ĐỨC HÙNG

3. Ngày, tháng, năm sinh: 25/11/1972                          

4. Giới tính: Nam

5. Quốc tịch: Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác.

6. Nơi đăng ký khai sinh: Thị trấn Kỳ Sơn, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Hòa Bình.

7. Quê quán: Xã Sơn Thịnh, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh.

8. Nơi đăng ký thường trú: Tổ 3, phường Kỳ Sơn, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình.

    Nơi ở hiện nay: Tổ 3, phường Kỳ Sơn, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình.

9. Số CMND: 113006371; Ngày cấp: 23/5/2008; Cơ quan cấp: Công an tỉnh Hòa Bình.

10. Dân tộc: Kinh;              11. Tôn giáo: Không.

12. Trình độ:

   - Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông.

   - Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học chuyên ngành Kinh tế Nông nghiệp.

   - Học vị: Thạc sỹ chuyên ngành Quản lý kinh tế.

   - Lý luận chính trị: Cao cấp

   - Ngoại ngữ: Tiếng Anh  - B1.

13. Nghề nghiệp hiện nay: Cán bộ.

14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện.

15. Nơi công tác: Ủy ban nhân dân huyện Kim Bôi.

16. Ngày vào Đảng: 06/12/1999; Ngày chính thức: 06/12/2000; Số thẻ đảng viên.......................... : 10030346.

  - Chức vụ trong Đảng: Ủy viên Ban thường vụ Huyện ủy, Bí thư Đảng ủy cơ quan Chính quyền.

17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể:

- Tên tổ chức đoàn thể: Công đoàn cơ quan chính quyền.

18. Tình trạng sức khoẻ: Tốt.

19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình năm 2014 và năm 2019, Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh giai đoạn 2015 - 2017.

20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng: Không bị kỷ luật, không có án tích.

21. Là đại biểu Quốc hội: Không.

22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân: huyện Kim Bôi khóa XVIII (nhiệm kỳ 2011-2016).

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Thời gian

Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác

(Chính quyền, Đảng, đoàn thể)

Từ năm 1991 đến năm 1995 Bí thư Chi đoàn Khu 3, thị trấn Kỳ Sơn; Ủy viên Ban chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Kỳ Sơn.
Từ tháng 6 năm 1999 đến tháng 12 năm 1999 Cán bộ Phòng Định canh Định cư kinh tế mới tỉnh.
Từ tháng 01 năm 2000 đến tháng 4 năm 2003 Cán bộ Ban Định canh Định cư kinh tế mới huyện.
Từ tháng 4 năm 2003 đến tháng 7 năm 2005: Phó trưởng Ban Định canh Định cư kinh tế mới huyện.
Từ tháng 7 năm 2005 đến tháng 4 năm 2008 Phó trưởng phòng Dân tộc và Tôn giáo huyện Kim Bôi.
Từ tháng 4 năm 2008 đến tháng 11 năm 2010 Phó trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.
Từ tháng 11 năm 2010 đến tháng 8 năm 2011 Trưởng phòng Dân tộc huyện Kim Bôi.
Từ tháng 9 năm 2011 đến tháng 8 năm 2012 Trưởng phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Kim Bôi.
Từ tháng 8 năm 2012 đến nay Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Kim Bôi; Ủy viên Ban thường vụ Huyện ủy (từ tháng 7 năm 2020).

Văn bản mới ban hành

QUYẾT ĐỊNH

Tuyển dụng viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Kim Bôi năm 2020


THÔNG BÁO

kết quả điểm thi vòng 1 kỳ thi tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo tại huyện kim bôi năm 2020


KẾ HOẠCH

Tiếp nhận giáo viên về công tác tại huyện Kim Bôi năm 2020


KẾ HOẠCH

Rà soát, lập hồ sơ phân loại ĐVHC cấp huyện, cấp xã huyện Kim Bôi


THÔNG BÁO

kết quả xét duyệt hồ sơ thí sinh đăng ký dự thi và thời gian tổ chức thi tuyển lần 1 viên chức sự nghiệp giáo dục đào tạo Hội đồng thi tuyển huyện Kim Bôi 2020


QUYẾT ĐỊNH

Tuyển dụng viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Kim Bôi năm 2020


THÔNG BÁO

kết quả điểm thi vòng 1 kỳ thi tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo tại huyện kim bôi năm 2020


KẾ HOẠCH

Tiếp nhận giáo viên về công tác tại huyện Kim Bôi năm 2020


KẾ HOẠCH

Rà soát, lập hồ sơ phân loại ĐVHC cấp huyện, cấp xã huyện Kim Bôi


THÔNG BÁO

kết quả xét duyệt hồ sơ thí sinh đăng ký dự thi và thời gian tổ chức thi tuyển lần 1 viên chức sự nghiệp giáo dục đào tạo Hội đồng thi tuyển huyện Kim Bôi 2020


QUYẾT ĐỊNH

Tuyển dụng viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Kim Bôi năm 2020


THÔNG BÁO

kết quả điểm thi vòng 1 kỳ thi tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo tại huyện kim bôi năm 2020


KẾ HOẠCH

Tiếp nhận giáo viên về công tác tại huyện Kim Bôi năm 2020


KẾ HOẠCH

Rà soát, lập hồ sơ phân loại ĐVHC cấp huyện, cấp xã huyện Kim Bôi


THÔNG BÁO

kết quả xét duyệt hồ sơ thí sinh đăng ký dự thi và thời gian tổ chức thi tuyển lần 1 viên chức sự nghiệp giáo dục đào tạo Hội đồng thi tuyển huyện Kim Bôi 2020


QUYẾT ĐỊNH

Tuyển dụng viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Kim Bôi năm 2020


THÔNG BÁO

kết quả điểm thi vòng 1 kỳ thi tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo tại huyện kim bôi năm 2020


KẾ HOẠCH

Tiếp nhận giáo viên về công tác tại huyện Kim Bôi năm 2020


KẾ HOẠCH

Rà soát, lập hồ sơ phân loại ĐVHC cấp huyện, cấp xã huyện Kim Bôi


THÔNG BÁO

kết quả xét duyệt hồ sơ thí sinh đăng ký dự thi và thời gian tổ chức thi tuyển lần 1 viên chức sự nghiệp giáo dục đào tạo Hội đồng thi tuyển huyện Kim Bôi 2020


QUYẾT ĐỊNH

Tuyển dụng viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Kim Bôi năm 2020


THÔNG BÁO

kết quả điểm thi vòng 1 kỳ thi tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo tại huyện kim bôi năm 2020


KẾ HOẠCH

Tiếp nhận giáo viên về công tác tại huyện Kim Bôi năm 2020


KẾ HOẠCH

Rà soát, lập hồ sơ phân loại ĐVHC cấp huyện, cấp xã huyện Kim Bôi


THÔNG BÁO

kết quả xét duyệt hồ sơ thí sinh đăng ký dự thi và thời gian tổ chức thi tuyển lần 1 viên chức sự nghiệp giáo dục đào tạo Hội đồng thi tuyển huyện Kim Bôi 2020


QUYẾT ĐỊNH

Tuyển dụng viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Kim Bôi năm 2020


THÔNG BÁO

kết quả điểm thi vòng 1 kỳ thi tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo tại huyện kim bôi năm 2020


KẾ HOẠCH

Tiếp nhận giáo viên về công tác tại huyện Kim Bôi năm 2020


KẾ HOẠCH

Rà soát, lập hồ sơ phân loại ĐVHC cấp huyện, cấp xã huyện Kim Bôi


THÔNG BÁO

kết quả xét duyệt hồ sơ thí sinh đăng ký dự thi và thời gian tổ chức thi tuyển lần 1 viên chức sự nghiệp giáo dục đào tạo Hội đồng thi tuyển huyện Kim Bôi 2020


QUYẾT ĐỊNH

Tuyển dụng viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Kim Bôi năm 2020


THÔNG BÁO

kết quả điểm thi vòng 1 kỳ thi tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo tại huyện kim bôi năm 2020


KẾ HOẠCH

Tiếp nhận giáo viên về công tác tại huyện Kim Bôi năm 2020


KẾ HOẠCH

Rà soát, lập hồ sơ phân loại ĐVHC cấp huyện, cấp xã huyện Kim Bôi


THÔNG BÁO

kết quả xét duyệt hồ sơ thí sinh đăng ký dự thi và thời gian tổ chức thi tuyển lần 1 viên chức sự nghiệp giáo dục đào tạo Hội đồng thi tuyển huyện Kim Bôi 2020


QUYẾT ĐỊNH

Tuyển dụng viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Kim Bôi năm 2020


THÔNG BÁO

kết quả điểm thi vòng 1 kỳ thi tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo tại huyện kim bôi năm 2020


KẾ HOẠCH

Tiếp nhận giáo viên về công tác tại huyện Kim Bôi năm 2020


KẾ HOẠCH

Rà soát, lập hồ sơ phân loại ĐVHC cấp huyện, cấp xã huyện Kim Bôi


THÔNG BÁO

kết quả xét duyệt hồ sơ thí sinh đăng ký dự thi và thời gian tổ chức thi tuyển lần 1 viên chức sự nghiệp giáo dục đào tạo Hội đồng thi tuyển huyện Kim Bôi 2020Thông tin cần biết

Giavang

CHung khoan

 Thoi tiet

 TY GIA

bau cu bac ho
rua tay sat khuan

phan anh kien nghi

Botuphap copy

PHONGCHONGBAOLUC

tu sach phap luat