gioiitieuchung

lichsuvanhoa

dialyhanhchinh

dieukientunhien

TRUYENTHANH

TRUYENHINH

 cttdt

i 02

hoi dap

 timhieuphapluat

22222222222

33333
tranhcodong cpco
images

Du lịch Kim Bôi

img

825176
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả các ngày
309
848
1871
819147
8593
21820
825176

Your IP: 3.236.170.171
2021-06-15 11:54

 HDND 53

TIỂU SỬ TÓM TẮT

CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

 HUYỆN KIM BÔI, NHIỆM KỲ 2021-2026

 

1. Họ và tên thường dùng: QUÁCH THỊ DUNG

2. Họ và tên khai sinh: QUÁCH THỊ DUNG

3. Ngày, tháng, năm sinh: 19/01/1976                                  

4. Giới tính: Nữ

5. Quốc tịch: Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác.

6. Nơi đăng ký khai sinh: Xã Nam Thượng, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình.

7. Quê quán: Xã Cuối Hạ, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình.

8. Nơi đăng ký thường trú: Đội 3, xã Nam Thượng, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình.

    Nơi ở hiện nay: Đội 3, xã Nam Thượng, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình.

9. Số CMND: 113390001; Ngày cấp: 20/9/2006; Cơ quan cấp: Công an tỉnh Hòa Bình.

10. Dân tộc: Mường;          11. Tôn giáo: Không.

12. Trình độ:

   - Giáo dục phổ thông: 9/12 phổ thông.

13. Nghề nghiệp hiện nay: Nông dân.

14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Chi Hội trưởng Hội phụ nữ thôn Đội 3.

15. Nơi công tác: Hội phụ nữ thôn Đội 3, xã Nam Thượng.

16. Ngày vào Đảng: 24/7/2016; Ngày chính thức: 24/7/2017; Số thẻ đảng viên: 10.070411.

  - Chức vụ trong Đảng: Đảng ủy viên.

17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể: Không.

18. Tình trạng sức khoẻ: Tốt.

19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Không.

20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng: Không bị kỷ luật, không có án tích.

21. Là đại biểu Quốc hội: Không.

22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân: Không.

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Thời gian

Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác

(Chính quyền, Đảng, đoàn thể)

Từ tháng 6 năm 2000 đến tháng 12/2016 Chi hội Phó Chi hội Phụ nữ thôn Đội 3, xã Nam Thượng.
Từ tháng 01 năm 2017 đến nay Chi Hội trưởng Chi hội Phụ nữ thôn Đội 3, xã Nam Thượng.

 HDND 54

TIỂU SỬ TÓM TẮT

CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

 HUYỆN KIM BÔI, NHIỆM KỲ 2021-2026

 

1. Họ và tên thường dùng: BÙI THỊ HƯỜNG

2. Họ và tên khai sinh: BÙI THỊ HƯỜNG

3. Ngày, tháng, năm sinh: 13/7/1979                                

4. Giới tính: Nữ

5. Quốc tịch: Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác.

6. Nơi đăng ký khai sinh: Xã Nam Thượng, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình.

7. Quê quán: Xã Nam Thượng, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình.

8. Nơi đăng ký thường trú: Xóm Bình Tân, xã Nam Thượng, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình.

    Nơi ở hiện nay: Xóm Bình Tân, xã Nam Thượng, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình.

9. Số CMND: 113078504; Ngày cấp: 25/7/2014; Cơ quan cấp: Công an tỉnh Hòa Bình.

10. Dân tộc: Mường;          11. Tôn giáo: Không.

12. Trình độ:

   - Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông.

   - Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học chuyên ngành Quản lý Nhà nước.

   - Lý luận chính trị: Trung cấp.

   - Ngoại ngữ: Tiếng Anh - B.

13. Nghề nghiệp hiện nay: Cán bộ.

14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Nam Thượng.

15. Nơi công tác: Ủy ban nhân dân xã Nam Thượng.

16. Ngày vào Đảng: 17/9/2014; Ngày chính thức: 17/9/2015; Số thẻ đảng viên: 10.066735

  - Chức vụ trong Đảng: Đảng ủy viên.

17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể:

- Tên tổ chức đoàn thể: Công đoàn cơ quan xã Nam Thượng.

- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: Công đoàn viên.

18. Tình trạng sức khoẻ: Tốt.

19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Không.

20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng: Không bị kỷ luật, không có án tích.

21. Là đại biểu Quốc hội: Không.

22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân: Không.

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Thời gian

Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác

(Chính quyền, Đảng, đoàn thể)

Từ tháng 6 năm 2011 đến tháng 6 năm 2016 Phó chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Nam Thượng.
Từ tháng 6 năm 2016 đến nay Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Nam Thượng.

 HDND 55

TIỂU SỬ TÓM TẮT

CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

 HUYỆN KIM BÔI, NHIỆM KỲ 2021-2026

 

1. Họ và tên thường dùng: BÙI THỊ HUỆ

2. Họ và tên khai sinh: BÙI THỊ HUỆ

3. Ngày, tháng, năm sinh: 09/7/1991                                   

4. Giới tính: Nữ

5. Quốc tịch: Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác.

6. Nơi đăng ký khai sinh: Xã Mỵ Hòa, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình.

7. Quê quán: Xã Mỵ Hòa, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình.

8. Nơi đăng ký thường trú: Xóm Phố Mỵ Thanh, xã Mỵ Hòa, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình.

    Nơi ở hiện nay: Xóm Phố Mỵ Thanh, xã Mỵ Hòa, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình.

9. Số CMND: 113440995; Ngày cấp: 28/3/2018; Cơ quan cấp: Công an tỉnh Hòa Bình.

10. Dân tộc: Mường;          11. Tôn giáo: Không.

12. Trình độ:

   - Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông.

   - Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học chuyên ngành Luật Kinh tế.

   - Lý luận chính trị: Trung cấp.

   - Ngoại ngữ: Tiếng Anh - C.

13. Nghề nghiệp hiện nay: Cán bộ.

14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã.

15. Nơi công tác: Ủy ban nhân dân xã Mỵ Hòa.

16. Ngày vào Đảng: 13/9/2013; Ngày chính thức: 13/9/2014; Số thẻ đảng viên: 10.063603.

  - Chức vụ trong Đảng: Đảng ủy viên.

17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể:

- Tên tổ chức đoàn thể: Công đoàn cơ sở xã Mỵ Hòa.

- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: Phó chủ tịch Công đoàn cơ sở.

18. Tình trạng sức khoẻ: Tốt.

19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Không.

20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng: Không bị kỷ luật, không có án tích.

21. Là đại biểu Quốc hội: Không.

22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân: xã Mỵ Hòa khóa XIX (nhiệm kỳ 2016 - 2021).

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Thời gian

Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác

(Chính quyền, Đảng, đoàn thể)

Từ năm 2011 đến tháng 4 năm 2015 Ủy viên Ban thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Mỵ Hòa.
Từ tháng 5 năm 2015 đến tháng 5 năm 2016 Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Mỵ Hòa.
Từ tháng 6 năm 2016 đến nay Đảng ủy viên, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Mỵ Hòa.

 

TIỂU SỬ TÓM TẮT

CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

 HUYỆN KIM BÔI, NHIỆM KỲ 2021-2026

 

1. Họ và tên thường dùng: BÙI XUÂN HOÀN

2. Họ và tên khai sinh: BÙI XUÂN HOÀN

3. Ngày, tháng, năm sinh: 26/10/1975                                  

4. Giới tính: Nam

5. Quốc tịch: Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác.

6. Nơi đăng ký khai sinh: Xã Mỵ Hòa, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình.

7. Quê quán: Xã Mỵ Hòa, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình.

8. Nơi đăng ký thường trú: Xóm Cành, xã Mỵ Hòa, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình.

    Nơi ở hiện nay: Xóm Cành, xã Mỵ Hòa, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình.

9. Số CMND: 113172504; Ngày cấp: 20/5/2014; Cơ quan cấp: Công an tỉnh Hòa Bình.

10. Dân tộc: Mường;          11. Tôn giáo: Không.

12. Trình độ:

   - Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông.

   - Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học Quản lý nhà nước.

   - Lý luận chính trị: Trung cấp.

   - Ngoại ngữ: Tiếng Anh - A2.

13. Nghề nghiệp hiện nay: Cán bộ.

14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Bí thư Đảng ủy xã Mỵ Hòa.

15. Nơi công tác: Ủy ban nhân dân xã Mỵ Hòa.

16. Ngày vào Đảng: 25/8/1997; Ngày chính thức: 25/8/1998; Số thẻ đảng viên: 10.021449.

  - Chức vụ trong Đảng: Bí thư Đảng ủy.

17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể:

- Tên tổ chức đoàn thể: Hội Cựu chiến binh xã, Công đoàn cơ sở xã Mỵ Hòa.

- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: Hội viên, Công đoàn viên.

18. Tình trạng sức khoẻ: Tốt.

19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Không.

20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng: Không bị kỷ luật, không có án tích.

21. Là đại biểu Quốc hội: Không.

22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân: xã Mỵ Hòa khóa XVI (nhiệm kỳ 1999-2004), khóa XVII (nhiệm kỳ 2004-2011),

khóa XVIII (nhiệm kỳ 2011-2016), khóa XIX (nhiệm kỳ 2016-2021).

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Thời gian

Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác

(Chính quyền, Đảng, đoàn thể)

Từ tháng 10 năm 1997 đến tháng 3 năm 1998 Cán bộ chuyên trách Văn hóa, xã Mỵ Hòa.
Từ tháng 4 năm 1998 đến tháng 5 năm 2003 Bí thư Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh xã Mỵ Hòa.
Từ tháng 6 năm 2004 đến tháng 9 năm 2013 Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Mỵ Hòa.
Từ tháng 10 năm 2013 đến tháng 5 năm 2020 Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Mỵ Hòa.
Từ tháng 6 năm 2020 đến nay Bí thư Đảng ủy xã Mỵ Hòa.

 HDND 57

TIỂU SỬ TÓM TẮT

CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

 HUYỆN KIM BÔI, NHIỆM KỲ 2021-2026

 

1. Họ và tên thường dùng: NGUYỄN VĂN HÀ

2. Họ và tên khai sinh: NGUYỄN VĂN HÀ

3. Ngày, tháng, năm sinh: 19/5/1976                                

4. Giới tính: Nam

5. Quốc tịch: Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác.

6. Nơi đăng ký khai sinh: Xã Sào Báy, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình.

7. Quê quán: Xã Hợp Thanh, huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội.

8. Nơi đăng ký thường trú: Xóm Báy, xã Sào Báy, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình.

    Nơi ở hiện nay: Xóm Báy, xã Sào Báy, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình.

9. Số CMND: 113047748; Ngày cấp: 21/02/2011; Cơ quan cấp: Công an tỉnh Hòa Bình.

10. Dân tộc: Mường;         11. Tôn giáo: Không

12. Trình độ:

   - Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông.

   - Chuyên môn, nghiệp vụ: Trung cấp xây dựng.

13. Nghề nghiệp hiện nay: Doanh nhân.

14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Giám đốc.

15. Nơi công tác: Công ty TNHH Một thành viên Xây dựng Hưng Hà.

16. Ngày vào Đảng: Không.

17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể: Không.

18. Tình trạng sức khoẻ: Tốt.

19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Giấy khen của Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình.

20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng: Không bị kỷ luật, không có án tích.

21. Là đại biểu Quốc hội: Không.

22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân: Không.

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Thời gian

Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác

(Chính quyền, Đảng, đoàn thể)

Từ tháng 5 năm 2009 đến nay Giám đốc Công ty TNHH Một thành viên Xây dựng Hưng Hà.

 HDND 58

TIỂU SỬ TÓM TẮT

CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

 HUYỆN KIM BÔI, NHIỆM KỲ 2021-2026

 

1. Họ và tên thường dùng: ĐÀO ANH TUẤN

2. Họ và tên khai sinh: ĐÀO ANH TUẤN

3. Ngày, tháng, năm sinh: 30/7/1972                                  

4. Giới tính: Nam

5. Quốc tịch: Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác.

6. Nơi đăng ký khai sinh: Xã Kim Bình, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình.

7. Quê quán: Xã Quảng Hợp, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa.

8. Nơi đăng ký thường trú: Khu Đồng Tiến, thị trấn Bo, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình.

    Nơi ở hiện nay: Khu Đồng Tiến, thị trấn Bo, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình.

9. Số CMND: 113012362; Ngày cấp: 13/3/2000; Cơ quan cấp: Công an tỉnh Hòa Bình.

10. Dân tộc: Kinh;             11. Tôn giáo: Không.

12. Trình độ:

   - Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông.

   - Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học sư phạm Ngữ văn.

   - Học vị: Thạc sỹ chuyên ngành Quản lý kinh tế.

   - Lý luận chính trị: Cao cấp.

   - Ngoại ngữ: Tiếng Anh B1 khung châu Âu.

13. Nghề nghiệp hiện nay: Công chức.

14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Huyện ủy viên, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo

15. Nơi công tác: Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Kim Bôi.

16. Ngày vào Đảng: 25/01/2004; Ngày chính thức: 25/01/2004; Số thẻ đảng viên.......................... : 10.028324.

  - Chức vụ trong Đảng: Bí thư Chi bộ.

17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể:

- Tên tổ chức đoàn thể: Công đoàn Ủy ban nhân dân huyện Kim Bôi.

- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: Ủy viên Ban chấp hành, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra.

18. Tình trạng sức khoẻ: Tốt.

19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Không.

20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng: Không bị kỷ luật, không có án tích.

21. Là đại biểu Quốc hội: Không.

22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân: Không.

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Thời gian

Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác

(Chính quyền, Đảng, đoàn thể)

Từ tháng 11 năm 1992 đến tháng 10 năm 1994 Giáo viên trường PTCS Đú Sáng B, huyện Kim Bôi.
Từ tháng 11 năm 1994 đến tháng 10 năm 2001 Giáo viên trường Chuyên PTCS và trường DTNT khu vực huyện Kim Bôi.
Từ tháng 11 năm 2001 đến tháng 4 năm 2013 Viên chức, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Kim Bôi.
Từ tháng 5 năm 2013 đến tháng 7 năm 2019 Phó trưởng phòng, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Kim Bôi.
Từ tháng 8 năm 2019 đến tháng 8 năm 2020 Trưởng phòng, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Kim Bôi.
Từ tháng 9 năm 2020 đến nay Huyện ủy viên, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện.

 HDND 59

TIỂU SỬ TÓM TẮT

CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

 HUYỆN KIM BÔI, NHIỆM KỲ 2021-2026

 

1. Họ và tên thường dùng: BÙI THỊ KHÁNH

2. Họ và tên khai sinh: BÙI THỊ KHÁNH

3. Ngày, tháng, năm sinh: 04/9/1983                                

4. Giới tính: Nữ.

5. Quốc tịch: Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác.

6. Nơi đăng ký khai sinh: Xã Sào Báy, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình.

7. Quê quán: Xã Sào Báy, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình.

8. Nơi đăng ký thường trú: Đội 3, Khu Sào, thị trấn Bo, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình.

    Nơi ở hiện nay: Đội 3, Khu Sào, thị trấn Bo, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình.

9. Số CMND: 113167029; Ngày cấp: 24/02/2016; Cơ quan cấp: Công an tỉnh Hòa Bình.

10. Dân tộc: Mường;          11. Tôn giáo: Không.

12. Trình độ:

   - Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông.

   - Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học sư phạm Mầm non.

   - Lý luận chính trị: Trung cấp.

   - Ngoại ngữ: Tiếng Anh - A2.

13. Nghề nghiệp hiện nay: Viên chức.

14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Hiệu trưởng.

15. Nơi công tác: Trường Mầm non Sào Báy.

16. Ngày vào Đảng: 26/8/2011; Ngày chính thức: 26/8/2012; Số thẻ đảng viên: 10.058965.

  - Chức vụ trong Đảng: Bí thư Chi bộ.

17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể:

- Tên tổ chức đoàn thể: Công đoàn trường Mầm non Sào Báy.

- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: Công đoàn viên.

18. Tình trạng sức khoẻ: Tốt.

19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Không.

20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng: Không bị kỷ luật, không có án tích.

21. Là đại biểu Quốc hội: Không.

22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân: xã Sào Báy khoá XIX (nhiệm kỳ 2016 - 2021).

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Thời gian

Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác

(Chính quyền, Đảng, đoàn thể)

Từ tháng 9 năm 2003 đến tháng 7 năm 2010 Giáo viên, trường Mầm non Sào Báy; Chủ tịch công đoàn trường Mầm non Sào Báy.
Từ tháng 8 năm 2010 đến tháng 7 năm 2014 Phó hiệu trưởng, Chủ tịch Công đoàn trường Mầm non Sào Báy.
Từ tháng 8 năm 2014 đến nay Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng trường Mầm non Sào Báy.

 HDND 60

TIỂU SỬ TÓM TẮT

CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

 HUYỆN KIM BÔI, NHIỆM KỲ 2021-2026

 

1. Họ và tên thường dùng: BẠCH DUY AN

2. Họ và tên khai sinh: BẠCH DUY AN

3. Ngày, tháng, năm sinh: 04/4/1964                                            

4. Giới tính: Nam

5. Quốc tịch: Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác.

6. Nơi đăng ký khai sinh: Xã Thanh Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình.

7. Quê quán: Xã Thanh Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình.

8. Nơi đăng ký thường trú: Khu Sào, thị trấn Bo, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình.

    Nơi ở hiện nay: Khu Sào, thị trấn Bo, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình.

9. Số CMND: 113009371; Ngày cấp: 09/8/2015; Cơ quan cấp: Công an tỉnh Hòa Bình.

10. Dân tộc: Mường;           11. Tôn giáo: Không.

12. Trình độ:

   - Giáo dục phổ thông: 10/10 phổ thông.

   - Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học chuyên ngành Hành chính học và Đào tạo cán bộ Kiểm tra.

   - Lý luận chính trị: Cử nhân.

   - Ngoại ngữ: Tiếng Anh - A.

13. Nghề nghiệp hiện nay: Cán bộ.

14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Huyện ủy.

15. Nơi công tác: Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Kim Bôi.

16. Ngày vào Đảng: 02/02/1988; Ngày chính thức: 02/02/1989; Số thẻ đảng viên.......................... : 10.001796.

  - Chức vụ trong Đảng: Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy.

17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể:

- Tên tổ chức đoàn thể: Công đoàn cơ quan Huyện ủy.

18. Tình trạng sức khoẻ: Tốt.

19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam tặng “Huân chương Lao động hạng Ba” năm 2014; Bằng khen của UBND tỉnh năm 2007, năm 2010, năm 2012, năm 2015; Bằng khen của thủ tướng chính phủ năm 2011; Huân chương lao động hạng ba năm 2014; Bằng khen của Tỉnh uỷ năm 2014; Bằng khen của Uỷ ban Kiểm Tra trung ương năm 2018.

20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng: Không bị kỷ luật, không có án tích.

21. Là đại biểu Quốc hội: Không.

22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân: huyện Kim Bôi khóa XVIII (nhiệm kỳ 2011-2016), khóa XIX (nhiệm kỳ 2016-2021).

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Thời gian

Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác

(Chính quyền, Đảng, đoàn thể)

Từ tháng 3 năm 1986 đến tháng 12 năm 1988 Hạ sỹ, D6, E254, F355, Quân đoàn 29, Quân khu II.
Từ tháng 01 năm 1989 đến tháng 4 năm 1989 Công nhân xí nghiệp chế biến tổng hợp huyện Kim Bôi.
Từ tháng 5 năm 1989 đến tháng 02 năm 1998 Cán bộ Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Kim Bôi.
Từ tháng 3 năm 1998 đến tháng 9 năm 1998 Phó chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy; Bí thư Chi bộ cơ quan Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy.
Từ tháng 10 năm 1998 đến tháng 10 năm 2005 UV BCH Đảng bộ huyện khóa XX (nhiệm kỳ 2005-2010); Phó chủ nhiệm Thường trực UB Kiểm tra Huyện ủy; Phó Bí thư Đảng ủy khối Đảng; Bí thư Chi bộ cơ quan UB Kiểm tra Huyện ủy.
Từ tháng 8 năm 2010 đến nay Ủy viên Ban thường vụ Huyện ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy; từ tháng 7/2010 đến tháng 6/2015 Bí thư Đảng bộ cơ quan Đảng - Đoàn thể huyện.

Văn bản mới ban hành

QUYẾT ĐỊNH

Tuyển dụng viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Kim Bôi năm 2020


THÔNG BÁO

kết quả điểm thi vòng 1 kỳ thi tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo tại huyện kim bôi năm 2020


KẾ HOẠCH

Tiếp nhận giáo viên về công tác tại huyện Kim Bôi năm 2020


KẾ HOẠCH

Rà soát, lập hồ sơ phân loại ĐVHC cấp huyện, cấp xã huyện Kim Bôi


THÔNG BÁO

kết quả xét duyệt hồ sơ thí sinh đăng ký dự thi và thời gian tổ chức thi tuyển lần 1 viên chức sự nghiệp giáo dục đào tạo Hội đồng thi tuyển huyện Kim Bôi 2020


QUYẾT ĐỊNH

Tuyển dụng viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Kim Bôi năm 2020


THÔNG BÁO

kết quả điểm thi vòng 1 kỳ thi tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo tại huyện kim bôi năm 2020


KẾ HOẠCH

Tiếp nhận giáo viên về công tác tại huyện Kim Bôi năm 2020


KẾ HOẠCH

Rà soát, lập hồ sơ phân loại ĐVHC cấp huyện, cấp xã huyện Kim Bôi


THÔNG BÁO

kết quả xét duyệt hồ sơ thí sinh đăng ký dự thi và thời gian tổ chức thi tuyển lần 1 viên chức sự nghiệp giáo dục đào tạo Hội đồng thi tuyển huyện Kim Bôi 2020


QUYẾT ĐỊNH

Tuyển dụng viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Kim Bôi năm 2020


THÔNG BÁO

kết quả điểm thi vòng 1 kỳ thi tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo tại huyện kim bôi năm 2020


KẾ HOẠCH

Tiếp nhận giáo viên về công tác tại huyện Kim Bôi năm 2020


KẾ HOẠCH

Rà soát, lập hồ sơ phân loại ĐVHC cấp huyện, cấp xã huyện Kim Bôi


THÔNG BÁO

kết quả xét duyệt hồ sơ thí sinh đăng ký dự thi và thời gian tổ chức thi tuyển lần 1 viên chức sự nghiệp giáo dục đào tạo Hội đồng thi tuyển huyện Kim Bôi 2020


QUYẾT ĐỊNH

Tuyển dụng viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Kim Bôi năm 2020


THÔNG BÁO

kết quả điểm thi vòng 1 kỳ thi tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo tại huyện kim bôi năm 2020


KẾ HOẠCH

Tiếp nhận giáo viên về công tác tại huyện Kim Bôi năm 2020


KẾ HOẠCH

Rà soát, lập hồ sơ phân loại ĐVHC cấp huyện, cấp xã huyện Kim Bôi


THÔNG BÁO

kết quả xét duyệt hồ sơ thí sinh đăng ký dự thi và thời gian tổ chức thi tuyển lần 1 viên chức sự nghiệp giáo dục đào tạo Hội đồng thi tuyển huyện Kim Bôi 2020


QUYẾT ĐỊNH

Tuyển dụng viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Kim Bôi năm 2020


THÔNG BÁO

kết quả điểm thi vòng 1 kỳ thi tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo tại huyện kim bôi năm 2020


KẾ HOẠCH

Tiếp nhận giáo viên về công tác tại huyện Kim Bôi năm 2020


KẾ HOẠCH

Rà soát, lập hồ sơ phân loại ĐVHC cấp huyện, cấp xã huyện Kim Bôi


THÔNG BÁO

kết quả xét duyệt hồ sơ thí sinh đăng ký dự thi và thời gian tổ chức thi tuyển lần 1 viên chức sự nghiệp giáo dục đào tạo Hội đồng thi tuyển huyện Kim Bôi 2020


QUYẾT ĐỊNH

Tuyển dụng viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Kim Bôi năm 2020


THÔNG BÁO

kết quả điểm thi vòng 1 kỳ thi tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo tại huyện kim bôi năm 2020


KẾ HOẠCH

Tiếp nhận giáo viên về công tác tại huyện Kim Bôi năm 2020


KẾ HOẠCH

Rà soát, lập hồ sơ phân loại ĐVHC cấp huyện, cấp xã huyện Kim Bôi


THÔNG BÁO

kết quả xét duyệt hồ sơ thí sinh đăng ký dự thi và thời gian tổ chức thi tuyển lần 1 viên chức sự nghiệp giáo dục đào tạo Hội đồng thi tuyển huyện Kim Bôi 2020


QUYẾT ĐỊNH

Tuyển dụng viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Kim Bôi năm 2020


THÔNG BÁO

kết quả điểm thi vòng 1 kỳ thi tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo tại huyện kim bôi năm 2020


KẾ HOẠCH

Tiếp nhận giáo viên về công tác tại huyện Kim Bôi năm 2020


KẾ HOẠCH

Rà soát, lập hồ sơ phân loại ĐVHC cấp huyện, cấp xã huyện Kim Bôi


THÔNG BÁO

kết quả xét duyệt hồ sơ thí sinh đăng ký dự thi và thời gian tổ chức thi tuyển lần 1 viên chức sự nghiệp giáo dục đào tạo Hội đồng thi tuyển huyện Kim Bôi 2020


QUYẾT ĐỊNH

Tuyển dụng viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Kim Bôi năm 2020


THÔNG BÁO

kết quả điểm thi vòng 1 kỳ thi tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo tại huyện kim bôi năm 2020


KẾ HOẠCH

Tiếp nhận giáo viên về công tác tại huyện Kim Bôi năm 2020


KẾ HOẠCH

Rà soát, lập hồ sơ phân loại ĐVHC cấp huyện, cấp xã huyện Kim Bôi


THÔNG BÁO

kết quả xét duyệt hồ sơ thí sinh đăng ký dự thi và thời gian tổ chức thi tuyển lần 1 viên chức sự nghiệp giáo dục đào tạo Hội đồng thi tuyển huyện Kim Bôi 2020Thông tin cần biết

Giavang

CHung khoan

 Thoi tiet

 TY GIA

bau cu bac ho
rua tay sat khuan

phan anh kien nghi

Botuphap copy

PHONGCHONGBAOLUC

tu sach phap luat