gioiitieuchung

lichsuvanhoa

dialyhanhchinh

dieukientunhien

TRUYENTHANH

TRUYENHINH

 cttdt

i 02

hoi dap

 timhieuphapluat

CUM CONG NGHIEP

22222222222

33333

Du lịch Kim Bôi

img

293479
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả các ngày
616
677
2134
288776
8243
14077
293479

Your IP: 54.91.71.108
2019-06-19 19:44

 - Ngày 15/1, BCĐ Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” và BCĐ Công tác gia đình tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2017, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2018. Đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng BCĐ chủ trì hội nghị.

dt 15120181513 img 9969

Đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh – Trưởng BCĐ chủ trị hội nghị.

Năm 2017, Phong trào TDĐKXDĐSVH tỉnh Hoà Bình đã phát triển khá đồng đều, các cấp các ngành đã tập trung vào nâng cao chất lượng của phong trào, xây dựng và phát triển môi trường văn hoá lành mạnh trong xã hội, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân từng bước được cải thiện và nâng cao. Quá trình triển khai phong trào kết hợp với xây dựng nông thôn mới ở các địa phương đã phát huy được những hiệu quả tích cực, các thiết chế văn hoá được xây dựng và củng cố, các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao tại cơ sở được tổ chức thường xuyên phục vụ nhu cầu hưởng thụ, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hoá truyền thống, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh đề ra. Đến nay, toàn tỉnh có tổng số 1.754 nhà văn hoá xóm, tổ dân phố, trong đó có trên 430 nhà văn hoá xóm, tổ dân phố đạt chuẩn văn hoá theo quy định; 51/210 phường, xã, thị trấn có nhà văn hoá đạt 24,2%; 11/11 nhà văn hoá cấp huyện, thành phố đạt 100%; 210 tủ sách xã, phường, thị trấn và 195 điểm bưu điện văn hoá xã. Năm 2017, có 1.308 làng, tổ dân phố đạt danh hiệu khu dân cư văn hóa, đạt 63,5%, có 556 khu dân cơ được công nhận 5 năm liên tục (2013-2017); 1.469 cơ qua, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa bằng 90,5%; có 165.604 hộ gia đình được công nhận gia đình văn hoá, đạt tỷ lệ 78,9%; 64.514 hộ gia đình văn hoá 3 năm liên tục giai đoạn 2015 – 2017…

Công tác gia đình trên địa bàn tỉnh đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận, đặc biệt triển khai các nội dung trong Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam, các đề án, chương trình của Chính phủ, của Bộ VH,TT&DL, Chỉ thị của BTV Tỉnh uỷ về công tác gia đình được thực hiện một cách đồng bộ từ tỉnh xuống cơ sở. Các hoạt động đã thúc đẩy việc phát huy lối sống, truyền thống tốt đẹp của gia đình Việt Nam và khẳng định vị trí, vai trò của gia đình trong xây dựng đời sống văn hoá, đẩy lùi các tệ nạn xã hội. Đến nay, toàn tỉnh có 94 cơ sở tư vấn; 224 cơ sở khám chữa bệnh; 164 cơ sở hỗ trợ nạn nhân, 845 địa chỉ tin cậy ở cộng đồng; 1.535 câu lạc bộ gia đình phát triển bền vững. Năm 2017 toàn tỉnh xảy ra 235 vụ bạo lực gia đình, trong đó nạn nhân bị bạo lực gia đình chủ yếu là nữ chiếm 92,3%; có 173 trường hợp mại dâm, giảm 16,4%; số người nghiện 1.874 người tăng 6,7%...

Bên cạnh những kết quả đạt được, phong trào TDĐKXDĐSVH và công tác gia đình của tỉnh còn một số những hạn chế: cấp uỷ, chính quyền ở một số địa phương chưa thực sự quan tâm đúng mức; việc thực hiện chế độ báo cáo của các ngành thành viên BCĐ, BCĐ các huyện, thành phố chưa nghiêm túc, còn chậm; công tác tuyên truyền chưa hiệu quả; trong công tác gia đình, bạo lực gia đình vẫn xảy ra, việc can thiệp, lên án hành vi bạo lực gia đình còn gặp nhiều khó khăn nhất là ở vùng núi, vùng sâu, vùng xa…

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận tập trung vào các vấn đề khó khăn, vướng mắc trong việc xây dựng danh hiệu gia đình văn hóa, làng văn hóa, xây dựng đời sống văn hóa tại các khu công nghiệp; thực trạng, khó khăn và giải pháp trong phòng chống bạo lực gia đình…

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh – Trưởng BCĐ ghi nhận và đánh giá cao những kết quả phong trào TDĐKXDĐSVH và công tác gia đình đạt được trong năm 2017. Đồng thời đề nghị năm 2018 các ngành thành viên củng cố, kiện toàn lại BCĐ các cấp, đổi mới hình thức hoạt động để nâng cao chất lượng hiệu quả phong trào. Tăng cường công tác kiểm tra,rà soát các danh hiệu văn hóa trong phong trào TDĐKXDĐSVH, phát hiện, biểu dương kịp thời các nhân tố mới và nhân rộng điển hình phong trào. Tham mưu cho BCĐ tổ chức Hội nghị sơ kết đánh giá 3 năm thực hiện phong trào TDĐKXDĐSVH giai đoạn 2016-2018. Đối với công tác gia đình tăng cường công tác tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền trong lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện công tác gia đình và phòng chống bạo lực gia dình; thực hiện nghiêm Chỉ thị số 29 của BTV Tinh ủy về Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác gia đình trên địa bàn tỉnh và Chỉ thị số 11 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình. Các ngành thành viên cần tăng cường phối hợp thực hiện tốt các chỉ tiêu, kế hoạch đã được phê duyệt./.

Nguồn: Báo Hòa Bình

  1. Thông tin chỉ đạo điều hành

Văn bản mới ban hành

QUYẾT ĐỊNH

CÔNG BỐ DỊCH BỆNH DỊCH TẢ LỢN CHÂU PHI TẠI XÃ HẠ BÌ HUYỆN KIM BÔI


QUYẾT ĐỊNH

Quyết định V/v Công bố kết quả xếp hạng Chỉ số cải cách hành chính cấp xã trên địa bàn huyện Kim Bôi năm 2018


TRƯNG CẦU Ý KIẾN

Văn bản xin ý kiến đóng góp dự thảo Quy chế thi đua


CHỈ THỊ

Công văn số 653/UBND-TP V/v Tuyên truyền, phổ biến các Luật, Nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 5, QH khóa XIV


KẾ HOẠCH

Kế hoạch Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 71 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ


QUYẾT ĐỊNH

CÔNG BỐ DỊCH BỆNH DỊCH TẢ LỢN CHÂU PHI TẠI XÃ HẠ BÌ HUYỆN KIM BÔI


QUYẾT ĐỊNH

Quyết định V/v Công bố kết quả xếp hạng Chỉ số cải cách hành chính cấp xã trên địa bàn huyện Kim Bôi năm 2018


TRƯNG CẦU Ý KIẾN

Văn bản xin ý kiến đóng góp dự thảo Quy chế thi đua


CHỈ THỊ

Công văn số 653/UBND-TP V/v Tuyên truyền, phổ biến các Luật, Nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 5, QH khóa XIV


KẾ HOẠCH

Kế hoạch Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 71 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ


QUYẾT ĐỊNH

CÔNG BỐ DỊCH BỆNH DỊCH TẢ LỢN CHÂU PHI TẠI XÃ HẠ BÌ HUYỆN KIM BÔI


QUYẾT ĐỊNH

Quyết định V/v Công bố kết quả xếp hạng Chỉ số cải cách hành chính cấp xã trên địa bàn huyện Kim Bôi năm 2018


TRƯNG CẦU Ý KIẾN

Văn bản xin ý kiến đóng góp dự thảo Quy chế thi đua


CHỈ THỊ

Công văn số 653/UBND-TP V/v Tuyên truyền, phổ biến các Luật, Nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 5, QH khóa XIV


KẾ HOẠCH

Kế hoạch Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 71 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ


QUYẾT ĐỊNH

CÔNG BỐ DỊCH BỆNH DỊCH TẢ LỢN CHÂU PHI TẠI XÃ HẠ BÌ HUYỆN KIM BÔI


QUYẾT ĐỊNH

Quyết định V/v Công bố kết quả xếp hạng Chỉ số cải cách hành chính cấp xã trên địa bàn huyện Kim Bôi năm 2018


TRƯNG CẦU Ý KIẾN

Văn bản xin ý kiến đóng góp dự thảo Quy chế thi đua


CHỈ THỊ

Công văn số 653/UBND-TP V/v Tuyên truyền, phổ biến các Luật, Nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 5, QH khóa XIV


KẾ HOẠCH

Kế hoạch Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 71 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ


QUYẾT ĐỊNH

CÔNG BỐ DỊCH BỆNH DỊCH TẢ LỢN CHÂU PHI TẠI XÃ HẠ BÌ HUYỆN KIM BÔI


QUYẾT ĐỊNH

Quyết định V/v Công bố kết quả xếp hạng Chỉ số cải cách hành chính cấp xã trên địa bàn huyện Kim Bôi năm 2018


TRƯNG CẦU Ý KIẾN

Văn bản xin ý kiến đóng góp dự thảo Quy chế thi đua


CHỈ THỊ

Công văn số 653/UBND-TP V/v Tuyên truyền, phổ biến các Luật, Nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 5, QH khóa XIV


KẾ HOẠCH

Kế hoạch Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 71 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ


QUYẾT ĐỊNH

CÔNG BỐ DỊCH BỆNH DỊCH TẢ LỢN CHÂU PHI TẠI XÃ HẠ BÌ HUYỆN KIM BÔI


QUYẾT ĐỊNH

Quyết định V/v Công bố kết quả xếp hạng Chỉ số cải cách hành chính cấp xã trên địa bàn huyện Kim Bôi năm 2018


TRƯNG CẦU Ý KIẾN

Văn bản xin ý kiến đóng góp dự thảo Quy chế thi đua


CHỈ THỊ

Công văn số 653/UBND-TP V/v Tuyên truyền, phổ biến các Luật, Nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 5, QH khóa XIV


KẾ HOẠCH

Kế hoạch Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 71 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ


QUYẾT ĐỊNH

CÔNG BỐ DỊCH BỆNH DỊCH TẢ LỢN CHÂU PHI TẠI XÃ HẠ BÌ HUYỆN KIM BÔI


QUYẾT ĐỊNH

Quyết định V/v Công bố kết quả xếp hạng Chỉ số cải cách hành chính cấp xã trên địa bàn huyện Kim Bôi năm 2018


TRƯNG CẦU Ý KIẾN

Văn bản xin ý kiến đóng góp dự thảo Quy chế thi đua


CHỈ THỊ

Công văn số 653/UBND-TP V/v Tuyên truyền, phổ biến các Luật, Nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 5, QH khóa XIV


KẾ HOẠCH

Kế hoạch Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 71 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ


QUYẾT ĐỊNH

CÔNG BỐ DỊCH BỆNH DỊCH TẢ LỢN CHÂU PHI TẠI XÃ HẠ BÌ HUYỆN KIM BÔI


QUYẾT ĐỊNH

Quyết định V/v Công bố kết quả xếp hạng Chỉ số cải cách hành chính cấp xã trên địa bàn huyện Kim Bôi năm 2018


TRƯNG CẦU Ý KIẾN

Văn bản xin ý kiến đóng góp dự thảo Quy chế thi đua


CHỈ THỊ

Công văn số 653/UBND-TP V/v Tuyên truyền, phổ biến các Luật, Nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 5, QH khóa XIV


KẾ HOẠCH

Kế hoạch Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 71 năm ngày Thương binh - Liệt sỹThông tin cần biết

Giavang

CHung khoan

 Thoi tiet

 TY GIA

phan anh kien nghi

Botuphap copy

cam cao phong

PHONGCHONGBAOLUC

BANG GIA DAT 2015