gioiitieuchung

lichsuvanhoa

dialyhanhchinh

dieukientunhien

TRUYENTHANH

TRUYENHINH

 cttdt

i 02

hoi dap

 timhieuphapluat

22222222222

33333
tranhcodong cpco
images

Du lịch Kim Bôi

img

100006
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả các ngày
515
1505
4904
90384
21578
57850
100006

Your IP: 3.238.90.95
2022-09-30 12:07

 - Ngày 7/12, ngày làm việc thứ 2, Kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh khóa XVI tiếp tục chương trình nghị sự với các hoạt động thảo luận tại tổ, tại hội trường và biểu quyết thông qua các nghị quyết.

dt 7122017186 a3

Đại diện Sở nội vụ giải trình một số nội dung mà đại biểu nêu vấn đề

dt 7122017187 a4

Các đại biểu thảo luận tải tổ.

dt 7122017187 a5

Biểu quyết thông qua các nghị quyết trình tại kỳ họp.

Phần thảo luận tổ, đã có 55 lượt ý kiến phát biểu. Các đại biểu cơ bản nhất trí với các báo cáo và dự thảo Nghị quyết trình tại kỳ họp. Tuy nhiên qua phân tích, đánh giá, các đại biểu đã đề nghị UBND tỉnh giải trình, làm rõ và bổ sung một số nội dung sau chỉ tiêu KT-XH ước thực hiện trong năm 2017 và dự kiến trong năm 2018, theo nội dung kết luận của Hội nghị BTV Tỉnh ủy và Hội nghị BCH Đảng bộ tỉnh lần thứ 10 nhằm đảm bảo thống nhất, chính xác của các số liệu giữa các văn bản. Một số ý kiến đề nghị cần xem xét lại cơ sở ước, tính hợp lý của số liệu tại một số chỉ tiêu KT-XH ước đạt đúng bằng 100% kế hoạch như: Thu nhập bình quân đầu người, tổng đầu tư toàn xã hội, số doanh nghiệp, HTX thành lập và hoạt động có hiệu quả; tỷ lệ lao động nông nghiệp trong tổng lao động xã hội; tỷ lệ lao động qua đào tạo, số bác sỹ/1 vạn dân, tỷ lệ dân nông thôn được cung cấp nước sinh hoạt hợp vệ sinh. Chỉ tiêu sản xuất nông, lâm, nghiệp, thủy sản và giá trị sản xuất ngành chăn nuôi, chưa phù hợp với kết quả đạt được trong thực tiễn. Đề nghị UBND tỉnh có đánh giá tính chính xác số liệu tốc độ tăng trưởng nêu tại Báo cáo cao hơn so với chỉ tiêu Nghị quyết đã đề ra. Tại phần chỉ tiêu năm 2018, đề nghị xem xét lại chỉ tiêu người dân tham gia BHYT, vì trong năm 2018 đạt 94,78% là thấp so với thực tế; chỉ tiêu tỷ lệ chất thải nguy hại được xử lý 92,5 %; tỷ lệ chất thải rắn y tế xử lý đạt 95% nâng lên 100% để phấn đấu. Báo cáo cần có những phân tích cụ thể hơn về tình hình sản xuất nông nghiệp còn gặp nhiều khó khăn, mất mùa, giá nông sản giảm mạnh. Đánh giá bổ sung việc xử lý triệt để tình trạng khai thác và phá rừng. Việc cải thiện chất lượng môi trường và xử lý ô nhiễm, nâng cao hiệu quả thu gom và xử lý rác thải trên địa bàn dân cư. Tăng cường năng lực dự báo, cảnh báo và chủ động phòng, chống, giảm nhẹ thiên tai, di dân tái định cư ra khỏi vùng có nguy cơ xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất. Đánh giá rõ hơn về hiệu quả đầu tư đối với Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững; nguồn lực rất lớn, tuy nhiên kết quả giảm nghèo đạt thấp. Bổ sung nội dung đánh giá về hiệu quả hoạt động bước đầu sau khi được sắp xếp, kiện toàn của các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh. Phân tích, đánh giá cụ thể hơn trong việc thực hiệnchính sách tinh giản biên chế theo Nghị định 108/2014/NĐ-CP và các Thông tư hướng dẫn của Bộ Nội vụ. Bổ sung vào báo cáo về tình hình vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường và kết quả xử lý; công tác cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện.

Về công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, có đại biểu cho rằng : đã chỉ đạo quyết liệt, tuy nhiên, công tác ứng cứu còn lúng túng khi có sự việc xảy ra, cụ thể như đợt mưa lũ vừa qua tại địa phương. Đề nghị UBND tỉnh quyết liệt chỉ đạo các cơ quan chuyên môn của tỉnh và UBND cấp huyện, đặc biệt là UBND thành phố Hòa Bình có giải pháp đột phá và lộ trình cụ thể đối với Dự án nhà máy xử lý rác thải tại thành phố Hòa Bình. Giải pháp khắc phục tình trạng sai sót trong hoạt động cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Đề nghị giải trình, làm rõ một số chỉ tiêu thu ước thực hiện 2 tháng cuối năm đạt thấp hơn bình quân thu 10 tháng đầu năm 2017. Đánh giá lại số liệu thu ngân sách địa phương sau khi hạch toán lại việc sử dụng từ Quỹ dự trữ tài chính, khoản thu từ cấp dưới nộp lên cho tỉnh. Đề nghị có báo cáo về tình hình vay, nợ của ngân sách địa phương, việc bố trí kinh phí để trả nợ gốc và lãi vay năm 2017 và năm 2018. Làm rõ nguyên nhân năm 2017 trả nợ gốc vay vượt dự toán HĐND tỉnh giao 2 tỷ đồng...

Phát biểu kết thúc phiên thảo luận tại tổ và tại hội trường, đồng chí Trần Đăng Ninh, Chủ tịch HĐND tỉnh nêu: Các đại biểu đã tập trung phân tích làm rõ kết quả thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH năm 2017, chỉ tiêu, mục tiêu, giải pháp thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH năm 2018. Dự toán ngân sách địa phương năm 2018. Các đại biểu đã cơ bản thống nhất với kết quả đã được nêu trong báo cáo, dự thảo nghị quyết. Đánh giá cao sự nỗ lực, quyết tâm của UBND tỉnh các sở, ban, ngành, các huyện thành phố, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân trong tỉnh đã hoàn thành 23/24 chỉ tiêu phát triển KT-XH năm 2017. Các đại biểu cũng phân tích rõ những hạn chế, tồn tại, yếu kém ở một số lĩnh vực để cùng tìm giải pháp khắc phục. Thường trực HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh tổng hợp ý kiến thảo luận tại tổ và tại hội trường để bổ sung, hoàn thiện các báo cáo, dự thảo nghị quyết đã trình dự kiến thông qua trong kỳ họp này. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành tăng cường công tác quản lý nhà nước ở các lĩnh vực, địa bàn còn nhiều hạn chế như các đại biểu đã nêu. Có giải pháp tích cực, đột phá, phát huy nguồn lực, tiềm năng của tỉnh để hoàn thành mục tiêu KT-XH năm 2018.

Phần cuối chương trình làm việc ngày thứ 2 , HĐND tỉnh đã biểu quyết thông qua 5 Nghị quyết gồm: Nghị quyết về thành lập Đoàn giám sát chuyên đề năm 2018; Nghị quyết về việc tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2018; Nghị quyết về việc giải quyết các vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp thuộc thẩm quyền của  HĐND tỉnh khóa XVI; Nghị quyết về phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2016; Nghị quyết về quyết định dự toán ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2018.

Ngày mai 8/12, Kỳ họp tiếp tục với hoạt động chất vấn, trả lời chất vấn,biểu quyết thông qua các nghị quyết và bế mạc kỳ họp.

Nguồn: Báo Hòa Bình

Văn bản mới ban hành

THÔNG BÁO

thí sinh đủ điều kiện dự tuyển vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo năm 2021


THÔNG BÁO

Xét tuyển viên chức làm việc tại các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện thuộc tỉnh Hòa Bình năm 2021 (theo Nghị định số 140/2017/NĐ-CP ngày 05/12/2017 của Chính phủ)


THÔNG BÁO

Tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục năm 2021


KẾ HOẠCH

Phát triển doanh nghiệp công nghệ số trên địa bàn tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2021 - 2025 và định hướng đến năm 2030


KẾ HOẠCH

Tuyên truyền hướng dẫn về dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên địa bàn huyện


THÔNG BÁO

thí sinh đủ điều kiện dự tuyển vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo năm 2021


THÔNG BÁO

Xét tuyển viên chức làm việc tại các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện thuộc tỉnh Hòa Bình năm 2021 (theo Nghị định số 140/2017/NĐ-CP ngày 05/12/2017 của Chính phủ)


THÔNG BÁO

Tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục năm 2021


KẾ HOẠCH

Phát triển doanh nghiệp công nghệ số trên địa bàn tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2021 - 2025 và định hướng đến năm 2030


KẾ HOẠCH

Tuyên truyền hướng dẫn về dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên địa bàn huyện


THÔNG BÁO

thí sinh đủ điều kiện dự tuyển vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo năm 2021


THÔNG BÁO

Xét tuyển viên chức làm việc tại các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện thuộc tỉnh Hòa Bình năm 2021 (theo Nghị định số 140/2017/NĐ-CP ngày 05/12/2017 của Chính phủ)


THÔNG BÁO

Tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục năm 2021


KẾ HOẠCH

Phát triển doanh nghiệp công nghệ số trên địa bàn tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2021 - 2025 và định hướng đến năm 2030


KẾ HOẠCH

Tuyên truyền hướng dẫn về dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên địa bàn huyện


THÔNG BÁO

thí sinh đủ điều kiện dự tuyển vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo năm 2021


THÔNG BÁO

Xét tuyển viên chức làm việc tại các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện thuộc tỉnh Hòa Bình năm 2021 (theo Nghị định số 140/2017/NĐ-CP ngày 05/12/2017 của Chính phủ)


THÔNG BÁO

Tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục năm 2021


KẾ HOẠCH

Phát triển doanh nghiệp công nghệ số trên địa bàn tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2021 - 2025 và định hướng đến năm 2030


KẾ HOẠCH

Tuyên truyền hướng dẫn về dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên địa bàn huyện


THÔNG BÁO

thí sinh đủ điều kiện dự tuyển vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo năm 2021


THÔNG BÁO

Xét tuyển viên chức làm việc tại các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện thuộc tỉnh Hòa Bình năm 2021 (theo Nghị định số 140/2017/NĐ-CP ngày 05/12/2017 của Chính phủ)


THÔNG BÁO

Tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục năm 2021


KẾ HOẠCH

Phát triển doanh nghiệp công nghệ số trên địa bàn tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2021 - 2025 và định hướng đến năm 2030


KẾ HOẠCH

Tuyên truyền hướng dẫn về dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên địa bàn huyện


THÔNG BÁO

thí sinh đủ điều kiện dự tuyển vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo năm 2021


THÔNG BÁO

Xét tuyển viên chức làm việc tại các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện thuộc tỉnh Hòa Bình năm 2021 (theo Nghị định số 140/2017/NĐ-CP ngày 05/12/2017 của Chính phủ)


THÔNG BÁO

Tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục năm 2021


KẾ HOẠCH

Phát triển doanh nghiệp công nghệ số trên địa bàn tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2021 - 2025 và định hướng đến năm 2030


KẾ HOẠCH

Tuyên truyền hướng dẫn về dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên địa bàn huyện


THÔNG BÁO

thí sinh đủ điều kiện dự tuyển vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo năm 2021


THÔNG BÁO

Xét tuyển viên chức làm việc tại các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện thuộc tỉnh Hòa Bình năm 2021 (theo Nghị định số 140/2017/NĐ-CP ngày 05/12/2017 của Chính phủ)


THÔNG BÁO

Tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục năm 2021


KẾ HOẠCH

Phát triển doanh nghiệp công nghệ số trên địa bàn tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2021 - 2025 và định hướng đến năm 2030


KẾ HOẠCH

Tuyên truyền hướng dẫn về dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên địa bàn huyện


THÔNG BÁO

thí sinh đủ điều kiện dự tuyển vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo năm 2021


THÔNG BÁO

Xét tuyển viên chức làm việc tại các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện thuộc tỉnh Hòa Bình năm 2021 (theo Nghị định số 140/2017/NĐ-CP ngày 05/12/2017 của Chính phủ)


THÔNG BÁO

Tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục năm 2021


KẾ HOẠCH

Phát triển doanh nghiệp công nghệ số trên địa bàn tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2021 - 2025 và định hướng đến năm 2030


KẾ HOẠCH

Tuyên truyền hướng dẫn về dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên địa bàn huyệnThông tin cần biết

Giavang

CHung khoan

 Thoi tiet

 TY GIA