gioiitieuchung

lichsuvanhoa

dialyhanhchinh

dieukientunhien

TRUYENTHANH

TRUYENHINH

 cttdt

i 02

hoi dap

 timhieuphapluat

22222222222

33333
tranhcodong cpco
images

Du lịch Kim Bôi

img

099979
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả các ngày
488
1505
4877
90384
21551
57850
99979

Your IP: 3.238.90.95
2022-09-30 11:49

Ngày 8/11/2016, UBND tỉnh đã tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai kế hoạch chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế xã hội và dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2016.

Đồng chí Nguyễn Văn Quang – Phó Bí thư tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Tại điểm cầu huyện Lạc Thủy, dự hội nghị có đồng chí Bùi Văn Trường – Phó Bí thư TTr huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Quách Tất Liêm – Phó Bí thư huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện và lãnh đạo một số nghành chức năng của huyện đã về dự.

Năm 2016 là năm có nhiều sự kiện trọng đại của đất nước như đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 12, bầu cử quốc hội khóa 14 và bầu cử HĐND các cấp, cũng là năm đầu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 05 năm 2016 – 2020. Trước những thuận lợi khó khăn trên, Hội đồng nhân dân tỉnh đã thông qua mục tiêu tổng quát của kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2016 là : Nâng cao chất lượng tăng trưởng và hiệu quả đầu tư, đảm bảo phát triển nhanh, bển vững, tạo đà cho việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu của kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 05 năm 2016 – 2020. Đẩy mạnh phát triển sự nghiệp giáo dục, văn hóa xã hội, đảm bảo an sinh và phúc lợi xã hội, cải thiện đời sống nhân dân, thực hiện có hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững và xây dựng NTM gắn với bảo vệ tài nguyên, nâng cao chất lượng môi trường. giữ vững ổn định chính trị, tăng cường củng cố quốc phòng, đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội. Thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả, hiệu lực bộ máy quản lý nhà nước tại địa phương. Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Tăng cường công tác phòng chống tham nhũng. Đẩy mạnh hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế. Với các chỉ tiêu chủ yếu: Tổng sản phẩm trên địa bàn tăng 8,3%, thu nhập bình quân đầu người đạt 40.5 triệu đồng/ người/ năm. Tổng đầu tư toàn xã hội đạt 10.700 tỷ đồng. giá trị xuất khẩu đạt 340 triệu USD. Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 48%. Tỷ lệ hộ nghèo giảm 4 - 5%. Để hoàn thành cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2016, tạo đà cho việc thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 05 năm. UBND tỉnh đã đề ra các nhiệm vụ, giải pháp trên tất cả các lĩnh vực với 08 giải pháp chủ yếu: Tiếp tục ổn định kinh tế, tạo môi trường và động lực thúc đẩy tăng trưởng; Phát triển nguồn nhân lực, đẩy mạnh phát triển khoa học công nghệ; Bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhâ dân, phát triển văn hóa, hiện thực công bằng xã hội; Quản lý sử dụng hiệu quả tài nguyên, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu; Cải cách hành chính, từng bước xây dựng nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp, năng động, phục vụ tốt nhất người dân và doanh nghiệp; Tạo chuyển biến căn bản về phòng chống tham nhũng, lãng phí, giải quyết khiếu nại, tố cáo; Bảo đảm quốc phòng an ninh và trật tự an toàn xã hội; tăng cường công tác thông tin truyền thông.

Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Quang – Phó Bí thư tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu: Trên cơ sở kế hoạch, nhiệm vụ đã đề ra các sở ban nghành, các huyện thành phố cần nghiêm túc triển khai thực hiện, xây dựng cụ thể, chi tiết nhiệm vụ của từng nghành, từng lĩnh vực, đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội, thu ngân sách đảm bảo kế hoạch. Có sự phối hợp chặt chẽ giữa mặt trận tổ quốc và ngành đoàn thể trong thực hiện nhiệm vụ. Thi đua lập thành tích cao nhất chào mừng đại hội đảng toàn quốc lần thứ 12, bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp, đưa kinh tế địa phương ngày càng phát triển bền vững.

Biên tập: Mạnh Khỏe

Phóng viên: Xuân Đạt

Kỹ thuật: Thu Trang

Văn bản mới ban hành

THÔNG BÁO

thí sinh đủ điều kiện dự tuyển vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo năm 2021


THÔNG BÁO

Xét tuyển viên chức làm việc tại các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện thuộc tỉnh Hòa Bình năm 2021 (theo Nghị định số 140/2017/NĐ-CP ngày 05/12/2017 của Chính phủ)


THÔNG BÁO

Tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục năm 2021


KẾ HOẠCH

Phát triển doanh nghiệp công nghệ số trên địa bàn tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2021 - 2025 và định hướng đến năm 2030


KẾ HOẠCH

Tuyên truyền hướng dẫn về dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên địa bàn huyện


THÔNG BÁO

thí sinh đủ điều kiện dự tuyển vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo năm 2021


THÔNG BÁO

Xét tuyển viên chức làm việc tại các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện thuộc tỉnh Hòa Bình năm 2021 (theo Nghị định số 140/2017/NĐ-CP ngày 05/12/2017 của Chính phủ)


THÔNG BÁO

Tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục năm 2021


KẾ HOẠCH

Phát triển doanh nghiệp công nghệ số trên địa bàn tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2021 - 2025 và định hướng đến năm 2030


KẾ HOẠCH

Tuyên truyền hướng dẫn về dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên địa bàn huyện


THÔNG BÁO

thí sinh đủ điều kiện dự tuyển vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo năm 2021


THÔNG BÁO

Xét tuyển viên chức làm việc tại các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện thuộc tỉnh Hòa Bình năm 2021 (theo Nghị định số 140/2017/NĐ-CP ngày 05/12/2017 của Chính phủ)


THÔNG BÁO

Tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục năm 2021


KẾ HOẠCH

Phát triển doanh nghiệp công nghệ số trên địa bàn tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2021 - 2025 và định hướng đến năm 2030


KẾ HOẠCH

Tuyên truyền hướng dẫn về dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên địa bàn huyện


THÔNG BÁO

thí sinh đủ điều kiện dự tuyển vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo năm 2021


THÔNG BÁO

Xét tuyển viên chức làm việc tại các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện thuộc tỉnh Hòa Bình năm 2021 (theo Nghị định số 140/2017/NĐ-CP ngày 05/12/2017 của Chính phủ)


THÔNG BÁO

Tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục năm 2021


KẾ HOẠCH

Phát triển doanh nghiệp công nghệ số trên địa bàn tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2021 - 2025 và định hướng đến năm 2030


KẾ HOẠCH

Tuyên truyền hướng dẫn về dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên địa bàn huyện


THÔNG BÁO

thí sinh đủ điều kiện dự tuyển vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo năm 2021


THÔNG BÁO

Xét tuyển viên chức làm việc tại các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện thuộc tỉnh Hòa Bình năm 2021 (theo Nghị định số 140/2017/NĐ-CP ngày 05/12/2017 của Chính phủ)


THÔNG BÁO

Tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục năm 2021


KẾ HOẠCH

Phát triển doanh nghiệp công nghệ số trên địa bàn tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2021 - 2025 và định hướng đến năm 2030


KẾ HOẠCH

Tuyên truyền hướng dẫn về dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên địa bàn huyện


THÔNG BÁO

thí sinh đủ điều kiện dự tuyển vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo năm 2021


THÔNG BÁO

Xét tuyển viên chức làm việc tại các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện thuộc tỉnh Hòa Bình năm 2021 (theo Nghị định số 140/2017/NĐ-CP ngày 05/12/2017 của Chính phủ)


THÔNG BÁO

Tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục năm 2021


KẾ HOẠCH

Phát triển doanh nghiệp công nghệ số trên địa bàn tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2021 - 2025 và định hướng đến năm 2030


KẾ HOẠCH

Tuyên truyền hướng dẫn về dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên địa bàn huyện


THÔNG BÁO

thí sinh đủ điều kiện dự tuyển vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo năm 2021


THÔNG BÁO

Xét tuyển viên chức làm việc tại các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện thuộc tỉnh Hòa Bình năm 2021 (theo Nghị định số 140/2017/NĐ-CP ngày 05/12/2017 của Chính phủ)


THÔNG BÁO

Tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục năm 2021


KẾ HOẠCH

Phát triển doanh nghiệp công nghệ số trên địa bàn tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2021 - 2025 và định hướng đến năm 2030


KẾ HOẠCH

Tuyên truyền hướng dẫn về dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên địa bàn huyện


THÔNG BÁO

thí sinh đủ điều kiện dự tuyển vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo năm 2021


THÔNG BÁO

Xét tuyển viên chức làm việc tại các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện thuộc tỉnh Hòa Bình năm 2021 (theo Nghị định số 140/2017/NĐ-CP ngày 05/12/2017 của Chính phủ)


THÔNG BÁO

Tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục năm 2021


KẾ HOẠCH

Phát triển doanh nghiệp công nghệ số trên địa bàn tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2021 - 2025 và định hướng đến năm 2030


KẾ HOẠCH

Tuyên truyền hướng dẫn về dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên địa bàn huyệnThông tin cần biết

Giavang

CHung khoan

 Thoi tiet

 TY GIA