2

Cải cách hành chính

gioiitieuchung

lichsuvanhoa

dialyhanhchinh

dieukientunhien

TRUYENTHANH

TRUYENHINH

 cttdt

i 02

hoi dap

 timhieuphapluat

22222222222

33333
tranhcodong cpco
cchc 1

CHUYÊN MỤC TIẾP CẬN THÔNG TIN

NÔNG THÔN MỚI VÀ SẢN PHẨM OCOP

Du lịch Kim Bôi

img

183287
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả các ngày
1618
3009
8618
163884
4627
44977
183287

Your IP: 3.238.72.180
2022-12-02 16:59

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN

KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2020

                Năm 2020 là năm diễn ra Đại hội Đảng từ Chi bộ đến Đảng bộ tỉnh, là năm đầu tiên thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, huyện Kim Bôi mặc dù chịu ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 nhưng dưới sự lãnh đạo của Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, sự nỗ lực phấn đấu của nhân dân các dân tộc kinh tế - xã hội đạt được kết quả cao cụ thể như sau:

I. CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU:

1. Tốc độ tăng trưởng kinh tế ( theo giá trị sản xuất): tăng 8% (KH 9,5%).

             Trong đó:

               - Nông lâm nghiệp: tăng 7,5% ( KH 6,6%) ;

                - Công nghiệp xây dựng: tăng 17,3% ( KH 10,7%);

                - Dịch vụ : tăng 4,1 ( KH 10,5%)

* Tổng giá trị tăng thêm (theo giá cố định 2010): 2.717.921 triệu đồng đạt 98,7% so với kế hoạch và bằng 108% so với năm 2019.

Trong đó:

- Nông lâm nghiệp: 688.069 triệu đồng đạt 101% so với kế hoạch và bằng 107% so với năm 2019.

-Công nghiệp xây dựng: 383.486 triệu đồng bằng 110% so với kế hoạch và bằng 122 % so với năm 2019.

-Dịch vụ: 1.646.366 triệu đồng bằng 96% so với kế hoạch và bằng 106% so với năm 2019.

              2. Giá trị tăng thêm: (tính theo giá hiện hành) 4.014.030 triệu đồng.

Trong đó:

- Nông lâm nghiệp:1.147.182 triệu đồng chiếm 28,6% tổng thu nhập.

- Công nghiệp xây dựng: 482.464 triệu đồng chiếm 12,0% tổng thu nhập

- Dịch vụ: 2.384.384 triệu đồng chiếm 59,4% tổng thu nhập.

               3. Thu nhập bình quân đầu người: 32,5 triệu đồng, ( KH 33,8 triệu đồng)

                4.Tổng thu ngân sách nhà nước: 74.000 triệu đồng bằng 114,3% Dự toán tỉnh giao và bằng 84,57% so với nghị quyết HĐND huyện giao.

5.Tổng diện tích gieo trồng: 16.243 ha bằng 99,3% so với kế hoạch và bằng 98,5% so với cùng kỳ năm 2019. Tổng sản lượng cây lương thực có hạt: 49.939tấn bằng 108,5% so với kế hoạch và bằng 105,2% % so với năm 2019.

6.Trồng rừng mới: 1048 ha. đạt 131% so với kế hoạch và bằng 92,5% so với cùng kỳ. Độ che phủ rừng 50%, đạt 100% kế hoạch .

7. Mức giảm tỷ lệ sinh: 0,2%o, đạt 100% kế hoạch.

8. Tạo việc làm mới: 2.350 người đạt 107% so với kế hoạch, bằng 89% so với cùng kỳ.

9.Tỷ lệ lao động qua đào tạo: 56,65%. đạt 100% kế hoạch.

10. Giảm tỷ lệ hộ nghèo: 5,15% vượt chỉ tiêu kế hoạch ( KH 4,4%)

11. Công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ: Duy trì và nâng cao chất lượng phổ cập xóa mù chữ phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi PCGD THCS mức độ 2, toàn huyện đạt chuẩn PCGD THCS mức độ 2. Đạt chỉ tiêu kế hoạch

12. Trường đạt chuẩn quốc gia: Công nhận mới: 01 trường, công nhận lại 04 trường. Đạt chỉ tiêu kế hoạch.

13. Số bác sỹ/vạn dân: 5,2 bác sĩ ( KH 5,7 bác sỹ).

14. Xã đạt bộ tiêu chí quốc gia về y tế công nhận mới: 2 xã. Đạt kế hoạch

15.Tỷ lệ hộ sử dụng điện: 100%. đạt chỉ tiêu kế hoạch.

16. Xây dựng nông thôn mới: 02 xã, đạt chỉ tiêu kế hoạch.

17.Tỷ lệ hộ dân nông thôn được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh: 95%. đạt chỉ tiêu KH

18. Tỷ lệ hộ gia đình được công nhận gia đình văn hoá: 80%, làng bản, thôn, khu phố văn hoá: 80 %, cơ quan đạt chuẩn văn hoá 90%, trường học đạt chuẩn văn hóa 90%. Tỷ lệ hộ gia đình thể thao: 43%, đạt chỉ tiêu kế hoạch.

19. Giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội.

20. Xây dựng tổ chức chính quyền cơ sở vững mạnh.

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC NGÀNH:

1. Về kinh tế:

a. Sản xuất nông lâm nghiệp:

                * Trồng trọt:

                Tổng diện tích gieo trồng ước đạt 16.243,71ha bằng 99,3% so với kế hoạch và bằng 98,5% so với cùng kỳ, sản lượng cây lương thực có hạt : 49.939 tấn bằng 108,5% so với kế hoạch và bằng 105,2% so với cùng kỳ. Kết qủa thực hiện các loại cây trồng như sau:

Cây lúa: Diện tích 5.579,8 ha đạt 101,5% so với kế hoạch và bằng 99,7% so với cùng kỳ, năng xuất: 58,9 tạ/ha đạt 110,9% so với kế hoạch và bằng 109,4% so với cùng kỳ.

Cây ngô: Diện tích 3.481,1 ha đạt 98,3% so với kế hoạch và bằng 95,2% so với cùng kỳ, năng xuất: 49,1 tạ/ha đạt 103,1% so với kế hoạch và bằng 103,6% so với cùng kỳ.

Về trồng trọt trong những năm qua các loại cây lương thực diện tích cơ bản ổn định, diện tích các loại cây hoa màu như bí xanh, lặc lày, rau đậu được nhân dân đầu tư trồng các vụ trong năm do vậy diện tích, sản lượng và giá trị thu nhập tăng lên đáng kể.

Các loại cây ăn quả đã cho sản phẩm, diện tích các loại cây kinh doanh: 1579 ha đạt 112% so với kế hoạch và bằng 131% so với cùng kỳ. Cây ăn quả đã mang lại giá trị kinh tế cho người dân.

                        ( Chi tiết có biểu phụ lục kèm theo)

* Chăn nuôi

Tình hình phát triển chăn nuôi trên địa bàn được duy trì, giá các sản phẩm chăn nuôi cơ bản ổn định: Đàn trâu khoảng 18.900 con, bằng 78,4% so với kế hoạch và bằng 80,8 % so với cùng kỳ, Đàn bò khoảng 7.100 con bằng 85,5% so với kế hoạch và bằng 86,6% so với cùng kỳ; Đàn lợn khoảng 56.100 con, Đàn gia cầm khoảng 610 nghìn con.

Các loại dịch bệnh như Tụ huyết trùng, Dịch tả, Phó thương hàn trên đàn lợn, Newcastle, Viêm thanh khí quản trên đàn gia cầm vẫn xảy ra nhưng đều được khống chế kịp thời, không để dịch bệnh lan ra diện rộng.

Công tác nuôi trồng thuỷ sản: Diện tích mặt nước nuôi cá là 186 ha bằng 95,5% so với kế hoạch. Sản lượng nuôi trồng thủy sản 9 tháng đầu năm khoảng 420 tấn.

                * Lâm nghiệp

                Công tác bảo vệ và phát triển rừng được thực hiện đồng bộ, trong năm nhân dân các địa phương đã làm tốt việc khai thác rừng đến đâu trồng lại rừng đến đấy. Đến nay toàn huyện trồng được 1048 ha rừng đạt 131,0% so với kế hoạch và bằng 92,2% so với cùng kỳ. Việc tuần tra bảo vệ rừng được thực hiện thường xuyên, trong năm không có trường hợp vi phạm pháp luật bảo vệ rừng, không sảy ra cháy rừng.

* Công tác xây dựng nông thôn mới :

Chỉ đạo các xã sau khi sáp nhập đơn vị hành chính rà soát, đánh giá thực trạng kết quả thực hiện các tiêu chí nông thôn mới để xây dựng kế hoạch hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới trong năm 2020 và định hướng hoàn thành các năm sau, đồng thời kiện toàn lại bộ máy chỉ đạo, điều hành ở địa phương. Đến nay có 06/06 xã sau khi sáp nhập đã thành lập Ban Chỉ đạo, Ban Quản lý các Chương trình MTQG cấp xã, Ban Phát triển thôn và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên ở xã, ở thôn.Tổ chức kiểm tra, làm việc trực tiếp với xã Nam Thượng ( xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu năm 2020), kiểm tra các xã sau sáp nhập (Kim Bôi, Kim Lập, Hợp Tiến, Hùng Sơn, Xuân Thủy) và xã đạt tiêu chí thấp nhất (Cuối Hạ, Nuông Dăm) để đánh giá, nắm bắt tình hình và chỉ đạo, đôn đốc các địa phương thực hiện đảm bảo kế hoạch năm 2020. Triển khai nguồn nguồn vốn đầu tư, vốn sự nghiệp năm 2020 thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới và các văn bản hướng dẫn thực hiện các nội dung thuộc nguồn vốn sự nghiệp nông thôn mới. Chỉ đạo, hướng dẫn các xã rà soát, đánh giá thực trạng, lập hồ sơ đề nghị công nhận các Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, vườn mẫu năm 2020.Tổ chức đoàn kiểm tra, thẩm định, công nhận 05 Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, 15 Vườn kiểu mẫu.

         b. Công tác Tài nguyên - Môi trường:

- Công tác quản lý đất đai  

Công nhận quyền sử dụng đất lần đầu 49 hồ sơ, chuyển mục đích sử dụng từ đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp 07 hồ sơ, cho thuê đất trồng cây lâu năm 13 hồ sơ; Triển khai kê khai, lập hồ sơ cấp Giấy chứng nhận QSD đất cho hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất nông, lâm trường trả ra cho địa phương quản lý sử dụng; kiểm đất đai, xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất; Xây dựng Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện và đẩy nhanh tiến độ kê khai, lập hồ lập hồ sơ cấp Giấy chứng nhận QSD đất dự án đo đạc tổng thể huyện Kim Bôi và rà soát việc quản lý, sử dụng đất 5 %. Triển khai thực hiện công tác đấu giá quyền sử dụng đất tại thị trấn Bo và xã Đông Bắc.

- Công tác bảo vệ môi trường

Triển khai dự án cải tạo, nâng cấp khu xử lý rác thải sinh hoạt tại xóm Bãi, thị trấn Bo; tổ chức kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường 04 Trai chăn nuôi lợn, 01 mỏ khai thác đá. Tổ chức các hoạt động hưởng ứng tháng hành động về bảo vệ môi trường năm 2020, tổ chức tập huấn nâng cao nhận thức pháp luật về bảo vệ môi trường.

- Công tác quản lý tài nguyên khoáng sản

Tổ chức cưỡng chế thu hồi 13.197 m2 đất do khai thác thác khoáng sản trái phép và giải quyết dứt điểm việc khai thác khoáng sản trái phép tại xóm Đồng Hòa, xã Mỵ Hòa. Xử phạt vi phạm hành chính 50 triệu đồng và tịch thu một số tang vật vi phạm. Thường xuyên kiểm tra xủa lý kịp thời các trường hợp các vụ việc khai thác tài nguyên khoáng sản trái phép.

         c. Sản xuất tiểu thủ công nghiệp, xây dựng :

                *. Sản xuất tiểu thủ công nghiệp:

                Tổng giá trị sản lượng tiểu thủ công nghiệp (theo giá cố định) ước tính đạt 493.468 triệu đồng đạt 103,6% so với KH và bằng 118,1% so với cùng kỳ, các sản phẩm chủ yếu gồm: Gạch các loại 25.750 ngàn viên, đá xây dựng 161,1 m3, chổi chít: 500.000 chiếc, nước máy 550.000 m3, nước giải khát 23.100 ngàn lít, so chế nông sản 39,700 tấn.

                *. Xây dựng cơ bản:

                Các công trình thuộc các nguồn vốn ngân sách nhà nước đầu tư: tổng số 325 công trình với gía trị xây dựng ước tính thực hiện hết năm 2020: 460 tỷ đồng, kế hoạch vốn được giao năm 2020 là: 311,9 tỷ đồng. Các công công trình xây dựng khác trong dân cư thực hiện 420 tỷ đồng. Các công trình XDCB thực hiện theo đúng qui trình về thủ tục hồ sơ, chất lượng thi công theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

                d. Ngành dịch vụ:

                * Dịch vụ thương nghiệp: Thực hiện tốt việc lưu thông hàng hoá phục vụ sản xuất và đời sống nhân dân trên địa bàn, đặc biệt là cung cấp đủ các loại hàng hoá phục vụ nhân dân. Năm 2020 do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 ngành dịch vụ thương nghiệp bị ảnh hưởng lớn, nhiều cửa hàng phải ngừng hoạt động. Tổng giá trị kinh doanh ước tính đạt 1.164 tỷ đồng đạt 96,0% so với kế hoạch cả năm và bằng 103 % so với cùng kỳ.

                * Ngành điện: Tổng sản lượng điện thương phẩm đạt 70 triệu KWh tăng 20% so với cùng kỳ, doanh thu đạt: 120 tỷ đồng đạt 100% KH cả năm và bằng 109% so với cùng kỳ.

                * Bưu điện: Doanh thu ngành bưu điện đạt: 20 tỷ đồng đạt 100% so với kế hoạch cả năm và bằng 125% so với cùng kỳ.

                * Du lịch: Do ảnh hưởng đại dịch Covid-19 lượng khách tham quan du lịch giảm so với cùng kỳ. Năm 2020 ước tính có 70.000 lượt khách thăm quan du lịch, doanh thu đạt 40 tỷ đồng đạt 20% kế hoạch năm và bằng 26% so với cùng kỳ.

                * Tài chính:

     - Tổng thu ngân sách nhà nước ước đạt: 74.000 triệu đồng bằng 114,3% dự toán tỉnh giao và bằng 84,57% so với nghị quyết HĐND huyện giao.

         - Thu ngân sách huyện: 954.004 triệu đồng đạt 134,54% dự toán tỉnh giao và bằng 129,23% chỉ tiêu kế hoạch hội đồng nhân dân huyện giao và bằng 119,5% so với cùng kỳ.

       - Chi ngân sách huyện: 954.004 triệu đồng bằng 134,5% dự toán tỉnh giao, bằng 119,5% Hội đồng nhân dân huyện giao và bằng 120,7% so với cùng kỳ.

                * Ngân hàng: Đáp ứng nhu cầu vay vốn để sản xuất- kinh doanh tạo việc làm và thực hiện xoá đói giảm nghèo trong nhân dân .

       Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn:

          Tổng nguồn vốn huy động: đạt 770 tỷ đồng, tăng 73 tỷ đồng so với 31/12/2019 đạt 99% kế hoạch năm 2020. Tổng dự nợ tín dụng đạt 965 tỷ đồng với tổng số 965 khách hàng trên địa bàn. Ngoài ra ngành ngân hàng thực hiện tốt các dịch vụ thanh toán qua thẻ ATM, cho vay dịch vụ thấu chi.

         Ngân hàng chính sách xã hội: nguồn vốn huy động: 21 tỷ đồng đạt 100% kế hoạch cả năm, doanh số cho vay 140 tỷ đồng bằng 126% so với cùng kỳ cho 3.992 lượt hộ vay. Tổng dư nợ: 430 tỷ đồng đạt 99,9% kế hoạch cả năm.

                2. Văn hóa xã hội:

                a. Giáo dục và Đào tạo:

Toàn ngành có 60 trường gồm 28 trường mầm non, 01 trường tiểu học, 01 trường Trung học cơ sở, 30 trường Tiểu học và Trung học cơ sở (giảm 13 trường do sáp nhập), Về Cơ sở vật chất:Toàn ngành có 1.030 phòng học (952 phòng kiên cố, 48 phòng bán kiên cố, 30 phòng tạm), 382 phòng chức năng, 45 nhà bếp ăn và 268 công trình vệ sinh. Các trang thiết bị dạy học cơ bản đảm bảo đáp ứng được nhu cầu dạy và học của các trường.Về công tác chuyên môn: Tập trung chỉ đạo các trường thực hiện chương trình học kỳ II năm học 2019-2020, tổ chức thực hiện tót học kỳ I năm học 2020-2021 .Tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi mầm non, tiểu học, THCS cấp huyện và tham gia thi cấp tỉnh đạt nhiều giải cao. Kết quả GD&ĐT năm học 2019-2020: Tỷ lệ trẻ mầm non huy động ra lớp đạt 73% (tăng 1%);. Tỷ lệ học sinh hoàn thành chương trình tiểu học đạt 100%, học sinh tốt nghiệp THCS đạt 99,7%.

                b. Y tế:

- Huyện đã triển khai đồng bộ các biện pháp phòng,chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona: Chuẩn bị khu cách ly tập trung ngoài Trung tâm Y tế gồm có 3 khu, tổ chức 5 đợt cách ly tập trung với 12 người, các công dân đều có kết quả xét nghiệm âm tính. Huyện đã thực hiện tốt công tác truyên truyền, phun thuốc khử trùng cho tất cả các cơ quan của huyện, các trường học, điểm trường, UBND các xã, thị trấn.

   - Công tác An toàn vệ sinh thực phẩm, Y, dược tư nhân:

Thực hiện Kế hoạch của Ban chỉ đạo liên ngành An toàn vệ sinh thực phẩm huyện về việc tuyên truyền, kiểm tra đảm bảo an toàn thực phẩm trong đợt Tết Nguyên đán và mùa Lễ hội xuân năm 2020; Tháng hành động về chất lượng an toàn vệ sinh thực phẩm. Huyện đã tổ chức truyên truyền về đảm bảo an toàn thực phẩm trên trục đường chính trung tâm huyện, tại trạm y tế các xã, thị trấn. Tổ chức kiểm tra trước, trong, sau tết Nguyên Đán.

           -Thực hiện các ch­­ương trình Y tế Quốc gia: Các ch­­ương trình Y tế Quốc gia đ­­ược triển khai đồng bộ tại trạm Y tế các xã, thị trấn. Huyện đã bám sát vào các chỉ tiêu theo Bộ tiêu chí mới ban hành để thực hiện, kết quả đã góp phần làm giảm tỷ lệ mắc các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, nâng cao hiệu quả chăm sóc và Bảo vệ sức khoẻ ban đầu cho nhân dân tại tuyến cơ sở.

- Công tác khám và chữa bệnh: Số lượt người khám, chữa bệnh: 93.000lượt người; Tổng lượt người điều trị: 8.000 lượt người. Trong đó: điều trị nội trú tại bệnh viện: 6.000 lượt người.

         - Xây dựng xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế:

Đầu tư cơ sở vật chất để xây dựng 02 xã đạt bộ tiêu chí quốc gia về y tế năm 2020: đó là các xã: xã Vĩnh Tiến và xã Đú Sáng. Chuẩn bị hồ sơ tài liệu đề nghị tỉnh kiểm tra công nhận xã đạt chuẩn quốc gia về y tế.

                c.Công tác dân số:

                Dân số trung bình: 123.500 người, mức giảm tỷ lệ sinh 0,2%0, (KH giảm 0,2%o) , tỷ lệ phát triển dân số tự nhiên 1%, ( KH cả năm 1,0%). Thực hiện các biện pháp tránh thai có: 9000 lượt người thực hiện đạt: 112% KH cả năm. Các xã tích cực tuyên truyền vận động sinh đẻ có kế hoạch,thực hiện kế hoạch hoá gia đình.

                d. Công tác Văn hoá- thể thao:

- Công tác tuyên truyền:

                Tuyên truyên, phản ánh các chủ trư­ơng, đư­ờng lối, nghị quyết của Đảng và chính sách, pháp luật của nhà nư­ớc, nhiệm vụ chính trị của địa ph­ương, các chỉ thị, nghị quyết, chư­ơng trình công tác của cấp uỷ, chính quyền và các ban ngành đoàn thể của huyện. Tuyên truyền Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.Tuyên truyền công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19, chào mừng 45 năm ngày giải phóng Miền nam( 30/4/1975 - 30/4/2020) và 66 năm ngày Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954- 7/5/2020).

Tổng số chư­ơng trình phát thanh và trang tin truyền hình sản xuất là: 195 chư­ơng trình đạt 102% KH cả năm, số tin bài phát sóng là: 1.020 tin bài, đạt 105% KH cả năm. Thực hiện đầy đủ, kịp thời các chuyên mục “Tiếng nói từ các miền quê” phát trên sóng phát thanh và truyền hình tỉnh Hòa Bình. Tham gia cộng tác với Đài tỉnh gần100 tin bài.

         - Công tác văn hóa văn nghệ: Tổ chức chương trình văn nghệ chào mừng Tết sum vầy năm 2020, “Mừng xuân ơn Đảng”, tại sân nhà văn hóa huyện Kim Bôi.Tổ chức biểu diễn chương trình văn nghệ giao lưu mừng xuân Canh tý 2020, Kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng cộng sản Việt Nam, chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, tại các xã thị trấn.Tổ chức chương trình văn nghệ giao lưu trong cuộc thi Hoa khôi Mường Động tại xã Vĩnh Đồng.

- Công tác thể dục thể thao: Ngày 12/01/2020, Đơn vị đã tổ chức giải Bóng bầu dục - Thể thao vì sự phát triển - ChildFund Pass It Back có trên 1.000 em học sinh trong huyện Kim Bôi tham gia, tại sân vận động huyện Kim Bôi. Tổ chức giải Bóng Chuyền Mừng Đảng – Mừng Xuân Canh Tý 2020.Tổ chức tập luyện Giải Bóng bàn – Cầu Lông – Quần vợt lãnh đạo Tỉnh Hòa Bình năm 2020. Tham gia các giải thể thao do tỉnh tổ chức, kết quả đạt được 01 huy chương vàng, 01 huy chương bạc và 01 huy chương đồng.

e. Lao động việc làm, xoá đói giảm nghèo:

- Lao động việc làm, tiền lương:

Triển khai công tác tuyển dụng lao động phổ thông, tuyển chọn thực tập sinh đi thực tập kỹ thuật tại Nhật Bản. Phối hợp với các công ty tuyển dụng lao động trong và ngoài nước, 9 tháng đầu năm đã giải quyết việc làm mới cho 1387 lao động . Trong đó: Xuất khẩu lao động: 21 lao động (Nhật Bản 09; Hàn Quốc 01; Đu Bai 05; Đài Loan 03; An giê ri 0 các nước khác 2 lao động); Lao động trong nước 1366 lao động (Công nghiệp xây dựng: 346 người; Thương mại dịch vụ: 122 người; Nông lâm ngư nghiệp: 12 người, lao động khác: 866 lao động ). Ngân hàng CSXH đã giải quyết cho vay 38 dự án gồm hộ chăn nuôi và hộ kinh doanh với tổng số tiền 1.203 triệu đồng.Đôn đốc các doanh nghiệp thực hiện mức lương tối thiểu vùng năm 2020 cho công nhân lao động tại doanh nghiệp.

- Công tác Dạy nghề: Duy trì 07 lớp cao đẳng Tin học văn phòng tại các xã Hùng Tiến, Đú Sáng, Lập Chiệng, Sơn Thủy, Đông Bắc, Bình Sơn, Kim Tiến. Mở thêm 12 lớp dạy nghề cho lao động 340 học viên lao động nông thôn tại các xã Hùng Sơn , 01 lớp dạy may công nghiệp cho 28 HV thị trấn Bo, 01 mây tre đan xuất khẩu cho 29 HV cho huyện. Phối hợp với các Trung tâm Công ty Giống cây trồng Trung ương, Công ty Tập đoàn Lộc trời An Giangmở các lớp chuyển giao KHKT.

- Các hoạt động đền ơn, đáp nghĩa: Tổ chức thăm hỏi, tặng quà gia đình các đối tượng chính sách với tổng số: 4.515 suất quà; trị giá: 919 triệu đồng. Theo dõi tăng giảm các đối tượng người có công năm 2020: Tổng số đối tượng người có công đang hưởng trợ cấp thường xuyên là: 649 người. Tổ chức điều dưỡng cho các đối tượng người có công năm 2020: tổng số 196 người (trong đó, điều dưỡng tập trung: 60; tại nhà: 136);

- Công tác bảo trợ xã hội: Thực hiện tốt công tác hỗ trợ cho các đối tượng hưởng bảo trợ xã hội, chín tháng đầu năm hỗ trợ cho 3.435 đối tượng.Tổ chức thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 cho 40.911 đối tượng là người có công, người nghèo, cận nghèo với số tiền là 33,2 tỷ đồng.

         - Công tác xóa đói, giảm nghèo: Thực hiện kế hoạch giảm nghèo năm 2020, huyện giao chỉ tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo đối với các xã, thị trấn. Các hoạt động cụ thể như sau: Chi hỗ trợ hộ nghèo ăn tết, tổng số: 4.070 hộ x 350.000đ = 1.424.500.000đ. Hỗ trợ các đối tượng hộ nghèo, hộ cận nghèo hưởng chính sách hỗ trợ dịch covid 19.Ngân hàng CSXH huyện đã giải quyết vốn vay ưu đãi cho 848 hộ nghèo, số tiền 31.370 triệu đồng; 902 hộ cận nghèo, số tiền: 31.370 triệu đồng; 604 hộ mới thoát nghèo, số tiền 21.336 triệu đồng; 520 hộ vay nước sạch và VSMT, số tiền 9.262 triệu đồng; vốn vay giải quyết việc làm 98 dự án, số tiền 3.194 triệu đồng; 160 hộ gia đình SXKD tại vùng khó khăn, số tiền 4.083 triệu đồng; 05 hộ thương nhân vùng khó khăn số tiền 240 triệu đồng; 08 hộ nghèo vay vốn h trợ nhà ở theo QĐ 33/2015/QĐ-TTg số tiền 200 triệu đồng; cho vay hộ DTTS theo QĐ 2085/2016/QĐ-TTg số tiền 20 triệu đồng;

         - Công tác cấp thẻ bảo hiểm y tế cho nhân dân: Tổng số thẻ đã cấp108.767 thẻ.

         - Công tác bảo vệ chăm sóc trẻ em: Các ban ngành, đoàn thể, các cơ quan, đơn vị tổ chức thăm hỏi và tặng quà cho trẻ em nghèo, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020. Hỗ trợ kinh phí cho gia đình có 03 trẻ em bị tử vong do đuối nước tại xã Hùng Sơn với số số tiền 03 triệu đồng.

                g. Công tác dân tộc:

- Triển khai kế hoạch xây dựng cơ sở hạ tầng năm 2020 vốn đầu tư Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2020, kinh phí thực hiện là 23.672 triệu đồng.

Trong đó:

+ Công trình chuyển tiếp: 22 công trình, kinh phí được giao là:12.200 triệu đồng, đã giải ngân 11.438 triệu đồng đạt 93,7 % kế hoạch vốn giao.

+ Công trình khởi công mới: 29 công trình, kinh phí được giao là: 11.472 triệu đồng, vốn dân góp: 1.335 triệu đồng đã giải ngân: 7.237 triệu đồng đạt 63,33% Kế hoạch vơn giao.

- Triển khai kế hoạch vốn duy tu bảo dưỡng công trình năm 2020 tỉnh giao kinh phí là 1.491 triệu đồng, dân góp: 174 triệu đồng, đã giải ngân: 398 triệu đồng đạt 26,7%.

- Vốn hỗ trợ sản xuất được giao kinh phí là 4.455 triệu đồng, đã giải ngân: 2.165 triệu đồng đạt 43,1%. Nguồn vốn hỗ trợ nước sinh hoạt phân tán năm 2020 huyện Kim Bôi được giao 177 triệu đồng, đã giải ngân 177 triệu đồng đạt 100% kế hoạch vốn giao. Tổ chức thăm hỏi, tặng quà, chúc tết người có uy tín trong cộng đồng với số tiền là 81 triệu đồng, Thực hiện tốt việc cấp báo, tạp chí cho các xã, thôn, bản theo qui định.

h. Hoạt động của các hội trên địa bàn huyện:

                - Hội Cựu thanh niên xung phong:

                Tổ chức thăm hỏi tặng 52 xuất quà cho cựu thanh niên xung phong có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp đón tết cổ truyền của dân tộc, tiếp nhận Quĩ Nghĩa tình đồng đội và quyên góp của các hội viên xây dựng 01 ngôi nhà tình nghĩa cho Cựu thanh niên xung phong tại xã Vĩnh Tiến. Tổ chức ký kết chương trình phối hợp với Hội liên hiệp phụ nữ huyện về công tác truyên truyền giáo dục truyền thống cách mạng. Phối hợp với Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh huyện khám và phát thuốc miễn phí cho 208 hội viên Cựu thanh niên xung phong. Tổ chức thu thập tài liệu nhân chứng lịch sử thanh niên xung phong làm nhiệm vụ xây dựng vùng CT 229 của Nhà nước.

                - Hội chữ thập đỏ:

                Tổ chức truyên truyền về vệ sinh an toàn thực phẩm, an toàn giao thông, chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, tết vì người nghèo, nạn nhân chất độc da cam, ủng hộ xuất ăn tình thương. Tổ chức tặng quà tết cho người nghèo nhân dịp đón tết nguyên đán 2020 là 4.198 xuất với số tiền : 839,6 triệu đồng. Tiếp tục vận động phong trào hiến máu nhân đạo kế hoạch năm 2020.

- Hội nạn nhân chất độc da cam- Điôxin: Các hội viên luôn thực hiện tốt các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, đoàn kết tương trợ giúp đỡ lẫn nhau cùng vươn lên vượt qua thách thức khó khăn hòa nhập với xã hội. Tổ chức tặng quà cho các nạn nhân trong dịp tết cổ truyền là 239 xuất quà trị giá 107,8 triệu đồng. Triển khai Hướng dẫn Hội nạn nhân bị chất độc da cam các xã thị trấn củng cố kiện toàn lại tổ chức hội sau khi sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã.

         - Hội khuyến học:

                Triển khai các hoạt động tổ chức Đại hội biểu dương các gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị học tập xuất sắc tiêu biểu huyện Kim Bôi, giai đoạn 2016-2020, tổng kết 5 năm triển khai đại trà Quyết định 281/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Đến nay toàn huyện có 18.900 hộ gia đình được công nhận danh hiệu gia đình học tập đạt 69,4% số hộ toàn huyện, có 90 dòng họ được công nhận dòng họ học tập đạt tỷ lệ 45% số dòng họ trong huyện.

                Hướng dẫn Hội khuyến học các đơn vị sáp nhập, hợp nhất đơn vị hành chính mới thành lập tổ chức Hội mới ( Kim Bôi, Kim Lập, Thị trấn Bo, Xuân Thủy, Hợp Tiến, Hùng Sơn) đi vào hoạt động.

       - Hội người cao tuổi:

Hội người cao tuổi trong huyện đã chủ động tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền về công tác người cao tuổi, đã kịp thời kiện toàn, củng cố tổ chức Hội, thu hút ngày càng đông NCT tham gia vào tổ chức Hội. Bám sát nhiệm vụ chính trị của các cấp ủy, chính quyền và chương trình công tác của Hội cấp trên, phối hợp với các ngành, triển khai thực hiện.Tổ chức tặng quà cho người cao tuổi, nhân dịp tết cổ truyền của dân tộc cho 530 hội viên có hoàn cảnh khó khăn với số tiền 109 triệu đồng. Tặng 750 xuất quà cho hội viên người cao tuổi cô đơn không nơi nương tựa có hoàn cảnh khó khăn số tiền là 150 triệu đồng. Tổ chức mừng thọ cho 1144 hội viên người cao tuổi với số tiền 280,6 triệu đồng. Tổ chức giao lưu bóng chuyền hơi, giao lưu văn nghệ nhân dịp đón tết cổ truyên và mừng Đảng, mừng xuân 2020.

Kết quả thực hiện công tác phát huy vai trò người cao tuổi được sự đồng tình ủng hộ của các ngành các cấp và nhân dân trong việc thực hiện phong trào thi đua yêu nước “Tuổi cao - gương sáng”. Trong năm 2020 có nhiều phong trào như phong trào người cao tuổi tham gia phát triển kinh tế, phong trào xây dựng làng bản văn hóa, phong trào khuyến học khuyến tài đạt được kết quả cao.

- Hội giáo chức

                Tổ chức kiện toàn hội giáo chức các xã sau khi sáp nhập đơn vị hành chính, huyện Kim Bôi còn 17 xã, thị trấn huyện có 15/17 đơn vị có Hội cựu giáo chức với tổng số 747 hội viên. Hội đã tổ chức thăm hỏi, động viên kịp thời hội viên ốm đau, tổ chức phúng viếng, tang lễ chu đáo cho hội viên và người thân hội viên qua đời.Tổ chức cho hội viên giao lưu văn nghệ, bóng chuyền mềm và liên hệ với Trung tâm y tế huyện khám sức khỏe định kỳ cho hội viên. Hội viên tích cực tham gia hoạt động khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập ở gia đình và địa phương. Các hội viện thực hiện nghiêm túc chủ trường đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, tích cực tham gia cuộc vận động xây dựng nông thôn mới và xây dựng đời sống văn hóa văn minh ở khu dân cư.        

         - Hội đông y:

                Hội đã chỉ đạo các Chi hội củng cố tổ chức hội sau khi sát nhập thôn, xã toàn huyện, hiện có 17 chi hội hoạt động theo đơn vị hành chính mới với tổng số 356 hội viên. Trong năm 2020 hội đã khám và điều trị cho: 9.121 lượt người, cấp thuốc bảo hiểm cho các bệnh nhân theo qui định. Hội đã vận động, triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh covid-19 góp phần vào việc phòng ngừa, kiểm soát không để dịch bệnh lây lan trong cộng đồng. Hội đã tổ chức cho hội viên thăm quan học tập kinh nghiệm về sản xuất thuốc đông y thăm khu bảo tồn dược liệu rừng tại huyện Yên Thủy.

                3. Công tác nội chính:

                a. Công tác Nội vụ:

Tiếp nhận nhân sự, biên chế, chức năng, nhiệm vụ các Trạm Bảo vệ thực vật, Trạm Thú y được hợp nhất về Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện. Ban hành Quyết định đổi tên 53 trường Mầm non, trường TH và THCS tại đơn vị hành chính cấp xã hình thành mới sắp xếp theo Nghị quyết số 830/NQ-UBTVQH14 ngày 17/12/2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Ban hành Quyết định giao biên chế năm 2020 đối với các phòng chuyên môn, đơn vị sự nghiệp trực thuộc, UBND các xã, thị trấn. Đề nghị UBND tỉnh phê duyệt quyết định tinh giản biên chế theo Nghị định 108/2014/NĐ-CP, Nghị định 113/2018/NĐ-CP của Chính phủ. Hoàn thiện hồ sơ đề nghị Sở Nội vụ thẩm định, thỏa thuận xếp lương đối với cán bộ cấp xã, cấp huyện. Triển khai sắp xếp, bố trí phân công công tác, giải quyết chế độ chính sách đối với Trưởng Công an, Phó Trưởng Công an các xã, thị trấn theo Đề án “Điều động Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã trên địa bàn tỉnh Hòa Bình”. Ban hành quyết định nghỉ việc bảo lưu thời gian công tác có tham gia bảo hiểm, thôi hưởng chế độ trợ cấp hàng tháng đối với 207 người hoạt động không chuyên trách cấp xã thuộc 17 đơn vị hành chính cấp xã thuộc diện sắp xếp.

Hướng dẫn các phòng chuyên môn, UBND các xã, thị trấn xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện công tác cải cách hành chính đảm bảo phù hợp với điều kiện thực tế của cơ quan, đơn vị mình.Tiến hành rà soát đầy đủ hồ sơ cá nhân, quy trình thực hiện các bước bổ nhiệm, bổ nhiệm lại các chức danh lãnh đạo, quản lý.Tổ chức công bố các quyết định về bộ máy, nhân sự cấp ủy Đảng, HĐND, MTTQ và các đoàn thể các xã, thị trấn hình thành mới sau sắp xếp. Hướng dẫn, đôn đốc các xã, thị trấn đăng ký các tiêu chí xây dựng chính quyền cơ sở vững mạnh năm 2020, tổng hợp báo cáo Sở Nội vụ theo quy định.Tổng hợp danh sách, đăng ký 02 công chức tham gia Lớp Bồi dưỡng kiến thức QLNN chương trình chuyên viên chính, 23 cán bộ, công chức tham gia Lớp Bồi dưỡng kiến thức QLNN chương trình chuyên viên. Tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua năm 2019 và phát động phong trào thi đua năm 2020.

                b. Công tác tư pháp, thi hành án:

                * Công tác tư pháp:

- Làm tốt công tác tham mưu cho UBND huyện ban hành báo cáo kết quả công tác kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật và rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật năm 2020.

- Tuyên truyền, phổ biến những văn bản pháp luật theo kế hoạch, tập trung chủ yếu vào các văn bản luật có nội dung điều chỉnh trực tiếp đến đời sống của người dân trên địa bàn như: Hiến pháp, Bộ luật Dân sự; Bộ luật Tố tụng dân sự; Luật Tố tụng hành chính; Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân; Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ; Luật Tổ chức chính quyền địa phương; Luật Trưng cầu ý dân; Luật Hộ tịch; Luật Hôn nhân và gia đình; Luật Đất đai; Luật Xây dựng; Luật Bảo vệ Môi trường; Luật Ngân sách Nhà nước; Luật Trẻ em; Luật An toàn vệ sinh lao động và các văn bản hướng dẫn thi hành luật đến cán bộ, công chức và nhân dân.Tổ chức 191 hội nghị truyên truyền với 18.929 người tham dự.

- Trợ giúp pháp lý tại văn phòng: 238 trường hợp. Trong đó: Cấp huyện:59 trường hợp. Cấp xã: 179 trường hợp.

- Công tác hoà giải cơ sở: Năm 2020 đã hoà giải thành 25/29 vụ việc đạt 86,2%.

* Công tác thi hành án:

Tổng số việc đã thụ lý: 659 việc,(trong đó: số cũ chuyển sang 128 việc; số mới thụ lý: 531việc).

- Số việc đã ủy thác: 06 việc

- Số việc phải thi hành: 653 việc , trong đó:

+ Số việc có điều kiện thi hành 597 việc (chiếm 91,42% so với số việc phải thi hành, tăng 9,19 % so với cùng kỳ).

+ Số việc chưa có điều kiện thi hành 56 việc (chiếm 8,57 % so với số việc phải thi hành).

Đã giải quyết xong 499 việc, (chiếm 83,58% so với số việc phải thi hành, đạt 101,93% so với kế hoạch giao năm 2020 .

- Tổng số việc chuyển kỳ sau là 154 việc .

         c. Công tác thanh tra, tiếp công dân:

Duy trì thường xuyên hoạt động tiếp công dân tại trụ sở Ban tiếp công dân của huyện, đã tiếp 46 đoàn với 63 lượt người. Tiếp nhận, hướng dẫn và chuyển các cơ quan có thẩm quyền giải quyết 60 đơn khiếu nại, tố cáo và kiến nghị phản ảnh, đã có kết quả giải quyết 56 đơn, đạt 93,3% số đơn tiếp nhận. Việc giải quyết đơn thư thực hiện theo đúng qui định hiện hành của nhà nước. Các đơn còn lại các cơ quan có thẩm quyền tiếp tục giải quyết.

Tiến hành 05 cuộc thanh tra kinh tế - xã hội, trong đó đã hoàn thành 04 cuộc thanh tra. Qua 04 cuộc thanh tra đã phát hiện và xử lý sai phạm về kinh tế số tiền 174 triệu đồng, thu hồi nộp ngân sách nhà nước 58 triệu đồng, giảm trừ thanh toán 116 triệu đồng.

4. Quốc phòng An ninh:

                a. Quốc phòng:

                Thực hiện nghiêm túc việc trực sẵn sàng chiến đấu, phối hợp với các lực lượng nắm bắt tình hình, kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền xử lý có hiệu quả các tình huống xảy ra. Đảm bảo quân số, trang bị, phương tiện cho nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu theo qui định. Thực hiện nghiêm chế độ trực chỉ huy, trực ban trực chiến, trực phòng không, trực phòng chống thiên tai. Tổ chức lễ giao nhận quân năm 2020 hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch tỉnh giao ( 237 công dân), tổ chức đón nhận quân nhân hoàn thành nghĩa vụ phục vụ tại ngũ trở về địa phương (193 quân nhân). Thực hiện tốt công tác đăng ký nguồn tuyển quân năm 2020, hướng dẫn làm tốt công tác tuyển sinh năm 2020 cho thí sinh đăng ký vào các trường trong quân đội. Tổ chức thực hiện tốt kế hoạch ra quân huấn luyện năm 2020. Triển khai và chỉ đạo kế hoạch luyện tập chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu cho các cơ quan đơn vị. Làm tốt công tác giáo dục quốc phòng toàn dân, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng cho các đối tượng. Đảm bảo chi trả phụ cấp cho lực lượng dân quân và lưc lượng dự bị động viên theo pháp lệnh. Làm tốt chính sách hậu phương quân đội.

                b. An ninh:

                An ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được ổn định, không có điểm nóng về an ninh trật tự cụ thể:

                - An ninh chính trị: có 224 lượt người nước ngoài vào địa bàn thăm quan du lịch và thực hiện các dự án. Qua kiểm tra, theo dõi không có vấn đề ảnh hưởng đến an ninh quốc gia. Thực hiện tốt công tác bảo vệ đại hội Đảng bộ các cấp trên địa bàn. Tập trung thực hiện các giải pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn.

                - Trật tự an toàn xã hội:

+ Tình hình tội phạm: Tội phạm hình sự xảy ra 46 vụ ( Tội phạm trật tự xã hội 31 vụ, tội phạm ma túy 14 vụ, tội phạm về kinh tế 01 vụ)

+ Tai tệ nạn xã hội: Tai nạn giao thông xảy ra 9 vụ, 7 người chết, 46 người bị thương so với cùng kỳ năm 2019 giảm 01 vụ, tăng 03 người bị thương. Xử dụng chất ma túy 04 vụ, đánh bạc 16 vụ, tai nạn khác 05 vụ. Các vụ việc trên được giải quyết theo qui định của pháp luật.

                - Công tác quản lý hành chính về trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc được thực hiện tốt theo kế hoạch. Triển khai tốt đề án điều động 54 đồng chí công an chính qui đảm nhiệm các chức danh công an xã với 17/17 xã thị trấn trên địa bàn.

Văn bản mới ban hành

KẾ HOẠCH

Kế hoạch triển khai nghị quyết 70/2021/nq-hđnd ngày 09/12/2021 của hội đồng nhân dân tỉnh hòa bình về việc quy định khu vực không được phép chăn nuôi và chính sách hỗ trợ khi di dời cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi trên địa bàn tỉnh hòa bình


QUYẾT ĐỊNH

Quyết định về việc Ban hành Quy chế quản lý và sử dụng nhãn hiệu chứng nhận “Cơm Lam Mường Động”


THÔNG BÁO

Thông báo kết quả xét tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo chỉ tiêu năm 2022


KẾ HOẠCH

Phát triển doanh nghiệp công nghệ số trên địa bàn tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2021 - 2025 và định hướng đến năm 2030


THÔNG BÁO

Thông báo kết quả thi phỏng vấn (vòng 2) kỳ tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo chỉ tiêu năm 2022


KẾ HOẠCH

Kế hoạch triển khai nghị quyết 70/2021/nq-hđnd ngày 09/12/2021 của hội đồng nhân dân tỉnh hòa bình về việc quy định khu vực không được phép chăn nuôi và chính sách hỗ trợ khi di dời cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi trên địa bàn tỉnh hòa bình


QUYẾT ĐỊNH

Quyết định về việc Ban hành Quy chế quản lý và sử dụng nhãn hiệu chứng nhận “Cơm Lam Mường Động”


THÔNG BÁO

Thông báo kết quả xét tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo chỉ tiêu năm 2022


KẾ HOẠCH

Phát triển doanh nghiệp công nghệ số trên địa bàn tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2021 - 2025 và định hướng đến năm 2030


THÔNG BÁO

Thông báo kết quả thi phỏng vấn (vòng 2) kỳ tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo chỉ tiêu năm 2022


KẾ HOẠCH

Kế hoạch triển khai nghị quyết 70/2021/nq-hđnd ngày 09/12/2021 của hội đồng nhân dân tỉnh hòa bình về việc quy định khu vực không được phép chăn nuôi và chính sách hỗ trợ khi di dời cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi trên địa bàn tỉnh hòa bình


QUYẾT ĐỊNH

Quyết định về việc Ban hành Quy chế quản lý và sử dụng nhãn hiệu chứng nhận “Cơm Lam Mường Động”


THÔNG BÁO

Thông báo kết quả xét tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo chỉ tiêu năm 2022


KẾ HOẠCH

Phát triển doanh nghiệp công nghệ số trên địa bàn tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2021 - 2025 và định hướng đến năm 2030


THÔNG BÁO

Thông báo kết quả thi phỏng vấn (vòng 2) kỳ tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo chỉ tiêu năm 2022


KẾ HOẠCH

Kế hoạch triển khai nghị quyết 70/2021/nq-hđnd ngày 09/12/2021 của hội đồng nhân dân tỉnh hòa bình về việc quy định khu vực không được phép chăn nuôi và chính sách hỗ trợ khi di dời cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi trên địa bàn tỉnh hòa bình


QUYẾT ĐỊNH

Quyết định về việc Ban hành Quy chế quản lý và sử dụng nhãn hiệu chứng nhận “Cơm Lam Mường Động”


THÔNG BÁO

Thông báo kết quả xét tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo chỉ tiêu năm 2022


KẾ HOẠCH

Phát triển doanh nghiệp công nghệ số trên địa bàn tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2021 - 2025 và định hướng đến năm 2030


THÔNG BÁO

Thông báo kết quả thi phỏng vấn (vòng 2) kỳ tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo chỉ tiêu năm 2022


KẾ HOẠCH

Kế hoạch triển khai nghị quyết 70/2021/nq-hđnd ngày 09/12/2021 của hội đồng nhân dân tỉnh hòa bình về việc quy định khu vực không được phép chăn nuôi và chính sách hỗ trợ khi di dời cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi trên địa bàn tỉnh hòa bình


QUYẾT ĐỊNH

Quyết định về việc Ban hành Quy chế quản lý và sử dụng nhãn hiệu chứng nhận “Cơm Lam Mường Động”


THÔNG BÁO

Thông báo kết quả xét tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo chỉ tiêu năm 2022


KẾ HOẠCH

Phát triển doanh nghiệp công nghệ số trên địa bàn tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2021 - 2025 và định hướng đến năm 2030


THÔNG BÁO

Thông báo kết quả thi phỏng vấn (vòng 2) kỳ tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo chỉ tiêu năm 2022


KẾ HOẠCH

Kế hoạch triển khai nghị quyết 70/2021/nq-hđnd ngày 09/12/2021 của hội đồng nhân dân tỉnh hòa bình về việc quy định khu vực không được phép chăn nuôi và chính sách hỗ trợ khi di dời cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi trên địa bàn tỉnh hòa bình


QUYẾT ĐỊNH

Quyết định về việc Ban hành Quy chế quản lý và sử dụng nhãn hiệu chứng nhận “Cơm Lam Mường Động”


THÔNG BÁO

Thông báo kết quả xét tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo chỉ tiêu năm 2022


KẾ HOẠCH

Phát triển doanh nghiệp công nghệ số trên địa bàn tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2021 - 2025 và định hướng đến năm 2030


THÔNG BÁO

Thông báo kết quả thi phỏng vấn (vòng 2) kỳ tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo chỉ tiêu năm 2022


KẾ HOẠCH

Kế hoạch triển khai nghị quyết 70/2021/nq-hđnd ngày 09/12/2021 của hội đồng nhân dân tỉnh hòa bình về việc quy định khu vực không được phép chăn nuôi và chính sách hỗ trợ khi di dời cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi trên địa bàn tỉnh hòa bình


QUYẾT ĐỊNH

Quyết định về việc Ban hành Quy chế quản lý và sử dụng nhãn hiệu chứng nhận “Cơm Lam Mường Động”


THÔNG BÁO

Thông báo kết quả xét tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo chỉ tiêu năm 2022


KẾ HOẠCH

Phát triển doanh nghiệp công nghệ số trên địa bàn tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2021 - 2025 và định hướng đến năm 2030


THÔNG BÁO

Thông báo kết quả thi phỏng vấn (vòng 2) kỳ tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo chỉ tiêu năm 2022


KẾ HOẠCH

Kế hoạch triển khai nghị quyết 70/2021/nq-hđnd ngày 09/12/2021 của hội đồng nhân dân tỉnh hòa bình về việc quy định khu vực không được phép chăn nuôi và chính sách hỗ trợ khi di dời cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi trên địa bàn tỉnh hòa bình


QUYẾT ĐỊNH

Quyết định về việc Ban hành Quy chế quản lý và sử dụng nhãn hiệu chứng nhận “Cơm Lam Mường Động”


THÔNG BÁO

Thông báo kết quả xét tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo chỉ tiêu năm 2022


KẾ HOẠCH

Phát triển doanh nghiệp công nghệ số trên địa bàn tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2021 - 2025 và định hướng đến năm 2030


THÔNG BÁO

Thông báo kết quả thi phỏng vấn (vòng 2) kỳ tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo chỉ tiêu năm 2022Thông tin cần biết

Giavang

CHung khoan

 Thoi tiet

 TY GIA

bau cu bac ho
rua tay sat khuan

phan anh kien nghi

Botuphap copy

PHONGCHONGBAOLUC

tủ sách PL