gioiitieuchung

lichsuvanhoa

dialyhanhchinh

dieukientunhien

TRUYENTHANH

TRUYENHINH

 cttdt

i 02

hoi dap

 timhieuphapluat

22222222222

33333
tranhcodong cpco
images

Du lịch Kim Bôi

img

099985
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả các ngày
494
1505
4883
90384
21557
57850
99985

Your IP: 3.238.90.95
2022-09-30 11:54

               Trong giai đoạn 2011-2020, bám sát sự chỉ đạo của Công an tỉnh, Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện về chương trình tổng thể cải cách hành chính (sau đây viết tắt là CCHC) nhà nước, Công an huyện đã xây dựng kế hoạch triển khai trong toàn đơn vị, trong đó đặt ra mục tiêu chung, cụ thể và nhiệm vụ, giải pháp thực hiện trong từng giai đoạn. Phát huy vai trò, trách nhiệm của cấp ủy với hiệu quả thực hiện, lấy tiêu chí CCHC để đánh giá chất lượng công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy. Thường xuyên và kiên trì thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ chiến sĩ (CBCS) gắn với đổi mới cơ chế chỉ đạo, điều hành nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động.

                Theo đó, Công an huyện đã chủ động tham mưu Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện, Công an tỉnh đóng góp ý kiến bổ sung, sửa đổi các Thông tư, Nghị định, Pháp lệnh và các văn bản quy phạm pháp luật về an ninh trật tự (ANTT). Thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Bộ Công an về Chỉ thị số 13/CT-TTg, ngày 10/5/2015 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong cải cách thủ tục hành chính. Thường xuyên kiểm tra, giám sát công tác cải cách thủ tục hành chính tại đơn vị, nội dung kiểm tra tập trung vào việc tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính liên quan đến tổ chức, cá nhân theo Quyết định số 5551/QĐ-BCA-V19, ngày 25/9/2015 của Bộ trưởng Bộ Công an ban hành Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Công an. Kịp thời chấn chỉnh những tồn tại, hạn chế của CBCS trong thực hiện công tác tác giải quyết thủ tục hành chính; Chủ động giảm tải đầu báo cáo cho lực lượng Công an ở cơ sở; Rà soát chất lượng cán bộ, trình độ đào tạo chuyên môn nghiệp vụ, tạo điều kiện cho CBCS tham gia các lớp đào tạo, tập huấn nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ tăng theo hằng năm (Năm 2015 là 30 người, Năm 2016 là 16 người, Năm 2017 là 25 người, Năm 2019 là 51 người) nhằm đáp ứng yêu cầu công tác trong tình hình mới.

muoi nam 1

 

Cán bộ, chiến sỹ Công an huyện giải quyết thủ tục hành chính cho công dân

tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của huyện Kim Bôi

                Công an huyện tổ chức thực hiện nghiêm túc việc niêm yết công khai, đầy đủ các thủ tục hành chính thuộc phạm vi, thẩm quyền tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính, mức thu lệ phí với từng loại thủ tục, hướng dẫn quy trình giải quyết… thông báo trên bảng tại phòng tiếp dân của Công an huyện và các Đội nghiệp vụ trực tiếp giải quyết thủ tục hành chính như Đội Cảnh sát giao thông - trật tự, Đội Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội. Tổ chức rà soát các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Công an huyện, trong đó trọng tâm rà soát, kiến nghị phương án đơn giản hóa đối với 02 lĩnh vực: đăng ký phương tiện giao thông và cấp, quản lý chứng minh nhân dân (CMND). Tổ chức niêm yết, công khai số điện thoại của đơn vị về tiếp nhận thông tin tố giác tội phạm và kiến nghị, phản ánh liên quan đến hoạt động của đơn vị và CBCS để người dân, doanh nghiệp có thể phản ánh, yêu cầu giải quyết; đồng thời thực hiện nghiêm túc công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, mọi đơn thư, khiếu nại, tố cáo liên quan đến CBCS được tổ chức xác minh, kết luận và trả lời theo đúng quy định của pháp luật. Tích cực triển khai áp dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý để hạn chế tối đa việc tiếp xúc trực tiếp của CBCS với người dân, doanh nghiệp, qua đó đơn vị tiếp tục duy trì Hệ thống Cổng thông tin điện tử đăng ký xe qua mạng internet của Bộ Công an và trả kết quả ngay trong ngày; Triển khai áp dụng dịch vụ công trực tuyến (Mức độ 3 đạt 80% năm 2019, 2020): Khai báo tạm trú đối với người nước ngoài tại các cơ sở lưu trú qua mạng internet của Công an tỉnh trang cấp, qua đó tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp trong giải quyết thủ tục hành chính. Thực hiện tốt Thỏa thuận số 01/BĐHB-CAH, ngày 30/8/2011 giữa Bưu điện huyện và Công an huyện về cung cấp dịch vụ chuyển phát CMND, qua đó Bưu điện huyện có trách nhiệm chuyển phát CMND dân đến đúng địa chỉ người nhận, theo thời gian quy định cụ thể và theo mức phí dịch vụ quy định. Công an huyện đã phân công Đội Cảnh sát giao thông - trật tự, Đội Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội trực tiếp thực hiện nhiệm vụ tiếp nhận, giải quyết các thủ tục hành chính liên quan tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Công an huyện. Năm 2019, Công an huyện đã phân công CBCS trực tiếp tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính đối với công tác cấp CMND cho công dân tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của huyện Kim Bôi theo Công văn số 1721/C06-P1, ngày 08/4/2020 của Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Bộ Công an v/v hướng dẫn triển khai thực hiện tại Bộ phận một cửa theo Quyết định số 1291/QĐ-TTg.

                Hàng năm, Công an huyện tiếp nhận và sử dụng đúng mục đích, có hiệu quả các nguồn kinh phí được cấp theo hạn mức và kinh phí hỗ trợ điều tra, phòng chống tội phạm. Triển khai có hiệu quả luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, luật phòng chống tham nhũng, thực hiện nghiêm các quy định của Luật ngân sách nhà nước, đảm bảo công khai, minh bạch trong thu chi tài chính. Công an huyện đã không ngừng đổi mới lề lối, phương thức làm việc, giảm các cuộc hội họp không cần thiết, nâng cao chất lượng công tác tham mưu và lãnh đạo, chỉ huy; Tỷ lệ văn bản hành chính được trao đổi dưới dạng điện tử hằng năm đều tăng từ 60% năm 2015, 2016, 2017 đến 80% năm 2018, 90% năm 2019 và 95% năm 2020; Tăng cường quản lý, giáo dục CBCS theo chế độ 5 quản của ngành; Duy trì thực hiện nghiêm chế độ Điều lệnh Công an nhân dân (CAND) và các chế độ công tác; định kỳ tổ chức họp đơn vị vào sáng thứ hai hang tuần phổ biến các chủ trương, đường lối, chính sách, các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến công tác ANTT để CBCS kịp thời cập nhật thông tin phục vụ cho công tác và chiến đấu; Duy trì tốt mối quan hệ, hiệp đồng, phối hợp công tác với các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể trong toàn huyện, với các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh, với chính quyền và Công an các địa bàn giáp ranh, các đơn vị Quân đội đóng quân trên địa bàn nhằm phát huy tác dụng tốt trong thông tin, xử lý tội phạm, động viên sức mạnh tổng hợp đảm bảo cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia bảo vệ ANTT nhằm xây dựng thế trận an ninh nhân dân, trận tuyến lòng dân vững chắc.

muoi nam 2

 

Cán bộ, chiến sỹ Công an huyện hướng dẫn thủ tục cấp đăng ký xe mô tô cho công dân

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: Công tác cải cách hành chính chưa được triển khai đồng bộ, chưa phát huy hiệu quả trên tất cả các mặt công tác; Công tác tham mưu có lúc còn chưa kịp thời, chưa phục vụ đắc lực cho việc chỉ đạo, điều hành các mặt công tác của đơn vị; Thái độ của một số CBCS khi tiếp xúc với nhân dân chưa thực sự hòa nhã; Biên chế còn thiếu so với yêu cầu nhiệm vụ cả về số lượng và chất lượng, đại đa số là cán bộ trẻ mới tốt nghiệp các Trường CAND nên kinh nghiệm chưa nhiều; Một số bộ phận CBCS phải kiêm nhiệm giải quyết nhiều công việc, thuộc nhiều lĩnh vực công tác nên chất lượng, hiệu suất công tác chưa cao; Ý thức tự giác phấn đấu vươn lên tiếp cận công nghệ, kỹ thuật của một bộ phận CBCS còn hạn chế; Kinh phí, trang thiết bị phục vụ công tác và chiến đấu còn bất cập, chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, chưa đảm bảo phục vụ đắc lực việc hiện đại hoá.

Để khắc phục những hạn chế, tồn tại nêu trên, trong thời gian tới Công an huyện Kim Bôi sẽ tiếp tục tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm như: Xây dựng và duy trì thực hiện nghiêm quy chế làm việc của đơn vị đảm bảo dân chủ, công khai, minh bạch trong các mặt công tác; Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, tổ chức làm việc ngoài giờ, ngày nghỉ nhằm rút ngắn thời gian giải quyết, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, đặc biệt là đối với các lĩnh vực công tác có quan hệ trực tiếp đến công dân, tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn nhằm phục vụ đắc lực sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của địa phương; Thường xuyên rà soát, kiểm tra các thủ tục hành chính trong lĩnh vực ANTT, đề xuất bãi bỏ các thủ tục rườm rà, chồng chéo; Đồng thời công khai các loại biểu mẫu và mức phí trong công tác tuyển sinh, tuyển dụng, trong cấp phát CMND, đăng ký quản lý nhân hộ khẩu, thủ tục xác nhận điều kiện về ANTT đối với các cơ sở có điều kiện, đăng ký quản lý phương tiện theo quy định hiện hành; Công khai thời gian và lịch tiếp dân của lãnh đạo đơn vị để công dân biết, thực hiện; Sắp xếp ổn định biên chế các Đội nghiệp vụ, Công an xã, thị trấn theo hướng tinh, gọn, đảm bảo tính thống nhất, phát huy hiệu quả trong chỉ đạo, điều hành thực hiện các mặt công tác của đơn vị./.

                                                                                 Anh Tú, Xuân Sơn (Công an huyện Kim Bôi)

Văn bản mới ban hành

THÔNG BÁO

thí sinh đủ điều kiện dự tuyển vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo năm 2021


THÔNG BÁO

Xét tuyển viên chức làm việc tại các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện thuộc tỉnh Hòa Bình năm 2021 (theo Nghị định số 140/2017/NĐ-CP ngày 05/12/2017 của Chính phủ)


THÔNG BÁO

Tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục năm 2021


KẾ HOẠCH

Phát triển doanh nghiệp công nghệ số trên địa bàn tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2021 - 2025 và định hướng đến năm 2030


KẾ HOẠCH

Tuyên truyền hướng dẫn về dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên địa bàn huyện


THÔNG BÁO

thí sinh đủ điều kiện dự tuyển vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo năm 2021


THÔNG BÁO

Xét tuyển viên chức làm việc tại các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện thuộc tỉnh Hòa Bình năm 2021 (theo Nghị định số 140/2017/NĐ-CP ngày 05/12/2017 của Chính phủ)


THÔNG BÁO

Tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục năm 2021


KẾ HOẠCH

Phát triển doanh nghiệp công nghệ số trên địa bàn tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2021 - 2025 và định hướng đến năm 2030


KẾ HOẠCH

Tuyên truyền hướng dẫn về dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên địa bàn huyện


THÔNG BÁO

thí sinh đủ điều kiện dự tuyển vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo năm 2021


THÔNG BÁO

Xét tuyển viên chức làm việc tại các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện thuộc tỉnh Hòa Bình năm 2021 (theo Nghị định số 140/2017/NĐ-CP ngày 05/12/2017 của Chính phủ)


THÔNG BÁO

Tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục năm 2021


KẾ HOẠCH

Phát triển doanh nghiệp công nghệ số trên địa bàn tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2021 - 2025 và định hướng đến năm 2030


KẾ HOẠCH

Tuyên truyền hướng dẫn về dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên địa bàn huyện


THÔNG BÁO

thí sinh đủ điều kiện dự tuyển vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo năm 2021


THÔNG BÁO

Xét tuyển viên chức làm việc tại các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện thuộc tỉnh Hòa Bình năm 2021 (theo Nghị định số 140/2017/NĐ-CP ngày 05/12/2017 của Chính phủ)


THÔNG BÁO

Tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục năm 2021


KẾ HOẠCH

Phát triển doanh nghiệp công nghệ số trên địa bàn tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2021 - 2025 và định hướng đến năm 2030


KẾ HOẠCH

Tuyên truyền hướng dẫn về dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên địa bàn huyện


THÔNG BÁO

thí sinh đủ điều kiện dự tuyển vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo năm 2021


THÔNG BÁO

Xét tuyển viên chức làm việc tại các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện thuộc tỉnh Hòa Bình năm 2021 (theo Nghị định số 140/2017/NĐ-CP ngày 05/12/2017 của Chính phủ)


THÔNG BÁO

Tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục năm 2021


KẾ HOẠCH

Phát triển doanh nghiệp công nghệ số trên địa bàn tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2021 - 2025 và định hướng đến năm 2030


KẾ HOẠCH

Tuyên truyền hướng dẫn về dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên địa bàn huyện


THÔNG BÁO

thí sinh đủ điều kiện dự tuyển vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo năm 2021


THÔNG BÁO

Xét tuyển viên chức làm việc tại các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện thuộc tỉnh Hòa Bình năm 2021 (theo Nghị định số 140/2017/NĐ-CP ngày 05/12/2017 của Chính phủ)


THÔNG BÁO

Tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục năm 2021


KẾ HOẠCH

Phát triển doanh nghiệp công nghệ số trên địa bàn tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2021 - 2025 và định hướng đến năm 2030


KẾ HOẠCH

Tuyên truyền hướng dẫn về dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên địa bàn huyện


THÔNG BÁO

thí sinh đủ điều kiện dự tuyển vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo năm 2021


THÔNG BÁO

Xét tuyển viên chức làm việc tại các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện thuộc tỉnh Hòa Bình năm 2021 (theo Nghị định số 140/2017/NĐ-CP ngày 05/12/2017 của Chính phủ)


THÔNG BÁO

Tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục năm 2021


KẾ HOẠCH

Phát triển doanh nghiệp công nghệ số trên địa bàn tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2021 - 2025 và định hướng đến năm 2030


KẾ HOẠCH

Tuyên truyền hướng dẫn về dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên địa bàn huyện


THÔNG BÁO

thí sinh đủ điều kiện dự tuyển vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo năm 2021


THÔNG BÁO

Xét tuyển viên chức làm việc tại các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện thuộc tỉnh Hòa Bình năm 2021 (theo Nghị định số 140/2017/NĐ-CP ngày 05/12/2017 của Chính phủ)


THÔNG BÁO

Tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục năm 2021


KẾ HOẠCH

Phát triển doanh nghiệp công nghệ số trên địa bàn tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2021 - 2025 và định hướng đến năm 2030


KẾ HOẠCH

Tuyên truyền hướng dẫn về dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên địa bàn huyệnThông tin cần biết

Giavang

CHung khoan

 Thoi tiet

 TY GIA

bau cu bac ho
rua tay sat khuan

phan anh kien nghi

Botuphap copy

PHONGCHONGBAOLUC

tủ sách PL