gioiitieuchung

lichsuvanhoa

dialyhanhchinh

dieukientunhien

TRUYENTHANH

TRUYENHINH

 cttdt

i 02

hoi dap

 timhieuphapluat

22222222222

33333
tranhcodong cpco
images

Du lịch Kim Bôi

img

100136
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả các ngày
645
1505
5034
90384
21708
57850
100136

Your IP: 3.238.90.95
2022-09-30 14:02

Ngày 22 tháng 11 năm 2021 UBND huyện Kim Bôi đã ban hành Công văn số 1464/UBND-VHTT về việc tuyên truyền và thống nhất triển khai các nền tảng công nghệ phòng, chống Covid-19 trên địa bàn huyện Kim Bôi.

Qua đó để đẩy mạnh ứng dụng các nền tảng công nghệ trong phòng, chống dịchCovid-19, tạo thuận lợi cho việc đi lại của người dân, hướng tới trở lại của các hoạt động dịch vụ, sản xuất, kinh doanh đảm bảo “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát có hiệu  quảvới  dịch  Covid-19” trên địa  bàn  Ủy ban nhân dân huyện đã hướng dẫn triển khai một số nội dung sau:

1. Thống nhất sử dụng một ứng dụng duy nhất trong phòng, chống dịch là PC-Covid, ứng dụng này do ba Bộ phối hợp triển khai; ứng dụng PC-Covid tích hợp các chức năng từ những ứng dụng trước đây ( Bluezone, NCOVI,...) thành một ứng dụng thống nhất; ứng dụng VNEID do Bộ Công an chủ trì, là ứng dụng phục vụ định danh người dân, xác thực người dân và các nghiệp vụ quản lý nhà nước khác theo chức năng, nhiệm  vụ của Bộ Công an; ứng  dụng  Sổ sức  khỏe điện tử do BộY tế chủ trì và thay thế cho sổ y bạ giấy,với ứng dụng này, mỗi người dân có một hồ sơ sức khỏe điện tử, người dân sẽ sử dụng ứng dụng để đi khám chữa bệnh và đi tiêm chủng không chỉ Covid-19 mà còn tiêm chủng nhiều bệnh khác.

2. Các cơ quan Đảng, đoàn thể, các tổ chức Hội, doanh nghiệp yêu cầu cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, người lao động gương mẫu cài đặt và sử dụng ứng dụng PC-Covid, Sổ sức khỏe điện tử để khai báo y tế, khai báo di chuyển nội địa, đăng ký tiêm chủngthông qua các ứng dụng này. Tạo và sử dụng mã QR Code cho cơ quan, đơn vị trên ứng dụng PC-Covid;  thực  hiện  kiểm soát vào/ra cơ quan, đơn vị hằng ngày đối với khách đến/đi thông qua quét mã QR trên ứng dụng PC-Covid. Tuyên truyền, vận động, hướng  dẫn gia đình, người thân và nhân dân cài đặt,  sử dụng ứng  dụng  PC-Covid.

3. Trung tâm Văn hóa, thể thao và Truyền thông: Thông tin tuyên truyền và định kỳ nhắc lại trên các phương tiện thông tin đại chúng để vận động, hướng dẫn người dân biết cài đặt, sử dụng PC-Covid và các nền tảng công nghệ phòng, chống Covid-19.

4. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn

- Chỉ đạo các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn triển khai kiểm dịch điện tử thông qua quét mã QR trên ứng dụng PC-Covid để kiểm soát người ra vào;

-Tuyên truyền,vận động, hướng dẫn người dân và khách khi đến địa bàn quản lý phải cài đặt ứng dụng PC-Covid, khai báo y tế điện tử, quét mã QR theo quy định;

- Đăng tải hướng dẫn cách sử dụng PC-Covid và quét mã QR trên trang thông tin điện tử; gửi đến người dân qua tài khoản Zalo chính thức của cơ quan, đơn vị, địa phương; group Zalo tổ Covid cộng đồng.

- Căn cứ tình hình thực tế của đơn vị, địa phương thực hiện in ấn bộ tài liệu giới thiệu về PC-Covid và quét mã QR nơi công cộng, treo/dán tại các trụ sở làm việc của các cơ quan trên địa bàn, trên các tuyến đường lớn, trong các thôn, xóm, tổ dân phố.

 - Đăng ký họ và tên, số điện  thoại, địa  chỉ email của công chức được  giao trách nhiệm quản lý ứng dụng các nền tảng công nghệ trong phòng, chống Covid-19  của địa phương để trao đổi, nhận thông tin, dữ liệu, hướng  dẫn và

Phụ lục kèm theo Công văn số 1464/UBND-VHTT ngày 22/11/2021:

Phụ lục I

Phụ lục II

Văn bản mới ban hành

THÔNG BÁO

thí sinh đủ điều kiện dự tuyển vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo năm 2021


THÔNG BÁO

Xét tuyển viên chức làm việc tại các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện thuộc tỉnh Hòa Bình năm 2021 (theo Nghị định số 140/2017/NĐ-CP ngày 05/12/2017 của Chính phủ)


THÔNG BÁO

Tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục năm 2021


KẾ HOẠCH

Phát triển doanh nghiệp công nghệ số trên địa bàn tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2021 - 2025 và định hướng đến năm 2030


KẾ HOẠCH

Tuyên truyền hướng dẫn về dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên địa bàn huyện


THÔNG BÁO

thí sinh đủ điều kiện dự tuyển vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo năm 2021


THÔNG BÁO

Xét tuyển viên chức làm việc tại các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện thuộc tỉnh Hòa Bình năm 2021 (theo Nghị định số 140/2017/NĐ-CP ngày 05/12/2017 của Chính phủ)


THÔNG BÁO

Tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục năm 2021


KẾ HOẠCH

Phát triển doanh nghiệp công nghệ số trên địa bàn tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2021 - 2025 và định hướng đến năm 2030


KẾ HOẠCH

Tuyên truyền hướng dẫn về dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên địa bàn huyện


THÔNG BÁO

thí sinh đủ điều kiện dự tuyển vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo năm 2021


THÔNG BÁO

Xét tuyển viên chức làm việc tại các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện thuộc tỉnh Hòa Bình năm 2021 (theo Nghị định số 140/2017/NĐ-CP ngày 05/12/2017 của Chính phủ)


THÔNG BÁO

Tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục năm 2021


KẾ HOẠCH

Phát triển doanh nghiệp công nghệ số trên địa bàn tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2021 - 2025 và định hướng đến năm 2030


KẾ HOẠCH

Tuyên truyền hướng dẫn về dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên địa bàn huyện


THÔNG BÁO

thí sinh đủ điều kiện dự tuyển vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo năm 2021


THÔNG BÁO

Xét tuyển viên chức làm việc tại các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện thuộc tỉnh Hòa Bình năm 2021 (theo Nghị định số 140/2017/NĐ-CP ngày 05/12/2017 của Chính phủ)


THÔNG BÁO

Tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục năm 2021


KẾ HOẠCH

Phát triển doanh nghiệp công nghệ số trên địa bàn tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2021 - 2025 và định hướng đến năm 2030


KẾ HOẠCH

Tuyên truyền hướng dẫn về dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên địa bàn huyện


THÔNG BÁO

thí sinh đủ điều kiện dự tuyển vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo năm 2021


THÔNG BÁO

Xét tuyển viên chức làm việc tại các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện thuộc tỉnh Hòa Bình năm 2021 (theo Nghị định số 140/2017/NĐ-CP ngày 05/12/2017 của Chính phủ)


THÔNG BÁO

Tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục năm 2021


KẾ HOẠCH

Phát triển doanh nghiệp công nghệ số trên địa bàn tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2021 - 2025 và định hướng đến năm 2030


KẾ HOẠCH

Tuyên truyền hướng dẫn về dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên địa bàn huyện


THÔNG BÁO

thí sinh đủ điều kiện dự tuyển vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo năm 2021


THÔNG BÁO

Xét tuyển viên chức làm việc tại các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện thuộc tỉnh Hòa Bình năm 2021 (theo Nghị định số 140/2017/NĐ-CP ngày 05/12/2017 của Chính phủ)


THÔNG BÁO

Tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục năm 2021


KẾ HOẠCH

Phát triển doanh nghiệp công nghệ số trên địa bàn tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2021 - 2025 và định hướng đến năm 2030


KẾ HOẠCH

Tuyên truyền hướng dẫn về dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên địa bàn huyện


THÔNG BÁO

thí sinh đủ điều kiện dự tuyển vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo năm 2021


THÔNG BÁO

Xét tuyển viên chức làm việc tại các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện thuộc tỉnh Hòa Bình năm 2021 (theo Nghị định số 140/2017/NĐ-CP ngày 05/12/2017 của Chính phủ)


THÔNG BÁO

Tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục năm 2021


KẾ HOẠCH

Phát triển doanh nghiệp công nghệ số trên địa bàn tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2021 - 2025 và định hướng đến năm 2030


KẾ HOẠCH

Tuyên truyền hướng dẫn về dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên địa bàn huyện


THÔNG BÁO

thí sinh đủ điều kiện dự tuyển vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo năm 2021


THÔNG BÁO

Xét tuyển viên chức làm việc tại các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện thuộc tỉnh Hòa Bình năm 2021 (theo Nghị định số 140/2017/NĐ-CP ngày 05/12/2017 của Chính phủ)


THÔNG BÁO

Tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục năm 2021


KẾ HOẠCH

Phát triển doanh nghiệp công nghệ số trên địa bàn tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2021 - 2025 và định hướng đến năm 2030


KẾ HOẠCH

Tuyên truyền hướng dẫn về dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên địa bàn huyệnThông tin cần biết

Giavang

CHung khoan

 Thoi tiet

 TY GIA

bau cu bac ho
rua tay sat khuan

phan anh kien nghi

Botuphap copy

PHONGCHONGBAOLUC

tủ sách PL