gioiitieuchung

lichsuvanhoa

dialyhanhchinh

dieukientunhien

TRUYENTHANH

TRUYENHINH

 cttdt

i 02

hoi dap

 timhieuphapluat

22222222222

33333
tranhcodong cpco
images

Du lịch Kim Bôi

img

100078
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả các ngày
587
1505
4976
90384
21650
57850
100078

Your IP: 3.238.90.95
2022-09-30 13:13

Ngày 19/5/2022, tại Hội trường Ủy ban nhân dân huyện, Phòng Tư pháp huyện Kim Bôi đã phối hợp với Sở Tư pháp tổ chức Hội nghị tập huấn kỹ năng hòa giải ở cơ sở; Tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống.

a hn hoa giai co so

Tham dự Hội nghị có các đồng chí: ĐC Bùi Thị Minh Phượng, Trưởng phòng phổ biến giáo dục pháp luật - Trực thuộc Sở Tư pháp; ĐC Lê Thị Thanh Hà, Phó Trưởng phòng phổ biến giáo dục pháp luật - Trực thuộc Sở Tư pháp; ĐC Phạm Văn Kha - Trưởng phòng Tư pháp huyện Kim Bôi; ĐC Quách Thị Vân, Phó Trưởng phòng Tư pháp huyện cùng các chuyên viên Phòng Tư pháp và 159ĐC Tổ trưởng tổ hòa giải của 17 xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Tại hội nghị các đại biểu đã được nghe ĐC Bùi Thị Minh Phượng, Trưởng phòng phổ biến giáo dục pháp luật - Trực thuộc Sở Tư pháp, trao đổi 2 vấn đề chính:

Vấn đề thứ nhất: Về công tác hòa giải ở cơ sở;

Vấn đề thứ hai: Tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống;

ĐC Bùi Thị Minh Phượng đã trao đổi những nội dung cơ bản của pháp luật và thực tiễn công tác hòa giải ở sở sở, chỉ ra một số hạn chế, bất cập; các bước tiến hành hòa giải; quy trình hòa giải;. Đồng thời đồng chí đã đưa ra các tình huống thực tế trong đời sống xã hội để các đại biểu được thảo luận, trao đổi, nhằm nâng cao kinh nghiệm và hiệu quả của công tác hòa giải ở cơ sở góp phần bảo đảm ANTT.

Trong hội nghị đồng chí đã nhấn mạnh  hệ lụy của tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống là nguyên nhân, là hậu quả của sự đói nghèo, thất học, suy giảm chất lượng dân số, gây hậu quả nghiêm trọng cho sự phát triển của xã hội. Chính vì vậy nhà nước có quy định của pháp luật liên quan đến tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống là Luật Hôn nhân gia và đình năm 2014.

Hy vọng rằng, cùng với sự quan tâm chỉ đạo của các cấp, các ngành và sự phối hợp chặt chẽ của các tổ chức chính trị - xã hội, sự nhiệt tình, sáng tạo của các hòa giải viên trên địa bàn huyện Kim Bôi, trong thời gian tới công tác hòa giải ở cơ sở góp phần đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn; Tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống sẽ không còn tồn tại trong xã hội, góp phần xây dựng đời sống văn hóa trên địa bàn huyện Kim Bôi giàu đẹp - văn minh./.

Thực hiện: Bùi Quản - CV phòng Tư pháp Kim Bôi

Văn bản mới ban hành

THÔNG BÁO

thí sinh đủ điều kiện dự tuyển vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo năm 2021


THÔNG BÁO

Xét tuyển viên chức làm việc tại các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện thuộc tỉnh Hòa Bình năm 2021 (theo Nghị định số 140/2017/NĐ-CP ngày 05/12/2017 của Chính phủ)


THÔNG BÁO

Tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục năm 2021


KẾ HOẠCH

Phát triển doanh nghiệp công nghệ số trên địa bàn tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2021 - 2025 và định hướng đến năm 2030


KẾ HOẠCH

Tuyên truyền hướng dẫn về dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên địa bàn huyện


THÔNG BÁO

thí sinh đủ điều kiện dự tuyển vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo năm 2021


THÔNG BÁO

Xét tuyển viên chức làm việc tại các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện thuộc tỉnh Hòa Bình năm 2021 (theo Nghị định số 140/2017/NĐ-CP ngày 05/12/2017 của Chính phủ)


THÔNG BÁO

Tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục năm 2021


KẾ HOẠCH

Phát triển doanh nghiệp công nghệ số trên địa bàn tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2021 - 2025 và định hướng đến năm 2030


KẾ HOẠCH

Tuyên truyền hướng dẫn về dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên địa bàn huyện


THÔNG BÁO

thí sinh đủ điều kiện dự tuyển vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo năm 2021


THÔNG BÁO

Xét tuyển viên chức làm việc tại các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện thuộc tỉnh Hòa Bình năm 2021 (theo Nghị định số 140/2017/NĐ-CP ngày 05/12/2017 của Chính phủ)


THÔNG BÁO

Tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục năm 2021


KẾ HOẠCH

Phát triển doanh nghiệp công nghệ số trên địa bàn tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2021 - 2025 và định hướng đến năm 2030


KẾ HOẠCH

Tuyên truyền hướng dẫn về dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên địa bàn huyện


THÔNG BÁO

thí sinh đủ điều kiện dự tuyển vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo năm 2021


THÔNG BÁO

Xét tuyển viên chức làm việc tại các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện thuộc tỉnh Hòa Bình năm 2021 (theo Nghị định số 140/2017/NĐ-CP ngày 05/12/2017 của Chính phủ)


THÔNG BÁO

Tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục năm 2021


KẾ HOẠCH

Phát triển doanh nghiệp công nghệ số trên địa bàn tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2021 - 2025 và định hướng đến năm 2030


KẾ HOẠCH

Tuyên truyền hướng dẫn về dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên địa bàn huyện


THÔNG BÁO

thí sinh đủ điều kiện dự tuyển vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo năm 2021


THÔNG BÁO

Xét tuyển viên chức làm việc tại các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện thuộc tỉnh Hòa Bình năm 2021 (theo Nghị định số 140/2017/NĐ-CP ngày 05/12/2017 của Chính phủ)


THÔNG BÁO

Tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục năm 2021


KẾ HOẠCH

Phát triển doanh nghiệp công nghệ số trên địa bàn tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2021 - 2025 và định hướng đến năm 2030


KẾ HOẠCH

Tuyên truyền hướng dẫn về dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên địa bàn huyện


THÔNG BÁO

thí sinh đủ điều kiện dự tuyển vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo năm 2021


THÔNG BÁO

Xét tuyển viên chức làm việc tại các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện thuộc tỉnh Hòa Bình năm 2021 (theo Nghị định số 140/2017/NĐ-CP ngày 05/12/2017 của Chính phủ)


THÔNG BÁO

Tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục năm 2021


KẾ HOẠCH

Phát triển doanh nghiệp công nghệ số trên địa bàn tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2021 - 2025 và định hướng đến năm 2030


KẾ HOẠCH

Tuyên truyền hướng dẫn về dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên địa bàn huyện


THÔNG BÁO

thí sinh đủ điều kiện dự tuyển vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo năm 2021


THÔNG BÁO

Xét tuyển viên chức làm việc tại các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện thuộc tỉnh Hòa Bình năm 2021 (theo Nghị định số 140/2017/NĐ-CP ngày 05/12/2017 của Chính phủ)


THÔNG BÁO

Tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục năm 2021


KẾ HOẠCH

Phát triển doanh nghiệp công nghệ số trên địa bàn tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2021 - 2025 và định hướng đến năm 2030


KẾ HOẠCH

Tuyên truyền hướng dẫn về dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên địa bàn huyện


THÔNG BÁO

thí sinh đủ điều kiện dự tuyển vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo năm 2021


THÔNG BÁO

Xét tuyển viên chức làm việc tại các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện thuộc tỉnh Hòa Bình năm 2021 (theo Nghị định số 140/2017/NĐ-CP ngày 05/12/2017 của Chính phủ)


THÔNG BÁO

Tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục năm 2021


KẾ HOẠCH

Phát triển doanh nghiệp công nghệ số trên địa bàn tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2021 - 2025 và định hướng đến năm 2030


KẾ HOẠCH

Tuyên truyền hướng dẫn về dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên địa bàn huyệnThông tin cần biết

Giavang

CHung khoan

 Thoi tiet

 TY GIA