gioiitieuchung

lichsuvanhoa

dialyhanhchinh

dieukientunhien

TRUYENTHANH

TRUYENHINH

 cttdt

i 02

hoi dap

 timhieuphapluat

22222222222

33333
tranhcodong cpco
images

Du lịch Kim Bôi

img

100065
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả các ngày
574
1505
4963
90384
21637
57850
100065

Your IP: 3.238.90.95
2022-09-30 13:01

     

KẾ HOẠCH

Chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội

và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2021


Thực hiện Nghị quyết số 21/NQ-HĐND ngày 22/12/2020 của Hội đồng nhân dân huyện Kim Bôi về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021. Ủy ban nhân dân huyện Kim Bôi xây dựng kế hoạch chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2021 như sau:

 1. CÁC CHỈ TIÊU KINH TẾ XÃ HỘI NĂM 2021
 2. Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất: 13,7%.

Trong đó:

- Nông lâm nghiệp: Tăng 6,8%.

- Công nghiệp xây dựng: Tăng 15,4%.

- Dịch vụ: Tăng 16,3%.

 1. Cơ cấu giá trị sản xuất:

- Nông lâm nghiệp: 27,6%.

- Công nghiệp xây dựng: 21,4%.

- Dịch vụ: 51%.

        3.Thu nhập bình quân đầu người: 37,2 triệu đồng.

        4.Tổng thu ngân sách nhà nước: 152.325 triệu đồng.

 1. Tỷ lệ đô thị hóa: 18%.
 2. Giảm tỷ lệ hộ nghèo: 3%.
 3. Tỷ lệ lao động nông nghiệp trên tổng số lao động: 68%.
 4. Tỷ lệ lao động qua đào tạo: 61,0%. Trong đó: có bằng cấp chứng chỉ: 24%.
 5. Số bác sỹ/vạn dân: 5,86 bác sỹ.
 6. Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế: 98,1%.
 7. Xây dựng nông thôn mới: Giữ vững 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 01 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, xây dựng 03 khu dân cư kiểu mẫu.
 8. Tỷ lệ hộ dân nông thôn được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh: 96%; tỷ lệ hộ dân thị trấn được sử dụng nước sạch, hợp vệ sinh: 82%.
 9. Tỷ lệ thu gom chất thải rắn: 35%.
 10. Tỷ lệ che phủ rừng: 50%.
 11. Trường đạt chuẩn quốc gia: Công nhận mới: 02 trường, công nhận lại 02 trường.
 12. Xã đạt bộ tiêu chí quốc gia về y tế: Công nhận mới: 2 xã.
 13. Số chính quyền cơ sở hoàn thành tốt nhiệm vụ: 85%.
 1. NHỮNG GIẢI PHÁP CHỦ YẾU CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI  NĂM 2021.

 1. NHÓM CÁC GIẢI PHÁP VỀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ
 2. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
 3. Ngành trồng trọt: Tập trung chuyển đổi mạnh cơ cấu cây trồng, tăng quy mô về diện tích các loại cây trồng có giá trị kinh tế cao như gạo chất lượng cao, cây ăn quả có múi, nhãn và rau các loại. Duy trì hợp lý diện tích đất trồng lúa, ngô và các cây trồng phù hợp khác, phát huy điều kiện sinh thái của từng vùng, từng địa phương. Chỉ đạo sử dụng tối đa diện tích đất nhằm tăng diện tích gieo trồng bằng các biện pháp luân canh cây trồng, tăng vụ. Phối hợp với các cơ quan chuyên môn nắm chắc cơ cấu giống, thời vụ gieo trồng, chủ động dự báo tình hình sâu bệnh dịch hại để có biện pháp quản lý dập dịch đảm bảo năng xuất, sản lượng cây trồng.

Ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật và công nghệ vào sản xuất nhằm nâng cao năng xuất chất lượng sản phẩm, nâng cao hiệu quả kinh tế trong sản xuất, thường xuyên thay đổi cơ cấu giống cây trồng có năng xuất cao, chất lượng tốt, điều chỉnh thời vụ gieo trồng. Ưu tiên phát triển công nghệ bảo quản sau thu hoạch, chế biến tiêu thụ sản phẩm cho các doanh nghiệp liên kết phát triển  sản xuất với người dân theo chuỗi sản phẩm. Thu hút các doanh nghiệp, tổ chức cá nhân đầu tư xây dựng các mô hình theo chuỗi bao tiêu sản phẩm trồng trọt. Thực hiện tốt quy hoạch để phát triển cây ăn quả theo quy hoạch của tỉnh đã phê duyệt.

Đầu tư sản xuất các loại cây trồng vụ đông như: Khoai tây, dưa chuột, rau đậu, các loại cây trồng có giá trị kinh tế cao nhằm tăng hiệu quả sản xuất của người dân. Thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ cho nông dân như hỗ trợ ổn định diện tích đất trồng lúa, hỗ trợ chuyển giao khoa học kỹ thuật, khuyến nông hỗ trợ giống mới.

Chăn nuôi:            Khuyến khích người dân chuyển đổi từ chăn nuôi phân tán sang chăn nuôi trang trại, gia trại. Ứng dụng các qui trình công nghệ tiên tiến, sử dụng bể biôga để xử lý chất thải đảm bảo môi trường. Tập trung ưu tiên khuyến khích phát triển các sản phẩm hàng hóa chủ lực: Trâu, bò, dê và gia cầm. Thực hiện tốt công tác phòng chống bệnh thường gặp trong chăn nuôi, tăng cường lực lượng thú y cơ sở, bố trí tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm bằng các loại vắc xin chủ yếu. Thực hiện tốt công tác kiểm soát giết mổ gia súc gia cầm, quản lý chặt chẽ vệ sinh thú y nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trường.

Lâm nghiệp: Quản lý tốt diện tích rừng hiện có, chăm sóc rừng trồng, khai thác diện tích rừng đến chu kỳ thu hoạch, rà soát diện tích đất trống, đất rừng sau khai thác để trồng rừng mới. Thực hiện tốt công tác quản lý bảo vệ rừng, trang bị đủ dụng cụ thiết bị cho công tác phòng cháy, chữa cháy rừng.

Công tác xây dựng nông thôn mới: Tập trung đầu tư xây dựng các xã  nông thôn mới kiểu mẫu theo kế hoạch. Đối với các xã có các tiêu chí đạt dưới mức bình quân chung của huyện, cần có kế hoạch dài hạn để phấn đấu. Xây dựng mô hình điểm khu dân cư nông thôn kiểu mẫu, vườn mẫu, đẩy mạnh chương trình OCOP tại địa phương. Quản lý thực hiện tốt, hiệu quả các nguồn vốn cho chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Thực hiện lồng ghép các chương trình dự án đã được phân bổ nguồn vốn trong năm 2021.

 1. Phòng Kinh tế - Hạ tầng
 2. Khoa học công nghệ: Triển khai thực hiện các ứng dụng tiến bộ khoa học - công nghệ vào sản xuất, lựa chọn, phổ biến các kết quả của sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa để áp dụng tại địa phương, tổ chức thực hiện các dịch vụ khoa học và công nghệ trên địa bàn. Thực hiện các quy định của pháp luật về tiêu chuẩn đo lường chất lượng sản phẩm, kiểm tra đo lường chất lượng sản phẩm hàng hóa trên địa bàn. Tiếp tục làm các thủ tục đăng ký chỉ dẫn địa lý cho các sản phẩm sản xuất ổn định trên địa bàn huyện.
 3. Lĩnh vực công thương: Tham mưu cho UBND huyện trong việc xây dựng mới chợ Bo, hướng dẫn các hợp tác xã dịch vụ quản lý chợ thực hiện đúng các qui định của nhà nước về quản lý chợ trên địa bàn. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng như Quản lý thị trường, cơ quan Thuế và các phòng chuyên môn để kiểm tra, đôn đốc các doanh nghiệp, các hộ cá thể sản xuất, kinh doanh, dịch vụ kê khai đúng doanh thu, đóng góp đầy đủ nghĩa vụ với nhà nước, đảm bảo sự công bằng, minh bạch giữa các cơ sở sản xuất kinh doanh. Phát hiện, ngăn chặn, xử lý kịp thời các doanh nghiệp, các hộ cá thể sản xuất kinh doanh các mặt hàng kém chất lượng. Phối hợp với Chi cục đo lường chất lượng của Sở Khoa học và Công nghệ kiểm tra chất lượng điện trên địa bàn.
 4. Lĩnh vực giao thông vận tải: Làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện chính sách pháp luật của Nhà nước về trật tự an toàn giao thông, quản lý kết cấu hạ tầng giao thông, quản lý phương tiện cũng như hoạt động kinh doanh vận tải. Tổ chức thực hiện chiến dịch toàn dân tham gia giao thông nông thôn năm 2021. Thực hiện tốt Đề án cứng hóa đường giao thông nông thôn giai đoạn 2021-2025. Thực hiện tốt công tác giải tỏa hành lang an toàn giao thông, duy tu bảo dưỡng công trình giao thông theo quy định.
 5. Lĩnh vực xây dựng cơ bản: Thực hiện tốt công tác cấp giấy phép xây dựng cho các công trình. Tổ chức kiểm tra các công trình xây dựng trên địa bàn huyện theo kế hoạch, thẩm định dự án đầu tư theo phân cấp đảm bảo chất lượng, đúng thời gian quy định. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về quy hoạch, xử lý kịp thời các trường hợp xây dựng không đúng quy hoạch được duyệt. Thực hiện tốt công tác điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thị trấn Bo.
 6. Phòng Tài chính- Kế hoạch

Hướng dẫn các doanh nghiệp thực hiện công tác đầu tư theo đúng các qui định hiện hành của nhà nước. Đề xuất các giải pháp tổng hợp huy động tối đa các nguồn lực (vốn ngân sách Nhà nước,  nguồn vốn ODA, vốn đầu tư theo hình thức BOT, nguồn vốn các doanh nghiệp…) để đầu tư, phát triển kết cấu hạ tầng. Ưu tiên đầu tư có trọng tâm, trọng điểm các dự án đầu tư theo đúng quy hoạch và lĩnh vực cần khuyến khích đầu tư. Tạo các điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh cá thể phát triển sản xuất kinh doanh.

Theo dõi nắm bắt kịp thời tình hình phát triển kinh tế - xã hội hàng quí, đề xuất các giải pháp tổ chức chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ kinh tế - xã hội quí tiếp theo. Tham mưu cho Ủy ban nhân dân huyện trong công tác điều hành thực hiện kế hoạch thu chi ngân sách nhà nước, thu chi ngân sách huyện, đảm bảo cho các nhiệm vụ phát triển kinh tế văn hóa xã hội của huyện. Thực hiện các giải pháp nâng cao hiệu quả thu ngân sách Nhà nước từ các nguồn thuế, phí, các nguồn thu từ đất, nguồn thu từ tài nguyên khoáng sản.

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, ban, ngành, đội quản lý thị trường trong công tác kiểm soát giá, niêm yết giá để các mặt hàng được bán theo giá niêm yết nhất là các mặt hàng thuộc diện bình ổn giá, các mặt hàng thiết yếu cho sản xuất và đời sống nhân dân. Tăng cường công tác kiểm tra quản lý, điều hành và sử dụng ngân sách, quyết toán vốn đầu tư nhà nước tại các đơn vị dự toán ngân sách. Phối hợp với các phòng, ban tăng cường kiểm tra, giám sát các công trình, dự án đầu tư sử dụng vốn ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật, đầu tư kém hiệu quả, lãng phí trong sử dụng vốn đầu tư. 

 1. Phòng Tài nguyên và Môi trường

                Đẩy nhanh tiến độ kê khai đăng ký xét duyệt hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất, xây dựng vị trí khu  vực để xây dựng bảng giá đất giai đoạn 2021-2024. Lập hồ sơ giao đất, cho thuê đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do các nông lâm trường, đất đoạn bảo dưỡng đường bộ II trả lại cho địa phương quản lý sử dụng. Thực hiện giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, công nhận quyền sử dụng đất cho các hộ gia đình cá nhân. Thẩm đình hồ sơ cho thuê đất khi nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư.

Triển khai dự án lắp đặt thêm một lò đốt rác trên địa bàn huyện. Phối hợp với các cơ quan mở các lớp tập huấn về công tác bảo vệ môi trường. Thẩm định các đề án, kế hoạch bảo vệ môi trường cho các cơ sở, dự án sản xuất kinh doanh.Thường xuyên phối hợp với các cơ quan chức năng và UBND các xã, thị trấn tổ chức kiểm tra các cơ sở khai thác khoáng sản trên địa bàn, xử lý dứt điểm các hoạt động khai thác khoáng sản trái phép.

Kiểm tra, giám sát tình hình sử dụng đất của các dự án đầu tư, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, kiên quyết thu hồi đất sử dụng không đúng mục đích, sử dụng lãng phí, kém hiệu quả. Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định pháp luật về quản lý và sử dụng đất.

 1. Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT, Ngân hàng chính sách- xã hội

Đẩy mạnh công tác huy động vốn, đa dạng các hình thức huy động vốn tại địa phương để đáp ứng nhu cầu vốn vay của các thành phần kinh tế, ưu tiên và tập trung vốn cho nông nghiệp, các doanh nghiệp, các đối tượng chính sách xã hội, nhằm thúc đẩy sản xuất kinh doanh, tạo việc làm cho người lao động, góp phần đảm bảo an sinh xã hội. Nâng cao chất lượng tín dụng, chấp hành đúng qui trình nghiệp vụ cho vay. Tích cực thu hồi nợ đến hạn để tái đầu tư tín dụng. Làm tốt công tác thông tin tuyên truyền đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước về việc cho vay ưu đãi đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách. Triển khai các giải pháp kiểm soát nợ xấu, nâng cao công tác thẩm định đối với cán bộ làm công tác tín dụng doanh nghiệp, làm tốt công tác tiếp thị, chủ động tìm kiếm khách hàng, đảm bảo máy ATM hoạt động tốt để phục vụ việc rút tiền và chuyển tiền qua thẻ.

 1. Kho bạc nhà nước

           Đảm bảo đủ nguồn, tiền mặt để đáp ứng mọi nhu cầu chi của các cấp ngân sách. Kiểm soát chứng từ chi trong nhiệm vụ chi của các cơ quan đơn vị theo đúng qui định hiện hành theo chức năng nhiệm vụ được giao. Đảm bảo an ninh, an toàn trong công tác thanh toán, an toàn tuyệt đối về tiền và tài sản của Nhà nước. Quản lý chặt chẽ các nguồn kinh phí: tiền lương, nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản, vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư, nguồn dự phòng ngân sách. Kết hợp với các Ban quản lý dự án, các chủ đầu tư thực hiện đẩy nhanh tiến độ giải ngân các công trình dự án hoàn thành.

 1. NHÓM CÁC GIẢI PHÁP VỀ AN SINH XÃ HỘI CẢI THIỆN ĐỜI SỐNG NHÂN DÂN
 2. Phòng Lao động Thương binh và Xã hội

Thực hiện đồng bộ các chương trình, dự án nhằm tạo việc làm mới và giải quyết việc làm cho người lao động. Tập trung vào thị trường lao động trong nước, đặc biệt là các công ty có uy tín trong công tác tuyển dụng như Samsung và một số công ty trên địa bàn tỉnh, lựa chọn thị trường xuất khẩu lao động phù hợp với trình độ, kỹ năng của người lao động, thu nhập cao như A rập, Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan. Phát huy hiệu quả nguồn vốn vay ưu đãi để phát triển các dự án sản xuất kinh doanh, tạo việc làm cho lao động địa phương.

Tăng cường tuyên truyền, giáo dục pháp luật lao động cho người lao động và người sử dụng lao động, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về tiền lương, BHXH, BHTN, an toàn VSLĐ, phòng chống cháy nổ. Thực hiện đồng bộ các giải pháp để xây dựng quan hệ lao động hài hòa, lành mạnh, giảm tranh chấp lao động, theo dõi nắm bắt và giải quyết kịp thời các tranh chấp lao động.

Phối hợp với các cơ quan, đơn vị, các cơ sở dạy nghề tổ chức tốt việc dạy nghề thường xuyên cho lao động trên địa bàn huyện. Tập trung vào những nhóm nghề phù hợp đặc điểm, tình hình địa phương, có khả năng tạo việc làm, tăng thu nhập cho người lao động.

Thực hiện tốt chương trình chăm sóc, giúp đỡ các gia đình chính sách, bằng việc phối hợp với UBMTTQ, các ngành, đoàn thể từ huyện đến cơ sở, tích cực hưởng ứng phong trào xây dựng quỹ đền ơn đáp nghĩa, tặng nhà tình nghĩa, tặng sổ tiết kiệm tình nghĩa, kịp thời giúp đỡ động viên thăm hỏi các gia đình chính sách. Giải quyết chế độ trợ cấp kịp thời cho các đối tượng người có công theo quy định.    

                 Tổ chức thực hiện tốt các chương trình về chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em. Xây dựng môi trường sống an toàn, thân thiện với trẻ em; bảo đảm thực hiện quyền trẻ em, ngăn chặn và đẩy lùi các nguy cơ xâm hại trẻ em, phát hiện xử lý nghiêm minh các hành động bạo lực, xâm hại trẻ em, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt được trợ giúp, chăm sóc thường xuyên, giảm tỷ lệ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt.

Tăng cường quản lý, tư vấn, trợ giúp người sau cai nghiện ma túy hòa nhập cộng đồng, ổn định cuộc sống, phòng chống tái nghiện. Thực hiện các giải pháp về tuyên truyền, giáo dục, vận động thanh niên tránh xa ma túy, mại dâm; phát huy vai trò của đội hoạt động xã hội tình nguyện ở các xã, thị trấn.

 1. Phòng Dân tộc

          Tăng cường công tác tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến đồng bào các dân tộc trong huyện. Tiếp tục thực hiện các Chương trình hành động về thực hiện Nghị quyết Trung ương khóa XII về công tác dân tộc. Tổ chức tốt công tác thăm hỏi tặng quà tết cho các đối tượng chính sách và người có uy tín trong đồng bào các dân tộc thiểu số nhân dịp tết cổ truyền của dân tộc năm 2021. Hướng dẫn UBND các xã xây dựng kế hoạch, hồ sơ thủ tục các công trình xây dựng cơ sở hạ tầng đối với các dự án kế hoạch năm 2021.

                 Triển khai kế hoạch hỗ trợ phát triển sản xuất cho các xã kế hoạch năm 2021. Kiểm tra, đôn đốc, nghiệm thu, hướng dẫn thanh quyết toán các công trình xây dựng cơ sở hạ tầng do xã làm chủ đầu tư. Phối hợp với Bưu điện huyện tổ chức cấp báo, tạp chí ấn phẩm không thu tiền cho các đối tượng trên địa bàn.

III. NHÓM CÁC GIẢI PHÁP VỀ GIÁO DỤC CHĂM SÓC SỨC KHỎE XÂY DỰNG ĐỜI SỐNG VĂN HÓA TINH THẦN CỦA NHÂN DÂN

 1. Phòng Giáo dục và Đào tạo

                Thực hiện tốt các nhiệm vụ học kỳ II năm học 2020-2021, học kỳ I năm học 2021-2022. Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý công tác xã hội hóa trong các nhà trường. Tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc thực hiện tốt qui chế kiểm tra nội bộ, kiểm tra chuyên ngành đối với các nhà trường. Tổ chức các hội thi, cuộc thi, kỳ thi nghiêm túc, đúng qui chế, nâng cao chất lượng các chương trình tập huấn chuyên môn của ngành. Tăng cường tổ chức các hoạt động ngoài giờ lên lớp, văn hóa văn nghệ thể dục thể thao, thực hiện tốt các cuộc vận động và phong trào thi đua của ngành. Triển khai thực hiện tốt kế hoạch xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia, công tác phổ cập giáo dục năm 2021.

 1. Phòng Y tế

Thực hiện tốt công tác truyền thông - giáo dục sức khỏe, đẩy mạnh tuyên truyền bằng mọi phương tiện thông tin đại chúng sẵn có tại địa phương như: Băng zôn, khẩu hiệu, loa truyền thanh ở các xóm .... phổ biến đường lối, chủ trương của Đảng và Pháp luật của Nhà nước để trang thiết bị kiến thức, kỹ năng để mỗi người dân, mỗi gia đình có thể chủ động phòng bệnh, xây dựng nếp sống vệ sinh, rèn luyện thân thể, hạn chế những lối sống và thói quen có hại đối với sức khỏe. Điều động, luân chuyển nhân lực, bổ sung nhân lực phù hợp với chuyên môn của các cán bộ y tế cơ sở.

           Thực hiện tốt Luật Khám bệnh, chữa bệnh; đảm bảo công bằng, hiệu quả trong việc tiếp cận sử dụng các dịch vụ chăm sóc sức khỏe đặc biệt dịch vụ khám chữa bệnh. Tăng cường hiệu quả các hoạt động của ngành để nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe từ tuyến xã đến tuyến huyện. Ứng dụng các thành tựu khoa học kỹ thuật tiên tiến phục vụ công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân. Quản lý sử dụng chất thải rắn, chất thải lỏng Y tế đúng quy định. Tăng cường về tài chính, cấp trang thiết bị cho trạm Y tế xã: Quan tâm đầu tư trang thiết cho Trung tâm Y tế và Trạm Y tế các xã, thị trấn.

 1. Phòng Văn hoá Thông tin

Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, sự phối hợp vào cuộc mạnh mẽ của các ngành, đoàn thể, các tổ chức chính trị xã hội trên địa bàn trong việc đẩy mạnh phát triển văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, thông tin truyền thông, du lịch và gia đình. Thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ cải cách hành chính của ngành, công tác phòng chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong cơ quan, đơn vị. Tăng cường tuyên truyền các hoạt động về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc; phòng chống ma túy, các tai tệ nạn xã hội.

Tăng cường quản lý Nhà nước về du lịch, quan tâm bồi dưỡng nguồn nhân lực, đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền quảng bá du lịch địa phương, thu hút đầu tư vào lĩnh vực du lịch trên địa bàn, xây dựng các điểm du lịch cộng đồng trên địa bàn gắn với đề án xây dựng mỗi xã một sản phẩm, phong trào xây dựng Nông thôn mới.

 Đẩy mạnh phong trào xây dựng gia đình văn hóa gắn với việc tuyên truyền đạo đức, lối sống, cách ứng xử trong gia đình và xã hội. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào các hoạt động của ngành; phát huy hiệu quả trang thông tin điện tử của huyện, trang thông tin điện tử thành phần cho các xã, thị trấn, hướng dẫn nhân dân tiếp cận thông tin được nhanh chóng, giảm thiểu các thủ tục hành chính trong quản lý.

Chú trọng công tác thông tin, tuyên truyền trên hệ thống phát thanh, truyền hình của địa phương. Nâng cao chất lượng các tin, bài, phóng sự tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

 1. Nhãm c¸c gi¶i ph¸p vÒ c¶i c¸ch hµnh chÝnh, phßng chèng tham nhòng
 2.        Phòng Nội vụ

Tham mưu cho huyện phân bổ chỉ tiêu biên chế hành chính, sự nghiệp cơ cấu biên chế hành chính năm 2021. Hướng dẫn kiểm tra việc quản lý, sử dụng biên chế hành chính, sự nghiệp. Tổng hợp việc thực hiện các quy định về chế độ, chính sách đối với các cơ quan chuyên môn, tổ chức sự nghiệp thuộc huyện và UBND cấp xã, thống nhất quản lý cán bộ, công chức, viên chức thuộc cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp nhà nước. Theo dõi và quản lý cơ cấu, vị trí việc làm đối với cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp.

                Hoàn thiện các thủ tục phê chuẩn các chức danh cán bộ thuộc UBND cấp xã, các tổ chức các xã sau sáp nhập các đơn vị hành chính. Kiểm tra việc lưu trữ tài liệu liên quan đến địa giới hành chính, quản lý mốc giới, bản đồ, hồ sơ địa giới hành chính huyện và xã, thị trấn. Kiểm tra việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của UBND các xã, thị trấn về công tác nội vụ bố trí sắp xếp cán bộ, công chức cấp xã .

                Tham mưu giúp UBND huyện trong việc tuyển dụng, sử dụng, điều động, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, đánh giá, kỷ luật, nâng lương, chuyển ngạch, chuyển loại và các chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức của huyện theo đúng chế độ, quy trình và phân cấp quản lý cán bộ, công chức, viên chức. Xây dựng quy hoạch, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức và thực hiện chính sách đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ và kiến thức quản lý đối với cán bộ, công chức, viên chức cả cấp huyện và cấp xã.

                Triển khai, đôn đốc, kiểm tra các cơ quan, đơn vị và UBND các xã, thị trấn thực hiện công tác cải cách hành chính theo chương trình kế hoạch đã được phê duyệt; việc thực hiện cơ chế 01 cửa, 01 cửa liên thông tại các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn.

                Thực hiện kế hoạch kiểm tra các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện chấp hành chế độ, quy định của pháp luật về công tác văn thư, lưu trữ (thực hiện tốt việc kiểm tra công tác văn thư lưu trữ của cấp trên). Hướng dẫn kiểm tra chuyên môn, nghiệp vụ về thu thập bảo vệ, bảo quản và tổ chức sử dụng tài liệu lưu trữ đối với các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện và lưu trữ huyện.

 1. Phòng Tư pháp

Thực hiện và chỉ đạo làm tốt công tác thẩm định, soạn thảo, tham gia soạn thảo và đóng góp ý kiến về các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng nhằm góp phần hoàn thiện thể chế, chính sách luật gắn với cải cách hành chính và cải cách tư pháp. Tổ chức kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp dưới, định kỳ thông báo bằng văn bản cho các đơn vị được kiểm tra, kịp thời kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền xử lý những văn bản quy phạm pháp luật ban hành không phù hợp với tình hình thực tế. Hướng dẫn Ủy ban nhân dân cấp xã tự kiểm tra văn bản qui phạm pháp luật trước khi ban hành.

Khai th¸c qu¶n lý, sö dông tñ s¸ch ph¸p luËt tõ huyÖn ®Õn x· ®¹t hiÖu qu¶ cao. Phối hợp với các cơ quan, ban ngành tổ chức các hội nghị phổ biến giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý trên địa bàn huyện, triển khai thực hiện tốt công tác hòa giải, trợ giúp pháp lý, tư vấn pháp luật trên địa bàn huyện theo qui định của pháp luật. Tổ chức thực hiện tốt công tác quản lý Nhà nước về hộ tịch, công tác chứng thực, giải quyết kịp thời, đúng qui định của pháp luật về hộ tịch, chứng thực đáp ứng yêu cầu của nhân dân. Hướng dẫn các cơ quan đơn vị, cá nhân thực hiện trách nhiệm bồi thường nhà nước trong hoạt động quản lý hành chính.

 1.       Thanh tra huyện

                Thực hiện tốt công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại tố cáo: Phối hợp với Ban tiếp công dân theo dõi tổng hợp tình hình tiếp công dân, tiếp nhận, phân loại, xử lý đơn thư của công dân theo, đúng qui định của Pháp Luật. Đôn đốc kiểm tra hướng dẫn việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân, khiếu nại tố cáo đối với các cơ quan thuộc UBND huyện và các xã thị trấn. Tổ chức thanh tra trách nhiệm đối với thủ trưởng các phòng ban chuyên môn thuộc UBND huyện và các xã thị trấn trong việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại tố cáo.

                Triển khai đồng bộ các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước về phòng chống tham nhũng. Thường xuyên phối hợp với các cơ quan chức năng trong việc cung cấp thông tin cho các cơ quan đảm bảo chính xác, khách quan góp phần thực hiện có hiệu quả trong công tác phòng chống tham nhũng, nắm bắt tình hình, kịp thời phát hiện tham nhũng gắn với phòng ngừa tham nhũng, chống tham nhũng với công tác cải cách hành chính.

                Tổ chức triển khai tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về khiếu nại, tố cáo, pháp luật về thanh tra và phòng chống tham nhũng. Tập huấn cho các bộ làm công tác tiếp dân, xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại tố cáo từ huyện đến xã.

V.CÁC HỘI TRÊN ĐỊA BÀN

 1. Hội chữ thập đỏ huyện

                Tuyên truyền chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội chữ thập đỏ các cấp, phối hợp chặt chẽ với các cư quan thông tin đại chúng, các ban ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội tuyên truyền về các giá trị nhân đạo về hoạt động công tác hội. Tổ chức khám bệnh nhân đạo cho người nghèo, diện chính sách xã hội, tập huấn phòng ngừa, ứng phó thảm họa cho các xã thị trấn.    2. Hội nạn nhân chất độc da cam DIOXIN

                Tuyên truyền đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, chương trình hoạt động của các cấp tới các đối tượng trong hội, tổ chức tặng quà cho các đối tượng nhận dịp đón Tết cổ truyền của dân tộc. Phối hợp với các ngành chức năng tổ chức điều dưỡng, phục hồi chức năng cho các đối tượng theo qui định.

 1. Hội cựu thanh niên xung phong

                Tổ chức tặng quà cho các đối tượng là cựu thanh niên xung phong có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp đón tết cổ truyền của dân tộc. Thực hiện Kế hoạch giúp nhau phát triển kinh tế xóa đói giảm nhèo chung tay xây dựng nông thôn mới.

 1. Hội người cao tuổi

                Tổ chức mừng thọ cho các hội viên người cao tuổi ở các độ tuổi từ 70 đến 100 và trên 100 tuổi theo qui định. Tổ chức các hoạt động chăm sóc người cao tuổi nhân tháng hành động về người cao tuổi. Tổ chức khám và cấp phát thuốc miễn phí cho người cao tuổi, mổ mắt thay thủy tinh thể cho người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn.

 1. Hội đông y

                Tiếp tục tuyên truyền chương trình hành động thực hiện nghị quyết Đại hội Hội đông y huyện, tổ chức tập huấn chuyên môn cho hội viên và cán bộ chuyên trách đông y cơ sở, triển khai kế hoạch phát triển đông y trong thời kỳ đổi mới. Tổ chức khám chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí cho các hộ nghèo, hộ chính sách xã hội ở các xã vùng sâu của huyện.

 1. Hội khuyến học

                Triển khai thực hiện phong trào học tập suốt đời trong gia đình dòng họ công đồng theo kế hoạch năm 2021. Tổ chức tuyên truyền phong trào học tập thường xuyên, học tập suốt đời của ban Bí thư. Tổ chức tâp huấn cho cán bộ, hội viên chương trình xây dựng mô hình “Công dân học tập” và hoạt động câu lạc bộ phát triển cộng đồng.

                Vi. жm b¶o quèc phßng an ninh vµ trËt tù an toµn x· héi

 1. C«ng t¸c quèc phßng

Tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và của mỗi người dân về xây dựng và củng cố nền quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân, kết hợp chặt chẽ nhiệm vụ phát triển kinh tế với quốc phòng - an ninh. Triển khai thực hiện tốt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, mệnh lệnh, chỉ thị, kế hoạch của các cấp về công tác quốc phòng, quân sự địa phương. Cử cán bộ tham gia bồi dưỡng kiến thức quốc phòng theo qui định.

Xây dựng lực lượng vũ trang huyện vững mạnh về chính trị tư tưởng và tổ chức, đơn vị quân sự các cấp vững mạnh toàn diện đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Xây dựng lực lượng dân quân tự vệ trên địa bàn vững mạnh, thường xuyên bổ sung kiện toàn lực lượng dân quân tự vệ nòng cốt, trong đó chú trọng nâng cao chất lượng chính trị dân quân tự vệ.

                Tổ chức tốt kế hoạch huấn luyện sỹ quan, chỉ huy cơ quan nắm vững đường lối quân sự của Đảng, thành thạo trong tham mưu tác chiến, phương án sẵn sàng chiến đấu, tham gia phòng chống lũ bão, tìm kiếm cứu nạn, cháy nổ, cháy rừng trên địa bàn. Nâng cao chất lượng huấn luyện dân quân tự vệ theo phương châm “Cơ bản thiết thực chất lượng”. Tổ chức tốt công tác tuyển sinh, tuyển quân  năm 2021, đảm bảo số lượng và chất lượng.

Phối hợp với Công an huyện và các đợn vị Quân đội đứng chân trên địa bàn huyện các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể của huyện bảo vệ an toàn các sự kiện chính trị, kinh tế văn hoá xã hội diễn ra trên địa bàn.

 1. §¶m b¶o an ninh trËt tù

Tập trung nắm tình hình trên các lĩnh vực, chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp quyết các vấn đề phức tạp ảnh hưởng đến phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Tiếp tục thực hiện các đề án của Bộ Công an về chống phản động, đẩy mạnh công tác bảo vệ chính trị nội bộ, bảo vệ bí mật nhà nước.

Thực hiện tốt qui chế quản lý bảo vệ các công trình CT 229 trên địa bàn,  công tác phòng chống tội phạm, phòng chống và kiểm soát ma túy, phòng chống mua bán người. Tổ chức các đợt tấn công trấn áp tội phạm, bài trừ tệ nạn xã hội, tăng cường công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự, làm tốt công tác quản lý cư trú, quản lý người nước ngoài, quản lý các ngành nghề kinh doanh có điều kiện.

Thực hiện Luật quản lý sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ. Phối hợp với các lực lượng và cơ quan tư pháp đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng, triển khai các biện pháp đảm bảo trật tự, an toàn giao thông. Thực hiện nghiêm túc Luật thi hành án dân sự, tăng cường quản lý giáo dục những người trong diện thi hành án, hỗ trợ giúp đỡ người lầm lỗi hoàn lương.

VII. CÁC CƠ QUAN, ỦY BAN NHÂN DÂN CÁC XÃ, THỊ TRẤN

Các cơ quan, các xã thị trấn cụ thể hóa cho các lĩnh vực nhằm đảm bảo tăng trưởng kinh tế trên cơ sở sản xuất hàng hóa theo chuỗi giá trị sản phẩm đi đôi với đảm bảo an sinh xã hội, mọi người dân trong huyện đều được phát triển toàn diện, an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được giữ vừng.

Nâng cao tinh thần trách nhiệm người đứng đầu trong việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính, chất lượng công vụ của cơ quan đơn vị. Thực hiện công khai minh bạch các hoạt động của cơ quan, nâng cao trách nhiệm trong công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, ngăn chặn kịp thời, xử lý nghiêm minh người có hành vị tham nhũng lãng phí thuộc trách nhiệm quản lý. Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra trên một số lĩnh vực có nguy cơ tham nhũng cao như quản lý đất đai, tài nguyên, đầu tư, quản lý vốn, xử lý hoặc kiến nghị xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

 1. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 2.   Căn cứ vào Kế hoạch chỉ đạo điều hành nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2021, các ngành, Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn xây dựng kế hoạch hành động cụ thể của đơn vị mình để xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ, thời gian, người chủ trì thực hiện. Đổi mới công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, tăng cường công tác kiểm tra giám sát. Phân công lãnh đạo chủ trì, chỉ đạo thực hiện Kế hoạch hàng tháng, hằng quý có sơ kết, kiểm điểm, đánh giá tình hình thực hiện. Chấp hành tốt chế độ báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch theo qui định.
 3. Phòng Tài chính- Kế hoạch chủ trì, phối hợp với các cơ quan ban, ngành, Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn thực hiện kiểm tra, nắm bắt tình hình thực hiện Kế hoạch chỉ đạo, điều hành, kịp thời báo cáo Ủy ban nhân dân huyện tại các phiên họp thường kỳ của Ủy ban nhân dân huyện.
 4. Các cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, các Đoàn thể chính trị xã hội cần tăng cường phối hợp nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra. Trong việc thực hiện Kế hoạch chỉ đạo, điều hành, các cơ quan cần nêu cao ý thức trách nhiệm đồng thời phân định rõ chức năng, quyền hạn của mỗi cơ quan, tổ chức, cá nhân trong triển khai thực hiện kế hoạch.
 5. Tổ chức hội nghị chuyên đề, giao ban sản xuất để kịp thời xử lý những vấn đề phát sinh trong quá trình triển khai Kế hoạch chỉ đạo, điều hành.Tổ chức họp giao ban hàng tháng để kiểm điểm tình hình thực hiện và đề ra các biện pháp đẩy mạnh thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021.
 6. Các phương tiện thông tin đại chúng tập trung làm tốt công tác thông tin tuyên truyền, tạo sự đồng thuận cao và sức mạnh tổng hợp của nhân dân để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế xã hội năm 2021.

Văn bản mới ban hành

THÔNG BÁO

thí sinh đủ điều kiện dự tuyển vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo năm 2021


THÔNG BÁO

Xét tuyển viên chức làm việc tại các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện thuộc tỉnh Hòa Bình năm 2021 (theo Nghị định số 140/2017/NĐ-CP ngày 05/12/2017 của Chính phủ)


THÔNG BÁO

Tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục năm 2021


KẾ HOẠCH

Phát triển doanh nghiệp công nghệ số trên địa bàn tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2021 - 2025 và định hướng đến năm 2030


KẾ HOẠCH

Tuyên truyền hướng dẫn về dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên địa bàn huyện


THÔNG BÁO

thí sinh đủ điều kiện dự tuyển vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo năm 2021


THÔNG BÁO

Xét tuyển viên chức làm việc tại các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện thuộc tỉnh Hòa Bình năm 2021 (theo Nghị định số 140/2017/NĐ-CP ngày 05/12/2017 của Chính phủ)


THÔNG BÁO

Tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục năm 2021


KẾ HOẠCH

Phát triển doanh nghiệp công nghệ số trên địa bàn tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2021 - 2025 và định hướng đến năm 2030


KẾ HOẠCH

Tuyên truyền hướng dẫn về dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên địa bàn huyện


THÔNG BÁO

thí sinh đủ điều kiện dự tuyển vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo năm 2021


THÔNG BÁO

Xét tuyển viên chức làm việc tại các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện thuộc tỉnh Hòa Bình năm 2021 (theo Nghị định số 140/2017/NĐ-CP ngày 05/12/2017 của Chính phủ)


THÔNG BÁO

Tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục năm 2021


KẾ HOẠCH

Phát triển doanh nghiệp công nghệ số trên địa bàn tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2021 - 2025 và định hướng đến năm 2030


KẾ HOẠCH

Tuyên truyền hướng dẫn về dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên địa bàn huyện


THÔNG BÁO

thí sinh đủ điều kiện dự tuyển vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo năm 2021


THÔNG BÁO

Xét tuyển viên chức làm việc tại các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện thuộc tỉnh Hòa Bình năm 2021 (theo Nghị định số 140/2017/NĐ-CP ngày 05/12/2017 của Chính phủ)


THÔNG BÁO

Tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục năm 2021


KẾ HOẠCH

Phát triển doanh nghiệp công nghệ số trên địa bàn tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2021 - 2025 và định hướng đến năm 2030


KẾ HOẠCH

Tuyên truyền hướng dẫn về dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên địa bàn huyện


THÔNG BÁO

thí sinh đủ điều kiện dự tuyển vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo năm 2021


THÔNG BÁO

Xét tuyển viên chức làm việc tại các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện thuộc tỉnh Hòa Bình năm 2021 (theo Nghị định số 140/2017/NĐ-CP ngày 05/12/2017 của Chính phủ)


THÔNG BÁO

Tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục năm 2021


KẾ HOẠCH

Phát triển doanh nghiệp công nghệ số trên địa bàn tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2021 - 2025 và định hướng đến năm 2030


KẾ HOẠCH

Tuyên truyền hướng dẫn về dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên địa bàn huyện


THÔNG BÁO

thí sinh đủ điều kiện dự tuyển vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo năm 2021


THÔNG BÁO

Xét tuyển viên chức làm việc tại các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện thuộc tỉnh Hòa Bình năm 2021 (theo Nghị định số 140/2017/NĐ-CP ngày 05/12/2017 của Chính phủ)


THÔNG BÁO

Tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục năm 2021


KẾ HOẠCH

Phát triển doanh nghiệp công nghệ số trên địa bàn tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2021 - 2025 và định hướng đến năm 2030


KẾ HOẠCH

Tuyên truyền hướng dẫn về dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên địa bàn huyện


THÔNG BÁO

thí sinh đủ điều kiện dự tuyển vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo năm 2021


THÔNG BÁO

Xét tuyển viên chức làm việc tại các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện thuộc tỉnh Hòa Bình năm 2021 (theo Nghị định số 140/2017/NĐ-CP ngày 05/12/2017 của Chính phủ)


THÔNG BÁO

Tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục năm 2021


KẾ HOẠCH

Phát triển doanh nghiệp công nghệ số trên địa bàn tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2021 - 2025 và định hướng đến năm 2030


KẾ HOẠCH

Tuyên truyền hướng dẫn về dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên địa bàn huyện


THÔNG BÁO

thí sinh đủ điều kiện dự tuyển vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo năm 2021


THÔNG BÁO

Xét tuyển viên chức làm việc tại các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện thuộc tỉnh Hòa Bình năm 2021 (theo Nghị định số 140/2017/NĐ-CP ngày 05/12/2017 của Chính phủ)


THÔNG BÁO

Tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục năm 2021


KẾ HOẠCH

Phát triển doanh nghiệp công nghệ số trên địa bàn tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2021 - 2025 và định hướng đến năm 2030


KẾ HOẠCH

Tuyên truyền hướng dẫn về dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên địa bàn huyệnThông tin cần biết

Giavang

CHung khoan

 Thoi tiet

 TY GIA