LỊCH TIẾP CÔNG DÂN

 Vừa qua, UBND huyện Kim Bôi đã tổ chức Hội nghị tập huấn quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2022.

a-tap-huan-ho-ngheo.jpg

Tham gia lớp tấp huấn có 272 học viên là lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành của huyện; lãnh đạo UBND các xã, thị trấn; cán bộ phụ trách công tác giảm nghèo các xã, thị trấn; điều tra viên thôn, xóm trên địa bàn huyện. Tại lớp tập huấn, các học viên được quán triệt quy định chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021 - 2025; quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hằng năm và quy trình xác định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2022 - 2025; hướng dẫn phương pháp rà soát, phân loại hộ nghèo, hộ cận nghèo; xác đinh thu nhập của hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2022 - 2025 và mẫu biểu báo cáo…

Thông qua lớp tập huấn nhằm giúp các địa phương tiến hành điều tra, rà soát, lập danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ thoát nghèo bảo đảm công khai, minh bạch, dân chủ, công bằng, làm cơ sở để thực hiện hiệu quả các chính sách giảm nghèo và an sinh xã hội cho người dân.

Thực Hiện: Tiến Thành (TT VHTT&TT)

Các tin khác